Poredano po:

Broj dokumenata: 20202

1
Pravilnik odnosu policijskih zvanja prema činovima pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske radi utvrđivanja vrijednosnog boda (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 81-1388/2024 iz 10.7.2024
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.7.2015, NN 81-1389/2024

3
4
Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2025. - NKD 2025. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 81-1392/2024 iz 10.7.2024
Stupanje na snagu: 1.1.2025

5
Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Komunalno d.o.o., Vrgorac (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 81-1394/2024 iz 10.7.2024
Stupanje na snagu: 18.7.2024

6
Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Smokvica (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 80-1363/2024 iz 5.7.2024
Stupanje na snagu: 18.7.2024

7
Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice za obavljanje djelatnosti na području Grada Vukovara i na potpomognutim područjima (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 80-1365/2024 iz 5.7.2024
Stupanje na snagu: 13.7.2024

8
Pravilnik o tržišnim standardima za jaja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 80-1367/2024 iz 5.7.2024
Stupanje na snagu: 13.7.2024

9
Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za dio katastarske općine Kurilovec Novi za II. zonu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 80-1368/2024 iz 5.7.2024
Stupanje na snagu: 20.6.2024

10
Obvezatne upute broj LN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Smokvica (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 80-1369/2024 iz 5.7.2024
Stupanje na snagu: 4.7.2024

11
Obvezatne upute broj LN II - obrasci za postupak kandidiranja i primjena obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za općinskog načelnika Općine Smokvica (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 80-1370/2024 iz 5.7.2024
Stupanje na snagu: 4.7.2024

12
Obvezatne upute broj LN III o imenovanju članova proširenih sastava izbornih povjerenstava za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Smokvica (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 80-1371/2024 iz 5.7.2024
Stupanje na snagu: 4.7.2024

13
Obvezatne upute broj LN IV o imenovanju članova biračkih odbora za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Smokvica (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 80-1372/2024 iz 5.7.2024
Stupanje na snagu: 4.7.2024

15
Odluka o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma u ugostiteljstvu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 80-1374/2024 iz 5.7.2024
Stupanje na snagu: 13.7.2024

16
Pravilnik o podacima carinske deklaracije (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 79-1336/2024 iz 3.7.2024
Stupanje na snagu: 11.7.2024

17
Pravilnik o načinu prijave i provođenju vrednovanja prethodnog učenja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 79-1339/2024 iz 3.7.2024
Stupanje na snagu: 11.7.2024

18
Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja namjenskih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 79-1340/2024 iz 3.7.2024
Stupanje na snagu: 11.7.2024

19
Pravilnik o Europskoj kartici zdravstvenog osiguranja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 79-1348/2024 iz 3.7.2024
Stupanje na snagu: 11.7.2024

20
Pravilnik o postupku rješavanja odštetnih zahtjeva oštećenih osoba u prometu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 79-1351/2024 iz 3.7.2024
Stupanje na snagu: 11.7.2024

21
Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 79-1341/2024 iz 3.7.2024
Stupanje na snagu: 11.7.2024

22
Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 79-1350/2024 iz 3.7.2024
Stupanje na snagu: 18.7.2024

23
Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 78-1332/2024 iz 1.7.2024
Stupanje na snagu: 2.7.2024

24
Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih potrošačkih i ostalih potrošačkih kredita (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 78-1333/2024 iz 1.7.2024
Stupanje na snagu: 13.6.2024

25
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 77-1312/2024 iz 28.6.2024
Stupanje na snagu: 1.7.2024

26
Pravilnik o visini naknada u skladu s člankom 74. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i člankom 42. Uredbe (EZ) br. 396/2005 (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 77-1318/2024 iz 28.6.2024
Stupanje na snagu: 1.7.2024

27
Kamatna stopa Europske središnje banke na glavne operacije refinanciranja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 77-1321/2024 iz 28.6.2024
Stupanje na snagu: 1.7.2024

28
Statut političke stranke »Dalija Orešković i ljudi s imenom i prezimenom« (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 77-1322/2024 iz 28.6.2024
Stupanje na snagu: 8.10.2023

29
Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 77-1325/2024 iz 28.6.2024
Stupanje na snagu: 6.6.2024

30
Statut Hrvatske revizorske komore (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 77-1326/2024 iz 28.6.2024
Stupanje na snagu: 6.7.2024

31
Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2024. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 77-1313/2024 iz 28.6.2024
Stupanje na snagu: 6.7.2024

32
Pravilnik o kategorizaciji sportova (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 77-1317/2024 iz 28.6.2024
Stupanje na snagu: 6.7.2024

33
Pravilnik o visini naknade za obavljanje tehničkog pregleda i tehničkog nadzora brodica i čamaca (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 77-1319/2024 iz 28.6.2024
Stupanje na snagu: 6.7.2024

34
Odluka o naknadi za razvoj društva Vodovod i kanalizacija d.o.o., Karlovac (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 77-1327/2024 iz 28.6.2024
Stupanje na snagu: 6.7.2024

35
Pravilnik o provedbi državne potpore male vrijednosti u ribarstvu i akvakulturi (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 76-1303/2024 iz 26.6.2024
Stupanje na snagu: 27.6.2024

36
Pravilnik o provedbi mjere II.13. »Osiguranje akvakulturnih stokova« (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 76-1304/2024 iz 26.6.2024
Stupanje na snagu: 27.6.2024

37
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: SuT-A-16/2024 od 25. lipnja 2024. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 76-1306/2024 iz 26.6.2024
Stupanje na snagu: 25.6.2024

38
Odluka o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe društva Vodovod Labin d.o.o. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 76-1307/2024 iz 26.6.2024
Stupanje na snagu: 1.7.2024

39
Odluka o naknadi za razvoj društva Zagorski vodovod d.o.o. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 76-1308/2024 iz 26.6.2024
Stupanje na snagu: 1.7.2024

40
Konačni rezultati izbora članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske provedenih 9. lipnja 2024. godine (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 75-1275/2024 iz 21.6.2024
Stupanje na snagu: 21.6.2024

41
Pravilnik o provedbi Programa školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2024. godinu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 75-1256/2024 iz 21.6.2024
Stupanje na snagu: 29.6.2024

42
Odluka o iznosu osnovice za određivanje prava iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji za 2025. godinu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 75-1249/2024 iz 21.6.2024
Stupanje na snagu: 22.6.2024

43
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 74-1231/2024 iz 19.6.2024

44
Odluka o naknadi za razvoj sustava javne vodoopskrbe trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 74-1238/2024 iz 19.6.2024
Stupanje na snagu: 1.7.2024

45
Pravilnik o načinu obračuna i rokovima uplate doprinosa te načinu vođenja i upotrebi imovine namijenjene za obveze Garancijskog fonda (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 74-1237/2024 iz 19.6.2024
Stupanje na snagu: 27.6.2024

46
Popis lijekova s utvrđenom najvišom dozvoljenom cijenom na veliko u postupku godišnjeg izračuna u 2024. godini (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 73-1230/2024 iz 18.6.2024
Stupanje na snagu: 1.1.2024

47
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 72-1226/2024 iz 17.6.2024
Stupanje na snagu: 25.6.2024

48
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 72-1224/2024 iz 17.6.2024
Stupanje na snagu: 25.6.2024

49
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 72-1225/2024 iz 17.6.2024
Stupanje na snagu: 25.6.2024

50
Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 72-1228/2024 iz 17.6.2024

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE
1.1. USTAVNO UREĐENJE
1.2. USTROJSTVO DRŽAVNE VLASTI
1.3. OBRANA, UNUTARNJI POSLOVI
1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA
2. PRAVOSUDNI SUSTAV
2.1. PRAVOSUĐE
2.2. UPRAVNO PRAVO
2.3. GRAĐANSKO PRAVO
2.4. KAZNENO PRAVO
3. JAVNE FINANCIJE
3.1. POREZI, PRISTOJBE, DOPRINOSI
3.2. CARINE
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE
4.1. GOSPODARSKI SUBJEKTI
4.2. BANKARSTVO I PLATNI PROMET
4.3. FINANCIJSKI PROPISI
4.5. VRIJEDNOSNI PAPIRI I BURZA
4.6. VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI
5.1. INDUSTRIJA
5.2. POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO
5.3. PROMET I KOMUNIKACIJE
5.7. TRGOVINA
6. TEHNIČKI PROPISI I KAKVOĆA PROIZVODA
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI
7.2. ODGOJ, OBRAZOVANJE I ŠPORT
7.4. KULTURA I UMJETNOST
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA
8.1. GRADNJA I PROSTORNO UREĐENJE
8.2. ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB
9.1. RADNI ODNOSI, PLAĆE I NAKNADE
9.5. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE I ZAŠTITA
9.6. SOCIJALNA SKRB
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.1. VANJSKI POSLOVI I DIPLOMACIJA
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
11. LOKALNI GLASNICI
11.1. GRAD ZAGREB
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa