Poredano po:

Broj dokumenata: 532

1
Odluka o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima gradskog značenja (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 10-901/1995 iz 19.10.1995
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 26.4.2014, SGZ 8-912/2014

3
Pravilnik o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 13-570/2002 iz 11.7.2002
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.7.2009, SGZ 17-1258/2009

4
Program mjera povećavanja sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 14-601/2002 iz 25.7.2002
Stupanje na snagu: 18.7.2002

5
Program unapređenja intersektorske suradnje u cilju povećavanja sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 14-602/2002 iz 25.7.2002
Stupanje na snagu: 18.7.2002

6
Odluka o načinu obračuna i načinu plaćanja komunalne usluge opskrbe plinom (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 18-888/2002 iz 29.10.2002
Stupanje na snagu: 4.11.2002

7
Program poticanja zapošljavanja za Grad Zagreb (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 8-261/2002 iz 25.4.2002
Stupanje na snagu: 25.4.2002

8
Odluka o dječjem dodatku (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 19-883/2003 iz 23.10.2003
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2005, SGZ 20-1167/2004

9
Odluka o načinu obračuna i plaćanja komunalne usluge opskrbe vodom i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 4-116/2003 iz 19.2.2003
Stupanje na snagu: 19.2.2003

10
Gradski program djelovanja za mlade Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 14-730/2004 iz 14.7.2004
Stupanje na snagu: 14.7.2004

11
Program i plana izgradnje novih objekata, dogradnje i nadogradnje postojećih objekata za potrebe osnovnog školstva Grada Zagreba u razdoblju od 2005. - 2007. (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-1239/2004 iz 22.12.2004
Stupanje na snagu: 22.12.2004

12
Program poticajnih mjera populacijske politike Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-1247/2004 iz 22.12.2004
Stupanje na snagu: 22.12.2004

13
Odluka o načinu ustupanja građevinskog zemljišta za stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskoga ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 17-945/2005 iz 3.10.2005
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.10.2009, SGZ 22-2119/2009

14
Program mjera skrbi za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-272/2005 iz 6.4.2005
Stupanje na snagu: 6.4.2005

15
Program razvoja poduzetničkih zona na području Grada Zagreba (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-273/2005 iz 6.4.2005
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.7.2009, SGZ 17-1239/2009

17
Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora obrtnicima (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 11-1190/2007 iz 20.8.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 12.10.2011, SGZ 16-1338/2011

18
Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 16-1657/2007 iz 30.11.2007
Stupanje na snagu: 1.1.2008

19
Odluka o mreži osnovnih škola za područje Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 8-802/2007 iz 28.6.2007
Stupanje na snagu: 6.7.2007

20
Pravilnik o zaštiti na radu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 8-848/2007 iz 28.6.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 24.6.2010, SGZ 10-731/2010

21
Pravilnik o kriterijima za određivanje zakupnina i naknada za zauzimanje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska, manjih montažnih objekata, pokretnih naprava, komunalnih objekata i za organizaciju gradilišta (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 10-1046/2008 iz 24.7.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 13.6.2015, SGZ 9-681/2015

22
Odluka o ustrojavanju Službeničkog suda u Gradu Zagrebu (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 16-1433/2008 iz 30.10.2008
Stupanje na snagu: 30.10.2008

23
Zaključak o provedbi programa "Djeca u prirodi" (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 1-81/2008 iz 31.1.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 8.5.2008, SGZ 7-657/2008

24
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 21-1984/2008 iz 23.12.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.8.2016, SGZ 6-716/2016

25
Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za nagrađene učenike srednjih škola na međunarodnim natjecanjima (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 9-912/2008 iz 15.7.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.5.2018, SGZ 11-1021/2018

26
Odluka o najmu stanova (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 22-2100/2009 iz 24.9.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.11.2013, SGZ 22-2689/2013

27
Zaključak o visini slobodno ugovorene najamnine (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 26-2773/2009 iz 22.12.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 6.10.2012, SGZ 13-1172/2012

28
Pravilnik o mirenju u individualnim radnim sporovima (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 10-810/2010 iz 16.6.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 29.12.2010, SGZ 20-1885/2010

29
Odluka o visini spomeničke rente (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 17-1239/2010 iz 27.10.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 3.11.2015, SGZ 22-1724/2015

30
Odluka o proglašenju Grada Zagreba područjem slobodnim od genetski modificiranih organizama (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 17-1240/2010 iz 27.10.2010
Stupanje na snagu: 4.11.2010

32
Pravilnik o popisu imovine i obveza (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 21-1890/2010 iz 29.12.2010
Stupanje na snagu: 1.1.2011

33
Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona i informatičke opreme (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 21-1893/2010 iz 29.12.2010
Stupanje na snagu: 6.1.2011

34
Rješenje o osnivanju stručnih povjerenstava za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece osnovnih škola kojima je osnivač Grad Zagreb (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 3-201/2010 iz 12.2.2010
Stupanje na snagu: 20.2.2010

35
Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Zagreba (6) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 9-509/2010 iz 19.5.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 5.7.2014, SGZ 16-1491/2014

36
Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 12-871/2011 iz 13.7.2011
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 25.9.2018, SGZ 20-1811/2018

37
Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 15-1269/2011 iz 28.9.2011
Stupanje na snagu: 6.10.2011

38
Pravilnik o izradi, sadržaju i načinu vođenja Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 20-1913/2011 iz 30.12.2011
Stupanje na snagu: 15.12.2011

39
Odluka o obavljanju osnivačkih prava nad predškolskim ustanovama Grada Zagreba (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 4-309/2011 iz 11.3.2011
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 5.10.2013, SGZ 20-2485/2013

40
Odluka o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 5-419/2011 iz 30.3.2011
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.5.2014, SGZ 8-913/2014

41
Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 5-422/2011 iz 30.3.2011
Stupanje na snagu: 29.3.2011

42
Pravilnik o postavljanju zaštitnih naprava, tvrtke, natpisa, jarbola, reklama i reklamnih panoa na području Grada Zagreba (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 5-462/2011 iz 30.3.2011
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.2.2014, SGZ 3-164/2014

43
Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika usluga (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 6-500/2011 iz 21.4.2011
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2013, SGZ 15-1516/2012

44
Odluka o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele namjenske potpore za obnovu pročelja i krovova objekata vjerskih zajednica (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 9-955/2017 iz 24.4.2017
Stupanje na snagu: 2.5.2017

45
Odluka o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 9-956/2017 iz 24.4.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.8.2023, SGZ 24-1392/2023

46
Odluka o zaštiti objekata od grafita (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 9-957/2017 iz 24.4.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.9.2022, SGZ 25-1687/2022

47
Odluka o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 10-895/2018 iz 7.5.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.9.2022, SGZ 25-1686/2022

48
Odluka o ustanovljenju zajedničkih otvorenih lovišta (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 11-1017/2018 iz 9.5.2018
Stupanje na snagu: 17.5.2018

49
Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 11-1018/2018 iz 9.5.2018
Stupanje na snagu: 17.5.2018

50
Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Grada Zagreba (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 11-1019/2018 iz 9.5.2018
Stupanje na snagu: 17.5.2018

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE
1.1. USTAVNO UREĐENJE
1.2. USTROJSTVO DRŽAVNE VLASTI
1.3. OBRANA, UNUTARNJI POSLOVI
1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA
2. PRAVOSUDNI SUSTAV
2.1. PRAVOSUĐE
2.2. UPRAVNO PRAVO
2.3. GRAĐANSKO PRAVO
2.4. KAZNENO PRAVO
3. JAVNE FINANCIJE
3.1. POREZI, PRISTOJBE, DOPRINOSI
3.2. CARINE
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE
4.1. GOSPODARSKI SUBJEKTI
4.2. BANKARSTVO I PLATNI PROMET
4.3. FINANCIJSKI PROPISI
4.5. VRIJEDNOSNI PAPIRI I BURZA
4.6. VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI
5.1. INDUSTRIJA
5.2. POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO
5.3. PROMET I KOMUNIKACIJE
5.7. TRGOVINA
6. TEHNIČKI PROPISI I KAKVOĆA PROIZVODA
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI
7.2. ODGOJ, OBRAZOVANJE I ŠPORT
7.4. KULTURA I UMJETNOST
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA
8.1. GRADNJA I PROSTORNO UREĐENJE
8.2. ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB
9.1. RADNI ODNOSI, PLAĆE I NAKNADE
9.5. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE I ZAŠTITA
9.6. SOCIJALNA SKRB
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.1. VANJSKI POSLOVI I DIPLOMACIJA
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
11. LOKALNI GLASNICI
11.1. GRAD ZAGREB
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa