Poredano po:

Broj dokumenata: 25642

1
Obustava ovršnog postupka; 30.8.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 284/2021-2

2
Stečaj potrošača; 25.8.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 398/2021-2

3
Umješač; 25.8.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 956/2021-2

4
Promjena predmeta i sredstva ovrhe; 24.8.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 451/2021-2

5
Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva; 24.8.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 627/2021-2

6
Ovrha na novčanim sredstvima; 19.8.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 223/2021-2

7
Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva temeljem ugovora o doživotnom uzdržavanju; 18.8.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 447/2021-2

8
Ovrha na nekretnini; 17.8.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 479/2021-2

9
Načelo dostojanstva u ovršnom postupku; 17.8.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 498/2021-2

10
Zahtjev za naknadu troškova u ovršnom postupku; 16.8.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 698/2020-4

11
Ugovor o djelu; 13.8.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1055/2021-2

12
Zabilježba; 12.8.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 602/2021-2

13
Promjena predmeta i sredstva ovrhe; 11.8.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 448/2021-2

14
Promjena ovrhovoditelja; 10.8.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 303/2021-2

15
Zastoj parničnog postupka; 9.8.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 968/2021-2

16
Zatezna kamata; 6.8.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 421/2021-2

17
Sudska pristojba; 6.8.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 630/2021-2

18
Promjena predmeta i sredstva ovrhe; 6.8.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 439/2021-2

19
Obustava ovrhe; 6.8.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 384/2021-2

20
Žalba nakon proteka roka; 6.8.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 395/2021-2

21
Obustava ovrhe; 4.8.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 406/2021-2

22
Pravni interes za podnošenje žalbe; 4.8.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 662/2021-2

23
Povrat dara radi zadovoljenja nužnog dijela; 4.8.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 613/2021-2

24
Zabilježba dosude; 3.8.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 461/2021-2

25
Stvarna nadležnost; 3.8.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 306/2021-2

26
Upis zabilježbe ovršivosti tražbine; 2.8.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 577/2019-3

27
Nastavak postupka; 2.8.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 348/2021-2

28
Opasnost zbog koje se određuje privremena mjera; 2.8.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 359/2021-2

29
Ovrha na nekretnini; 30.7.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 407/2021-2

30
Zaštita posjeda; 30.7.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 835/2021-2

31
Smanjenje tužbenog zahtjeva; 30.7.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 865/2021-2

32
Zabilježba pokretanja postupka; 30.7.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 599/2021-2

33
Prijedlog za raspoređivanje naknadno pronađene imovine; 30.7.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 920/2021-2

34
Odgovornost jedinice lokalne samouprave; 30.7.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 305/2021-5

35
Naknada štete; 29.7.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 901/2021-2

36
Zabilježba postupka nepotpunog izvlaštenja; 29.7.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 260/2021-2

37
Nastavak ovrhe; 29.7.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 411/2021-2

38
Otkaz punomoći; 29.7.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 544/2021-2

39
Utvrđenje vlasništva; 29.7.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 858/2021-2

40
Legitimacija nasljednika; 28.7.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 566/2021-2

41
Visina pristojbe na reviziju; 28.7.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 962/2021-2

42
Prekid parnice; 28.7.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 473/2021-2

43
Odbačaj tužbe radi proglašenja ovrhe nedopuštenom; 28.7.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 579/2021-2

44
Pravne posljedice otvaranja postupka predstečajne nagodbe; 28.7.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 449/2021-2

45
Raspravljanje naknadno pronađene imovine; 28.7.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 739/2021-2

46
Povreda prava na mirno uživanje vlasništva; 27.7.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1333/2019-2

47
Ovlasti ovrhovoditelja u pogledu založnog dužnika; 27.7.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 413/2021-2

48
Dospijeće pristojbe za podneske upućene elektroničkim putem; 27.7.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 957/2021-2

49
Utvrđenje procesnog položaja; 27.7.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 923/2021-2

50
Sudska pristojba; 26.7.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 972/2021-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a