Poredano po:

Broj dokumenata: 30771

1
Pž 2070/2021-2; 22.11.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-3754/19 od 3. ožujka 2021. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika D. A. , Zagreb, poslovni broj Ovrv-389/2018 od 27. srpnja 2018. u dijelu kojim je naloženo tuženiku u roku od osam dana platiti ...

2
Pž 4757/2022-2; 22.11.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem određena je privremena mjera radi osiguranja predlagateljeve novčane tražbine u iznosu od 4.300.000,00 EUR zabranom protivniku osiguranja otuđenja i opterećenja nekretnina pobliže opisanih u izreci pobijane odluke (točke I.-VIII. izreke), naloženo je protivniku osiguranja da p...

3
Pž 122/2020-2; 17.11.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu poslovni broj P-205/2019-18 od 27. studenog 2019. odbijen je tuženikov prigovor apsolutne nenadležnosti suda za postupanje u ovoj pravnoj stvari. 2. Presudom donesenom pod istim poslovnim brojem utvrđeno je da sunekretnine pobliže označene u izreci prvostupanjsk...

4
Pž 4104/2021-2; 16.11.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u točki I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. M. iz A3 , poslovni broj Ovrv-343/2020 od 6. ožujka 2020. u dijelu kojim se nalaže tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 43.680,00 kn, sa zatezn ...

5
Pž 4619/2022-2; 16.11.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-4412/2015 od 26. svibnja 2022. ukinuto je u cijelosti rješenje o ovrsi javnog bilježnika S. L. iz Zagreba poslovni broj Ovrv-408/2015 od 21. srpnja 2015. i tužbeni zahtjev odbijen je kao neosnovan (točka I. izreke). Točkom II. izreke n ...

6
Pž 2669/2020-2; 14.11.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski je sud pobijanom presudom presudio kako slijedi: „I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi koji je donio javni bilježnik I. V. iz A2 , pod poslovnim brojem Ovrv-229/201 u dijelu kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 4.916,86 kn zaj ...

7
Pž 4613/2022-2; 11.11.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem ispravljeno je rješenje toga suda poslovni broj P-957/2019-10 od 27. siječnja 2022. u točki III. izreke na način da umjesto „tuženika 2.“ pravilno piše „tužitelja 2.“ (točka I. izreke), odbijen je prijedlog prvotužitelja za produljenje roka određenog točkom I. izreke rješenja ...

8
Pž 3436/2022-2; 10.11.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-818/21 od 8. lipnja 2022. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika I. L. iz Zagreba poslovni broj Ovr-10685/20 od 8. siječnja 2021. u dijelu kojim je naloženo tuženiku platiti tužitelju iznos od 10 ...

9
Pž 5923/2021-2; 10.11.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom prvostupanjski sud je u ovoj pravnoj stvari odlučio: I/ Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „Isključuje se tužena M. F. iz A2 , OIB: B2 iz članstva društva L. d.o.o. A4 , OIB: B3 s ...

10
Pž 2510/2022-2; 10.11.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu, poslovni broj P-1890/21 od 6. travnja 2022. u točki I. njezine izreke odbijen je tužbeni zahtjev da se utvrdi raskinutim Ugovor o kupoprodaji nekretnina od 10. prosinca 2015. sklopljen između tužitelja kao prodavatelja i tuženika kao kupca te da se naloži tužen...

11
Pž 4404/2022-2; 10.11.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbačena je kao nedopuštena tužba u ovoj pravnoj stvari. Tako je prvostupanjski sud odlučio primjenom odredbe čl. 62. st. 1. Stečajnog zakona („Narodne novine“ broj: 71/15,104/17 i 36/22). 2. Protiv tog rješenja žalbu podnose tužitelji zbog apsolutno bitnih po ...

12
Pž 5253/2021-3; 9.11.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim je rješenjem točkom I. izreke uvrđeno da se smatra da je tužitelj povukao tužbu u ovoj pravnoj stvari, slijedom čega je u cijelosti ukinut platni nalog iz rješenja o ovrsi javnog bilježnika J. Z. iz Zagreba poslovni broj Ovrv-1146/17 od 6. studenog 2017., a točkom II. je tužitelju ......

13
Pž 1205/2020-3; 9.11.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom je presudom prvostupanjski sud odlučio: „I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave poslovni broj Ovrv-759/18 od 2. srpnja 2018. koje je donio javni bilježnik S. R. iz Samobora u dijelu u kojem je naloženo tuženiku isplati ...

14
Pž 4618/2022-2; 9.11.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1098/2016 od 8. prosinca 2021. u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev kojim je traženo da se naloži tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 2.055.465,10 kn s pripadajućim zateznim kamatama te trošak parničnog postupka s pripadajućim zateznim ...

15
Pž 4766/2020-2; 7.11.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Trgovački sud u Zagrebu je pobijanom presudom odlučio: „I/ Nalaže se tuženiku isplatiti tužitelju u roku od 8 dana iznos od 73.698,65 kn sa zakonskom zateznom kamatom koja teče od 10. lipnja 2010. do isplate te iznos od 4.387,50 kn sa zakonskom zateznom kamatom koja teče od 10. lipnja 2010. do i ...

16
Pž 3119/2021-8; 3.11.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1136/2020 od 8. lipnja 2021. u točki I. izreke utvrđeno je da je nastupio prekid postupka u ovoj pravnoj stvari u odnosu na J. P. iz A22 , OIB 58592744776 (XXIII tužitelj). Točkom II. izreke odlučeno je da će se ...

17
Pž 6116/2021-2; 2.11.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1350/21 od 16. studenoga 2021. naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici iznos od 51.371,55 kn sa zakonskim zateznim kamatama koje teku na pojedinačne iznose označene u točki I. izreke pobijane presude do isplate po stopi koja se određuje za sva...

18
Pž 4540/2022-2; 2.11.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1.Pobijanim rješenjem prvostupanjski je sud utvrdio prekid postupka u ovoj pravnoj stvari u odnosu na trećetuženika I.1 d.d. s danom 22. srpnja 2022. uz obrazloženje da je rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu poslovni broj St-454/21 od 22. srpnja 2022. otvoren stečajni postupak nad tre ...

19
Pž 3182/2020-3; 2.11.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom prvostupanjski sud naložio je tuženiku platiti tužitelju iznos od 4.491,67 kn sa zakonskim zateznim kamatama, kao i naknaditi mu parnične troškove u iznosu od 9.306,25 kn sa zakonskim zateznim kamatama. 2. Tužbeni zahtjev odnosi se na regres po osnovi isplaćenog iznosa naknade ...

20
Pž 2618/2022-2; 26.10.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom prvostupanjski sud je odbio kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio od tuženika isplatu iznosa od 379.453,60 kn sa zakonskim zateznim kamatama i isplatu iznosa od 27.921,15 kn sa zakonskim zateznim kamatama (točka I. izreke). Odbijen je kao neosnovan i tužbeni za...

21
Pž 3557/2022-3; 26.10.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom ukinut je platni nalog iz rješenja o ovrsi javne bilježnice A. H. iz Zagreba poslovni broj Ovrv-4594/17 od 21. travnja 2017. kojim je naloženo tuženiku platiti tužitelju iznos od 97.096,32 kn sa zakonskim zateznim kamatama i troškove ovrhe u iznosu od 2.978,70 kn sa zak ...

22
Pž 4393/2022-2; 26.10.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-434/207-14 od 5. svibnja 2022. u točki I. izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 341.720,65 kn, od dana dospijeća svakog pojedinog iznosa do isplate s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama. U točki II. izreke odbi...

23
Pž 4206/2022-2; 25.10.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Trgovački sud u Zagrebu pobijanim je rješenjem poslovni broj P-995/22 od 21. rujna 2022. - u točki I. izreke odbio prijedlog tužitelja-predlagatelja za određivanje privremene mjere koji glasi: „1. Radi osiguranja novčane tražbine tužitelja E. C. d.o.o., A1 , OI ...

24
Pž 4450/2022-2; 25.10.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-136/2021-9 od 28. srpnja 2022. odbačen je prigovor stvarne nenadležnosti koji je podnio tuženik, s obrazloženjem kako je podnesen nakon upuštanja tuženika u raspravljanje. Naime, tuženik je prigovor nenadležnosti istaknu tek nakon što je dao odg...

25
Pž 3767/2022-2; 25.10.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-343/2021-207 od 3. lipnja 2022. naloženo je tuženiku J. C. iz A5 , OIB B1 , da isplati tužitelju B. d.o.o., A1 , OIB B1 , iznos od 100.101,42 kn zajedno sa zakonski ...

26
Pž 7114/2019-4; 19.10.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom poslovni broj P-392/18 Trgovački sud u Zagrebu odbio je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao da sud proglasi nedopuštenu pljenidbu i prijenos na temelju bjanko zadužnice na iznosu od 500.000,00 kn od 26. kolovoza 2008. na kojoj je potpis ovjeren po javnom bilježniku...

27
Pž 4282/2022-2; 19.10.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1128/19 od 25. svibnja 2022. odbijen je zahtjev tužitelja da se naloži tuženiku da mu plati iznos od 293.158,01 kn s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom (točka I. izreke), naloženo je tužitelju da naknadi tuženiku trošak parničnog postupka u ...

28
Pž 1844/2022-2; 19.10.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2033/20 od 9. prosinca 2021. naloženo je tuženiku predati u suposjed tužitelju 2396/2500 dijela poslovnih prostora na prvom katu zgrade, sobe broj 8, 13, 14, 15 i 16, u ukupnoj površini od 100 m2, s kojim poslovnim prostorom su povezani odgovaraj...

29
Pž 5331/2021-5; 18.10.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-201/20 od 15. srpnja 2021., ispravljenom rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-201/20 od 16. svibnja 2022., održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi Javnog bilježnika T. M. iz Zagreba, poslov ...

30
Pž 1913/2021-2; 18.10.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2544/17 od 25. veljače 2019. u točki I. izreke proglašena je nedopuštenom ovrha, u predmetu Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Ovr-7050/11 određena rješenjem o ovrsi poslovni broj Ovr-7050/11 od 12. siječnja 2012., radi naplate novčane tražb...

31
Pž 5117/2020-2; 18.10.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski je sud pobijanom presudom odlučio kako slijedi: „I. Nalaže se tuženiku u roku od 8 dana isplatiti tužiteljici iznos od 66.596,96 kuna s zateznom kamatom na iznos od 26.596,96 kuna od 2. srpnja 2017. do isplate te na iznos od 40.000,00 kuna s zateznom kamatom od 2. prosinca 2017. d ...

32
Pž 4109/2022-2; 17.10.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-3816/2019 od 7. srpnja 2022. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika A. H. iz Zagreba, poslovni broj Ovrv-995/13 od 11. lipnja 2013. u dijelu kojim je naloženo tuženiku da plati tužitelju izn ...

33
Pž 4108/2022-2; 13.10.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Trgovački sud u Zagrebu rješenjem poslovni broj Povrv-212/22 od 1. lipnja 2022. nije dopustio miješanje E. O. d.d. Zagreb u ovom postupku (točka I. izreke) te je odredio prekid postupka u ovom parničnom postupku (točka II. izreke). 2. Iz obrazloženja proizlazi da sud nije dopustio ...

34
Pž 4252/2021-2; 12.10.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev s osnove naknade za štetu koju je tužitelj pretrpio kada je njegovo vozilo 18. svibnja 2018. oko 22,15 sati, naletjelo na srndaća koji je pokušao pretrčati cestu. Prvostupanjski sud je ovu odluku donio nakon što je ocijenio da tuženik ne...

35
Pž 1824/2022-3; 12.10.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom citiranom u izreci ove odluke je u točci I. utvrđeno da je tuženik L. C. j.d.o.o., A2 , OIB B2 , promijenio stanje proizvoda sa zaštićenim žigom Europske Unije X3 broj B3 i međunarodnim žigom registriranim u Hrvatskoj I. I ...

36
Pž 1827/2022-2; 12.10.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1311/21-18 od 28. veljače 2022., odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži: - da se utvrdi da su prvo i drugo tuženici plagiranjem i prisvajanjem, odnosno neovlaštenim korištenjem industrijskog dizajna kutije za prenošenje namirnica, regis ...

37
Pž 3774/2022-2; 12.10.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-1575/2017-33 od 8. srpnja 2022. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika N. J. iz Zagreba poslovni broj Ovrv-651/2016 od 2. siječnja 2017. kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 6.14 ...

38
Pž 2228/2022-2; 12.10.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj P-262/2021-24 od 11. ožujka 2022. utvrđeno je da je osnovana tražbina tužitelja drugog višeg isplatnog reda prema tuženiku u iznosu od 428.520,00 kn. Rješenjem je u točki I. izreke odbačen prigovor prijeboja koji je istakao tuženik kao ned...

39
Pž 3554/2022-2; 12.10.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom u pobijanoj točki I. njezine izreke Trgovački sud u Zagrebu naložio je tuženiku da u roku od 8 dana plati tužitelju iznos od 810.950,24 kn s pripadajućim zateznim kamatama koje teku od 8. lipnja 2022. do isplate, a u pobijanoj točki III. njezine izreke naložio je tuženiku...

40
Pž 3487/2021-2; 12.10.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1220/2020 od 17. svibnja 2021. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev da se naloži tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 160.443,94 kn uvećano za iznos poreza na dodanu vrijednost (PDV) u iznosu od 40.110,98 kn odnosno sveukupno iznos...

41
Pž 4157/2021-2; 11.10.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom naloženo je tuženiku u roku od 8 dana iseliti iz poslovnog prostora u tužiteljevom vlasništvu i naknaditi mu troškove parničnog postupka u iznosu od 4.500,00 kn zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama (čl. 4. st. 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora, „...

42
Pž 3876/2022-2; 11.10.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Trgovački sud u Zagrebu rješenjem poslovni broj P-1186/2021-19 od 25. kolovoza 2022. ispravio je presudu u uvodu, na način da je naveo drugačiji OIB tužitelja, sukladno čl. 342. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92 112/99, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 25/...

43
Pž 1781/2022-2; 10.10.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim dijelom presude Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1337/2020 od 17. ožujka 2021. naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 13.000,00 EUR preračunato u kune prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke zajedno s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od 4. kolovoz...

44
Pž 3683/2022-2; 6.10.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1345/2017 od 2. lipnja 2022. odbijen je u cijelosti tužbeni zahtjev kojim je tuženicima naloženo isplatiti tužitelju iznos od 20.210,28 kn sa zateznim kamatama (točka I. izreke). Tužitelju je naloženo naknaditi prvotuženiku trošak parni...

45
Pž 550/2022-2; 6.10.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Trgovački sud u Zagrebu je donio presudu poslovni broj P-314/2020 od 8. prosinca 2021. koja glasi: „I Utvrđuje se da je tuženik V. T. d.o.o. A9 , A6 , OIB: B4 povrijedio imovinska autorska prava prvotužitelja R. d.o.o. A8 ...

46
Pž 3570/2021-3; 5.10.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. G. iz Zagreba poslovni broj Ovrv-350/2019 od 12. ožujka 2019. u dijelu kojem je naloženo tuženiku naknaditi tužitelju iznos od 17.943,91 kn sa zakonskim zateznim kamatama tekućim na više p ...

47
Pž 436/2021-2; 5.10.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj P-585/2019-17 od 20. studenog 2020., u točki I. njezine izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „I. Ispravlja se pogrešan upis proveden u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Rijeci, zemljišno-knjižni odjel Rijeka u listu B zk.ul. br....

48
Pž 3805/2022-2; 5.10.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Trgovački sud u Zagrebu odbio je u cijelosti sljedeći tužbeni zahtjev: „1. Utvrđuje se da je ništetan javnobilježnički akt, ugovor o nenamjenskom kreditu br. X1 sa sporazumom radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini od 12.05.2009., potv ...

49
Pž 1126/2021-3; 4.10.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2703/2018 od 3. prosinca 2020. naloženo je tuženiku u roku od osam dana platiti tužitelju iznos od 100.657,72 kn s pripadajućim zateznim kamatama tekućim na pojedinačne iznose glavnice od dospijeća do isplate po stopi propisanoj za ostale odnose ...

50
Pž 105/2022-3; 4.10.2022 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-583/2020 od 16. prosinca 2021. odbijen je kao neosnovan tužiteljev zahtjev da se utvrde ništetnim odluke redovne glavne skupštine društva tuženika od 24. veljače 2020. i to odluke o povećanju temeljnog kapitala društva uz isključenje prava prvens...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a