Poredano po:

Broj dokumenata: 21

1
Javnobilježnički poslovnik (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 38-692/1994 iz 16.5.1994
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 15.9.2021, NN 99-1788/2021

2
Odluka o ustroju registra anticipiranih naredbi i punomoći u elektroničkom obliku (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 20-490/2017 iz 8.3.2017
Stupanje na snagu: 16.3.2017

3
Pravilnik o javnobilježničkim uredima (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 123-2441/2011 iz 2.11.2011
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.12.2020, NN 141-2738/2020

5
Pravilnik o službenim sjedištima javnih bilježnika (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 51-1002/2015 iz 12.5.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 25.11.2021, NN 123-2110/2021

6
Pravilnik o oslobađanju od snašanja troškova pružanja javnobilježničkih usluga (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 19-361/1996 iz 8.3.1996
Stupanje na snagu: 16.3.1996

7
Pravilnik o radnom vremenu javnih bilježnika (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 38-695/1994 iz 16.5.1994
Stupanje na snagu: 24.5.1994

8
Pravilnik o privremenoj javnobilježničkoj tarifi (6) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 38-696/1994 iz 16.5.1994
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 11.7.2019, NN 64-1262/2019

9
Pravilnik o javnobilježničkim protestnim upisnicima (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 38-697/1994 iz 16.5.1994
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 20.3.1999, NN 24-505/1999

10
Pravilnik o javnobilježničkom ispitu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 38-698/1994 iz 16.5.1994
Stupanje na snagu: 24.5.1994

11
Kodeks javnobilježničke etike (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 55-1221/2011 iz 18.5.2011
Stupanje na snagu: 26.5.2011

12
Pravilnik o službenoj odjeći javnih bilježnika, prisjednika, vježbenika i drugih zaposlenika u javnobilježničkom uredu i Hrvatskoj javnobilježničkoj komori (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 107-1654/1997 iz 14.10.1997
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 25.4.2009, NN 48-1087/2009

13
Statut Hrvatske javnobilježničke komore (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 64-1232/2014 iz 26.5.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 7.10.2021, NN 106-1878/2021

14
Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Hrvatske javnobilježničke komore (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 64-1231/2021 iz 9.6.2021
Stupanje na snagu: 10.6.2021

15
Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom u javnobilježničkim uredima (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 64-1232/2021 iz 9.6.2021
Stupanje na snagu: 10.6.2021

16
Pravilnik o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku (5) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 8-181/2011 iz 19.1.2011

17
Pravilnik o javnobilježničkim uredima (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 38-694/1994 iz 16.5.1994

18
Pravilnik o službenim sjedištima javnih bilježnika (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-2619/2007 iz 13.8.2007

19
Statut Hrvatske javnobilježničke komore (9) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 26-546/1995 iz 20.4.1995

20
Pravilnik o službenim sjedištima javnih bilježnika (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 55-1317/2010 iz 5.5.2010

21
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva u javnobilježničkim uredima (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 123-3540/2008 iz 24.10.2008

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa