Poredano po:

Broj dokumenata: 3

1
Pravilnik o elektroničkom poslovanju korisnika i ovlaštenih korisnika sustava zemljišnih knjiga (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 108-2172/2019 iz 8.11.2019
Stupanje na snagu: 16.11.2019

2
Poslovnik Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 6-127/2021 iz 22.1.2021
Stupanje na snagu: 30.1.2021

3
Pravilnik o programu i načinu polaganja posebnog stručnog ispita i imenovanju ovlaštenih zemljišnoknjižnih referenata (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 85-1576/2021 iz 28.7.2021
Stupanje na snagu: 5.8.2021

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa