Poredano po:

Broj dokumenata: 1841

1
Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u unutarnjim vodnim putovima ADN 2021. (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-42/2021 iz 25.6.2021
Stupanje na snagu: 3.7.2021

2
Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR) (8) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-93/2008 iz 13.8.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.7.2021, NNM 2-13/2021

4
Temeljni sporazum o osnivanju Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 17-146/2003 iz 28.11.2003
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 6.5.2021, NNM 3-21/2021

5
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kosova o kulturnoj suradnji (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 2-12/2021 iz 16.4.2021
Stupanje na snagu: 24.4.2021

6
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Španjolske o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 2-10/2021 iz 16.4.2021
Stupanje na snagu: 24.4.2021

7
Rimski statut Međunarodnog kaznenog suda (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-42/2001 iz 27.4.2001
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 24.4.2021, NNM 2-11/2021

9
Ugovor o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske (2) - nevažeći propis · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 10-90/1998 iz 31.7.1998

10
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o sigurnosnim mjerama za zaštitu klasificiranih podataka (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-2/2021 iz 5.3.2021
Stupanje na snagu: 13.3.2021

11
Ugovor između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-1/2021 iz 5.3.2021
Stupanje na snagu: 13.3.2021

12
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (2) - nevažeći propis · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-53/2004 iz 18.6.2004

14
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (2) - nevažeći propis · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 3-31/2005 iz 20.4.2005

15
Konvencija o tripartitnim konzultacijama radi promicanja provedbe međunarodnih radnih standarda (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 10-72/2019 iz 31.12.2019
Stupanje na snagu: 26.2.2021

16
Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova (20) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 12-158/2008 iz 29.12.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.2.2021, NNM 4-33/2021

17
Statut Svjetske turističke organizacije (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 10-63/1997 iz 18.6.1997
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 25.1.2021, NNM 1-2/2020

18
19
Međunarodna konvencija iz Hong Konga za sigurno i okolišno prihvatljivo recikliranje brodova iz 2009. (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 8-58/2020 iz 30.12.2020
Stupanje na snagu: 7.1.2021

20
Konvencija Vijeća Europe o integriranom pristupu sigurnosti, zaštiti i uslugama na nogometnim utakmicama i drugim sportskim priredbama (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-33/2020 iz 14.10.2020
Stupanje na snagu: 1.1.2021

21
Konvencija o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) (9) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NN 8-20/1984 iz 25.8.1984
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2021, NNM 4-24/2021

22
Kyotski protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 5-71/2007 iz 9.5.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 31.12.2020, NNM 6-47/2015

23
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o upućivanju zaštitnih pratitelja leta (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 7-52/2020 iz 16.12.2020
Stupanje na snagu: 24.12.2020

24
Stockholmska konvencija o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 11-138/2006 iz 27.12.2006
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 3.12.2020, NNM 5-36/2020

25
Sporazum o jamstvu na prvi poziv između prvotnih jamaca i jamaca pristupnika koji pristupaju s vremena na vrijeme i Europske investicijske banke (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 6-49/2020 iz 6.11.2020
Stupanje na snagu: 14.11.2020

26
Sporazum o doprinosu između Europske investicijske banke i republike hrvatske vezano uz paneuropski jamstveni fond kao odgovor na COVID-19 (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 6-48/2020 iz 6.11.2020
Stupanje na snagu: 14.11.2020

27
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (3) - nevažeći propis · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-3/1997 iz 22.1.1997

29
Sporazum o prestanku bilateralnih ugovora o ulaganjima između država članica Europske unije (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 4-31/2020 iz 14.8.2020
Stupanje na snagu: 25.10.2020

30
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (2) - nevažeći propis · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-1/1997 iz 22.1.1997

31
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Danske o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (2) - nevažeći propis · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 14-121/2000 iz 24.11.2000

34
Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za odgovor na krizu i podršku oporavku (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 4-27/2020 iz 14.8.2020
Stupanje na snagu: 22.8.2020

35
Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 4-28/2020 iz 14.8.2020
Stupanje na snagu: 22.8.2020

36
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Katara o kulturnoj suradnji (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 4-30/2020 iz 14.8.2020
Stupanje na snagu: 22.8.2020

37
Ugovor i Protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o provedbi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Republike Mađarske o obavljanju granične kontrole u cestovnom, željezničkom i vodnom prometu (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 6-62/2004 iz 2.7.2004
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 12.7.2020, NNM 3-22/2020

39
Ugovor o suradnji na području patenata (PCT) (31) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 3-14/1998 iz 24.2.1998
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.7.2020, NNM 2-13/2020

40
Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija) i akt kojim se mijenja Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija) (30) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 8-99/2007 iz 24.8.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.7.2020, NNM 5-38/2020

41
Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 3-19/2020 iz 19.6.2020
Stupanje na snagu: 27.6.2020

42
Memorandum o suglasnosti koji se odnosi na suradnju u suzbijanju korupcije kroz Protukorupcijsku inicijativu Jugoistočne Europe (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 2-11/2013 iz 8.3.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.6.2020, NNM 11-125/2013

45
Sjevernoatlantski ugovor (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 3-28/2009 iz 27.3.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.3.2020, NNM 3-23/2019

46
Sporazum o pojačanom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane i Republike Kazahstana, s druge strane (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 2-17/2018 iz 9.3.2018
Stupanje na snagu: 1.3.2020

47
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 10-147/2007 iz 14.11.2007
Stupanje na snagu: 28.2.2020

48
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji (2) - nevažeći propis · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-1/1996 iz 31.1.1996

49
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 10-74/2019 iz 31.12.2019
Stupanje na snagu: 17.1.2020

50
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Katara o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i posebnih putovnica (1) - osnovni tekst · Međunarodni ugovori

Prva objava: NNM 1-10/2019 iz 7.2.2019
Stupanje na snagu: 12.1.2020

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa