Poredano po:

Broj dokumenata: 17432

1
U-III/2853/2019; 14.11.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Josip Perković, državljanin Republike Hrvatske, s posljednjim prebivalištem u Zagrebu, Pantovčak 194a, trenutno na izdržavanju kazne dugotrajnog zatvora (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Anto Nobilo, odvjetnik u Odvjetničkom ....

2
U-III/3267/2019; 14.11.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je 23. srpnja 2019. Zdravko Mustač, državljanin Republike Hrvatske, s posljednjim prebivalištem u Zagrebu, trenutno na izdržavanju kazne dugotrajnog zatvora (u daljnjem tekstu: podnositelj) putem punomoćnice Lidije Horvat, odvjetnice u Zagre ....

3
U-I/2934/2022; 14.11.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor na sjednici održanoj 15. srpnja 2021. donio je Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21.; u daljnjem tekstu: ZGO). ZGO je objavljen u "Narodnim novinama" broj 84 od 23. srpnja 2021., a stupio je na snagu osmoga dana od dana objave ....

4
U-III/1744/2023; 14.11.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM Ustavne tužbe u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usoz-143/22-91 od 27. veljače 2023. (u daljnjem tekstu: osporena presuda) podnijeli su: - Ivica Lovrić iz Sesveta, Marija Palić, Romina Bratković, Irena Horvat iz Zagreba, Maja Dučkić, .....

5
U-II/3321/2023; 14.11.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM A. UREDBA O OTKLANJANJU POREMEĆAJA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU ENERGIJE 1. Uredbu o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije donijela je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 16. ožujka 2023. Nakon objave ("Narodne novine" broj 31/23.), stupila je na sn ......

6
U-I/3576/2023; 14.11.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 4. stavka 1. podstavaka d) i r) Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 2...

7
U-I/3378/2017; 14.11.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, predsjednik Republike Hrvatske proglasio je Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici održanoj 30. svibnja 2014. Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade objavljen je u " ....

8
U-I-1153-2020; 14.11.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora ("Narodne novine" broj 125/11., u daljnjem tekstu: ZZKPP/11) donio je šesti saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 21. listopada 2011. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske 26. listopada 2011. Objavl ....

Broj odluke: U-IIIA-6059-2022

9
U-I/5834/2022; 14.11.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 65. stavka 1., 66. stavka 1. točaka 6. i 12., 69. stavka 1. točke 13., 71. stavaka 1. i 2., 72., 73., 75. stavka 2. točke 2., 75. stavka 5., 76. i 77. stavka 3. Zakona o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21.; u ...

10
U-II-2606-2023; 14.11.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Na temelju članka 38. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), Vera Kolega, Ana Hrestak, Dunja Tucić, Mirjana Pranjić, Aleksandar Žilić, Ivana Jerčinović, Jasna Runtas, Mirjan...

11
U-II/312/2023; 14.11.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. HotMar Hotels and Marinas Consulting d.o.o., Dubrovnik (u daljnjem tekstu: predlagatelj), koje zastupa direktor mr. sc. Davor Njirić, podnio je 13. siječnja 2023. Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom mišljenja Ministarstva prostornog uređenja, g...

12
U-II/3577/2023; 14.11.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 4. stavka 1. podstavaka 22. i 51. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama ("Narodne novine" broj 128/15., 70/18., 73/18., 86/18. i 102/20.; u daljnjem tekstu: Tehnički propis...

13
U-II/3578/2023; 14.11.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o donošenju Programa energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine ("Narodne novine" broj 143/21.; u daljnjem tekstu: Odluka o donošenju Programa) podnio je Šime Peruza iz Vira (u daljnjem teks...

14
U-II/3579/2023; 14.11.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o izmjeni Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine ("Narodne novine" broj 36/15.; u daljnjem tekstu: Odluka o izmjeni...

15
U-I/3896/2023; 14.11.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 97. stavka 1. Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine" broj 157/13., 33/15., 120/16., 18/18. - odluka USRH broj: U-I-1574/2016 i dr., 62/18., 115/18., 102/19., 84/21. i 119/22.; u daljnjem tekstu: ZOMO/13) podnio je ...

16
U-I/3934/2023; 14.11.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 78. Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine" broj 157/13., 33/15., 120/16., 18/18. - odluka USRH broj: U-I-1574/2016 i dr., 62/18., 115/18., 102/19., 84/21. i 119/22.; u daljnjem tekstu: ZOMO/13) podnio je Danijel Ho...

17
U-III/4549/2023; 7.11.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Ivica Lorber iz Lasinje, trenutno u istražnom zatvoru u Zatvoru u Karlovcu (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupaju odvjetnici u Zajedničkom odvjetničkom uredu Nikola Horvat i Dean Radišić u Karlovcu. 1 ......

18
U-III/4374/2023; 7.11.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Ivan Dukić iz Vrsi, trenutno u istražnom zatvoru (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Ivan Stanić, odvjetnik u Zadru. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Županij ......

19
U-III/4125/2021; 25.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu, pravodobnu i dopuštenu, podnijelo je trgovačko društvo REVICON d.o.o. za reviziju, Zadar (u daljnjem tekstu: podnositelj). Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: Pž-926/2015-6 od 16. veljače ......

20
U-III/4295/2023; 25.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Danijel Kljajić iz Pule, trenutno u istražnom zatvoru Zatvora u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupaju Šime Matak, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Čogurić & Matak d.o. .....

21
U-III/3633/2020; 25.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Miro Matijaš iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Slađana Čanković, odvjetnica u Zagrebu, podnio je pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Dubrovniku broj: Gž-32/2017-3 od 4. ožujka 2020. (u daljnjem tekstu ....

22
U-III/7507/2021; 25.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su mu pojedinačnim aktima tijela sudbene vlasti kojima je odlučeno o osnovanosti tužbenog zahtjeva podnesenog radi predaje u posjed nekretnina te naknade štete, povrijeđena ljudska prava i slobode zajamčene Ustavom, Branko Zajec iz Krapine (u daljn ....

23
U-III/2830/2022; 25.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Damir Joha iz Karlovca (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je 6. svibnja 2022. ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Splitu broj: Gž-72/2022-2 od 10. veljače 2022., kojom je odbijena njegova žalba protiv presude Općinskog suda u Karlovcu broj: Ps ....

24
U-IIIA-6059-2022; 25.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Frano Ćalušić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je 24. listopada 2022., 25. svibnja 2023. i 21. kolovoza 2023. ustavne tužbe zaprimljene pod brojevima U-IIIA-6059/2022, U-IIIA-2830/2023 i U-IIIA-3567/2023 smatrajući da mu je zbog dugotrajnosti ....

25
U-IIIA/1860/2023; 25.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dejan Bajić iz Knina (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg zastupa Slađana Čanković, odvjetnica u Zagrebu, podnio je 31. ožujka 2023. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i ....

26
U-IIIA/2529/2023; 25.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Frano Ćalušić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Zvonimir Raić, odvjetnik u Zagrebu, podnio je 8. svibnja 2023. ustavnu tužbu smatrajući da mu je zbog dugotrajnosti postupka koji se vodi pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu pod broje ....

27
U-IIIA/3584/2023; 25.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Željko Šperanda iz Pazina (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Tomislav Bilobrk, odvjetnik u Umagu, podnio je 24. kolovoza 2023. ustavnu tužbu smatrajući da mu je zbog dugotrajnosti postupka koji se vodio pred Općinskim sudom u Šibeniku pod brojem P-3 ....

28
U-IIIA/3575/2023; 18.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dijana Rivić iz Okruga Gornjeg (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Josip Giljanović, odvjetnik u Splitu, podnijela je 22. kolovoza 2023. ustavnu tužbu zbog dugotrajnosti parničnog postupka vođenog radi utvrđenja nište ....

29
U-IIIA/1183/2023; 18.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Josip Giljanović iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je 4. ožujka 2023. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ust ....

30
U-III/1287/2023; 18.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Goran Krmpotić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Bojana Ivanišević, odvjetnica u Zagrebu, podnio je ustavnu tužbu u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 4546/2019-3 od 6. rujna 2022. (u daljnjem tekstu: osporena pres ....

31
U-III/1350/2023; 18.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ivo Šepić iz Rijeke (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Marko Linić, odvjetnik u Rijeci, podnio je ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-2465/2022-2 od 7. listopada 2022. (u daljnjem tekstu: osporena presud ....

32
U-IIIA/1124/2020; 18.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Frano Ćalušić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Zvonimir Raić, odvjetnik u Zagrebu, podnio je 16. ožujka 2020. ustavnu tužbu smatrajući da mu je zbog dugotrajnosti postupka koji se vodio pred Općinskim građ ....

33
U-IIIA/4976/2022; 18.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Renata Bernarda Marević iz Krka, koju zastupa Nikola Kožuharov, odvjetnik u Krku (u daljnjem tekstu: podnositeljica), podnijela je 24. kolovoza 2022. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99 ....

34
U-IIIA/6549/2022; 18.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Mirko Kozina iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Josip Giljanović, odvjetnik u Splitu, podnio je 10. studenoga 2022. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02 ....

35
U-IIIA/3093/2023; 18.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Mldb. Z. K., zastupana po majci P. B. i P. B., obje iz N. (u daljnjem tekstu: podnositeljice), koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupa L. S., odvjetnik u O., podnijele su 12. lipnja 2023. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Re ....

36
U-III/2738/2021; 18.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Suzana Momirov i Patrik Momirov, oboje iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelji), zastupani po Ljiljani Planinić, odvjetnici u Zagrebu, podnijeli su pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-x 391/2018-3 ....

37
U-IIIA/5222/2022; 18.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Mirko Kozina iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Josip Giljanović, odvjetnik u Splitu, podnio je ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišć ....

38
U-IIIA/869/2023; 18.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Mihajlo Vraneš iz Rijeke (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Vlado Vladika, odvjetnik u Rijeci, podnio je 15. veljače 2023. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodn ....

39
U-III/52/2019; 18.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Slavonskom Brodu broj: 8 Gž-869/2018-2 od 25. listopada 2018. (u daljnjem tekstu: drugostupanjska presuda), kojom je odbijena žalba podnositelja (tužitelja), potvrđena presuda Općinskog suda u Čakovc ....

40
U-III/556/2020; 18.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su joj pojedinačnim aktom tijela sudbene vlasti, kojim je odbijen zahtjev za ocjenu zakonitosti općeg akta, povrijeđena ljudska prava i slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5 ....

41
U-III/480/2021; 18.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Grozdana Bikić iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositeljica) koju zastupa Helena Dlaka, odvjetnica u Splitu, podnijela je 25. ožujka 2020. ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Splitu broj: Gž-1173/2019-2 od 6. veljače 2020. (u daljnjem tekstu: drugo ....

42
U-III/1289/2019; 12.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Jelena Dulčić iz Hvara (u daljnjem tekstu: podnositeljica) koju zastupa Višnja Drenški Lasan, odvjetnica u Zagrebu, podnijela je ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Osijeku broj: Kž-241/2018-4 od 6. prosinca 2018. (u daljnjem tekstu: drugostupanjsk ....

43
U-III/3855/2023; 12.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Borislav Đukić iz Beograda, Republika Srbija, trenutno u istražnom zatvoru Zatvora u Splitu (u daljnjem tekstu: podnositelj), podnio je ustavnu tužbu u povodu rješenja Visokog kaznenog Republike Hrvatske broj: II Kž-333/2023-5 od 29. kolovoza 2023. (u daljnjem t ....

44
U-III/1290/2020; 12.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je MIRNA Poslovni sistem za ulov, preradu i promet ribom i ribljim prerađevinama d.d.Rovinj (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u ustavnosudskom postupku zastupaju Ivan Dvojković i Tomislav Sadrić, odvjetnici u Odvjetničkom društvu Batarelo, Dv...

45
U-III/436/2020; 12.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su joj pojedinačnim aktom tijela sudbene vlasti, kojim je u upravnom sporu odlučeno o zakonitosti konačnog upravnog akta donesenog u postupku povrata poreza na promet nekretnine, povrijeđena ljudska prava i slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvat ....

46
U-IIIA/1040/2023; 12.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Nevenka Banović iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Josip Giljanović, odvjetnik u Splitu, podnijela je 23. veljače 2023. ustavnu tužbu smatrajući da joj je zbog dugotrajnosti postupka koji se vodi pred Županijskim sudom u Sisku pod brojem ....

47
U-III/1051/2023; 12.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je X. X. iz A. (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Vlado Vladika, odvjetnik u B. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3213/22-2 od 4. siječnja 2023. (u daljnjem te ......

48
U-III/807/2023; 12.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je X. X. iz A. (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Vlado Vladika, odvjetnik u B. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3096/22-3 od 29. prosinca 2022. (u daljnjem t ......

49
U-III/6834/2021; 12.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Siniša Kovačić iz Zagreba, kojeg zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu Šooš Maceljski, Mandić, Stanić & Partneri d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, podnio je 16. srpnja 2021. u predmetu Ustavnog suda broj: U-III-4240/2021 pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu u ....

50
U-III/4086/2023; 12.10.2023 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Krešimir Ivanović iz Pule (u daljnjem tekstu: podnositelj), trenutno u istražnom zatvoru Zatvora u Puli - Pola, kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Biserka Radolović, odvjetnica u Puli. 2. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješen ......

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a