Poredano po:

Broj dokumenata: 33396

1
Pž 1315/2023-2; 25.4.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1289/2022 od 13. veljače 2023. utvrđeno je da je tužba u ovoj pravnoj stvari povučena (točka I. izreke), naloženo je tužitelju naknaditi tuženiku trošak parničnog postupka u iznosu od 414,76 EUR (točka II. izreke) te je odbijen kao neo...

2
Pž 2202/2023-2; 25.4.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu održan je na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi javnog bilježnika J. G. iz Vrbovca poslovni broj Ovrv-53/2021 od 8. veljače 2021. u dijelu kojim se nalaže tuženiku platiti tužitelju iznos od 24.750,00 kn / 3.284,89 EUR sa zakonskim zateznim kamatama ...

3
Pž 1429/2024-2; 25.4.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom točkom II. izreke rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1506/23-14 od 26. veljače 2024. odbijen je prijedlog tužitelja za određivanje privremene mjere kojom bi se tuženiku zabranila provedba odluka donesenih na skupštini društva održanoj 7. srpnja 2023. i to: - odluke o da ...

4
Pž 1264/2023-2; 24.4.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu dopuštena je preinaka tužbe, a presudom prihvaćen preinačeni tužbeni zahtjev i tuženiku naloženo platiti tužitelju iznos od 8.440.380,49 kn / 1.120.231,00 EUR sa zakonskim zateznim kamatama koje teku na više pojedinačnih mjesečnih iznosa od dospijeća (od 1. stu...

5
Pž 1139/2024-3; 18.4.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom je presudom odbijen tužbeni zahtjev za raskid ugovora o kupoprodaji kosilice sklopljen između tužitelja i tuženika za uređaj marke HONDA kosa motorna UMK 435E UEET. Odbijen je i zahtjev da se tuženiku naloži tužitelju isplatiti iznos od 3.336,40 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 6. ož...

6
Pž 1554/2024-2; 15.4.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom zbog ogluhe Trgovački sud u Zagrebu je naložio tuženiku da u roku od osam dana isplati tužitelju iznos od 3.404,64 kune sa zakonskim zateznim kamatama po stopi od 14% godišnje tekućim na ovaj iznos od 27. prosinca 2010. do isplate, te naknadi parnični trošak u iznosu od 300,00 ...

7
Pž 1522/2024-2; 10.4.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud se oglasio stvarno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari i odredio da će se predmet po pravomoćnosti pobijanog rješenja ustupiti stvarno i mjesno nadležnom Općinskom građanskom sudu u Zagrebu. 2. Iz obrazloženja pobijanog rješenja proizlazi da je ...

8
Pž 1468/2024-2; 10.4.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud je pobijanim rješenjem odredio prekid postupka do donošenja odluke Vrhovnog suda Republike Hrvatske u predmetu o pravima korisnika kredita konvertiranih u eur. Iz obrazloženja proizlazi da je tako sud odlučio primjenom odredbe čl. 213. st. 2. t. 3. Zakona o parničnom postupku (...

9
Pž 2100/2023-7; 9.4.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom navedenom u izreci ove presude prvostupanjski sud je odbio kao neosnovan tužbeni zahtjev koji je tužitelj tražio od suda da naloži tuženiku predati tužitelju pokretnine pobliže navedene u izreci te presude (točka I.I. izreke presude) te je odbio i tužbeni zahtjev da se naloži t...

10
Pž 190/2024-2; 9.4.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu, poslovni broj P-802/2022-17 od 22. studenog 2023. u točki I. izreke naloženo je tuženiku platiti tužitelju iznos od 476,86 eura sa zateznom kamatom od 8. studenog 2019. do isplate. Točkom II. izreke presude odbijen je tužbeni zahtjev za plaćanje zateznih kamata...

11
Pž 2711/2023-2; 8.4.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-2371/2021-10 od 28. ožujka 2023., ispravljenoj rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-2371/2021-14 od 11. travnja 2023. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi koje je donio javni bilježnik Ž. K....

12
Pž 157/2024-2; 3.4.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-190/2020 od 22. studenog 2023. i točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev da tuženik plati tužitelju iznos od 194,19 eura sa zateznom kamatom od dospijeća pojedinačnog iznosa glavnice do isplate; da se utvrdi da je ništetna odredba članka 5. od...

13
Pž 234/2024-2; 3.4.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1938/2021 od 21. studenog 2023. u točki I. njene izreke naloženo je tuženiku platiti tužitelju iznos od 35.542,99 eur sa zateznom kamatom na pojedinačni iznos glavnice od dospijeća do isplate. Točkom II. izreke presude odbijen je kao neosnovan p ...

14
Pž 3736/2023-3; 2.4.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, poslovni broj P-780/21 od 22. svibnja 2023. odbačena je žalba tuženika izjavljena 30. kolovoza 2022. protiv presude toga suda P-780/21 od 22. kolovoza 2022. te se ukidaju provedene radnje tuženika na ročištu 6. srpnja 2022. 2. Ovako je riješio prvostupanjski ...

15
Pž 604/2023-3; 28.3.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalne službe u Karlovcu, poslovni broj P-570/2021-23 od 4. siječnja 2023. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika N. T. iz Zagreba, poslovni broj Ovrv-3531/2020 od 4. prosinca 2020. u dijelu kojim je naloženo tuženi ...

16
Pž 595/2024-4; 28.3.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom prvostupanjski sud je naložio prvotuženiku isplatiti prvotužiteljici iznos od 149.589,67 kn i drugotužitelju iznos od 489.065,92 kn zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, te je odlučeno da svaka stranka snosi svoje troškove postupka. Pored navedenog, odbijen je kao...

17
Pž 65/2024-2; 27.3.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1881/2021-38 od 30. studenog 2023. nastavljen je postupak u ovoj pravnoj stvari u odnosu na Stečajna masa iza F. I. d.o.o. u stečaju, A2 , OIB B2 . 2. Iz obrazloženja navedenog rješenja proizlazi da j ...

18
Pž 3549/2022-3; 27.3.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-1430/2019-28 od 7. srpnja 2022. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika V. Z. iz Zagreba poslovni broj Ovrv-525/2018 od 2. studenog 2018. u dijelu u kojem je naloženo tuženiku platiti tužitelju izno ...

19
Pž 2673/2023-2; 26.3.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-513/20 od 22. svibnja 2023. ispravljenog rješenjem od 6. lipnja 2023. i dopunjenog rješenjem od 6. lipnja 2023. taj sud se oglasio nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari, ukinuo sve provedene radnje te tužbu odbacio. Naložio ....

20
Pž 348/2024-2; 26.3.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1088/2015-51 od 4. siječnja 2024. odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 26.592,11 EUR s pripadajućim zateznim kamatama koje teku na više pojedinačnih iznosa od njihovog dospijeća do isplate, kao i za naknadu troškova parničnog postupka ...

21
Pž 789/2024-2; 26.3.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-958/2014-48 od 25. svibnja 2023. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: „I. Nalaže se II-tuženiku R. M. , A3 , OIB: B2 da tužitelju V. B. , OIB: B1 , ranije vlasnik obrta B.

22
Pž 3575/2021-5; 26.3.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom naloženo je tuženiku u roku 8 dana predati u suposjed tužiteljici 2396/2500 dijela poslovnog prostora na drugom katu, koji se sastoji od sobe broj 5, u ukupnoj površini od 20 m2, s kojim poslovnim prostorom su povezani i odgovarajući suvlasnički dijelovi nekretnine označene kao...

23
Pž 4672/2022-3; 25.3.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1876/2020-21 od 26. rujna 2022. naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju na ime imovinske štete iznos od 33.359,32 kn / 4.427,54 EUR sa zateznim kamatama koje teku od presuđenja (26. rujna 2022.) do isplate, po stopi koja se određuje za svako p ....

24
Pž 1205/2024-2; 25.3.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-3017/2023-2 od 19. veljače 2024. odbačena je tužba u ovoj pravnoj stvari. 2. Tužiteljica je podnijela žalbu protiv rješenja zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja te pogrešne primjene materijalnog prava. U žalbi navodi da nikada ...

25
Pž 28/2024-3; 25.3.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-795/2023 od 26. listopada 2023. odbačena je tužba od 11. travnja 2023. (točka I. izreke); odbijen je tužiteljev zahtjev za naknadu troška postupka (točka II. izreke). 2. Iz obrazloženja rješenja proizlazi da je prvostupanjski sud odluku donio ....

26
Pž 4276/2022-4; 22.3.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-2082/20 od 8. lipnja 2022. održan je na snazi platni nalog u odnosu na glavnicu, kamatu i stvarni trošak ovrhe (točka I. izreke), platni je nalog ukinut u odnosu na predvidive troškove ovrhe (točka II. izreke), a tuženiku je naloženo platiti ...

27
Pž 1167/2023-2; 20.3.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 32.398.350,00 kn / 4.300.000,00 EUR sa zakonskim zateznim kamatama i tužitelju naloženo naknaditi tuženiku parnične troškove u iznosu od 19.908,42 EUR / 150.000,00 kn. 2. Tužitelj je kao vjerovnik društv ...

28
Pž 3069/2023-5; 20.3.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalne službe u Karlovcu, poslovni broj P-527/2019-57 od 20. srpnja 2023. u točki I. izreke naloženo je tuženiku platiti tužitelju iznos od 10.733,81 EUR / 80.873,89 kn sa zateznim kamatama od 28. rujna 2018. do isplate. Točkom II. izreke naloženo je tuženiku ...

29
Pž 498/2023-5; 20.3.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje ništetnosti odluke skupštine tuženika o opozivu predsjednika uprave društva M. B. od 8. veljače 2021. (točka I. izreke) te je naloženo tužitelju nadoknaditi tuženiku trošak parničnog postupka u iznosu od 9.375,00 kn / 1. ...

30
Pž 4031/2022-6; 13.3.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom u toči I. izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi: „Nalaže se tuženiku I. , dioničko društvo za inženjering, graditeljstvo i energetiku iz A2 , OIB: B2 , da isplati tužitelju I. D. , gospodarsko interesno ud ...

31
Pž 4284/2023-3; 13.3.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-493/19 od 13. listopada 2023. naloženo je tuženiku platiti tužitelju iznos od 39.867,06 EUR s kamatama od 16. veljače 2019. do isplate (točka I. izreke), odbijen je tužitelj s tužbenim zahtjevom za isplatu iznosa od 213.008,88 EUR s kamatama (toč...

32
Pž 3387/2023-3; 6.3.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-3711/2016 od 17. listopada 2019. ukinut je u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju ovrsi koji je donio javni bilježnik R. G. iz Zagreba poslovni broj Ovrv-425/11 od 19. travnja 2011. te je tužbeni zahtjev odbijen kao neosnovan (t ...

33
Pž 3114/2023-2; 5.3.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-1680/2019 od 22. srpnja 2022. u cijelosti je ukinut platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika B. P. , poslovni broj Ovrv-4/2019 od 16. siječnja 2019. i tuženi zahtjev odbijen kao neosnovan (točka I. izreke); naloženo ...

34
Pž 558/2024-2; 5.3.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom u izreci označenom presudom točkom I. izreke utvrđeno je da je nedopuštena ovrha u ovršnom predmetu pod poslovnim brojem Ovr-2267/2022, Općinskog suda u Splitu i to na čest. zem. B12 , B13 , B14 i čest. zgr. B9 , sve k.o. A7 i to na onim prostorijama koje su označene i prikaza .....

35
Pž 2709/2022-3; 5.3.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1952/2020 od 25. ožujka 2022. odlučeno je: „I. U cijelosti se odbija tužiteljev tužbeni zahtjev koji glasi: „I. Utvrđuje se da je tužitelj temeljem Ugovora o kupoprodaji nekretnine od 24. kolovoza 2020., na kojem je potpis ugovornih strana ovje ....

36
Pž 2568/2023-2; 29.2.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-624/2021 od 14. travnja 2023. prvostupanjski sud je odbio kao neosnovan tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 16.718,89 kn sa zateznim kamatama od dospijeća pojedinačnih iznosa do isplate po stopi propisanoj za ostale odnose kao i za naknadu tužit...

37
Pž 886/2024-2; 29.2.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1273/22 od 7. prosinca 2023. naloženo je tuženiku da prvotužitelju plati 26.955,84 EUR s pripadajućim zateznim kamatama koje teku od 1. siječnja 2014. do isplate po stopi pobliže određenoj za pojedine iznose i razdoblje u izreci te presude. 2. U ...

38
Pž 867/2024-2; 27.2.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj St-280/2014-394 od 23. siječnja 2024. oglašena je nevažećom dosuda nekretnina u vlasništvu dužnika, pobliže opisanih u točki I. izreke rješenja koje u naravi predstavljaju jedinstvenu cjelinu (restoran), kupcu El Dorado Maroma j.d.o.o., Dugo Selo ...

39
Pž 517/2024-3; 27.2.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj P-1633/11-9 od 17. travnja 2012. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio da sud naloži tuženiku da mu plati iznos od 187.854,86 kn sa zateznim kamatama od 5. rujna 2011. do isplate po stopi propisanoj za odnose iz trgovačk...

40
Pž 3491/2022-9; 27.2.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem prvostupanjski je sud odbio prijedlog tužitelja za povrat u prijašnje stanje. Iz razloga obrazloženja proizlazi da je sud prijedlog za povrat u prijašnje stanje odbio kao neosnovan primjenom odredbe čl. 117. st. 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj: 148/11 - p...

41
Pž 3836/2023-2; 27.2.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom u izreci označenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim se traži da se naloži tuženiku da tužitelju plati iznos od iznos od 17.419,86 EUR / 131.250,00 kn sa zakonskim zateznim i da mu naknadi troškove spora u roku od 15 dana. 2. Prvostupanjski je sud, nakon provedenog dokaznog po ....

42
Pž 768/2024-2; 22.2.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-979/2021 od 3. ožujka 2023. radi osiguranja novčane tražbine tužitelja-predlagatelja osiguranja prema tuženiku-protivniku osiguranja u iznosu od 5.200,00 kn / 690,16 EUR sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 1. siječnja 2018. do isplate i...

43
Pž 4941/2022-7; 22.2.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim u izreci označenim rješenjem utvrđen je prekid postupka u ovoj pravnoj stvari jer je prvotuženik Š. d.d. u likvidaciji, A2 , OIB B2 , brisan iz sudskog registra. 2. Tako je riješio prvostupanjski sud pozivom na odredbu čl. 4. Zakona o trgovačkim d ...

44
Pž 3808/2023-2; 21.2.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1592/2022-11 od 22. svibnja 2023. utvrđen je ništetnim ugovor o kupoprodaji sklopljen 5. studenog 2010. između pok. Z. P. kao prodavatelja i tuženika kao kupca ovjeren 5. studenog 2020. kod javnog bilježnika L. D. iz Zagreba pod ...

45
Pž 4217/2023-2; 20.2.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zadru poslovni broj P-88/2019-86 od 7. studenog 2023. naloženo je tuženiku da u roku od 15 dana izgradi osnovnu infrastrukturu sa svim instalacijama (cesta, voda, struja i telefon) kako bi tužitelj na svojim nekretninama označenim kao čest. zem. 109/113, površine 21.004...

46
Pž 725/2024-2; 20.2.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Tt-22/47132-12 od 3. listopada 2023. određeno je da se u sudski registar upisuje promjena člana društva Poliklinika Bagatin d.o.o. Zagreb prema podacima naznačenim u prilogu rješenja koji su njegov sastavni dio. 2. Protiv tog rješenja žalbu je pod...

47
Pž 1260/2023-2; 20.2.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-2234/2021-39 od 15. prosinca 2022. u točki I. izreke ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi koje je donio javni bilježnik B. J. iz Zagreba, poslovni broj Ovrv-7220/2019 od 12. rujna 2019. Točkom II. izreke naloženo je tužite ...

48
Pž 27/2024-2; 20.2.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-247/22 od 14. studenog 2023. utvrđena je osnovanom tražbina tužitelja prema tuženiku u ukupnom iznosu od 676.026,65 EUR odnosno 5.093.522,79 kn u drugom višem isplatnom redu (točka I. izreke), te je naloženo tuženiku da naknadi tuži...

49
Pž 4366/2023-2; 19.2.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem poslovni broj P-2364/2023 od 17. studenog 2023., Trgovački sud u Zagrebu oglasio se stvarno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari po točkama 1.) I.3., III.2. i 2.). tužbenog zahtjeva (točka 1. izreke) te je odredio da će se po pravomoćnosti tog rješenja spis ustupiti Općinskom...

50
Pž 4418/2021-6; 15.2.2024 · Sudske odluke Visokog trgovačkog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2039/2019-11 od 1. srpnja 2021. odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 10.645,63 kn / 1.412,83 EUR sa zateznim kamatama od 5. srpnja 2017. do isplate po stopi propisanoj za ostale odnose (točka I. izreke) te je naloženo tužitelju naknadi...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Trgovački sudovi
Općinski sudovi
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a