Poredano po:

Broj dokumenata: 38

1
Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 104-2396/2017 iz 25.10.2017
Stupanje na snagu: 2.11.2017

2
Pravilnik o statusnim promjenama dobrovoljnih mirovinskih fondova (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 72-1355/2014 iz 13.6.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.5.2017, NN 41-904/2017

3
Pravilnik o kapitalu i tehničkim pričuvama mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 68-1301/2014 iz 4.6.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 28.11.2019, NN 112-2263/2019

4
Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 101-1977/2014 iz 20.8.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.5.2017, NN 41-900/2017

5
Pravilnik o postupku naknade štete članovima dobrovoljnog mirovinskog fonda i/ili dobrovoljnom mirovinskom fondu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 101-1980/2014 iz 20.8.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.5.2017, NN 41-901/2017

6
Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja dobrovoljnog mirovinskog fonda (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 103-2007/2014 iz 27.8.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 11.1.2020, NN 2-33/2020

7
Pravilnik o obavljanju poslova, uvjetima i načinu za izbor te oduzimanju izdanog odobrenja za obavljanje poslova depozitara dobrovoljnog mirovinskog fonda (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 63-1213/2014 iz 23.5.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.5.2017, NN 41-905/2017

8
Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 52-997/2014 iz 28.4.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 21.11.2019, NN 112-2264/2019

9
Pravilnik o postupcima, uvjetima i načinu prijenosa poslova upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondom (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 52-999/2014 iz 28.4.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.5.2017, NN 41-908/2017

10
Pravilnik o odobrenju osnivanja, prospekta i statuta dobrovoljnog mirovinskog fonda (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 52-1001/2014 iz 28.4.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.5.2017, NN 41-909/2017

11
Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 52-1003/2014 iz 28.4.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 12.6.2018, NN 51-1016/2018

12
Pravilnik o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 133-2504/2015 iz 9.12.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 26.10.2019, NN 99-2000/2019

13
14
Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 2-24/2020 iz 3.1.2020
Stupanje na snagu: 11.1.2020

16
Pravilnik o izvještavanju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o pritužbama članova fonda društvima za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 144-2476/2021 iz 27.12.2021
Stupanje na snagu: 4.1.2022

17
Pravilnik o uvjetima za nuđenje mirovinskih programa dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 101-1978/2014 iz 20.8.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 10.9.2020, NN 98-1863/2020

18
Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 103-2013/2014 iz 27.8.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 30.1.2016, NN 7-106/2016

19
Pravilnik o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i stjecanje kvalifikacija za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 99-2000/2019 iz 18.10.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 29.7.2021, NN 83-1551/2021

20
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih društava i dobrovoljnih mirovinskih fondova (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 52-996/2014 iz 28.4.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 24.3.2022, NN 34-406/2022

21
Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 128-2925/2017 iz 21.12.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 11.1.2020, NN 2-34/2020

22
Pravilnik o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 26-538/2019 iz 15.3.2019
Stupanje na snagu: 23.3.2019

23
Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2016. godinu (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 136-2561/2015 iz 18.12.2015

24
Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 3-25/2016 iz 8.1.2016

25
Pravilnik o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 40-1057/2016 iz 30.4.2016

26
Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 103-2009/2014 iz 27.8.2014

27
Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 151-2848/2014 iz 19.12.2014

28
Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2015. godinu (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 151-2849/2014 iz 19.12.2014

29
Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2017. godinu (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 121-2668/2016 iz 23.12.2016

30
Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2019. godinu (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 112-2187/2018 iz 14.12.2018

32
Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 3-128/2017 iz 11.1.2017

33
Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2020. godinu (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 2-19/2020 iz 3.1.2020

34
Pravilnik o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 103-2011/2014 iz 27.8.2014

36
Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu (5) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 128-2931/2017 iz 21.12.2017

37
Pravilnik o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (6) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 128-2932/2017 iz 21.12.2017

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa