Poredano po:

Broj dokumenata: 55

1
Pravilnik o minimalnim standardima, načinu izračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 98-1951/2014 iz 8.8.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 6.5.2017, NN 42-978/2017

2
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih osiguravajućih društava (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 60-1128/2014 iz 16.5.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.11.2016, NN 91-1949/2016

3
Odluka o utvrđivanju visine najmanjeg iznosa jamstvenog kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 72-1345/2014 iz 13.6.2014
Stupanje na snagu: 11.6.2014

4
Pravilnik o kontnom planu mirovinskog osiguravajućeg društva (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 103-2016/2014 iz 27.8.2014
Stupanje na snagu: 4.9.2014

5
Pravilnik o izboru mirovinskog osiguravajućeg društva u okviru obveznog mirovinskog osiguranja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 99-1963/2014 iz 13.8.2014
Stupanje na snagu: 21.8.2014

6
Pravilnik o interventnim pričuvama mirovinskog osiguravajućeg društva (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 121-2670/2016 iz 23.12.2016
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 7.12.2019, NN 116-2330/2019

7
Pravilnik o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 133-2504/2015 iz 9.12.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 26.10.2019, NN 99-2000/2019

8
Pravilnik o osnovici za izračun i način naplate naknade za upravljanje imovinom (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 116-2329/2019 iz 29.11.2019
Stupanje na snagu: 7.12.2019

9
Pravilnik o redovitim izvješćima mirovinskog osiguravajućeg društva (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 99-2001/2019 iz 18.10.2019
Stupanje na snagu: 26.10.2019

10
Pravilnik o promidžbenim aktivnostima i internetskoj stranici mirovinskog osiguravajućeg društva (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 2-26/2020 iz 3.1.2020
Stupanje na snagu: 11.1.2020

11
Pravilnik o uvjetima za obavljanje ključne funkcije u mirovinskom osiguravajućem društvu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 121-2405/2019 iz 11.12.2019
Stupanje na snagu: 19.12.2019

12
Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora mirovinskog osiguravajućeg društva (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 121-2407/2019 iz 11.12.2019
Stupanje na snagu: 19.12.2019

13
Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad i odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u mirovinskom osiguravajućem društvu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 121-2406/2019 iz 11.12.2019
Stupanje na snagu: 19.12.2019

14
Pravilnik o reviziji u mirovinskom osiguravajućem društvu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 116-2328/2019 iz 29.11.2019
Stupanje na snagu: 7.12.2019

15
Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2020. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 126-2547/2019 iz 24.12.2019
Stupanje na snagu: 25.12.2019

16
Pravilnik o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 26-538/2019 iz 15.3.2019
Stupanje na snagu: 23.3.2019

17
Pravilnik o djelomičnoj jednokratnoj isplati korisniku starosne i prijevremene starosne osnovne mirovine (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 9-199/2019 iz 25.1.2019
Stupanje na snagu: 2.2.2019

18
Pravilnik o vrednovanju imovine mirovinskog osiguravajućeg društva (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 103-2015/2014 iz 27.8.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 11.1.2020, NN 2-36/2020

19
Pravilnik o organizacijskim zahtjevima mirovinskog osiguravajućeg društva (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 2-30/2020 iz 3.1.2020
Stupanje na snagu: 11.1.2020

20
Pravilnik o organizacijskim uvjetima i dokumentaciji za izdvajanje poslova i funkcija mirovinskog osiguravajućeg društva (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 2-29/2020 iz 3.1.2020
Stupanje na snagu: 11.1.2020

21
Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 2-28/2020 iz 3.1.2020
Stupanje na snagu: 11.1.2020

22
Pravilnik o ponudi mirovinskih programa mirovinskih osiguravajućih društava (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 2-27/2020 iz 3.1.2020
Stupanje na snagu: 11.1.2020

23
Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 67-1344/2020 iz 10.6.2020
Stupanje na snagu: 18.6.2020

24
Pravilnik o rasporedu člana obveznog mirovinskog fonda u mirovinsko osiguravajuće društvo (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 35-741/2019 iz 5.4.2019
Stupanje na snagu: 13.4.2019

25
Pravilnik o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 74-1401/2014 iz 18.6.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 10.9.2020, NN 98-1864/2020

26
Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 37-1009/2016 iz 22.4.2016
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 10.9.2020, NN 98-1865/2020

27
Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2021. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 147-2882/2020 iz 30.12.2020
Stupanje na snagu: 31.12.2020

28
Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2022. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 136-2256/2021 iz 10.12.2021
Stupanje na snagu: 11.12.2021

29
Pravilnik o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i stjecanje kvalifikacija za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 99-2000/2019 iz 18.10.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 29.7.2021, NN 83-1551/2021

30
Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2016. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 18-492/2016 iz 26.2.2016

31
Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 151-2848/2014 iz 19.12.2014

32
Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 60-1129/2014 iz 16.5.2014

33
Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-1736/2014 iz 18.7.2014

35
Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2016. godinu (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 136-2561/2015 iz 18.12.2015

36
Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2015. godinu (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 151-2849/2014 iz 19.12.2014

37
Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 3-25/2016 iz 8.1.2016

38
Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2017. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 113-2503/2016 iz 7.12.2016

39
Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2018. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 128-2934/2017 iz 21.12.2017

40
Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu (5) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 128-2931/2017 iz 21.12.2017

41
Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2017. godinu (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 121-2668/2016 iz 23.12.2016

42
Pravilnik o redovitim izvješćima mirovinskog osiguravajućeg društva (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-1735/2014 iz 18.7.2014

43
Pravilnik o promidžbenim aktivnostima i mrežnoj stranici mirovinskog osiguravajućeg društva (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 72-1360/2014 iz 13.6.2014

44
Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad i odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 72-1359/2014 iz 13.6.2014

45
Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora mirovinskog osiguravajućeg društva (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 72-1358/2014 iz 13.6.2014

46
Pravilnik o reviziji izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 98-1950/2014 iz 8.8.2014

47
Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2019. godinu (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 112-2187/2018 iz 14.12.2018

48
Pravilnik o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (6) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 128-2932/2017 iz 21.12.2017

49
Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 3-128/2017 iz 11.1.2017

50
Pravilnik o organizacijskim zahtjevima mirovinskog osiguravajućeg društva (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 101-1983/2014 iz 20.8.2014

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa