Poredano po:

Broj dokumenata: 11

1
Podatak o etalonskoj cijeni građenja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 53-1817/2008 iz 9.5.2008
Stupanje na snagu: 9.5.2008

2
Podatak o etalonskoj cijeni građenja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 69-1356/2005 iz 6.6.2005
Stupanje na snagu: 6.6.2005

3
Podatak o etalonskoj cijeni građenja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 100-2219/2012 iz 5.9.2012
Stupanje na snagu: 5.9.2012

4
Podatak o etalonskoj cijeni građenja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 100-1959/2018 iz 14.11.2018
Stupanje na snagu: 14.11.2018

5
Pravilnik o najmu nekretnina iz programa društveno poticane stanogradnje (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 101-1975/2018 iz 16.11.2018
Stupanje na snagu: 24.11.2018

6
Pravilnik o uvjetima, mjerilima i postupku davanja u najam stanova za službene potrebe (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 82-1641/2018 iz 14.9.2018
Stupanje na snagu: 22.9.2018

7
Podatak o etalonskoj cijeni građenja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 67-1610/2009 iz 10.6.2009
Stupanje na snagu: 10.6.2009

8
Pravilnik minimalnih tehničkih uvjeta za projektiranje i gradnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 106-2064/2004 iz 30.7.2004
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 5.11.2011, NN 121-2417/2011

9
Podatak o etalonskoj cijeni građenja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 59-1184/2020 iz 20.5.2020
Stupanje na snagu: 20.5.2020

10
Podatak o etalonskoj cijeni građenja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 67-1352/2019 iz 12.7.2019
Stupanje na snagu: 12.7.2019

11
Pravilnik o najmu nekretnina iz programa društveno poticane stanogradnje (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 57-1128/2015 iz 27.5.2015

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa