Poredano po:

Broj dokumenata: 35409

1
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (14) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 91-1596/1996 iz 28.10.1996
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 30.12.2014, NN 152-2857/2014

2
Zakon o slobodnim zonama (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 44-853/1996 iz 5.6.1996
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 20.5.2020, NN 58-1160/2020

3
Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 153-2965/2005 iz 28.12.2005
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2009, NN 152-4155/2008

4
Zakon o obveznim odnosima (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 35-707/2005 iz 17.3.2005
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 5.4.2018, NN 29-586/2018

5
Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 54-1033/2005 iz 27.4.2005
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 15.5.2013, NN 54-1090/2013

6
Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 91-2569/2010 iz 23.7.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.8.2019, NN 70-1448/2019

7
Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 91-2571/2010 iz 23.7.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.4.2019, NN 114-2204/2018

9
Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 92-2591/2010 iz 24.7.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 10.12.2013, NN 143-3071/2013

10
Zakon o zaštiti od požara (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 92-2588/2010 iz 24.7.2010
Stupanje na snagu: 1.8.2010

11
Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 92-2587/2010 iz 24.7.2010
Stupanje na snagu: 1.8.2010

12
Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje (8) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 26-447/1993 iz 1.4.1993
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 3.11.2012, NN 118-2550/2012

13
Zakon o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 20-484/2010 iz 12.2.2010
Stupanje na snagu: 12.2.2010

14
Zakon o upravnim sporovima (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 20-483/2010 iz 12.2.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.4.2017, NN 29-657/2017

15
Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 24-573/2010 iz 22.2.2010
Stupanje na snagu: 2.3.2010

16
Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 28-665/2010 iz 3.3.2010
Stupanje na snagu: 11.3.2010

17
Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 6-76/1974 iz 16.2.1974
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 10.10.1994, NN 72-1250/1994

18
Zakon o obaveznom cijepljenju djece protiv ospica (morbilli) (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 42-270/1968 iz 28.10.1968
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 25.3.1973, NN 10-99/1973

19
Zakon o obaveznom cijepljenju protiv rubeole i obaveznom prijavljivanju oboljenja od rubeole (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 19-229/1974 iz 16.5.1974
Stupanje na snagu: 24.5.1974

20
Zakon o nadzoru državne granice (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 83-1738/2013 iz 1.7.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 26.3.2016, NN 27-784/2016

21
Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 93-2072/2013 iz 19.7.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 5.7.2018, NN 57-1158/2018

22
Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 94-2125/2013 iz 22.7.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 15.2.2019, NN 14-274/2019

23
Zakon o kritičnim infrastrukturama (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 56-1134/2013 iz 10.5.2013
Stupanje na snagu: 18.5.2013

24
Zakon o rudarstvu (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 56-1133/2013 iz 10.5.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2020, NN 98-1967/2019

25
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 94-2123/2013 iz 22.7.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2020, NN 98-1958/2019

26
27
Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 18-293/2013 iz 15.2.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2020, NN 98-1966/2019

28
Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 153-3223/2013 iz 18.12.2013
Stupanje na snagu: 26.12.2013

29
Zakon o građevinskoj inspekciji (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 153-3222/2013 iz 18.12.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.4.2019, NN 115-2243/2018

30
Zakon o gradnji (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 153-3221/2013 iz 18.12.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 28.12.2019, NN 125-2489/2019

31
Zakon o prostornom uređenju (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 153-3220/2013 iz 18.12.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2020, NN 98-1939/2019

32
Zakon o socijalnoj skrbi (8) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 157-3289/2013 iz 24.12.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.6.2020, NN 64-1269/2020

33
Zakon o Središnjem registru osiguranika (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 159-3330/2013 iz 30.12.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 5.5.2018, NN 39-743/2018

34
Zakon o sudovima (6) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 28-473/2013 iz 6.3.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2020, NN 126-2550/2019

35
Zakon o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 100-1963/1996 iz 28.11.1996
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2005, NN 174-3010/2004

36
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 157-3292/2013 iz 24.12.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 20.3.2020, NN 32-696/2020

37
Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 157-3291/2013 iz 24.12.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 22.3.2018, NN 25-479/2018

38
Zakon o mirovinskom osiguranju (9) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 157-3290/2013 iz 24.12.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2020, NN 102-2048/2019

39
Zakon o održivoj uporabi pesticida (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 14-269/2014 iz 5.2.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 20.3.2020, NN 32-704/2020

40
Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 14-267/2014 iz 5.2.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 3.8.2017, NN 73-1769/2017

41
Zakon o nevažnosti pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. i za vrijeme neprijateljske okupacije (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: FNJ 86-605/1946 iz 25.10.1946
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 12.11.1947, FNJ 96-699/1947

42
Zakon o nuždnim prolazima (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: SZN 8-23/1906 iz 30.4.1906
Stupanje na snagu: 30.7.1906

43
Zakon o proglašenju Bijelih i Samarskih stijena strogim rezervatom (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 5-31/1985 iz 12.2.1985
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 20.2.1985, NN 10-3/1985

44
Zakon o sigurnosti prometa na cestama (10) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 67-2224/2008 iz 9.6.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 8.4.2020, NN 42-891/2020

45
Zakon o prenošenju sredstava državnog proračuna fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja te usklađivanju mirovina (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 102-1410/1998 iz 29.7.1998
Stupanje na snagu: 6.8.1998

46
Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 132-1597/1998 iz 9.10.1998
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.7.2013, NN 94-2128/2013

47
Zakon o odgovornosti za nuklearnu štetu (1) - osnovni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 143-1760/1998 iz 30.10.1998
Stupanje na snagu: 7.11.1998

48
Zakon o listi profesionalnih bolesti (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 162-1994/1998 iz 22.12.1998
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 27.10.2007, NN 107-3137/2007

49
Zakon o najvišoj mirovini (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 162-1996/1998 iz 22.12.1998
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.10.2001, NN 82-1408/2001

50
Zakon o elektroničkim komunikacijama (6) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni

Prva objava: NN 73-2420/2008 iz 26.6.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 22.7.2017, NN 72-1711/2017

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije