Poredano po:

Broj dokumenata: 2913

1
Sastavljanje isprave-potpis ovlaštene osobe; 22.11.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2070/2021-2

2
Proboj pravne osobnosti-aktivna legitimacija nakon otvaranja stečaja; 22.11.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4757/2022-2

3
Skriveni nedostaci-gubitak prava; 16.11.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4104/2021-2

4
Nedavanje mogućnosti raspravljanja pred sudom - otklanjanje primjedbi na nalaz i mišljenje vještaka; 16.11.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Nedavanje mogućnosti raspravljanja pred sudom-otklanjanje primjedbi na nalaz i mišljenje vještaka

Broj odluke: Pž 4619/2022-2

5
Zastara - poštanske usluge; 14.11.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2669/2020-2

6
Rok za ispravak tužbe/ podneska - zastupanje stečajne mase; 11.11.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Rok za ispravak tužbe/ podneska-zastupanje stečajne mase

Broj odluke: Pž 4613/2022-2

7
Odbitak pretporeza po utuženom računu - teret dokaza; 10.11.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Odbitak pretporeza po utuženom računu-teret dokaza

Broj odluke: Pž 3436/2022-2

8
Rok kao bitan sastojak ugovora; 10.11.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2510/2022-2

9
Isključenje člana društva; 10.11.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5923/2021-2

10
Predstečajna nagodba - paulijanska tužba; 10.11.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Predstečajna nagodba-paulijanska tužba

Broj odluke: Pž 4404/2022-2

11
Nemogućnost raspravljanja pred sudom - uredna dostava; 9.11.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Nemogućnost raspravljanja pred sudom-uredna dostava

Broj odluke: Pž 5253/2021-3

12
Odgoda ročišta; 9.11.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1205/2020-3

13
Dospijeće naknade radi povećanja vrijednosti nekretnine zbog tužiteljevog ulaganja u tuženikovu nekretninu; 9.11.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4618/2022-2

14
Motorno vozilo - tramvaj; 7.11.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Motorno vozilo-tramvaj

Broj odluke: Pž 4766/2020-2

15
Nužni i jedinstveni suparničari; 3.11.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3119/2021-8

16
Podjela društva s osnivanjem-odgovornost društva preuzimatelja za obveze nastale prije upisa podjele u sudski registar-obični suparničari; 2.11.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Podjela društva s osnivanjem - odgovornost društva preuzimatelja za obveze nastale prije upisa podjele u sudski registar - obični suparničari

Broj odluke: Pž 4540/2022-2

17
Odnos između suvlasnik (posjednika i neposjednika)-naknada za korištenje (su)vlasništva stvari; 2.11.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Odnos između suvlasnik (posjednika i neposjednika) - naknada za korištenje (su)vlasništva stvari

Broj odluke: Pž 6116/2021-2

18
Divljač na cesti - odgovornost; 2.11.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Divljač na cesti-odgovornost

Broj odluke: Pž 3182/2020-3

19
Pravo puta sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama; 26.10.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2618/2022-2

20
Načelo stranačke istine; 26.10.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3557/2022-3

21
Naknada za pravo puta sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama; 26.10.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4393/2022-2

22
Određivanje privremene mjere - ispunjenje pretpostavki; 25.10.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4206/2022-2

23
Stvarna nadležnost-raskid ugovora o služnosti; 25.10.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4450/2022-2

24
Odgovornost članova uprave društva za štetu; 25.10.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3767/2022-2

25
Zastara-bjanko zadužnica s ovjerenim potpisom; 19.10.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 7114/2019-4

26
Predaja u posjed nekretnine stečene ex lege; 19.10.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1844/2022-2

27
Šteta zbog pogrešnog uručenja poštanske pošiljke; 19.10.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4282/2022-2

28
Posljedice neplaćanja premije; 18.10.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5331/2021-5

29
Parnični trošak suparničara; 18.10.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1913/2021-2

30
Stjecanje autorskih prava ugovorom; 18.10.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5117/2020-2

31
Cesija - predaja isprava o dugu primatelju; 17.10.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Cesija-predaja isprava o dugu primatelju

Broj odluke: Pž 4109/2022-2

32
Prethodno pitanje - odluka o miješanju u parnici; 13.10.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4108/2022-2

33
Povreda prava žiga prepakiravanjem; 12.10.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1824/2022-2

34
Zaštita industrijskog dizajna; 12.10.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1827/2022-2

35
Zatezna kamata-regresni zahtjev; 12.10.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3774/2022-2

36
Šteta trećim osobama nastala na javnoj cesti zbog naleta na divljač; 12.10.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4252/2021-2

37
Dužnost plaćanja premije-neplaćanje; 12.10.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3487/2021-2

38
Ispravak presude-pogrešan OIB; 11.10.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3876/2022-2

39
Sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora; 11.10.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4157/2021-2

40
Počekni rok kod ugovora o osiguranju; 6.10.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3683/2022-2

41
Materijalno pravni prigovor prijeboja; 5.10.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3570/2021-3

42
Tužba za pobijanje odluka glavne skupštine; 4.10.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 105/2022-3

43
Imovinska šteta na vozilu-naknada PDV-a i tijek zateznih kamata; 3.10.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2442/2021-2

44
Proglašenje ovrhe nedopuštenom; 3.10.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3822/2022-2

45
Prethodna mjera sukladno čl. 501.a ZPP-a; 3.10.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4024/2022-2

46
Rok za ispravak ili dopunu podneska/tužbe; 3.10.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4103/2022-2

47
Subjektivna preinaka tužbe; 30.9.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3884/2022-2

48
Zaštita tvrtke; 29.9.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 184/2022-2

49
Sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora - prešutno sklapanje; 28.9.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora-prešutno sklapanje

Broj odluke: Pž 2894/2021-2

50
Odgovornost članova uprave; 28.9.2022 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3736/2022-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a