Poredano po:

Broj dokumenata: 4366

1
Postupanje javnopravnog tijela; 2.12.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 5156/2019-4

2
Prava iz mirovinskog osiguranja; 1.12.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 179/2020-9

3
Naknada za oduzetu imovinu; 19.11.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2620/2019-5

4
Pravo na starosnu mirovinu; 17.11.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 183/2020-2

5
Status hrvatskog branitelja; 17.11.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 300/2020-2

6
Ozljeda na radu; 17.11.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 352/2020-2

7
Nastavak studija; 13.11.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3692/2019-2

8
Određivanje mirovine; 12.11.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 407/2020-2

9
Naknada za oduzetu imovinu; 12.11.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3691/2019-2

10
Pravo na naknadu; 12.11.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 676/2020-3

11
Pravo vlasništva; 6.11.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3225/2019-2

12
Ukidanje i oduzimanje vozačke dozvole; 6.11.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3340/2020-2

13
Odjava prebivališta; 4.11.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 247/2020-2

14
Naplata trošarine na energente; 4.11.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 261/2020-2

15
Novčana naknada za vrijeme nezaposlenosti; 4.11.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 311/2020-2

16
Prestanak djelatne vojne službe; 4.11.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 313/2020-2

17
Naplata poreza; 4.11.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 470/2020-2

18
Imenovanje rukovodećeg policijskog službenika; 4.11.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 436/2019-2

19
Odgoda ovrhe; 4.11.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 459/2020-2

20
Koncesija na pomorskom dobru; 2.11.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2669/2018-3

21
Utvrđivanje građevne čestice; 2.11.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2801/2019-6

22
Porez na dohodak; 28.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 106/2020-2

23
Staž osiguranja s povećanim trajanjem; 28.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 198/2020-2

24
Invalidska mirovina; 28.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 422/2019-4

25
Pravo na zaposlenje; 28.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 453/2019-2

26
Invalidska mirovina; 28.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 454/2019-2

27
Zaštita potrošača; 28.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 462/2018-2

28
Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja; 28.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 584/2019-3

29
Opoziv certifikata; 23.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3974/2020-2

30
Privremeno korištenje veza; 23.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 4079/2020-2

31
Obiteljska mirovina; 21.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 388/2020-2

32
Starosna mirovina; 21.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 399/2020-2

33
Međunarodna zaštita; 21.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 908/2020-2

34
Porez na promet nekretnina; 21.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 450/2020-2

35
Porez na promet nekretnina; 21.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 453/2020-2

36
Promjena adrese sjedišta zdravstvene ustanove; 21.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 674/2020-3

37
Pravo na razmjerni dio invalidske mirovine; 14.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 250/2020-2

38
Dodjela bespovratnih sredstava; 14.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 334/2020-2

39
Priznanje prava na obiteljsku mirovinu; 14.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 737/2020-2

40
Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja; 14.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1177/2020-2

41
Uklanjanje građevine; 9.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3836/2020-2

42
Ovrha naknade za uređenje voda; 8.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 4005/2020-2

43
Uklanjanje građevine; 8.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3838/2020-2

44
Poticajna naknada; 8.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3895/2020-2

45
Prestanak službe; 7.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 157/2020-2

46
Oduzimanje oružja; 7.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 668/2020-2

47
Porezni nadzor; 7.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 702/2020-2

48
Stambeno zbrinjavanje; 1.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1026/2019-3

49
Rješenje o izvedenom stanju; 1.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3808/2020-2

50
Oduzimanje vozačke dozvole; 1.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3843/2019-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a