Poredano po:

Broj dokumenata: 1621

2
Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 97-1912/2000 iz 30.9.2000
Stupanje na snagu: 30.9.2000

3
Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovine (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 45-912/2002 iz 26.4.2002
Stupanje na snagu: 1.5.2002

4
Zakon o primjeni Statuta Međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnoga ratnog i humanitarnog prava (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 175-2554/2003 iz 4.11.2003
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 15.11.2011, NN 125-2503/2011

5
Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 105-2024/2004 iz 28.7.2004
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 16.2.2007, NN 19-775/2007

6
Zakon o uvođenju Europskog društva - Societas Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU) (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 107-3130/2007 iz 19.10.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.11.2015, NN 110-2130/2015

7
Zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 139-3885/2008 iz 3.12.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 6.7.2019, NN 63-1235/2019

8
Zakon o uvođenju Europske zadruge - Societas Cooperativa Europaea (SCE) (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 63-2124/2008 iz 2.6.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.11.2015, NN 110-2129/2015

9
Zakon o smanjenju mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 86-2123/2009 iz 18.7.2009
Stupanje na snagu: 18.7.2009

10
Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 124-2470/2011 iz 4.11.2011
Stupanje na snagu: 4.11.2011

11
Zakon o uređenju prava i obveza brodogradilišta u postupku restrukturiranja (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 61-1350/2011 iz 3.6.2011
Stupanje na snagu: 3.6.2011

12
Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 80-1704/2011 iz 13.7.2011
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 4.1.2022, NN 144-2462/2021

13
Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 143-3028/2012 iz 20.12.2012
Stupanje na snagu: 1.1.2013

14
Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 144-3071/2012 iz 21.12.2012
Stupanje na snagu: 29.12.2012

15
Zakon o građevinskoj inspekciji (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 153-3222/2013 iz 18.12.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.4.2019, NN 115-2243/2018

17
Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 75-1505/2013 iz 20.6.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 20.5.2017, NN 46-1069/2017

18
Zakon o građevnim proizvodima (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 76-1523/2013 iz 21.6.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 5.11.2020, NN 118-2296/2020

19
Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 93-2072/2013 iz 19.7.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.12.2021, NN 138-2274/2021

21
Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 56-1093/2015 iz 22.5.2015
Stupanje na snagu: 30.5.2015

23
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 78-1489/2015 iz 17.7.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.11.2019, NN 110-2215/2019

24
Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 78-1490/2015 iz 17.7.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.11.2019, NN 110-2216/2019

25
Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 20-401/2018 iz 1.3.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 15.2.2019, NN 14-278/2019

27
Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 94-1816/2018 iz 24.10.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 8.4.2020, NN 42-892/2020

28
Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 99-1911/2018 iz 9.11.2018
Stupanje na snagu: 17.11.2018

30
Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2019/788 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. godine o europskoj građanskoj inicijativi (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 127-2557/2019 iz 27.12.2019
Stupanje na snagu: 1.1.2020

31
Zakon o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 14-268/2019 iz 7.2.2019
Stupanje na snagu: 15.2.2019

32
Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 17-358/2019 iz 20.2.2019
Stupanje na snagu: 23.9.2019

33
Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 50-1013/2020 iz 24.4.2020
Stupanje na snagu: 2.5.2020

35
Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 63-1252/2020 iz 28.5.2020
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.12.2021, NN 126-2135/2021

36
Zakon o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 110-1925/2021 iz 13.10.2021
Stupanje na snagu: 1.1.2022

37
Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 136-2237/2021 iz 10.12.2021
Stupanje na snagu: 10.12.2021

38
Zakon o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilanci tih rezervi (6) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: SFJ 53-698/1977 iz 4.11.1977
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 13.5.1994, NN 37-665/1994

39
Zakon o uvjetima korištenja odobrenih i sklopljenih ugovora o zajmu s međunarodnim financijskim organizacijama (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: SFJ 37-499/1987 iz 29.5.1987
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 8.10.1991, NN 53-1288/1991

40
Zakon o Jugoslavenskoj banci za međunarodnu ekonomsku suradnju (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: SFJ 77-1026/1988 iz 31.12.1988
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 8.10.1991, NN 53-1288/1991

41
Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 18-162/1978 iz 4.5.1978
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 30.7.2009, NN 88-2150/2009

43
Zakon o iznimnom korištenju određenih statističkih podataka (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 33-821/1992 iz 12.6.1992
Stupanje na snagu: 12.6.1992

45
Zakon o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Hrvatske (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 106-2028/1993 iz 25.11.1993
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.8.1995, NN 58-1089/1995

46
Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima međunarodnih financijskih organizacija odobrenim korisnicima iz Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 106-2031/1993 iz 25.11.1993
Stupanje na snagu: 3.12.1993

47
Zakon o provođenju rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u svezi sa sankcijama protiv tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore) (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 109-2114/1993 iz 7.12.1993
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 5.10.1996, NN 80-1391/1996

48
Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje (8) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 26-447/1993 iz 1.4.1993
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 3.11.2012, NN 118-2550/2012

49
Zakon o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 29-509/1994 iz 11.4.1994
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.4.1994, NN 35-647/1994

50
Zakon o ništavosti određenih vrsta ugovora o osiguranju i ugovora o kreditu (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 9-160/1994 iz 10.2.1994
Stupanje na snagu: 18.2.1994

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa