Poredano po:

Broj dokumenata: 26

1
Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 114-2231/2018 iz 19.12.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 11.1.2020, NN 2-38/2020

2
Pravilnik o dodatnim organizacijskim zahtjevima društava za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 25-501/2019 iz 13.3.2019
Stupanje na snagu: 21.3.2019

3
Pravilnik o glavnim i napajajućim alternativnim investicijskim fondovima (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 25-502/2019 iz 13.3.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 15.2.2020, NN 15-323/2020

4
Pravilnik o obavljanju poslova depozitara AIF-a (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 25-503/2019 iz 13.3.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 22.12.2020, NN 139-2692/2020

5
Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za statusne promjene UAIF-a, potrebnoj dokumentaciji i sadržaju dokumentacije koja se prilaže zahtjevu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 25-504/2019 iz 13.3.2019
Stupanje na snagu: 21.3.2019

6
Pravilnik o prijenosu upravljanja AIF-om (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 26-539/2019 iz 15.3.2019
Stupanje na snagu: 23.3.2019

7
Pravilnik o likvidaciji i produljenju trajanja AIF-a (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 26-540/2019 iz 15.3.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 21.12.2021, NN 137-2269/2021

8
Pravilnik o udjelima AIF-ova (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 26-541/2019 iz 15.3.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 8.12.2020, NN 132-2512/2020

9
Pravilnik o statusnim promjenama AIF-ova bez pravne osobnosti te uvjetima za promjenu razlikovnosti i oblika AIF-a (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 20-432/2019 iz 27.2.2019
Stupanje na snagu: 7.3.2019

10
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra UAIF-ova i AIF-ova (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 20-433/2019 iz 27.2.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 24.3.2022, NN 34-409/2022

11
Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 16-345/2019 iz 15.2.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 21.12.2021, NN 137-2267/2021

12
Pravilnik o naknadi štete ulagateljima i/ili AIF-u (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 16-347/2019 iz 15.2.2019
Stupanje na snagu: 23.2.2019

13
Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 13-263/2019 iz 6.2.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 21.12.2021, NN 137-2268/2021

14
Pravilnik o obliku i iznosu regulatornog kapitala društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 13-264/2019 iz 6.2.2019
Stupanje na snagu: 14.2.2019

15
Pravilnik o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 26-346/2022 iz 3.3.2022
Stupanje na snagu: 11.3.2022

16
Pravilnik o vrstama alternativnih investicijskih fondova (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 28-598/2019 iz 22.3.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 15.2.2020, NN 15-320/2020

17
Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 136-2613/2020 iz 9.12.2020
Stupanje na snagu: 17.12.2020

18
Pravilnik o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 26-538/2019 iz 15.3.2019
Stupanje na snagu: 23.3.2019

19
Pravilnik o kriterijima za procjenu uvjeta za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a te u nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 136-2614/2020 iz 9.12.2020
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 16.7.2022, NN 79-1154/2022

20
Pravilnik o troškovima i naknadama koji se mogu plaćati izravno iz imovine AIF-a s javnom ponudom (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 79-1153/2022 iz 8.7.2022
Stupanje na snagu: 16.7.2022

21
22
Pravilnik o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 20-431/2019 iz 27.2.2019

23
Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2019. godinu (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 112-2187/2018 iz 14.12.2018

24
Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2020. godinu (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 2-19/2020 iz 3.1.2020

25
Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a te u nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 20-429/2019 iz 27.2.2019

26
Pravilnik o troškovima i naknadama koji se mogu plaćati iz imovine AIF-a (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 26-542/2019 iz 15.3.2019

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa