Poredano po:

Broj dokumenata: 1680

1
Zakon o kibernetičkoj sigurnosti (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 14-254/2024 iz 7.2.2024
Stupanje na snagu: 15.2.2024

2
Zakon o hrvatskom jeziku (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 14-252/2024 iz 7.2.2024
Stupanje na snagu: 15.2.2024

3
Zakon o međunarodnoj razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 14-253/2024 iz 7.2.2024
Stupanje na snagu: 15.2.2024

4
Zakon o turizmu (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 156-2382/2023 iz 27.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

5
Zakon o inkluzivnom dodatku (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 156-2383/2023 iz 27.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

6
Zakon o humanitarnoj pomoći (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 156-2384/2023 iz 27.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

7
Zakon o državnim službenicima (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 155-2358/2023 iz 22.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

8
Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 155-2359/2023 iz 22.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

9
Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 155-2361/2023 iz 22.12.2023
Stupanje na snagu: 30.12.2023

10
Zakon o minimalnom globalnom porezu na dobit (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 155-2362/2023 iz 22.12.2023
Stupanje na snagu: 31.12.2023

11
Zakon o instrumentima politike boljih propisa (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 155-2360/2023 iz 22.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

12
Zakon o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 155-2363/2023 iz 22.12.2023
Stupanje na snagu: 30.12.2023

13
Državni proračun Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 149-2149/2023 iz 14.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

14
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 149-2159/2023 iz 14.12.2023
Stupanje na snagu: 1.1.2024

15
Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 145-2000/2023 iz 6.12.2023
Stupanje na snagu: 15.12.2023

16
Zakon o mjerama ograničavanja (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 133-1817/2023 iz 7.11.2023
Stupanje na snagu: 15.11.2023

17
Zakon o povlasticama u prometu (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 133-1816/2023 iz 7.11.2023
Stupanje na snagu: 15.11.2023

18
Zakon o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 123-1695/2023 iz 23.10.2023
Stupanje na snagu: 31.10.2023

19
Zakon o Nagradi »Ivan Filipović« (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 123-1696/2023 iz 23.10.2023
Stupanje na snagu: 31.10.2023

20
Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 114-1608/2023 iz 4.10.2023
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 3.11.2023, NN 125-1727/2023

21
Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 83-1293/2023 iz 21.7.2023
Stupanje na snagu: 29.7.2023

22
Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 83-1294/2023 iz 21.7.2023
Stupanje na snagu: 29.7.2023

23
Zakon o osnivanju Centra izvrsnosti za prikupljanje, obradu i analizu podataka iz otvorenih izvora (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 71-1173/2023 iz 30.6.2023
Stupanje na snagu: 8.7.2023

24
Zakon o osobnoj asistenciji (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 71-1175/2023 iz 30.6.2023
Stupanje na snagu: 1.7.2023

25
Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 71-1174/2023 iz 30.6.2023
Stupanje na snagu: 1.7.2023

26
Zakon o mirnom rješavanju sporova (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 67-1099/2023 iz 21.6.2023
Stupanje na snagu: 29.6.2023

27
Zakon o izvanparničnom postupku (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 59-996/2023 iz 2.6.2023
Stupanje na snagu: 10.6.2023

28
Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 59-997/2023 iz 2.6.2023
Stupanje na snagu: 10.6.2023

29
Zakon o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 59-998/2023 iz 2.6.2023
Stupanje na snagu: 25.6.2023

30
Zakon o gnojidbenim proizvodima (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 39-672/2023 iz 7.4.2023
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 15.4.2023, NN 41-739/2023

31
Zakon o službenoj iskaznici (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 30-510/2023 iz 15.3.2023
Stupanje na snagu: 23.3.2023

32
Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 30-509/2023 iz 15.3.2023
Stupanje na snagu: 16.3.2023

33
Zakon o kazalištima (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 23-386/2023 iz 28.2.2023
Stupanje na snagu: 8.3.2023

35
Zakon o hrani (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 18-302/2023 iz 15.2.2023
Stupanje na snagu: 23.2.2023

36
Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 152-2372/2022 iz 23.12.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

37
Zakon o zdravlju životinja (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 152-2373/2022 iz 23.12.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 31.12.2022, NN 154-2444/2022

38
Zakon o suzbijanju neprijavljenoga rada (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 151-2329/2022 iz 22.12.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

39
Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 151-2330/2022 iz 22.12.2022
Stupanje na snagu: 30.12.2022

40
Zakon o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 151-2332/2022 iz 22.12.2022
Stupanje na snagu: 30.12.2022

41
Zakon o dodatnom porezu na dobit (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 151-2333/2022 iz 22.12.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.12.2022, NN 9-201/2023

42
Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 151-2331/2022 iz 22.12.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

43
Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (2) - nevažeći propis · Zakoni

Prva objava: NN 149-2267/2022 iz 19.12.2022

44
Državni proračun Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 145-2196/2022 iz 13.12.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.11.2023, NN 129-1783/2023

45
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu (3) - nevažeći propis · Zakoni

Prva objava: NN 145-2206/2022 iz 13.12.2022

46
Zakon o sportu (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 141-2135/2022 iz 6.12.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

47
Zakon o strateškim robnim zalihama (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 141-2136/2022 iz 6.12.2022
Stupanje na snagu: 14.12.2022

48
Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 119-1834/2022 iz 14.10.2022
Stupanje na snagu: 22.10.2022

49
Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2021/23 o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 119-1835/2022 iz 14.10.2022
Stupanje na snagu: 22.10.2022

50
Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 114-1676/2022 iz 3.10.2022
Stupanje na snagu: 1.1.2023

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa