Poredano po:

Broj dokumenata: 37597

1
Odluka o raspisivanju izbora za predsjednika Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 132-3226/2009 iz 4.11.2009
Stupanje na snagu: 4.11.2009

2
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2009. godinu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 132-3227/2009 iz 4.11.2009
Stupanje na snagu: 4.11.2009

3
Odluka o privremenom raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 132-3228/2009 iz 4.11.2009
Stupanje na snagu: 12.11.2009

4
Odluka o izdavanju euroobveznica Republike Hrvatske u iznosu od USD 1.500.000.000,00 (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 132-3229/2009 iz 4.11.2009
Stupanje na snagu: 4.11.2009

5
Obvezatne upute broj I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 132-3239/2009 iz 4.11.2009
Stupanje na snagu: 4.11.2009

6
Obvezatne upute broj II - o obrascima za postupak kandidiranja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 132-3240/2009 iz 4.11.2009
Stupanje na snagu: 4.11.2009

7
Rješenje kojim se utvrđuje da je za društvo Auctor kapital d.o.o., Zagreb nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje tog društva (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 132-3242/2009 iz 4.11.2009
Stupanje na snagu: 29.10.2009

8
Rješenje kojim se društvu Euro posredovanje d.o.o. za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, Zagreb, daje dozvola za obavljanje poslova posredovanja u oisguranju i reosiguranju (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 132-3245/2009 iz 4.11.2009
Stupanje na snagu: 29.10.2009

10
Odluka o raspisivanju dopunskih izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 133-3248/2009 iz 5.11.2009
Stupanje na snagu: 5.11.2009

11
Odluka o utvrđivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor predsjednika Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 133-3249/2009 iz 5.11.2009
Stupanje na snagu: 5.11.2009

12
Obvezatne upute broj DLSN I/A - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za dopunske izbore raspisane odlukom Vlade Republike Hrvatske od 5. studenoga 2009. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 133-3253/2009 iz 5.11.2009
Stupanje na snagu: 5.11.2009

13
Obvezatne upute DLSN II/A (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 133-3254/2009 iz 5.11.2009
Stupanje na snagu: 5.11.2009

14
Obvezatne upute broj DLS-III o obrascima za provedbu dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 134-3265/2009 iz 9.11.2009
Stupanje na snagu: 9.11.2009

15
Obvezatne upute broj DLSN III o obrascima za postupak izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 134-3266/2009 iz 9.11.2009
Stupanje na snagu: 9.11.2009

16
Rješenje o početku rada Carinskog odjeljka II Slobodna zora Štalije (robni), Carinske ispostave Labin, Carinarnica Pula (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 135-3274/2009 iz 11.11.2009
Stupanje na snagu: 26.10.2009

17
Rješenje o dodjeli naziva referentnog centra za bolesti i ozljede koljenskog zgloba (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 135-3278/2009 iz 11.11.2009
Stupanje na snagu: 15.10.2009

18
Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva referentnog centra za dermatološku mikologiju i parazitologiju (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 135-3279/2009 iz 11.11.2009
Stupanje na snagu: 15.10.2009

19
Naredba o mjerama sigurnosti i zaštite od nekontroliranog uvođenja u okoliš hibridnog kukuruza «PR34G13» koji sadrži genetski modificirani organizam (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 97-1830/2004 iz 15.7.2004
Stupanje na snagu: 15.7.2004

20
Zaključak Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: UP/I-344-01/08-01/133, urbroj: 376-10-09-38 DM od 7. listopada 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 137-3343/2009 iz 13.11.2009
Stupanje na snagu: 7.10.2009

21
Zaključak Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: UP/I-344-01/08-01/03310, urbroj: 376-04-09-11 DM od 19. listopada 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 137-3344/2009 iz 13.11.2009
Stupanje na snagu: 19.10.2009

22
Zaključak Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: UP/I-344-01/09-01/1078, urbroj: 376-11-09-02 od 19. listopada 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 137-3345/2009 iz 13.11.2009
Stupanje na snagu: 19.10.2009

23
Odluka o odlikovanju Ivana Ilića Redom Stjepana Radića za zasluge u borbi za nacionalna i socijalna prava hrvatskog naroda u Crnoj Gori (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 138-3347/2009 iz 18.11.2009
Stupanje na snagu: 15.10.2009

24
Odluka o odlikovanju Branislava Mićunovića Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 138-3348/2009 iz 18.11.2009
Stupanje na snagu: 15.10.2009

25
Odluka o postavljenju Ladislava Pivčevića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Island (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 138-3349/2009 iz 18.11.2009
Stupanje na snagu: 10.11.2009

26
Rješenje o imenovanju pomoćnice ravnatelja u Službi za administraciju i opće poslove u Državnom hidrometeorološkom zavodu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 138-3352/2009 iz 18.11.2009
Stupanje na snagu: 30.10.2009

27
Rješenje o imenovanju pomoćnice ravnatelja u Službi za informiranje, međunarodnu suradnju i korisnike u Državnom hidrometeorološkom zavodu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 138-3353/2009 iz 18.11.2009
Stupanje na snagu: 30.10.2009

28
Rješenje o imenovanju pomoćnika ravnatelja u Službi za daljinska mjerenja u Državnom hidrometeorološkom zavodu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 138-3354/2009 iz 18.11.2009
Stupanje na snagu: 30.10.2009

29
Rješenje o imenovanju zamjenika državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 138-3355/2009 iz 18.11.2009
Stupanje na snagu: 30.10.2009

30
Odluka o visini naknada za osposobljavanje vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 138-3364/2009 iz 18.11.2009
Stupanje na snagu: 26.11.2009

33
Rješenje o razrješenju predsjednice i članova Upravnog vijeća Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-1605/2016 iz 15.7.2016
Stupanje na snagu: 8.6.2016

34
Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-1606/2016 iz 15.7.2016
Stupanje na snagu: 8.6.2016

35
Rješenje o razrješenju dijela članova Upravnog odbora Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-1607/2016 iz 15.7.2016
Stupanje na snagu: 8.6.2016

36
Rješenje o imenovanju dijela članova Upravnog odbora Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-1608/2016 iz 15.7.2016
Stupanje na snagu: 8.6.2016

37
Rješenje o razrješenju predsjednice i zamjenika predsjednice Upravnog odbora Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-1609/2016 iz 15.7.2016
Stupanje na snagu: 8.6.2016

38
Rješenje o imenovanju predsjednice i zamjenika predsjednice Upravnog odbora Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-1610/2016 iz 15.7.2016
Stupanje na snagu: 8.6.2016

41
Rješenje o razrješenju glavne tajnice Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-1613/2016 iz 15.7.2016
Stupanje na snagu: 23.6.2016

42
Rješenje o razrješenju člana Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-1614/2016 iz 15.7.2016
Stupanje na snagu: 23.6.2016

43
Rješenje o razrješenju predsjednika Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za upravljanje strateškim trgovačkim društvima (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-1615/2016 iz 15.7.2016
Stupanje na snagu: 23.6.2016

44
Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, klasa: UP/I-115-01/16-01/20, urbroj: 425-02/2-16-2 od 11. srpnja 2016. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-1621/2016 iz 15.7.2016
Stupanje na snagu: 11.7.2016

45
Rješenje o imenovanju člana Savjeta za nacionalne manjine (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 62-1440/2017 iz 30.6.2017
Stupanje na snagu: 25.5.2017

47
Rješenje o imenovanju državnog tajnika u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 64-1456/2017 iz 5.7.2017
Stupanje na snagu: 29.6.2017

48
Rješenje o imenovanju državnog tajnika u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 64-1457/2017 iz 5.7.2017
Stupanje na snagu: 29.6.2017

49
Rješenje o imenovanju državne tajnice u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 64-1458/2017 iz 5.7.2017
Stupanje na snagu: 29.6.2017

50
Rješenje o razrješenju pomoćnika ministrice gospodarstva, poduzetništva i obrta (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 64-1459/2017 iz 5.7.2017
Stupanje na snagu: 29.6.2017

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE
1.1. USTAVNO UREĐENJE
1.2. USTROJSTVO DRŽAVNE VLASTI
1.3. OBRANA, UNUTARNJI POSLOVI
1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA
2. PRAVOSUDNI SUSTAV
2.1. PRAVOSUĐE
2.2. UPRAVNO PRAVO
2.3. GRAĐANSKO PRAVO
2.4. KAZNENO PRAVO
3. JAVNE FINANCIJE
3.1. POREZI, PRISTOJBE, DOPRINOSI
3.2. CARINE
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE
4.1. GOSPODARSKI SUBJEKTI
4.2. BANKARSTVO I PLATNI PROMET
4.3. FINANCIJSKI PROPISI
4.5. VRIJEDNOSNI PAPIRI I BURZA
4.6. VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI
5.1. INDUSTRIJA
5.2. POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO
5.3. PROMET I KOMUNIKACIJE
5.7. TRGOVINA
6. TEHNIČKI PROPISI I KAKVOĆA PROIZVODA
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI
7.2. ODGOJ, OBRAZOVANJE I ŠPORT
7.4. KULTURA I UMJETNOST
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA
8.1. GRADNJA I PROSTORNO UREĐENJE
8.2. ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB
9.1. RADNI ODNOSI, PLAĆE I NAKNADE
9.5. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE I ZAŠTITA
9.6. SOCIJALNA SKRB
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.1. VANJSKI POSLOVI I DIPLOMACIJA
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
11. LOKALNI GLASNICI
11.1. GRAD ZAGREB
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa