Poredano po:

Broj dokumenata: 4155

1
Postupanje javnopravnog tijela; 2.12.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 5156/2019-4

2
Prava iz mirovinskog osiguranja; 1.12.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 179/2020-9

3
Naknada za oduzetu imovinu; 19.11.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2620/2019-5

4
Pravo na starosnu mirovinu; 17.11.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 183/2020-2

5
Status hrvatskog branitelja; 17.11.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 300/2020-2

6
Ozljeda na radu; 17.11.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 352/2020-2

7
Nastavak studija; 13.11.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3692/2019-2

8
Određivanje mirovine; 12.11.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 407/2020-2

9
Naknada za oduzetu imovinu; 12.11.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3691/2019-2

10
Ukidanje i oduzimanje vozačke dozvole; 6.11.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3340/2020-2

11
Pravo vlasništva; 6.11.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3225/2019-2

12
Odjava prebivališta; 4.11.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 247/2020-2

13
Naplata trošarine na energente; 4.11.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 261/2020-2

14
Novčana naknada za vrijeme nezaposlenosti; 4.11.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 311/2020-2

15
Prestanak djelatne vojne službe; 4.11.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 313/2020-2

16
Koncesija na pomorskom dobru; 2.11.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2669/2018-3

17
Utvrđivanje građevne čestice; 2.11.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2801/2019-6

18
Porez na dohodak; 28.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 106/2020-2

19
Invalidska mirovina; 28.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 422/2019-4

20
Staž osiguranja s povećanim trajanjem; 28.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 198/2020-2

21
Zaštita potrošača; 28.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 462/2018-2

22
Invalidska mirovina; 28.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 454/2019-2

23
Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja; 28.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 584/2019-3

24
Pravo na zaposlenje; 28.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 453/2019-2

25
Starosna mirovina; 21.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 399/2020-2

26
Obiteljska mirovina; 21.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 388/2020-2

27
Pravo na razmjerni dio invalidske mirovine; 14.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 250/2020-2

28
Dodjela bespovratnih sredstava; 14.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 334/2020-2

29
Prestanak službe; 7.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 157/2020-2

30
Stambeno zbrinjavanje; 1.10.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1026/2019-3

31
Određivanje mirovine; 30.9.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 182/2020-2

32
Povrat poreza na dodanu vrijednost; 30.9.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 101/2019-2

33
Privremeno korištenje veza; 25.9.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3368/2020-2

34
Status imovine; 24.9.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3552/2020-3

35
Raspored na radno mjesto; 23.9.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 44/2020-2

36
Određivanje najniže mirovine; 23.9.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 288/2020-2

37
Naknada oduzete imovine; 17.9.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3408/2019-2

38
Utvrđivanje prava vlasništva; 17.9.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2857/2019-3

39
Izdavanje domovnice; 15.9.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 410/2019-4

40
Status člana obitelji hrvatskog branitelja; 15.9.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 439/2020-2

41
Utvrđivanje prava vlasništva; 11.9.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 248/2019-3

42
Izvršenje presude; 11.9.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3389/2020-2

43
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade; 11.9.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3745/2019-4

44
Uporabna dozvola; 10.9.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2138/2019-3

45
Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; 10.9.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2754/2020-2

46
Prava iz mirovinskog osiguranja; 8.9.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 556/2019-3

47
Privremena odgoda prisilnog udaljenja; 2.9.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 200/2020-2

48
Pravo na naknadu troškova kupljenog lijeka; 2.9.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 273/2019-3

49
Naknada troškova kupljenog lijeka; 2.9.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 424/2019-3

50
Njega djeteta s težim smetnjama u razvoju; 26.8.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 206/2019-3

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a