Poredano po:

Broj dokumenata: 35300

1
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika sudskih odluka o uzdržavanju i nagodba sklopljenih u centru za socijalnu skrb (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 32-613/2005 iz 9.3.2005
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.11.2015, NN 103-1992/2015

2
Odluka o raspisivanju izbora za predsjednika Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 132-3226/2009 iz 4.11.2009
Stupanje na snagu: 4.11.2009

3
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2009. godinu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 132-3227/2009 iz 4.11.2009
Stupanje na snagu: 4.11.2009

4
Odluka o privremenom raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 132-3228/2009 iz 4.11.2009
Stupanje na snagu: 12.11.2009

5
Odluka o izdavanju euroobveznica Republike Hrvatske u iznosu od USD 1.500.000.000,00 (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 132-3229/2009 iz 4.11.2009
Stupanje na snagu: 4.11.2009

6
Obvezatne upute broj I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 132-3239/2009 iz 4.11.2009
Stupanje na snagu: 4.11.2009

7
Obvezatne upute broj II - o obrascima za postupak kandidiranja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 132-3240/2009 iz 4.11.2009
Stupanje na snagu: 4.11.2009

8
Rješenje kojim se utvrđuje da je za društvo Auctor kapital d.o.o., Zagreb nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje tog društva (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 132-3242/2009 iz 4.11.2009
Stupanje na snagu: 29.10.2009

9
Rješenje kojim se društvu Euro posredovanje d.o.o. za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, Zagreb, daje dozvola za obavljanje poslova posredovanja u oisguranju i reosiguranju (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 132-3245/2009 iz 4.11.2009
Stupanje na snagu: 29.10.2009

10
11
Odluka o raspisivanju dopunskih izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 133-3248/2009 iz 5.11.2009
Stupanje na snagu: 5.11.2009

12
Odluka o utvrđivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor predsjednika Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 133-3249/2009 iz 5.11.2009
Stupanje na snagu: 5.11.2009

13
Obvezatne upute broj DLSN I/A - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za dopunske izbore raspisane odlukom Vlade Republike Hrvatske od 5. studenoga 2009. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 133-3253/2009 iz 5.11.2009
Stupanje na snagu: 5.11.2009

14
Obvezatne upute DLSN II/A (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 133-3254/2009 iz 5.11.2009
Stupanje na snagu: 5.11.2009

15
Odluka o uvođenju zaštitne mjere prilikom uvoza polutvrdih sireva (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 134-3257/2009 iz 9.11.2009
Stupanje na snagu: 9.11.2009

16
Obvezatne upute broj DLS-III o obrascima za provedbu dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 134-3265/2009 iz 9.11.2009
Stupanje na snagu: 9.11.2009

17
Obvezatne upute broj DLSN III o obrascima za postupak izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 134-3266/2009 iz 9.11.2009
Stupanje na snagu: 9.11.2009

18
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 135-3273/2009 iz 11.11.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 8.3.2012, NN 35-905/2012

19
Rješenje o početku rada Carinskog odjeljka II Slobodna zora Štalije (robni), Carinske ispostave Labin, Carinarnica Pula (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 135-3274/2009 iz 11.11.2009
Stupanje na snagu: 26.10.2009

20
Rješenje o dodjeli naziva referentnog centra za bolesti i ozljede koljenskog zgloba (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 135-3278/2009 iz 11.11.2009
Stupanje na snagu: 15.10.2009

21
Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva referentnog centra za dermatološku mikologiju i parazitologiju (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 135-3279/2009 iz 11.11.2009
Stupanje na snagu: 15.10.2009

22
Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Agencije za vodne putove (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-2054/2017 iz 30.8.2017
Stupanje na snagu: 24.8.2017

25
Rješenje o razrješenju zamjenika člana Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-2057/2017 iz 30.8.2017
Stupanje na snagu: 24.8.2017

26
Rješenje o imenovanju zamjenika člana Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-2058/2017 iz 30.8.2017
Stupanje na snagu: 24.8.2017

27
Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u zračnom prometu Zagreb (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-2060/2017 iz 30.8.2017
Stupanje na snagu: 7.9.2017

28
Pravilnik o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na krize, humanitarnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-2061/2017 iz 30.8.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 16.1.2021, NN 2-40/2021

29
Pravilnik o stručnom osposobljavanju izvršnih radnika željezničkog sustava (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-2064/2017 iz 30.8.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 16.6.2020, NN 63-1251/2020

30
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS-I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-2065/2017 iz 30.8.2017
Stupanje na snagu: 31.8.2017

31
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS-II - o primjeni Obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Orahovice (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-2066/2017 iz 30.8.2017
Stupanje na snagu: 31.8.2017

33
OBVEZATNE UPUTE BROJ DLS-I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-2068/2017 iz 30.8.2017
Stupanje na snagu: 31.8.2017

34
OBVEZATNE UPUTE BROJ DLS-II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu dopunskih izbora (ODLS-1 - ODLS-9) (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-2069/2017 iz 30.8.2017
Stupanje na snagu: 31.8.2017

35
OBVEZATNE UPUTE BROJ DLS-III - postupak kandidiranja na dopunskim izborima (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-2070/2017 iz 30.8.2017
Stupanje na snagu: 31.8.2017

36
OBVEZATNE UPUTE BROJ DLS-IV - o primjeni obvezatnih uputa na dopunskim izborima (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-2071/2017 iz 30.8.2017
Stupanje na snagu: 31.8.2017

38
Odluka o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 87-2075/2017 iz 31.8.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.12.2021, NN 138-2272/2021

39
Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/15-01/06, urbroj: 425-02/2-17-9 od 22. kolovoza 2017. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 87-2084/2017 iz 31.8.2017
Stupanje na snagu: 22.8.2017

40
Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/17-01/02, urbroj: 425-02/2-17-12 od 28. kolovoza 2017. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 87-2085/2017 iz 31.8.2017
Stupanje na snagu: 28.8.2017

41
Odluka Vijeća za elektroničke medije klasa: 612-12/17-02/0032, urbroj: 567-06-17-06 od 22. kolovoza 2017. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 87-2086/2017 iz 31.8.2017
Stupanje na snagu: 22.8.2017

42
Odluka Vijeća za elektroničke medije klasa: 612-12/17-02/0033, urbroj: 567-06-17-03 od 22. kolovoza 2017. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 87-2087/2017 iz 31.8.2017
Stupanje na snagu: 22.8.2017

43
Odluka Vijeća za elektroničke medije klasa: 612-12/17-02/0036, urbroj: 567-06-17-05 od 22. kolovoza 2017. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 87-2088/2017 iz 31.8.2017
Stupanje na snagu: 22.8.2017

45
Naredba o mjerama sigurnosti i zaštite od nekontroliranog uvođenja u okoliš hibridnog kukuruza «PR34G13» koji sadrži genetski modificirani organizam (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 97-1830/2004 iz 15.7.2004
Stupanje na snagu: 15.7.2004

46
Zaključak Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: UP/I-344-01/08-01/133, urbroj: 376-10-09-38 DM od 7. listopada 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 137-3343/2009 iz 13.11.2009
Stupanje na snagu: 7.10.2009

47
Zaključak Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: UP/I-344-01/08-01/03310, urbroj: 376-04-09-11 DM od 19. listopada 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 137-3344/2009 iz 13.11.2009
Stupanje na snagu: 19.10.2009

48
Zaključak Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: UP/I-344-01/09-01/1078, urbroj: 376-11-09-02 od 19. listopada 2009. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 137-3345/2009 iz 13.11.2009
Stupanje na snagu: 19.10.2009

49
Odluka o odlikovanju Ivana Ilića Redom Stjepana Radića za zasluge u borbi za nacionalna i socijalna prava hrvatskog naroda u Crnoj Gori (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 138-3347/2009 iz 18.11.2009
Stupanje na snagu: 15.10.2009

50
Odluka o odlikovanju Branislava Mićunovića Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 138-3348/2009 iz 18.11.2009
Stupanje na snagu: 15.10.2009

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa