Poredano po:

Broj dokumenata: 18094

1
Pravilnik o popisu trećih zemalja i područja iz kojih je dozvoljen uvoz školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka, morskih puževa i proizvoda ribarstva (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 3-52/2011 iz 5.1.2011
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.10.2012, NN 111-2408/2012

2
Naredba o visini naknade za privremeno obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti i brodica (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 2-25/2005 iz 4.1.2005
Stupanje na snagu: 4.1.2005

3
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Biograda na moru (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 2-32/2005 iz 4.1.2005
Stupanje na snagu: 28.12.2004

4
Statut Agencije za plovne putove unutarnjih voda (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 2-34/2005 iz 4.1.2005
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 21.2.2007, NN 43-1443/2007

5
Naredba o privremenim hitnim mjerama za sprječavanje unošenja i širenja bakterije Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. iz Egipta (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 26-444/2013 iz 1.3.2013
Stupanje na snagu: 2.3.2013

6
Pravilnik o izgledu, sadržaju i pravu uporabe službene iskaznice i službene značke službenih osoba Zavoda za sigurnost informacijskih sustava (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 129-3711/2008 iz 7.11.2008
Stupanje na snagu: 7.11.2008

7
Pravilnik o izgledu, sadržaju i pravu uporabe službene iskaznice i službene značke službenih osoba operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 129-3712/2008 iz 7.11.2008
Stupanje na snagu: 15.11.2008

8
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Kijevo za dio katastarske općine Kijevo (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 26-449/2013 iz 1.3.2013
Stupanje na snagu: 18.2.2013

10
Odluka o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 27-458/2013 iz 4.3.2013
Stupanje na snagu: 4.3.2013

11
Popis hrvatskih norma za primjenu Pravilnika o tlačnoj opremi (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 27-460/2013 iz 4.3.2013
Stupanje na snagu: 4.3.2013

12
Pravilnik o obliku i sadržaju diplome o majstorskom zvanju (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 22-517/2002 iz 8.3.2002
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 10.12.2013, NN 143-3065/2013

13
Zaključci Hrvatskog sabora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 153-2494/2002 iz 20.12.2002
Stupanje na snagu: 18.12.2002

14
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Vrbanja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 153-2518/2002 iz 20.12.2002
Stupanje na snagu: 1.1.2003

15
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Dežanovac (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 158-2577/2002 iz 30.12.2002
Stupanje na snagu: 1.1.2003

16
Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Vodnjan (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 158-2578/2002 iz 30.12.2002
Stupanje na snagu: 1.1.2003

17
Program majstorskog ispita za zanimanje majstor krojač ženske odjeće (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 17-402/2002 iz 22.2.2002
Stupanje na snagu: 22.2.2002

18
Pravilnik o načinu vijanja zastave i isticanja znakova na brodovima i jahtama (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 126-3597/2007 iz 10.12.2007
Stupanje na snagu: 18.12.2007

19
Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za polaganje cjevovoda i održavanje podmorskih kabela i cjevovoda u epikontinentalnom pojasu Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 126-3598/2007 iz 10.12.2007
Stupanje na snagu: 18.12.2007

20
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 1/2002 - Lista zaštićenih kulturnih dobara (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 151-2474/2002 iz 18.12.2002
Stupanje na snagu: 25.11.2002

21
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije prednjih svjetala za maglu za motorna vozila i njihove prikolice TPV 126 (izdanje 00) (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 142-2520/2004 iz 14.10.2004
Stupanje na snagu: 1.7.2013

22
Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za prevenciju ovisnosti (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 18-420/2002 iz 27.2.2002
Stupanje na snagu: 7.3.2002

23
Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova postupaka ocjenjivanja sukladnosti opreme, zaštitnih sustava i komponenata namijenjene eksplozivnoj atmosferi plinova, para i maglica (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 19-472/2002 iz 1.3.2002
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 15.10.2003, NN 158-2259/2003

24
Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 128-3675/2007 iz 14.12.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.8.2009, NN 100-2589/2009

25
Pravilnik o troškovima postupka registracije i prava uporabe registrirane oznake jakih alkoholnih i aromatiziranih pića (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 123-3559/2007 iz 30.11.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.7.2013, NN 82-1735/2013

26
Pravilnik o službenoj odjeći odvjetnika, odvjetničkih vježbenika i drugih zaposlenika u odvjetničkom uredu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 123-3568/2007 iz 30.11.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.12.2007, NN 130-3730/2007

27
Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 5/07 - Lista preventivno zaštićenih dobara (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 12-351/2008 iz 30.1.2008
Stupanje na snagu: 30.9.2007

28
Popis hrvatskih norma za primjenu Pravilnika o jednostavnim tlačnim posudama (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 27-461/2013 iz 4.3.2013
Stupanje na snagu: 4.3.2013

29
Obvezatne upute broj EP I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 27-465/2013 iz 4.3.2013
Stupanje na snagu: 4.3.2013

30
Obvezatne upute broj EP II (OEP-1 do OEP-4) - obrasci za postupak kandidiranja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 27-466/2013 iz 4.3.2013
Stupanje na snagu: 4.3.2013

31
Obvezatne upute broj EP III - postupak kandidiranja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 27-467/2013 iz 4.3.2013
Stupanje na snagu: 4.3.2013

32
Odluka o postupku imenovanja članova iz Republike Hrvatske u Europski gospodarsko-socijalni odbor (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 28-477/2013 iz 6.3.2013
Stupanje na snagu: 28.2.2013

33
Odluka o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u luci posebne namjene-brodogradilištu Kraljevica (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 28-478/2013 iz 6.3.2013
Stupanje na snagu: 28.2.2013

34
Odluka o izdavanju Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 19-479/2010 iz 10.2.2010
Stupanje na snagu: 5.2.2010

35
Pravilnik o sustavu nadzora i praćenja ribarskih plovila i ribarstvenom monitoring centru (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 63-2004/2010 iz 24.5.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.7.2013, NN 81-1702/2013

36
Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 3-201/2007 iz 8.1.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2014, NN 153-3221/2013

37
Kodeks strukovne etike Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 19-482/2010 iz 10.2.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 22.3.2018, NN 25-475/2018

38
Pravilnik o potvrdi sukladnosti za izvoz proizvoda ribarstva (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 20-503/2010 iz 12.2.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.7.2013, NN 81-1702/2013

39
Pravilnik o stjecanju statusa specijalista laboratorijske imunologije (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 99-2245/2013 iz 31.7.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2019, NN 100-1929/2018

40
Poslovnik pučkog pravobranitelja (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 99-2250/2013 iz 31.7.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.9.2020, NN 100-1893/2020

41
Odluka o najvišoj razini cijene plina za povlaštene kupce (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 75-1751/2012 iz 6.7.2012
Stupanje na snagu: 5.7.2012

43
Pravilnik o tajnosti službenih podataka Ministarstva unutarnjih poslova (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 107-2354/2012 iz 28.9.2012
Stupanje na snagu: 6.10.2012

44
Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku proizvoda životinjskog podrijetla iz Kine (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 107-2356/2012 iz 28.9.2012
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 26.10.2012, NN 118-2568/2012

45
Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2012. godinu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 78-1847/2012 iz 13.7.2012
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 15.10.2013, NN 128-2789/2013

46
Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja prilikom premještanja i uvoza kopitara iz trećih zemalja (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 78-1848/2012 iz 13.7.2012
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.7.2013, NN 82-1734/2013

48
Odluka o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u luci posebne namjene - luci nautičkog turizma Tribunj (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 74-1719/2012 iz 4.7.2012
Stupanje na snagu: 27.6.2012

49
Odluka o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u luci posebne namjene - luci nautičkog turizma Kremik (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 74-1720/2012 iz 4.7.2012
Stupanje na snagu: 27.6.2012

50
Odluka o koncesiji u svrhu posebne upotrebe pomorskog dobra radi povećanja sigurnosne razine područja Terminala Omišalj, na području poluotoka Ert, Omišalj (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 74-1721/2012 iz 4.7.2012
Stupanje na snagu: 27.6.2012

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa