Poredano po:

Broj dokumenata: 10769

1
Usž 1250/2024-2; 18.4.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom prvostupanjskog suda poništeno je rješenje tuženika, KLASA: UP/II-141-02/18-01/03399028190, URBROJ: 341-99-05/3-18-009128 od 27. veljače 2019. i rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u Z., KLASA: UP/I-141-02/18-01/03399028190, URBROJ: ...

2
Usž 3254/2023-4; 10.4.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-561-05/22-03/41, urbroj: 522-4/1-1-2-22-7 od 17. studenoga 2022. 2.              Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja S.-d. županije, Upravnog ...

3
Usž 3129/2022-2; 27.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije, klasa: UP/II-502-03/20-01/673, urbroj: 338-01-06-05-20-03 od 6. studenog 2020. i zahtjev tužiteljice za naknadu troškova upravnog spora. 2.              Osporav...

4
Usž 800/2024-5; 27.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa, UP/II-551-06/23-08/68, ur.broj: 524-11-02/6-23-2 od 29. lipnja 2023. te vraćanja predmeta tuženiku na ponovni postupak. 2.              Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjav...

5
Usž 159/2024-3; 20.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II 140-02/22-01/03020202271, urbroj: 341-99-05/3-22-3186 od 3. travnja 2023., te vraćanje predmeta tuženiku na ponovni postupak. 2.              Navedenim rješenjem tuženika uvažena je žalba tuži...

6
Usž 311/2024-2; 14.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.      Pobijanom presudom poništena su rješenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije, klasa: UP/II-502-04/21-01/41, urbroj: 338-01-21-05-21-03 od 22. ožujka 2021. i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regionalnog ureda u Z., Odjela za zdravstveno osiguranje-1, klasa: UP/I-5...

7
Usž 355/2024-2; 28.2.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II 140-02/22-03/06859246982, urbroj: 341-99-06/2-22-6805 od 30. siječnja 2023. 2.              Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda...

8
Usž 860/2023-3; 28.2.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika KLASA: UP/II-551-07/20-01/928, URBROJ: 524-08/2-20-2 od 5. studenoga 2020. i rješenja Centra za socijalnu skrb Z., Podružnice Č., KLASA: UP/I-551-07/18-01/37, URBROJ: 534-115-05/02-18...

9
Usž 273/2022-4; 21.2.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, klasa: UP/II 140-02/20-01/03395854321, urbroj: 341-99-05/3-20-9809 od 13. travnja 2021. 2.              Navedenim rješenjem tuženika uvažena je žalba tuži...

10
Usž 3339/2023-2; 15.2.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-701-03/18-01/11, URBROJ: 514-04-01-01-02/02-22-02 od 7. rujna 2022. 2.              Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja protiv rješenja Grada Z., Gradskog ureda...

11
Usž 2220/2023-3; 15.2.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.                       Presudom prvostupanjskog suda u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: UP/II 141-02/20-01/03495428456, URBROJ: 341-99-05/3-20-2292 od 22. rujna 2020. Točkom II...

12
Usž 272/2024-4; 15.2.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Rješenjem Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: 2 UsI-1791/2023-7 od 1. prosinca 2023. odbačena je tužba kao nedopuštena, na temelju odredbe članka 30. stavka 1. točke 3. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine", broj: 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17. i 110/21., dalje: ...

13
Usž 3286/2023-2; 15.2.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.               Pobijanim rješenjem tužba koju je tužitelj podnio protiv Odluke tuženika, klasa:2023/239, urbroj: 2023-01-23 od 7. srpnja 2023., kojom su trajno deaktivirane dvije godišnje parkirne kartice tužitelja, odbačena je kao nedopuštena pozivom na odredbu članka 30. stavka 1. točke 7. Zakon...

14
Usoz 151/2022-8; 12.2.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.               Podnositelj je podnio obavijest u smislu odredbe članka 83. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17. i 110/21.) kojom je predložio pokretanje postupka ocjene zakonitosti Zaključka o određivanju prinudnog upravitelja zgrada, ...

15
Usoz 37/2023-9; 12.2.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              O. G. d.o.o. S. podnijela je ovom Sudu obavijest o nezakonitosti Pravilnika o provedbi jednostavnih nabava u Općini Ivankovo, KLASA: 402-08/17-01/9, URBROJ: 2188/03-03/1-17-2 od 13. srpnja 2017. 2.              Razlozi na kojima se temelji prijedlog za ocjenu osporenog akta ne iznose...

16
Usž 1835/2022-2; 8.2.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.               Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-362-02/21-02/189, urbroj: 443-02-05-12-21-2 od 15. ožujka 2021. Navedenim rješenjem tužitelju je kao investitoru naloženo da u roku od 120 dana od dana primitk...

17
Usž 1984/2023-2; 8.2.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Rješenjem prvostupanjskog suda odbačena je tužba tužiteljice (točka I.) te je odbijen njezin zahtjev za naknadu troškova upravnog spora (točka II.) dok je pod točkom III. tužiteljici naloženo da tuženiku naknadi trošak upravnog spora u iznosu od 497,50 € / 3.744,65 kn u roku od 60 da...

18
Us II 199/2023-5; 7.2.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenim rješenjem poništeno je rješenja tužitelja Urbroj: DPOS-09-1/1-2023/32810 od 1. kolovoza 2023. (točka 1. izreke). Točkom 2. izreke osporenog rješenja, odobreno je H. Š. pravo na pristup preslikama dokumenata navedenih u toj točki izreke rješenja (skraćenim zapisnicima) te od...

19
Usž 2690/2023-2; 7.2.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, klasa: UP/II-140-03/22-01/03197003165, urbroj: 341-99-05/3-22-5647 od 2. veljače 2023. godine, kao i zahtjev tužiteljice za naknadu troška upravnog spor...

20
Usž 212/2024-2; 7.2.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: 10 UsI-932/23-5 od 23. listopada 2023. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/22-01/18...

21
Usž 2814/2023-2; 7.2.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: 2 UsI-869/23-7 od 12. lipnja 2023. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/22-01/100, urbroj: 513...

22
Usž 3603/2023-2; 7.2.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-550-06/21-07/108, urbroj: 524-10-02/05-22-12 od 7. rujna 2022. 2.              Navedenim rješenjem o izvršenju utvrđeno je da je rješenje više inspektorice tuženika, klasa: UP/I-550-06/21-07/10...

23
Usž 245/2024-2; 7.2.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: 10 UsI-1262/2023-6 od 6. studenog 2023. odbijen je tužbeni zahtjev radi poništenja rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/22-01/279, urbr...

24
Usž 284/2024-2; 7.2.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-3438/22-3 od 20. studenog 2023. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/16-01/133, urbroj: 5...

25
Usž 2733/2023-2; 7.2.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Z. broj: 511-19-41-22-1 od 27. rujna 2022. 2.              Navedenim rješenjem tuženika u točki 1. izreke odjavljuje se prebivalište tužitelja s adrese: S....

26
Usž 586/2023-3; 5.2.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio poništenje rješenja tuženika klasa: UP/II-361-03/22-02/30, urbroj: 531-07-01-03/07-22-3 od 24. veljače 2022. kao i zahtjev za naknadu troškova upravnog spora. Navedenim rješenjem tuženika poništeno je r...

27
Usž 2450/2022-3; 5.2.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: 7 UsI-779/2021-9 od 4. travnja 2022. odbijen je zahtjev tužitelja radi poništenja rješenja Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine KLASA: UP/I-940-01/20-03/17, URBROJ: 531-09-02-01/01-21-02 od 30. travnja 2021...

28
Usž 676/2023-4; 5.2.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-362-02/20-02/00617, urbroj: 443-02-03-12-01-21-30 od 10. lipnja 2021., kojim je tužitelju kao investitoru naređeno uklanjanje zapadnog dijela podrumske etaže, m...

29
Usž 252/2024-3; 5.2.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Rješenjem prvostupanjskog suda tužba tužitelja podnesena protiv tuženika jer nije postupio prema članku 122. stavak 3. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj: 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17. i 110/21.) je odbačena. 2.              Tužitelj u žalbi navodi u...

30
Usž 468/2024-2; 5.2.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenim rješenjem prvostupanjskog upravnog suda pod točkom 1. izreke naloženo je tužitelju nadoknaditi zainteresiranim osobama I. M., Z. M. i B. B. troškove prvostupanjskog upravnog spora u iznosu od 6.250,00 kn/829,52 €, dok je pod točkom 2. izreke tužitelju također naloženo zaint...

31
Us II 237/2023-7; 25.1.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporavanom točkom I. izreke rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, KLASA: UP/II-034-02/23-01/539 URBROJ: 354-01/23-11-6 od 22. studenog 2023. poništena je točka 5.3. dokumentacije o nabavi (dalje DON) sukladno obrazloženju odluke, u otvorenom postupku javne na...

32
Usž 3833/2023-2; 18.1.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.               Osporenim rješenjem prvostupanjskog upravnog suda prekida se upravni spor pokrenut po tužbi tužiteljice pozivom na odredbu članka 45. stavak 2. točke 2. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine", 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17. i 110/21. - dalje: ZUS) uz obrazloženje da...

33
Usž 1638/2022-3; 18.1.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za poništenjem rješenja tuženika, klasa: UP/II-612-08/20-02/0136, urbroj: 532-06-01-02-02/1-20-2 od 28. prosinca 2020. godine (točka 1. izreke). Navedenim rješenjem je odbijena žalba tužiteljice i...

34
Usž 1225/2023-2; 18.1.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-362-02/22-02/124, urbroj: 443-02-02-17-22-10 od 31. svibnja 2022., kojim je utvrđeno da je rješenje tuženika o uklanjanju građevine klasa: UP/I-362-02/22-02/124...

35
Usž 1879/2023-4; 18.1.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-362-02/21-16/18, urbroj: 433-02-02-20-22-9 od 29. srpnja 2022. (točka I. izreke), te odbijen zahtjev tužitelja M2. T. za naknadu troškova upravnog spora (točka...

36
Usž 1707/2023-3; 18.1.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.               Presudom prvostupanjskog suda odbijen je dio tužbenog zahtjeva kojim je tužitelj zahtijevao poništenje rješenja tuženika KLASA: UPI-034-02/18-07/12, URBROJ: 371-01-18-1 od 1. ožujka 2018. kao i zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora. 2.              Protiv označene pre...

37
Usž 2501/2023-2; 17.1.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za poništenje rješenja tuženika Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, KLASA: UP/I-714-02/21-01/916, URBROJ: 514-03-02/01-21-2 (ispravno glasi: Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatsk...

38
Usž 260/2023-3; 17.1.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika KLASA: 602-01/22-01/90, URBROJ: 511-01-122-22-4 od 29. kolovoza 2022. (točka I. izreke) i odbijen je zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora (točka II. izreke). 2.       ...

39
Usž 3886/2023-2; 17.1.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.    Rješenjem prvostupanjskog upravnog suda obustavljen je spor (točka I. izreke), te je tuženiku naloženo da nadoknadi tužitelju trošak spora u iznosu od 1.244,28 eura/9.375,03 kn u roku od 15 dana od dana dostave pravomoćnog rješenja, dok je tužitelj odbijen s ostatkom do zatraženog iznosa od 1....

40
Usž 2660/2023-2; 17.1.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi poništenja rješenja Ministarstva hrvatskih branitelja, klasa: UP/II-562-02/21-01/2687, urbroj: 522-4/1-1-1-21-2 od 3. prosinca 2021. te radi poništenja rješenja Grada Z., Gradskog ureda za branitelje, klasa: UP/I-564-01/18-...

41
Usž 112/2023-2; 17.1.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-3779/2021-10 od 7. listopada 2022. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-18/21-01/443, urbroj...

42
Usž 1519/2023-2; 17.1.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/21-01/438, urbroj: 513-04-22-2 od 5. svibnja 2022., kojim je odbijena žalba tu...

43
Usž 1568/2023-3; 17.1.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje odluke Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, klasa: UP/I-344-08/21-01/621, urbroj: 376-08-22-6 od 18. ožujka 2022. (točka I. izreke), odbija se zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog ...

44
Usž 1640/2023-2; 17.1.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/19-01/313, urbroj: 513-04-21-2 od 15. travnja 2021. te zahtjev za naknadu tro...

45
Usž 1822/2023-3; 17.1.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: 19 UsI-3488/21-13 od 8. veljače 2023. odbijen je tužbeni zahtjev radi poništenja točke II. rješenja tuženika Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, klasa: UP/I-910-04/20-02/101, urbroj: 538-05-3-3-2/575-21-5 od 29. r...

46
Usž 2196/2023-2; 17.1.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-866/2022-13 od 27. ožujka 2023. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/21-01/169, urbroj: 5...

47
Usž 2800/2023-2; 17.1.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika KLASA: UP/II-102-05/20-01/336, URBROJ:344-222/3-22-06 od 30. lipnja 2022. i za priznavanje novčane naknade u jednokratnom iznosu od 11.797,38 kuna. 2.              Osporenim rješen...

48
Usž 713/2023-2; 17.1.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj: 2 UsI-1381/2021-26 od 13. prosinca 2022. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja kojim je zatražio poništenje rješenja tuženika Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske, klasa: UP/I-910-04...

49
Usž 2861/2023-2; 17.1.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, broj 511-12-28-UP/I-23-38/2022 od 2. studenoga 2022. i zahtjev tužitelja za naknadom troškova upravnog spora. 2.              Rješenjem tuženika od 2. studenoga 2022. ukinuta je i oduzeta vozačka dozvola s...

50
Usž 3795/2023-2; 17.1.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-562-05/23-147, urbroj: 522-4/1-1-2-23-2 od 10. srpnja 2023. i rješenja V.-s. županije, Službe za opću upravu, klasa: UP/I-563-02/21-1/39, ur.broj: 2196-18-03/19-23-15 od 5. lipnja 2023., te je...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Trgovački sudovi
Općinski sudovi
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a