Poredano po:

Broj dokumenata: 223538

1
Kzz 2/2024-3; 11.4.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Uvodno citiranom pravomoćnom presudom, okrivljena I. M. je proglašena krivom za počinjenje prekršaja iz čl. 229. st. 3. ZSPC-a te joj je, na temelju čl. 229. st. 7. ZSPC-a, uz primjenu čl. 37. PZ-a, izrečena novčana kazna u iznosu 2.000,00 kuna / 265,45 eura. 2. Glavni državni odvjetnik Republike...

2
III Kr 42/2024-3; 10.4.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Zadru od 9. prosinca 2022. broj K-287/22-76 i presuda Županijskog suda u Splitu od 11. travnja 2023. broj Kž-140/2023-5 osuđen je A. Š. zbog kaznenog djela protiv imovine - teškom krađom iz članka 229. stavka 1. točke 1. u vezi članka 228. s...

3
III Kr 3/2024-6; 9.4.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1.               Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Vukovaru od 13. svibnja 2022. broj K-561/2018-39 i presuda Županijskog suda u Karlovcu od 4. travnja 2023. broj Kž-323/2022-3 proglašen je krivim D. P. zbog počinjenja kaznenog djela prijevare iz članka 236. stavka 1. KZ/11. te...

4
III Kr 35/2024-3; 3.4.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Županijskog suda u Splitu od 26. siječnja 2022. broj K-31/15 i presuda Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske od 31. kolovoza 2023. broj I Kž-225/2022-11 osuđen je O. K. zbog počinjenog kaznenog djela protiv opće sigurnosti - dovođenjem u opasnost života i...

5
III Kr 154/2023-5; 27.3.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 22. rujna 2022. broj K-977/19-35 i presuda Županijskog suda u Osijeku od 17. ožujka 2023. broj Kž-55/2023-6 osuđena je M. L. zbog počinjenog kaznenog djela pronevjere iz članka 233. stavka 2. u vezi stavkom 1. i člankom 5...

6
I Kž 7/2024-4; 7.3.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Stalne službe u Požegi, pod toč. I izreke, na temelju čl. 54. i 56. uz primjenu čl. 33. i 34. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima ("Narodne novine" broj 178/04. - dalje: ZOMPO) utvrđeno je da je udovoljeno pretpostavkama za izruč...

7
III Kž 1/2024-4; 7.3.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Županijskog suda u Zagrebu broj Kv I-Us-72/2022. (K-Us-66/2009.) od 2. rujna 2022., u postupku neprave obnove, na temelju čl. 498. st. 1. toč 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11.-pročišćeni tekst, 91/12.-Odluka Ustavnog suda Republike Hrva...

8
U zpz 32/2019-13; 5.3.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj UsII-185/19-7 od 10. travnja 2019. poništeno je rješenje Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave, Klasa: UP/II- B1 , Urbroj: B2 od 15. veljače 2019. (toč. - 2 - U-zpz 32/2019-13 I.) i Odluka o odabiru jav ...

9
I Kž 6/2024-4; 29.2.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu, pod toč. I. izreke, utvrđeno je da je udovoljeno zakonskim pretpostavkama za izručenje iz čl. 33. i čl. 34. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima ("Narodne novine" broj 178/04. - dalje: ZOMPO) te je odobreno izručenje Republ...

10
I Kž SODO 1/2024-3; 22.2.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Odlukom DOV-a od 4. prosinca 2023. broj DOVO-36/2023., na temelju članka 41. stavka 1. i članka 96. stavka 1. ZoDOV u vezi s člankom 455. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - pročišćeni tekst, 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12...

11
III Kr 23/2024-3; 21.2.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Virovitici od 21. srpnja 2022. broj K-151/2021-24 i presuda Županijskog suda u Slavonskom Brodu od 12. listopada 2023. broj Kž-251/2022-6 A. R. osuđen je zbog počinjenja kaznenog djela prijetnje iz članka 139. stavka 2. KZ/11. na kaznu zatvo...

12
III Kr 29/2024-3; 21.2.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Zadru od 3. lipnja 2022. broj K-351/2020 i presuda Županijskog suda u Šibeniku od 16. ožujka 2023. broj Kž-58/2023-4 N. B. osuđen je zbog počinjenog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu iz članka 227. stavka 3. u ve...

13
Revd 158/2024-3; 21.2.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženik je podnio prijedlog da mu se dopusti podnošenje revizije protiv presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske poslovni broj Pž-4768/2022-3 od 16. kolovoza 2023., kojom je potvrđena presuda Trgovačkog suda u Zagrebu, poslovni broj P-37/2021-29 od 30. rujna 2022., zbog četiri pravna pi...

14
III Kr 152/2023-5; 20.2.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Županijskog suda u Karlovcu od 12. travnja 2022. broj K-18/2021-19. i presuda Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske od 25. studenog 2022. broj I Kž-207/2022-8, na temelju članka 508. stavka 5. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/...

15
III Kr 67/2023-14; 20.2.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 24. veljače 2021. broj K-2149/2016-110. i presuda Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Stalne službe u Požegi od 17. veljače 2022. broj Kž-121/2021-9, osuđeni E. J., M. J., M. V. i D. Š. proglašen su krivima da su počinil...

16
Kzz 12/2023-4; 20.2.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 24. veljače 2021. broj K-2149/2016-110. i presuda Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Stalne službe u Požegi od 17. veljače 2022. broj Kž-121/2021-9, osuđeni E. J., M. J., M. V. i D. Š. proglašen su krivima da su počinil...

17
I Kž 4/2024-4; 15.2.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Rijeci, pod toč. I. izreke, na temelju čl. 54. st. 1. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima ("Narodne novine" broj 178/04 - dalje: ZOMPO) odobreno je izručenje Bosni i Hercegovini izručenika S. A., državljanina Bosne i Hercegovine, r...

18
Rev 673/2023-2; 13.2.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Drugostupanjskom presudom potvrđena je presuda suda prvog stupnja kojom je utvrđena ništetnom odredba Ugovora o kreditu broj: O1 sklopljenog između tužitelja i tuženice 22. svibnja 2007., sadržana u čl. 10. Ugovora o kreditu a koja glasi: „Za obradu zahtjeva ...

19
III Kr 15/2024-3; 7.2.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Bjelovaru od 21. prosinca 2020. broj K-413/2020-13 i presuda Županijskog suda u Splitu od 9. svibnja 2023. broj Kž-290/2021-5 osuđen je D. B. zbog počinjenog kaznenog djela protiv osobne slobode - prijetnjom iz članka 139. stavka 3. u vezi s...

20
Rev 538/2021-2; 7.2.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Na temelju više ovršnih rješenja Ministarstva financija - Porezna uprava, Područni ured R. koja se odnose na porezne dugove ovršenika, te na temelju rješenja Upravnog suda u Rijeci koje se odnosi na obvezu plaćanja sudskih pristojbi, doneseno je rješenje kojim je određeno osiguranje uknjižbom zal...

21
Rev 101/2021-2; 6.2.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tuženice kao neosnovana i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je tuženici naloženo isplatiti tužiteljici neto iznos od 18.978,69 kn s pripadajućim i u izreci presude određenim zateznim kamatama tekućim na pojedine iznose kako je pobliže određeno u iz...

22
III Kr 151/2023-5; 1.2.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Požegi od 20. rujna 2023. broj K-87/2023-16 i presuda Županijskog suda u Velikoj Gorici od 27. listopada 2023. broj Kž-328/2023-4 E. Č. je osuđen na kaznu zatvora u trajanju jedne godine i šest mjeseci zbog kaznenog djela tjelesne ozljede iz...

23
III Kr 10/2024-3; 1.2.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Općinskog suda u Dubrovniku od 9. ožujka 2023., broj 40 K-190/2019 i presuda Županijskog suda u Sisku od 14. rujna 2023., broj Kž-170/23-7, B. P. proglašen je krivim zbog kaznenog djela iz čl. 118. st. 1. KZ/11., te na temelju citirane zakonske odredbe osuđ...

24
Gr1 42/2024-2; 31.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Općinski sud u Koprivnici zatražio je dopisom od 22. siječnja 2024. da u ovom predmetu postupa drugi stvarno nadležni sud. Kao važan razlog navodi se činjenica da je podnesena tužba protiv tuženice radi naknade štete, koja je, prema tvrdnjama tužitelja, nastala između ostalog i zbog nezakonitog i...

25
Gr1 50/2023-2; 30.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Općinski građanski sud u Zagrebu rješenjem poslovni broj P-2251/2022-10 od 14. veljače 2023. prihvatio je prijedlog tuženika Republike Hrvatske da se za postupanje u ovom predmetu odredi drugo stvarno nadležni sud. Kao važan razlog navodi da je tužitelj tužbu podnio protiv tuženika Republike Hrva...

26
Gr1 413/2023-3; 26.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Općinski sud u Pula-Pola je dopisom broj P-1021/2023-2 od 30. studenoga 2023. zatražio od Vrhovnog suda Republike Hrvatske da se za postupanje u predmetu broj P-1021/2023 odredi drugi stvarno nadležni sud. 2. Navedeno se obrazlaže činjenicom da je tužiteljica M. G., bila djelatnica Općinskog suda...

27
III Kr 118/2022-9; 25.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Županijskog suda u Karlovcu od 19. ožujka 2021. broj K-11/2020-38, potvrđenom presudom Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske od 9. veljače 2022. broj I Kž-279/2021-8, R. K. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu iz članka 227...

28
III Kr 6/2024-3; 23.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Karlovcu od 12. svibnja 2022. broj Kzd-26/2021-40 i presuda Županijskog suda u Varaždinu od 15. ožujka 2023. broj Kžzd-66/2022-4, osuđenik V. Š. proglašen je krivim zbog kaznenog djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta - spolna ...

29
Gop 1/2023-18; 23.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. U presudi ovog suda poslovni broj Gop 1/2023-15 od 10. siječnja 2024., kojom je odlučeno o pitanjima važnim za jedinstvenu primjenu prava u povodu prijedloga Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1900/2022 od 5. lipnja 2023., učinjene su pogrešne u pisanju tako da je u izreci te presude iza t...

30
Gr1 17/2024-2; 22.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Općinski sud u Šibeniku je, dopisom broj P-2015/2024 od 11. siječnja 2024., zatražio od ovog suda, na temelju čl. 68. st. 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 83/08, 96/08, 123/08, 55/09, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19, 80/22...

31
Gr1 34/2024-2; 22.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Općinski sud u Šibeniku je, rješenjem broj P Ob-96/2019-10 od 16. siječnja 2024., zatražio od ovog suda, na temelju čl. 68. st. 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 83/08, 96/08, 123/08, 55/09, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19,...

32
Rev 1941/2019-5; 22.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženica podneskom od 16. siječnja 2024. odustala je od podnesene revizije u ovom predmetu. 2. Stoga je na temelju odredbe čl. 392. st. 5. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišć. tekst, 25/1...

33
III Kr 122/2023-3; 18.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Rijeci od 29. ožujka 2023. broj K-1087/2022-33 i presuda Županijskog suda u Varaždinu od 26. srpnja 2023. broj Kž-387/2023-4, A. H. je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju jedne godine i šest mjeseci zbog kaznenog djela iz čl. 229....

34
Revd 4146/2023-2; 17.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Predlagatelj je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Zadru poslovni broj Gž-156/2023-2 od 8. ožujka 2023., kojom je potvrđena presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj P-8406/19-32 od 17. listopada 2022. 2. Prijedlog za dopuštenje revizije je p...

35
Revd 3600/2022-2; 16.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženik je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv drugostupanjske presude, u dijelu u kojem nije uspio u sporu, dok je tužiteljica podnijela prijedlog za dopuštenje revizije na dio odluke koji se odnosi na trošak postupka, u dijelu kojem nije uspjela u sporu. 2. Postupajući sukladno odred...

36
Revd 4430/2023-2; 16.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Protiv drugostupanjske presude svaka je stranka, u dijelu u kojem nije uspjela u sporu, podnijela prijedlog za dopuštenje revizije. 2. Ovaj je sud prijedlog razmotrio sukladno odredbama čl. 387. i 389. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05,...

37
Rev 763/2020-2; 16.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvoga stupnja naloženo je I-tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 223.452,88 kuna, sa zakonskim zateznim kamatama kako je navedeno u izreci presude suda prvog stupnja (toč. I.), odbijen je preostali dio tužbenog zahtjeva tužitelja u odnosu na I-tuženika za iznos od 236.433,73 kuna ...

38
I Kž 18/2023-4; 11.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem, na temelju čl. 33. i čl. 34. st. 1. i 3. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima ("Narodne novine" broj 178/04. - dalje: ZOMPO) utvrđeno je postojanje pretpostavki za izručenje pravosudnim tijelima Republike Srbije izručenika S. K., radi izdržavanja kazne zat...

39
I Kž 2/2024-5; 11.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem suca istrage Županijskog suda u Slavonskom Brodu, na temelju „članka 54. i 56. uz primjenu članka 33. i 34.“ Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima ("Narodne novine" broj 178/04 - dalje: ZOMPO), odobreno je izručenje u Republiku Srbiju izručenika Dž. G., državljanina R...

40
II 8 Kr 11/2023-4; 11.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Karlovcu odbijena je zamolba Republike Srbije za izručenje D. Ć., radi izvršenja kazne zatvora u trajanju tri godine i četiri mjeseca, zbog kaznenog djela razbojništva iz čl. 206. st. 1. u vezi s čl. 33. Krivičnog zakonika Republike Srbije. 2. S obziro...

41
III Kr 131/2023-3; 11.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Županijskog suda u Osijeku od 28. rujna 2022. broj K-5/2022-56 i presuda Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske od 28. ožujka 2023. broj I Kž-11/2023-7 V. B. je osuđen na kaznu zatvora u trajanju dvije godine zbog kaznenog djela ubojstva u pokušaju iz čl. ...

42
Rev 549/2023-4; 11.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom u toč. I. izreke utvrđen je ništetnim dio odredbe sadržan u čl. 2. toč. 1. Ugovora o kreditu za kupnju motornog vozila broj … od 21. travnja 2006., ovjeren kod javnog bilježnika Z. B. - P. pod br. OU-103/2006 od 25. travnja 2006., a koja glasi: "a temeljem Odluke o kamatn...

43
Revd 4134/2023-2; 11.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Predlagatelj je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Zagrebu poslovni broj Gž-1827/2023-2 od 16. svibnja 2023., kojom je djelomično potvrđena i djelomično preinačena presuda Općinskog suda u Rijeci poslovni broj P-4475/2019-31 od 7. veljače 2023. 2. Prijedlog ...

44
Revd 4322/2023-2; 11.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Predlagatelj je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Zadru poslovni broj Gž-341/2023-2 od 23. kolovoza 2023., kojom je potvrđena presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj P-3003/20-21 od 2. veljače 2023. 2. Prijedlog za dopuštenje revizije je p...

45
III Kr 147/2023-3; 10.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Virovitici od 14. rujna 2021. broj K-236/2020-18 i presuda Županijskog suda u Velikoj Gorici od 3. kolovoza 2023. broj Kž-415/2021-3 osuđen je T. M. zbog počinjenog kaznenog djela protiv javnog reda - prisilom prema službenoj osobi u pokušaj...

46
Gop 1/2023-15; 10.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Kod ovog suda zaprimljen je prijedlog suca Trgovačkog suda u Zagrebu za pokretanje oglednog postupka sukladno odredbi čl. 502.j Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 57/11, 148/11-proč.tekst, 25/13, 28/13, 89/14, 70/19 ...

47
Revd 1113/2023-4; 10.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženik je podnio prijedlog za dopuštenje revizije i dopunu istog protiv drugostupanjske presude navedene u uvodu ovog rješenja. 2. Tužitelj je dao odgovor na prijedlog i dopunu prijedloga u kojem ih predlaže odbaciti te traži trošak sastava odgovora na prijedlog i sudske pristojbe na odgovor. 3....

48
Revd 3651/2023-2; 10.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Protustranka S. M. podnio je prijedlog za dopuštenje revizije protiv rješenja Županijskog suda u Splitu broj Gž Zk-61/2022-2 od 13. siječnja 2023., kojim je djelomično preinačeno rješenje Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj Z-2037/22-4 Ozn-Z-14963/21 od 1. lipnja 2022. na način da je prijedl...

49
Revd 3707/2023-2; 10.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tužiteljice-protutuženice su podnijele prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Splitu broj Gž-1009/2023-4 od 17. svibnja 2023., kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u Splitu, Stalne službe u Supetru broj P-195/2022 od 3. ožujka 2023. 2. Prijedlog za dopuštenje revi...

50
Gr1 5/2024-2; 10.1.2024 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1.              Općinski sud u Pazinu, Stalna služba u Poreču-Parenzo je dopisom od 2. siječnja 2024. zatražio da se za postupanje u navedenom predmetu odredi drugi stvarno nadležni sud. Navedeno obrazlaže činjenicom da je tužitelj pod 3. I. J., dugogodišnji sudski savjetnik na tom sudu, dok je tuže...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Trgovački sudovi
Općinski sudovi
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a