Poredano po:
Povratak na Zakon o osiguranju

Broj dokumenata: 44

1
Pravilnik o reviziji u društvu za osiguranje (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 78-1796/2016 iz 31.8.2016
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 27.6.2019, NN 60-1156/2019

2
Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za prijenos odnosno preuzimanje portfelja osiguranja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 7-105/2016 iz 22.1.2016
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.11.2016, NN 91-1945/2016

3
Pravilnik o dokumentaciji za izdvajanje poslova ili funkcija društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 7-96/2016 iz 22.1.2016
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.11.2016, NN 91-1942/2016

4
Pravilnik o detaljnim pravilima i kriterijima poštivanja osobne okolnosti spola (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 10-261/2016 iz 29.1.2016
Stupanje na snagu: 6.2.2016

5
Pravilnik o sadržaju programa planiranog reosiguranja (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 23-654/2016 iz 16.3.2016
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.4.2016, NN 27-795/2016

6
Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 37-1011/2016 iz 22.4.2016
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 10.9.2020, NN 98-1861/2020

7
Pravilnik o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja odnosno reosiguranja (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 23-653/2016 iz 16.3.2016
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 4.5.2019, NN 42-873/2019

8
Pravilnik o dodatnim zahtjevima za mala društva za osiguranje (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 72-1719/2016 iz 6.8.2016
Stupanje na snagu: 14.8.2016

10
Pravilnik o sadržaju dokumentacije za izdavanje odobrenja za primjenu prijelazne mjere za relevantnu vremensku strukturu bezrizičnih kamatnih stopa (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 133-2505/2015 iz 9.12.2015
Stupanje na snagu: 17.12.2015

11
Pravilnik o sadržaju dokumentacije za izdavanje odobrenja za primjenu umanjenja iz prijelaznih mjera na tehničke pričuve (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 133-2506/2015 iz 9.12.2015
Stupanje na snagu: 17.12.2015

12
Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 136-2610/2020 iz 9.12.2020
Stupanje na snagu: 17.12.2020

13
Pravilnik o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvještaja osoba koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 106-2002/2020 iz 30.9.2020
Stupanje na snagu: 8.10.2020

14
Pravilnik o uvjetima za obavljanje ključne funkcije u društvu za osiguranje/društvu za reosiguranje (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 68-1385/2019 iz 17.7.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 15.2.2020, NN 15-321/2020

15
Pravilnik o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 72-1560/2019 iz 31.7.2019
Stupanje na snagu: 8.8.2019

17
Pravilnik o izvještavanju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o pritužbama i prigovorima zainteresiranih osoba upućenim društvima za osiguranje (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 144-2477/2021 iz 27.12.2021
Stupanje na snagu: 4.1.2022

18
Pravilnik o minimalnom sadržaju plana oporavka društva za osiguranje i društva za reosiguranje (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 68-1319/2021 iz 23.6.2021
Stupanje na snagu: 1.7.2021

19
Pravilnik o statističkim standardima osiguranja (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 23-655/2016 iz 16.3.2016
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 11.11.2021, NN 118-2035/2021

20
Pravilnik o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 16-348/2019 iz 15.2.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 29.7.2021, NN 83-1550/2021

21
Pravilnik o izvještavanju o značajnim promjenama i izvještavanju na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1314/2019 iz 10.7.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 4.1.2022, NN 144-2479/2021

22
Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje statusnih promjena društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 7-100/2016 iz 22.1.2016
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.11.2016, NN 91-1950/2016

23
Pravilnik o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 26-538/2019 iz 15.3.2019
Stupanje na snagu: 23.3.2019

24
Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-612/2022 iz 22.4.2022
Stupanje na snagu: 30.4.2022

25
Pravilnik o drugim uslugama koje može pružati društvo za zastupanje u osiguranju (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 7-101/2016 iz 22.1.2016

26
Pravilnik o dodatnim poslovima koje može obavljati društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranje (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 7-102/2016 iz 22.1.2016

27
29
Pravilnik o uvjetima za obavljanje ključne funkcije u društvu za osiguranje/društvu za reosiguranje (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 7-98/2016 iz 22.1.2016

32
Pravilnik o registrima ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i posredovanja u osiguranju i reosiguranju (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 16-461/2016 iz 19.2.2016

33
Pravilnik o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 10-260/2016 iz 29.1.2016

34
Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 3-25/2016 iz 8.1.2016

36
Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 13-318/2016 iz 10.2.2016

37
Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2017. godinu (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 121-2668/2016 iz 23.12.2016

38
Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 3-128/2017 iz 11.1.2017

39
Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2020. godinu (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 2-19/2020 iz 3.1.2020

40
42
Pravilnik o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (6) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 128-2932/2017 iz 21.12.2017

43
Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 7-104/2016 iz 22.1.2016

44
Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 67-1344/2020 iz 10.6.2020

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa