Poredano po:

Broj dokumenata: 38335

1
Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Ante Starčevića Marku Lewisu Flemingu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 81-1375/2024 iz 10.7.2024
Stupanje na snagu: 11.4.2024

2
Rješenje o imenovanju zamjenika ravnatelja Sigurnosno-obavještajne agencije (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 81-1376/2024 iz 10.7.2024
Stupanje na snagu: 4.7.2024

3
Rješenje o razrješenju ravnateljice Ureda Koordinacije za unutarnju i vanjsku politiku - tajnice (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 81-1377/2024 iz 10.7.2024
Stupanje na snagu: 26.6.2024

4
Rješenje o razrješenju ravnateljice Ureda Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti i hrvatske branitelje - tajnice (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 81-1378/2024 iz 10.7.2024
Stupanje na snagu: 26.6.2024

5
Rješenje o razrješenju ravnateljice Ureda Koordinacije za gospodarstvo - tajnice (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 81-1379/2024 iz 10.7.2024
Stupanje na snagu: 26.6.2024

6
Rješenje o razrješenju ravnateljice Ureda Koordinacije za društvene djelatnosti i ljudska prava - tajnice (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 81-1380/2024 iz 10.7.2024
Stupanje na snagu: 26.6.2024

7
Rješenje o imenovanju tajnice Koordinacije za vanjsku i europsku politiku (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 81-1381/2024 iz 10.7.2024
Stupanje na snagu: 26.6.2024

8
Rješenje o imenovanju tajnice Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti i hrvatske branitelje (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 81-1382/2024 iz 10.7.2024
Stupanje na snagu: 26.6.2024

9
Rješenje o imenovanju tajnice Koordinacije za demografiju (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 81-1383/2024 iz 10.7.2024
Stupanje na snagu: 26.6.2024

10
Rješenje o imenovanju tajnice Koordinacije za gospodarstvo (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 81-1384/2024 iz 10.7.2024
Stupanje na snagu: 26.6.2024

11
Rješenje o imenovanju tajnice Koordinacije za unutarnju politiku, društvene djelatnosti i ljudska prava (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 81-1385/2024 iz 10.7.2024
Stupanje na snagu: 26.6.2024

12
Rješenje o imenovanju tajnika Koordinacije za sektorske politike (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 81-1386/2024 iz 10.7.2024
Stupanje na snagu: 26.6.2024

13
Rješenje o imenovanju tajnice Kadrovske i Administrativne komisije (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 81-1387/2024 iz 10.7.2024
Stupanje na snagu: 26.6.2024

14
Pravilnik odnosu policijskih zvanja prema činovima pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske radi utvrđivanja vrijednosnog boda (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 81-1388/2024 iz 10.7.2024
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.7.2015, NN 81-1389/2024

16
17
Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2025. - NKD 2025. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 81-1392/2024 iz 10.7.2024
Stupanje na snagu: 1.1.2025

18
Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Komunalno d.o.o., Vrgorac (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 81-1394/2024 iz 10.7.2024
Stupanje na snagu: 18.7.2024

19
Odluka o opozivu počasnog konzula Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji, sa sjedištem u Sočiju (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 80-1353/2024 iz 5.7.2024
Stupanje na snagu: 28.6.2024

20
Odluku o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Franje Bučara, Zini (Rahima) Urlić (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 80-1354/2024 iz 5.7.2024
Stupanje na snagu: 11.4.2024

22
Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Franje Bučara, mr. sc. Zdravku (Mile) Jadrijevu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 80-1356/2024 iz 5.7.2024
Stupanje na snagu: 11.4.2024

23
Odluka o dodjeli odlikovanja Reda hrvatskog pletera dr. iur. Andreasu Listu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 80-1357/2024 iz 5.7.2024
Stupanje na snagu: 11.4.2024

24
Odluka o dodjeli odlikovanja Reda hrvatskog pletera prof. dr. sc. Hrvoju (Ivo) Kraljeviću (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 80-1358/2024 iz 5.7.2024
Stupanje na snagu: 11.4.2024

25
Odluka o dodjeli odlikovanja Reda hrvatskog pletera prof. dr. sc. Darku (Zvonimir) Grundleru (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 80-1359/2024 iz 5.7.2024
Stupanje na snagu: 11.4.2024

26
Odluka o dodjeli odlikovanja Reda hrvatskog pletera dr. sc. Vjenceslavu (Ljudevit) Heroutu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 80-1360/2024 iz 5.7.2024
Stupanje na snagu: 11.4.2024

27
Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskom glazbenom društvu Zrinski Donja Kaštela (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 80-1361/2024 iz 5.7.2024
Stupanje na snagu: 11.4.2024

28
Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Sigurnosno-obavještajne agencije (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 80-1362/2024 iz 5.7.2024
Stupanje na snagu: 6.7.2024

29
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Smokvica (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 80-1363/2024 iz 5.7.2024
Stupanje na snagu: 18.7.2024

30
Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice za obavljanje djelatnosti na području Grada Vukovara i na potpomognutim područjima (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 80-1365/2024 iz 5.7.2024
Stupanje na snagu: 13.7.2024

31
Pravilnik o tržišnim standardima za jaja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 80-1367/2024 iz 5.7.2024
Stupanje na snagu: 13.7.2024

32
Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za dio katastarske općine Kurilovec Novi za II. zonu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 80-1368/2024 iz 5.7.2024
Stupanje na snagu: 20.6.2024

33
Obvezatne upute broj LN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Smokvica (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 80-1369/2024 iz 5.7.2024
Stupanje na snagu: 4.7.2024

34
Obvezatne upute broj LN II - obrasci za postupak kandidiranja i primjena obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za općinskog načelnika Općine Smokvica (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 80-1370/2024 iz 5.7.2024
Stupanje na snagu: 4.7.2024

35
Obvezatne upute broj LN III o imenovanju članova proširenih sastava izbornih povjerenstava za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Smokvica (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 80-1371/2024 iz 5.7.2024
Stupanje na snagu: 4.7.2024

36
Obvezatne upute broj LN IV o imenovanju članova biračkih odbora za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Smokvica (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 80-1372/2024 iz 5.7.2024
Stupanje na snagu: 4.7.2024

38
Odluka o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma u ugostiteljstvu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 80-1374/2024 iz 5.7.2024
Stupanje na snagu: 13.7.2024

39
Pravilnik o podacima carinske deklaracije (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 79-1336/2024 iz 3.7.2024
Stupanje na snagu: 11.7.2024

40
Pravilnik o načinu prijave i provođenju vrednovanja prethodnog učenja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 79-1339/2024 iz 3.7.2024
Stupanje na snagu: 11.7.2024

41
Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja namjenskih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 79-1340/2024 iz 3.7.2024
Stupanje na snagu: 11.7.2024

42
Pravilnik o Europskoj kartici zdravstvenog osiguranja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 79-1348/2024 iz 3.7.2024
Stupanje na snagu: 11.7.2024

43
Pravilnik o postupku rješavanja odštetnih zahtjeva oštećenih osoba u prometu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 79-1351/2024 iz 3.7.2024
Stupanje na snagu: 11.7.2024

44
Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 79-1341/2024 iz 3.7.2024
Stupanje na snagu: 11.7.2024

45
Odluka o imenovanju pročelnika Kabineta predsjednika Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 79-1335/2024 iz 3.7.2024
Stupanje na snagu: 1.7.2024

46
Odluka o imenovanju općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 79-1342/2024 iz 3.7.2024
Stupanje na snagu: 17.6.2024

47
Odluka o imenovanju općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Čakovcu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 79-1343/2024 iz 3.7.2024
Stupanje na snagu: 17.6.2024

48
Odluka o imenovanju zamjenika županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zadru (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 79-1344/2024 iz 3.7.2024
Stupanje na snagu: 27.5.2024

49
Odluka o imenovanju zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 79-1345/2024 iz 3.7.2024
Stupanje na snagu: 27.5.2024

50
Odluka o imenovanju zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 79-1346/2024 iz 3.7.2024
Stupanje na snagu: 27.5.2024

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE
1.1. USTAVNO UREĐENJE
1.2. USTROJSTVO DRŽAVNE VLASTI
1.3. OBRANA, UNUTARNJI POSLOVI
1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA
2. PRAVOSUDNI SUSTAV
2.1. PRAVOSUĐE
2.2. UPRAVNO PRAVO
2.3. GRAĐANSKO PRAVO
2.4. KAZNENO PRAVO
3. JAVNE FINANCIJE
3.1. POREZI, PRISTOJBE, DOPRINOSI
3.2. CARINE
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE
4.1. GOSPODARSKI SUBJEKTI
4.2. BANKARSTVO I PLATNI PROMET
4.3. FINANCIJSKI PROPISI
4.5. VRIJEDNOSNI PAPIRI I BURZA
4.6. VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI
5.1. INDUSTRIJA
5.2. POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO
5.3. PROMET I KOMUNIKACIJE
5.7. TRGOVINA
6. TEHNIČKI PROPISI I KAKVOĆA PROIZVODA
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI
7.2. ODGOJ, OBRAZOVANJE I ŠPORT
7.4. KULTURA I UMJETNOST
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA
8.1. GRADNJA I PROSTORNO UREĐENJE
8.2. ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB
9.1. RADNI ODNOSI, PLAĆE I NAKNADE
9.5. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE I ZAŠTITA
9.6. SOCIJALNA SKRB
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.1. VANJSKI POSLOVI I DIPLOMACIJA
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
11. LOKALNI GLASNICI
11.1. GRAD ZAGREB
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa