Poredano po:

Broj dokumenata: 18468

1
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika sudskih odluka o uzdržavanju i nagodba sklopljenih u centru za socijalnu skrb (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 32-613/2005 iz 9.3.2005
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.11.2015, NN 103-1992/2015

2
Odluka o raspisivanju izbora za predsjednika Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 132-3226/2009 iz 4.11.2009
Stupanje na snagu: 4.11.2009

3
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2009. godinu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 132-3227/2009 iz 4.11.2009
Stupanje na snagu: 4.11.2009

4
Odluka o privremenom raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 132-3228/2009 iz 4.11.2009
Stupanje na snagu: 12.11.2009

5
Odluka o izdavanju euroobveznica Republike Hrvatske u iznosu od USD 1.500.000.000,00 (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 132-3229/2009 iz 4.11.2009
Stupanje na snagu: 4.11.2009

6
Obvezatne upute broj I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 132-3239/2009 iz 4.11.2009
Stupanje na snagu: 4.11.2009

7
Obvezatne upute broj II - o obrascima za postupak kandidiranja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 132-3240/2009 iz 4.11.2009
Stupanje na snagu: 4.11.2009

8
Odluka o raspisivanju dopunskih izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 133-3248/2009 iz 5.11.2009
Stupanje na snagu: 5.11.2009

9
Odluka o utvrđivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor predsjednika Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 133-3249/2009 iz 5.11.2009
Stupanje na snagu: 5.11.2009

10
Obvezatne upute broj DLSN I/A - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za dopunske izbore raspisane odlukom Vlade Republike Hrvatske od 5. studenoga 2009. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 133-3253/2009 iz 5.11.2009
Stupanje na snagu: 5.11.2009

11
Obvezatne upute DLSN II/A (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 133-3254/2009 iz 5.11.2009
Stupanje na snagu: 5.11.2009

12
Odluka o uvođenju zaštitne mjere prilikom uvoza polutvrdih sireva (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 134-3257/2009 iz 9.11.2009
Stupanje na snagu: 9.11.2009

13
Obvezatne upute broj DLS-III o obrascima za provedbu dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 134-3265/2009 iz 9.11.2009
Stupanje na snagu: 9.11.2009

14
Obvezatne upute broj DLSN III o obrascima za postupak izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 134-3266/2009 iz 9.11.2009
Stupanje na snagu: 9.11.2009

15
Rješenje o početku rada Carinskog odjeljka II Slobodna zora Štalije (robni), Carinske ispostave Labin, Carinarnica Pula (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 135-3274/2009 iz 11.11.2009
Stupanje na snagu: 26.10.2009

16
Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u zračnom prometu Zagreb (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-2060/2017 iz 30.8.2017
Stupanje na snagu: 7.9.2017

17
Pravilnik o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na krize, humanitarnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-2061/2017 iz 30.8.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 16.1.2021, NN 2-40/2021

18
Pravilnik o stručnom osposobljavanju izvršnih radnika željezničkog sustava (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-2064/2017 iz 30.8.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 16.6.2020, NN 63-1251/2020

19
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS-I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-2065/2017 iz 30.8.2017
Stupanje na snagu: 31.8.2017

20
OBVEZATNE UPUTE BROJ LS-II - o primjeni Obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Orahovice (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-2066/2017 iz 30.8.2017
Stupanje na snagu: 31.8.2017

22
OBVEZATNE UPUTE BROJ DLS-I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-2068/2017 iz 30.8.2017
Stupanje na snagu: 31.8.2017

23
OBVEZATNE UPUTE BROJ DLS-II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu dopunskih izbora (ODLS-1 - ODLS-9) (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-2069/2017 iz 30.8.2017
Stupanje na snagu: 31.8.2017

24
OBVEZATNE UPUTE BROJ DLS-III - postupak kandidiranja na dopunskim izborima (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-2070/2017 iz 30.8.2017
Stupanje na snagu: 31.8.2017

25
OBVEZATNE UPUTE BROJ DLS-IV - o primjeni obvezatnih uputa na dopunskim izborima (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-2071/2017 iz 30.8.2017
Stupanje na snagu: 31.8.2017

27
Odluka o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 87-2075/2017 iz 31.8.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.12.2021, NN 138-2272/2021

29
Naredba o mjerama sigurnosti i zaštite od nekontroliranog uvođenja u okoliš hibridnog kukuruza «PR34G13» koji sadrži genetski modificirani organizam (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 97-1830/2004 iz 15.7.2004
Stupanje na snagu: 15.7.2004

30
Odluka o visini naknada za osposobljavanje vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 138-3364/2009 iz 18.11.2009
Stupanje na snagu: 26.11.2009

31
Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije ekonomist u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 85-2037/2017 iz 26.8.2017
Stupanje na snagu: 3.9.2017

32
Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije ekonomist u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 85-2038/2017 iz 26.8.2017
Stupanje na snagu: 3.9.2017

33
Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije ekonomist (060724) u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 85-2039/2017 iz 26.8.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 13.1.2022, NN 2-7/2022

34
Pravilnik o mlijeku i mliječnim proizvodima (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 64-1470/2017 iz 5.7.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2019, NN 118-2343/2018

35
Pravilnik o parametrima kvalitete i kvalitativnim klasama pšenice u otkupu pšenice roda 2017. godine (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 64-1471/2017 iz 5.7.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2019, NN 118-2343/2018

36
Odluku o ribolovnim mogućnostima za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2017. godini (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 64-1474/2017 iz 5.7.2017
Stupanje na snagu: 6.7.2017

37
Lista zemljopisnih oznaka (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 64-1475/2017 iz 5.7.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.4.2019, NN 32-641/2019

38
Odluka o porezima Grada Novske (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 127-2893/2017 iz 20.12.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2021, NN 147-2874/2020

39
Odluka o porezima Općine Sveta Nedelja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 127-2896/2017 iz 20.12.2017
Stupanje na snagu: 23.12.2017

41
Odluka o nabavnim kategorijama (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 64-1591/2016 iz 13.7.2016
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 29.6.2017, NN 59-1296/2017

42
Odluka o dokumentaciji koja se prilaže uz obavijest o namjeri primjene unutargrupnog izuzetka od obveze poravnanja iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 64-1594/2016 iz 13.7.2016
Stupanje na snagu: 21.7.2016

43
Obvezatne upute broj III - o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provedbu izbora za provedbu izbora za predsjednika Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 135-3283/2009 iz 11.11.2009
Stupanje na snagu: 9.11.2009

45
Obvezatne upute broj V - o načinu glasovanja s tjelesnom manom nepismenih birača te birača koji ne mogu pristupiti na biračko mjesto (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 135-3285/2009 iz 11.11.2009
Stupanje na snagu: 11.11.2009

46
Obvezatne upute broj VI - o načinu uređenja biračkog mjesta (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 135-3286/2009 iz 11.11.2009
Stupanje na snagu: 11.11.2009

47
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2009. (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 135-3310/2009 iz 11.11.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 3.11.2009, NN 139-3396/2009

48
Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2009. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 135-3311/2009 iz 11.11.2009
Stupanje na snagu: 3.11.2009

50
Pravilnik o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 137-3334/2009 iz 13.11.2009
Stupanje na snagu: 21.11.2009

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa