Poredano po:

Broj dokumenata: 41673

1
Rješenje o razrješenju državnog tajnika u Ministarstvu turizma i sporta (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 62-1051/2024 iz 22.5.2024
Stupanje na snagu: 17.5.2024

3
Rješenje kojim se Klinika za ženske bolesti i porode Kliničkog bolničkog centra Zagreb određuje »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za uroginekologiju« (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 62-1053/2024 iz 22.5.2024
Stupanje na snagu: 30.4.2024

10
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Pleternice za katastarsku općinu Kuzmica (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 62-1060/2024 iz 22.5.2024
Stupanje na snagu: 23.5.2024

11
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Brestovac za katastarsku općinu Vilić Selo (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 62-1061/2024 iz 22.5.2024
Stupanje na snagu: 23.5.2024

12
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Požege za dio katastarske općine Stara Lipa (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 62-1062/2024 iz 22.5.2024
Stupanje na snagu: 23.5.2024

13
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Požege za k atastarsku općinu Donji Emovci (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 62-1063/2024 iz 22.5.2024
Stupanje na snagu: 23.5.2024

14
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Zagreba za dio katastarske općine Horvati (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 62-1064/2024 iz 22.5.2024
Stupanje na snagu: 23.5.2024

15
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Lovreć za dio katastarske općine Opanci i dio katastarske općine Lovreć (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 62-1065/2024 iz 22.5.2024
Stupanje na snagu: 23.5.2024

16
Odluka o katastarskoj iz mjeri na području Grada Pregrade za dio katastarske općine Pregrada i dio katastarske općine Vrbanec (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 62-1066/2024 iz 22.5.2024
Stupanje na snagu: 23.5.2024

17
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Bakra za dio katastarske općine Krasica (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 62-1067/2024 iz 22.5.2024
Stupanje na snagu: 23.5.2024

18
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Perušić za dio katastarske općine Kvarte i dio katastarske općine Studenci (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 62-1068/2024 iz 22.5.2024
Stupanje na snagu: 23.5.2024

19
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Konavle za dio katastarske općine Đurinići (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 62-1069/2024 iz 22.5.2024
Stupanje na snagu: 23.5.2024

20
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Šolta za dio katastarske općine Grohote (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 62-1070/2024 iz 22.5.2024
Stupanje na snagu: 23.5.2024

21
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Semeljci za dio katastarske općine Semeljci (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 62-1071/2024 iz 22.5.2024
Stupanje na snagu: 23.5.2024

22
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Gorjani za dio katastarske općine Tomašanci (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 62-1072/2024 iz 22.5.2024
Stupanje na snagu: 23.5.2024

24
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Trpanj za dio katastarske općine Trpanj i dio katastarske općine Donja Vrućica (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 62-1074/2024 iz 22.5.2024
Stupanje na snagu: 23.5.2024

25
Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Dubrovnik Nova za II. zonu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 62-1075/2024 iz 22.5.2024
Stupanje na snagu: 13.5.2024

26
Odluka o imenovanju sutkinje Općinskog prekršajnog suda u Splitu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 62-1077/2024 iz 22.5.2024
Stupanje na snagu: 1.2.2024

28
Odluka o imenovanju sutkinja Općinskog suda u Bjelovaru (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 62-1079/2024 iz 22.5.2024
Stupanje na snagu: 7.3.2024

29
Odluka o imenovanju sutkinje Općinskog suda u Đakovu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 62-1080/2024 iz 22.5.2024
Stupanje na snagu: 1.2.2024

30
Odluka o imenovanju sudaca Općinskog suda u Osijeku (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 62-1081/2024 iz 22.5.2024
Stupanje na snagu: 18.1.2024

31
Odluka o imenovanju sutkinja Općinskog suda u Sisku (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 62-1082/2024 iz 22.5.2024
Stupanje na snagu: 7.3.2024

33
Odluka o imenovanju suca Općinskog suda u Vinkovcima (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 62-1084/2024 iz 22.5.2024
Stupanje na snagu: 15.2.2024

34
Odluka o imenovanju suca Općinskog suda u Vinkovcima (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 62-1085/2024 iz 22.5.2024
Stupanje na snagu: 15.2.2024

35
Odluka o imenovanju suca Općinskog suda u Zlataru (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 62-1086/2024 iz 22.5.2024
Stupanje na snagu: 12.2.2024

36
Odluka o imenovanju sutkinje Županijskog suda u Bjelovaru (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 62-1087/2024 iz 22.5.2024
Stupanje na snagu: 15.2.2024

37
Odluka o imenovanju sutkinja Županijskog suda u Bjelovaru, za građanski odjel i kazneni odjel (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 62-1088/2024 iz 22.5.2024
Stupanje na snagu: 15.2.2024

38
Odluka o imenovanju sutkinje Županijskog suda u Sisku (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 62-1089/2024 iz 22.5.2024
Stupanje na snagu: 7.3.2024

39
Odluka o imenovanju sutkinje Trgovačkog suda u Bjelovaru (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 62-1090/2024 iz 22.5.2024
Stupanje na snagu: 15.2.2024

40
Odluka o imenovanju sutkinja Trgovačkog suda u Rijeci (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 62-1091/2024 iz 22.5.2024
Stupanje na snagu: 7.3.2024

41
Odluka o imenovanju sudaca Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 62-1092/2024 iz 22.5.2024
Stupanje na snagu: 7.3.2024

42
Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-614-03/24-09/02, urbroj:114-03/04-24-02 od 16. svibnja 2024. (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 62-1095/2024 iz 22.5.2024
Stupanje na snagu: 16.5.2024

43
Odluka o objavljivanju Međunarodnih standarda kontrole kvalitete, revidiranja, uvida, ostalih usluga s izražavanjem uvjerenja i povezanih usluga (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 61-1049/2024 iz 21.5.2024
Stupanje na snagu: 9.4.2024

44
Odluka o iskazivanju povjerenja Vladi Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 60-1006/2024 iz 20.5.2024
Stupanje na snagu: 17.5.2024

45
Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 60-1007/2024 iz 20.5.2024
Stupanje na snagu: 17.5.2024

46
Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika u Hrvatskom saboru (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 60-1008/2024 iz 20.5.2024
Stupanje na snagu: 17.5.2024

47
Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika u Hrvatskom saboru (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 60-1009/2024 iz 20.5.2024
Stupanje na snagu: 17.5.2024

48
Rješenje o razrješenju predsjednika Vlade Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 60-1010/2024 iz 20.5.2024
Stupanje na snagu: 17.5.2024

49
Rješenje o imenovanju predsjednika Vlade Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 60-1011/2024 iz 20.5.2024
Stupanje na snagu: 17.5.2024

50
Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 60-1012/2024 iz 20.5.2024
Stupanje na snagu: 21.5.2024

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE
1.1. USTAVNO UREĐENJE
1.2. USTROJSTVO DRŽAVNE VLASTI
1.3. OBRANA, UNUTARNJI POSLOVI
1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA
2. PRAVOSUDNI SUSTAV
2.1. PRAVOSUĐE
2.2. UPRAVNO PRAVO
2.3. GRAĐANSKO PRAVO
2.4. KAZNENO PRAVO
3. JAVNE FINANCIJE
3.1. POREZI, PRISTOJBE, DOPRINOSI
3.2. CARINE
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE
4.1. GOSPODARSKI SUBJEKTI
4.2. BANKARSTVO I PLATNI PROMET
4.3. FINANCIJSKI PROPISI
4.5. VRIJEDNOSNI PAPIRI I BURZA
4.6. VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI
5.1. INDUSTRIJA
5.2. POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO
5.3. PROMET I KOMUNIKACIJE
5.7. TRGOVINA
6. TEHNIČKI PROPISI I KAKVOĆA PROIZVODA
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI
7.2. ODGOJ, OBRAZOVANJE I ŠPORT
7.4. KULTURA I UMJETNOST
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA
8.1. GRADNJA I PROSTORNO UREĐENJE
8.2. ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB
9.1. RADNI ODNOSI, PLAĆE I NAKNADE
9.5. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE I ZAŠTITA
9.6. SOCIJALNA SKRB
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.1. VANJSKI POSLOVI I DIPLOMACIJA
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
11. LOKALNI GLASNICI
11.1. GRAD ZAGREB
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa