Poredano po:

Broj dokumenata: 29

1
Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za uvjetni otpust (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 35-756/2002 iz 5.4.2002
Stupanje na snagu: 13.4.2002

2
Pravilnik o standardima smještaja i prehrane zatvorenika (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 92-1496/2002 iz 2.8.2002
Stupanje na snagu: 10.8.2002

3
Pravilnik o rublju, odjeći, obući i posteljini za zatvorenike (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 61-1080/2002 iz 24.5.2002
Stupanje na snagu: 1.6.2002

4
Pravilnik o načinu izvršavanja kazne zatvora uz nastavak rada zatvorenika kod poslodavca ili kod obavljanja vlastite djelatnosti (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 81-1334/2002 iz 9.7.2002
Stupanje na snagu: 17.7.2002

5
Pravilnik o izobrazbi zaposlenika u kaznionicama i zatvorima Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 81-1335/2002 iz 9.7.2002
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 7.5.2005, NN 55-1055/2005

6
Pravilnik o troškovima izrade, procjeni, izlaganju, pohranjivanju i prodaji stvari nastalih radom zatvorenika u slobodno vrijeme (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 81-1336/2002 iz 9.7.2002
Stupanje na snagu: 17.7.2002

7
Pravilnik o raspolaganju novcem (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 81-1337/2002 iz 9.7.2002
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 6.11.2007, NN 111-3239/2007

8
Pravilnik o matici, osobniku i drugim evidencijama koje se vode u kaznionicama i zatvorima (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 96-2226/2006 iz 30.8.2006
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 21.7.2009, NN 82-1991/2009

9
Pravilnik o načinu obavljanja poslova odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-1083/2009 iz 17.4.2009
Stupanje na snagu: 25.4.2009

10
Pravilnik o osnovnoj i strukovnoj izobrazbi zatvorenika (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 113-1834/2002 iz 27.9.2002
Stupanje na snagu: 5.10.2002

11
Pravilnik o načinu provedbe inspekcijskog nadzora nad radom kaznionica, zatvora i Centra za izobrazbu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 43-897/2002 iz 24.4.2002
Stupanje na snagu: 2.5.2002

12
Odluka o osnivanju trgovačkog društva «Lipovica» d. o. o. u Popovači (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 99-1638/2002 iz 23.8.2002
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 6.12.2007, NN 127-3638/2007

13
Odluka o osnivanju trgovačkog društva «Orljava» d. o. o. u Požegi (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 99-1639/2002 iz 23.8.2002
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 28.8.2008, NN 100-3034/2008

14
Pravilnik o načinu primjene sredstava prisile (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-1084/2009 iz 17.4.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 5.6.2010, NN 66-2049/2010

15
Uredba o odorama državnih službenika odjela osiguranja u kaznionicama, zatvorima i odgojnim zavodima te službenim vozilima (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 88-1871/2011 iz 27.7.2011
Stupanje na snagu: 4.8.2011

17
Pravilnik o pogodnostima zatvorenika (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-2048/2010 iz 28.5.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 16.10.2013, NN 126-2737/2013

18
Uredba o zvanjima, znakovlju i uvjetima stjecanja zvanja državnih službenika odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 79-1273/2002 iz 3.7.2002
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 26.10.2013, NN 127-2765/2013

19
Pravilnik o službenoj iskaznici i znački ovlaštene službene osobe Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 61-1081/2002 iz 24.5.2002
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 26.3.2015, NN 31-630/2015

20
Odluka o ustrojavanju Službeničkog suda za državne službenike sustava izvršavanja kazne zatvora u Ministarstvu pravosuđa (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 144-2883/2011 iz 14.12.2011
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.2.2017, NN 12-297/2017

21
Pravilnik o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti državnih službenika na poslovima osiguranja u kaznionicama i zatvorima Uprave za zatvorski sustav (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 20-544/2004 iz 16.2.2004
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.11.2015, NN 123-2333/2015

22
Pravilnik o radu i strukovnoj izobrazbi, popisu i opisu radnih mjesta zatvorenika, te naknadi za rad i nagradi (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 12-301/2016 iz 5.2.2016
Stupanje na snagu: 13.2.2016

23
Pravilnik o pogodnostima zatvorenika (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 125-3582/2008 iz 29.10.2008

24
Pravilnik o načinu primjene sredstava prisile (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 43-896/2002 iz 24.4.2002

25
Pravilnik o pogodnostima zatvorenika (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 115-1914/2001 iz 21.12.2001

27
Uredba o odorama službenika odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima te službenim vozilima (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 87-1057/2003 iz 27.5.2003

28
Pravilnik o načinu obavljanja poslova odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 43-895/2002 iz 24.4.2002

29
Pravilnik o radu i strukovnoj izobrazbi, popisu i opisu poslova zatvorenika, te naknadi za rad i nagradi (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 24-548/2002 iz 13.3.2002

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije