Poredano po:

Broj dokumenata: 9005

1
Usž 3583/2022-2; 9.11.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: 2 UsI-203/2022-10 od 4. srpnja 2022. odbijen je tužbeni zahtjev radi poništenja rješenja tuženika Grada Pule - Pola, Gradonačelnika, klasa: UP/I-112-02/22-01/5, urbroj: 2163-7-01-01-01-0497-22-1 od 13. siječnja 2022. i radi nadoknade tr...

2
Usž 1414/2022-2; 3.11.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika, klasa: UP/II 141-02/21-03/03315163107, urbroj: 341-99-05/3-21-477 od 11. lipnja 2021. 2.              Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda ...

3
Usž 1577/2022-2; 27.10.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao poništavanje tuženikovog rješenja KLASA: UP/II-410-18/20-01/253, URBROJ: 513-04-21-2 od 16. travnja 2021. kojim je odbijena njegova žalba izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja KLASA: UP/I-410-2...

4
Usoz-110/22-7; 24.10.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ljiljane Karlovčan-Đurović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Senke Orlić-Zaninović, Gordane Marušić Babić i Blanše Turić, članica vijeća te više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u postupku o...

5
Usoz-112/22-6; 24.10.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ljiljane Karlovčan-Đurović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Senke Orlić-Zaninović, Gordane Marušić Babić i Blanše Turić, članica vijeća te više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u postupku o...

6
Usoz-119/21-7; 24.10.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ljiljane Karlovčan-Đurović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Senke Orlić-Zaninović, Gordane Marušić Babić i Blanše Turić, članica vijeća te više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u postupku o...

7
Usoz-122/21-7; 24.10.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ljiljane Karlovčan-Đurović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Senke Orlić-Zaninović, Gordane Marušić Babić i Blanše Turić, članica vijeća te više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u postupku o...

8
Usoz-129/20-10; 24.10.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ljiljane Karlovčan-Đurović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Senke Orlić-Zaninović, Gordane Marušić Babić i Blanše Turić, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u postupku ...

9
Usoz-148/20-15; 24.10.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ljiljane Karlovčan-Đurović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Senke Orlić-Zaninović, Gordane Marušić Babić i Blanše Turić, članica vijeća te više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u postupku o...

10
Usoz-69/21-10; 24.10.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Senke Orlić-Zaninović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Gordane Marušić-Babić, Ljiljane Karlovčan-Đurović i Blanše Turić, članova vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke...

11
Usoz-70/20-7; 24.10.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Gordane Marušić-Babić, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Senke Orlić-Zaninović, Ljiljane Karlovčan-Đurović i Blanše Turić, članova vijeća, te više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u postupku ...

12
Usoz-71/21-7; 24.10.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Gordane Marušić-Babić, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Senke Orlić-Zaninović, Ljiljane Karlovčan-Đurović i Blanše Turić, članova vijeća, te više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u postupku ...

13
Usoz-73/19-15; 24.10.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Senke Orlić-Zaninović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Gordane Marušić-Babić, Ljiljane Karlovčan Đurović i Blanše Turić, članica vijeća te više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u postupku o...

14
Usž 2765/2022-3; 20.10.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika od 19. ožujka 2022. Navedenim rješenjem utvrđeno je da tužitelj ne ostvaruje pravo na naknadu štete za 48.822 koma tovnih pilića iz peradnjaka 11 i 12, u kojima je laboratorijskom pretragom izdvojena bakter...

15
Usž 3509/2022-2; 19.10.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno naznačenom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev radi poništenja rješenja tuženika klasa: UP/II-710-07/21-01/21, urbroj: 514-03-02-03-01/01-21-02 od 29. prosinca 2021. 2.              Rješenjem tuženika od 29. prosinca 2021. odbijena je žalba tužitelja izjav...

16
Usž 3814/2022-2; 19.10.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: 5 UsI-360/2022-6 od 20. lipnja 2022. odbijen je tužbeni zahtjev radi poništenja rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-20/19-01/2634, urbroj...

17
Usž 3302/2022-2; 13.10.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao poništavanje tuženikovog rješenja KLASA: UP/II-112-02/22-01/1, URBROJ: 2158-12-22-1 od 7. ožujka 2022. kojim je odbijena tužiteljeva žalba izjavljena protiv rješenja Općine Č., Upravnog odjela za up...

18
Usž 3419/2022-2; 13.10.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao poništavanje tuženikovog rješenja KLASA: UP/I-034-4/21-02/11, URBROJ: 333-13-21-3 od 30. srpnja 2021. kojim je odbijen zahtjev tužitelja za izdavanje odobrenja za samostalan rad i upis u Registar fi...

19
Usž 2018/2022-2; 12.10.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/18-01/331, urbroj: 513-04-21-2 od 4. veljače 2021. godine te je odbijen zahtjev...

20
Usž 3012/2022-3; 12.10.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom  Upravnog suda u  Splitu, poslovni broj:  85 UsI-199/22-11 od 25. travnja 2022. odbijen je tužbeni zahtjev kojim traži da se poništi, utvrdi ništavim rješenje Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske klasa: UP/II-034-02/21-23/87, urbroj: 529-06-03-02-01/2-2...

21
Usž 3124/2022-2; 12.10.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.               Osporenim rješenjem prvostupanjskog suda, u točki I. izreke, odbijen je prijedlog opunomoćenika tužitelja za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka za podnošenje tužbe, a u točki II. izreke je odbačena tužba kao nepravodobna. 2.              Osporeno rješenje podnositelj ža...

22
Usž 3220/2021-5; 5.10.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporavanom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika I. Povjerenstva za žalbe, KLASA:UP/II-217-02/20-06/172, URBROJ:317-20-2 od 12. veljače 2021., te odbijen zahtjev za poništavanje rješenja Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske...

23
Usž 3222/2021-4; 4.10.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda, točkom I izreke, poništeno je rješenje Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: UP/II- 555-05/20-03/55, URBROJ: 524-08/3-21-1 od 4. siječnja 2021.Točkom II izreke presude poništeno je rješenje Centra za socijalnu sk...

24
Usž 1239/2022-3; 29.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Rješenjem Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: 7 UsI-3299/21-2 od 13. prosinca 2021. odbačena je tužba te je odbijen zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora. 2.               Tužitelj je podnio žalbu protiv rješenja zbog pogrešne primjene materijalnog i procesnog prava...

25
Usž 3287/2022-3; 29.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao poništavanje tuženikovog rješenja KLASA: UP/I-342-12/21-1/24940, URBROJ: 530-2-1-2-2-1-21-2 od 18. prosinca 2021. kojim je određen upis brisanja brodice u vlasništvu tužitelja. 2.              Proti...

26
Usž 1582/2022-2; 28.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Zagrebu odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, klasa: UP/II-040-01/20-02/04, urbroj: 514-04-01-01/1-20-02 od 25. studenog 2020. (točka I. izreke) te se odbija zahtjev tužitelja za naknadu troško...

27
Usž 3574/2022-2; 28.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Rijeci poništeno je rješenje Ministarstva financija, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-18/16-01/101, urbroj: 513-04-20-2 od 6. studenoga 2020. te rješenje Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda I., P., ...

28
Usž 3586/2022-2; 28.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: 25 UsI-2087/2021-12 od 14. lipnja 2022. poništavaju se rješenja Službeničkog suda, klasa: UP/II-114-04/18-01/55, urbroj: 514-30/02-21-26 od 1. lipnja 2021. i rješenje Republike Hrvatske, Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Glavn...

29
Usž 752/2022-5; 28.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Prvostupanjskom presudom Upravnog suda u Zagrebu odbijen je tužbeni zahtjev za oglašavanje ništavim i poništavanje rješenja tuženika Hrvatske narodne banke, poslovni broj: Obr.384-020/12-20/BV od 17. prosinca 2020. godine te je odbijen zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog s...

30
Usž 1245/2022-2; 27.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice radi poništenja rješenja tuženika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Uprave za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove, Sektora za strance i međunarodnu zaštitu, Službe za stra...

31
Usž 3504/2022-4; 27.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Rješenjem Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: 3Usi-8/2022-8 od 18. kolovoza 2022. odbijen je zahtjev tužitelja za izvršenje presude tog suda poslovni broj 3Us I-392/2022-13 od 12. svibnja 2022. 2.              Navedenom presudom je bilo poništeno rješenje tuženika Ministarstva ob...

32
Usoz-17/2022-9; 26.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Senke Orlić-Zaninović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Gordane Marušić-Babić, Ljiljane Karlovčan Đurović i Blanše Turić, članova vijeća te više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u postupku ...

33
Usoz-18/22-6; 26.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Gordane Marušić-Babić, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Senke Orlić-Zaninović, Ljiljane Karlovčan-Đurović i Blanše Turić, članova vijeća, te više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u postupku ...

34
Usoz-19/22-9; 26.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ljiljane Karlovčan-Đurović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Senke Orlić-Zaninović, Gordane Marušić Babić i Blanše Turić, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u povodu pr...

35
Usoz-21/22-7; 26.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ljiljane Karlovčan-Đurović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Senke Orlić-Zaninović, Gordane Marušić Babić i Blanše Turić, članica vijeća te više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u postupku ...

36
Usoz-44/2021-17; 26.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Senke Orlić-Zaninović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Gordane Marušić-Babić, Ljiljane Karlovčan Đurović i Blanše Turić, članova vijeća te više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u postupku o...

37
Usoz-76/22-7; 26.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ljiljane Karlovčan-Đurović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Senke Orlić-Zaninović, Gordane Marušić Babić i Blanše Turić, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u postupku ...

38
Usoz-81/22-8; 26.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Senke Orlić-Zaninović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Gordane Marušić-Babić, Ljiljane Karlovčan-Đurović i Blanše Turić, članova vijeća, te više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u postupku ...

39
Usoz-85/21-13; 26.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Senke Orlić-Zaninović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Gordane Marušić-Babić, Ljiljane Karlovčan Đurović i Blanše Turić, članova vijeća te više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u postupku ...

40
Usoz-92/21-8; 26.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda dr. sc. Sanje Otočan, predsjednice vijeća, Senke Orlić-Zaninović, Gordane Marušić-Babić, Ljiljane Karlovčan-Đurović i Blanše Turić, članica vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničar...

41
Usoz-95/22-8; 26.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Gordane Marušić-Babić, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Senke Orlić-Zaninović, Ljiljane Karlovčan-Đurović i Blanše Turić, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u postupku ...

42
Usž 3551/2022-2; 22.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika od 30. studenog 2020. i rješenja prvostupanjskog tijela od 1. listopada 2020. te zahtjev za naknadu troškova upravnog spora. 2.              Osporenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitel...

43
Usž 1966/2022-3; 21.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Rijeci točkom I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Državnog inspektorata, Sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/I-336-02/20-01/41, urbroj: 443-01-17-01-21-2 od 30. travnja 2020.,  a točkom II. izreke odbijen je zahtjev ...

44
Usž 2189/2022-2; 21.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Rijeci točkom I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/21-01/57, urbroj: 513-04-21-2 od 25. kolovoza 2021. i rj...

45
Usž 3079/2022-2; 21.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Rješenjem Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: 5 UsI-238/2022-6 od 2. svibnja  2022. odbačena je tužba tužitelja kojom je isti zatražio poništenje rješenje tuženika, klasa: 406-01/21-01/41, urbroj: 2125/03-02-22-12 od 14. siječnja 2022., kojim je odbačen, kao nedopušten, prigovor t...

46
Usž 3105/2022-2; 21.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom Upravnog suda u Splitu, poslovni broj:  8 UsI-706/22-6  od 8. lipnja 2022. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-411-10/21-01/801, urbroj: ...

47
Usž 3115/2022-2; 21.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom Upravnog suda u  Splitu poslovni broj: 8 UsI-508/22-10 od 18. svibnja 2022.  odbijen je tužbeni zahtjev kojim se traži  poništenje rješenja  Ministarstva financija Republike Hrvatske, Carinske uprave, Područnog carinskog ureda S., klasa: UP/I-471-01/22-11/1, urbroj...

48
Usž 3151/2022-2; 21.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom Upravnog suda u Splitu, poslovni broj:  6 Us I-1896/21-7 od 29. travnja 2022. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/19-01/359, urbroj...

49
Usž 1483/2022-3; 20.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika, broj: 511-19-40/9-UP/I-1078/4-2019 od 2. kolovoza 2021. i zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora. 2.              Osporavanim rješenjem tuženika, ispravljenim rješenjem istog tijela, broj: ...

50
Usž 82/2022-3; 20.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom upravnog suda poništena su rješenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije, KLASA: UP/II-502-03/20-01/564, URBROJ: 338-01-06-05-20-02  od 31. kolovoza 2020. i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regionalnog ureda Z., KLASA: UP/I-502-03/20-02/29, URBROJ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a