Poredano po:

Broj dokumenata: 18045

1
U-VIIA/1923/2024; 25.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Tomislav Paljak iz Sračinca, kandidat na listi Fokusa i Republike u III. izbornoj jedinici (u daljnjem tekstu: žalitelj) podnio je izravno Ustavnom sudu Republike Hrvatske putem elektroničke pošte žalbu protiv rješenja Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: DIP) kla...

2
U-VIIA/1903/2024; 24.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Politička stranka ODLUČNOST I PRAVEDNOST - OIP zastupana po predsjednici Karolini Vidović Krišto (u daljnjem tekstu: žaliteljica) podnijela je žalbu protiv rješenja Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: DIP) klasa: UP/I-012-01/24-05/14, urbroj: 507-03/04-24-1 od 21...

3
U-IIIA/7406/2021; 24.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Verica Erslan, Luka Erslan, Marta Erslan, Antonia Erslan, Marija Erslan, Veronika Šare i Roko Erslan, svi iz Zadra (u daljnjem tekstu: podnositelji) podnijeli su 23. prosinca 2021. ustavnu tužbu smatrajući da im je zbog dugotrajnosti upravnog i upravnosudskog po ....

4
U-III/1685/2021; 24.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Mirko Selak iz Petrinje (u daljnjem tekstu: podnositelj), podnio je ustavnu tužbu u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 490/2018-2 od 1. prosinca 2020. (u daljnjem tekstu: osporena presuda) kojom je djelomično uvažena revizija tužene (Republika Hrvatska) te je djelomično pre...

5
U-III/3678/2021; 24.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Frano Ćalušić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Zvonimir Raić, odvjetnik u Zagrebu, u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-256 ......

6
U-IIIA/738/2024; 24.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Matea Božić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Maja Vidović, odvjetnica u Zagrebu, podnijela je 14. veljače 2024. ustavnu tužbu smatrajući da joj je zbog dugotrajnosti postupka koji se vodio pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu ......

7
U-I/3021/2022; 23.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Sindikat policije Hrvatske u Zagrebu (u daljnjem tekstu: predlagatelj), koji zastupa Alan Hranilović, odvjetnik u Zagrebu, podnio je 14. svibnja 2022. Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 27. stavka 3. Zakona o iz ....

8
U-II/3022/2022; 23.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 17. stavka 2. Pravilnika o poslovima osiguranja u zatvorskom sustavu ("Narodne novine" broj 16/22.; u daljnjem tekstu: Pravilnik) podnio je 14. svibnja 2022. Sindikat policije Hrva ....

9
U-I/1396/2023; 23.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor na sjednici održanoj 8. veljače 2019. donio je Zakon o djelatnosti socijalnog rada koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 16 od 15. veljače 2019. i prema članku 54. stupio je na snagu 23. veljače 2019. (u daljnjem tekstu: ZoDSR/19). 2. Z ......

10
U-I/3599/2023; 23.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Šime Peruza iz Vira (u daljnjem tekstu: predlagatelj) podnio je Ustavnom sudu 28. kolovoza 2023. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 18. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13., 85/15. i 69/22.; u daljnjem tekstu: ZPPI) s...

11
U-II/1458/2024; 23.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Šime Peruza iz Vira (u daljnjem tekstu: predlagatelj) podnio je Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Općih pravila za provedbu natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u školskoj godini 2022/2023. klasa: 602-01/22...

12
U-I/1460/2024; 23.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Šime Peruza iz Vira (u daljnjem tekstu: predlagatelj) podnio je Ustavnom sudu Republike Hrvatske prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 79. Statuta Agencije za odgoj i obrazovanje klasa: 023-01/07-01/0015, urbroj: 0561-07-1 od 26. siječnja 2007. (u daljn...

13
U-I/1498/2024; 23.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 59. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 121/17., 98/19. i 84/21.; u daljnjem tekstu: ZoHBDR/17) podnio je 25. ožujka 2024. Branko Šilobod iz Sv. M...

14
U-II/1556/2019; 23.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Hrvatska obrtnička komora (u daljnjem tekstu: predlagateljica), zastupana po predsjedniku Dragutinu Ranogajcu, podnijela je 8. travnja 2019. Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 2. stavka 4. Pravilnika o stalnim sudskim tumačima ("Narodne...

15
U-IIIBi/2548/2019; 23.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Amir Mafalani iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa L. H., odvjetnica u Zagrebu, podnio je 10. lipnja 2019. ustavnu tužbu zbog nedjelotvorne istrage Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu (u daljnjem tekst ....

16
U-XA/2372/2023; 23.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: Člankom 105. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) propisana je nadležnost Ustavnog suda za provođenje nadzora nad donošenjem propisa za izvršenje Ustava, zakona i drugih propisa.

17
U-I/3149/2019; 23.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o osiguranju donio je na temelju članka 2. stavka 4. alineje 1. Ustava sedmi (7.) saziv Hrvatskog sabora na 16. sjednici održanoj 6. ožujka 2015. Proglasila ga je predsjednica Republike Hrvatske odlukom od 11. ožujka 2015. Objavljen je u "Narodnim novinama ....

18
U-I/6829/2022; 23.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor na sjednici održanoj 30. studenoga 2017. donio je Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: ZoHBDR/17), koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 121 od 6. prosinca 2017., a stupio je n ....

19
U-I/2375/2023; 23.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor donio je na sjednici održanoj 8. veljače 2023. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 18 od 15. veljače 2023. (u daljnjem tekstu: ZIDZTD/23). U skladu s osporenim člankom 20., ZI ......

20
U-II/3433/2023; 23.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ministar zdravlja Republike Hrvatske na temelju članka 46. stavka 3. i članka 47. stavka 4. Zakona o medicinskim proizvodima ("Narodne novine" broj 76/13.) donio je 18. rujna 2013. Pravilnik o dobroj praksi u prometu na veliko medicinskim proizvodima i uvjetima za upis u očevidnik veleprodaja med...

21
U-II/3895/2023; 23.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravilnik o vrstama naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima klasa: 011-01/18-04/17, urbroj: 513-06-03-18-3 (u daljnjem tekstu: PoNPO), na temelju članka 22. stavka 9., članka 24. stavka 6. i članka 31. Zakona o pr ....

22
U-II/1336/2024; 23.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Dominik Tomislav Vladić iz Pule (u daljnjem tekstu: predlagatelj) podnio je 19. ožujka 2024. Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Upute o načinu ustrojstva informatičkih radnih mjesta na ustanovama u sustavu visokog obrazovanja Ministarstva znan...

23
U-III/1439/2024; 23.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je A. B. iz K. (u daljnjem tekstu: podnositelj), trenutno u istražnom zatvoru, kojeg zastupa Goran Gatara, odvjetnik u Rijeci. 2. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske ......

24
U-II/1440/2024; 23.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Na temelju članka 38. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), udruga "Pečat i žig" sa sjedištem u Zagrebu (predmet broj: U-II-1440/2024) i Marija Cvrtak iz Zagreba (predmet b...

25
U-II/714/2024; 23.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom pojedinih tarifnih brojeva Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika ("Narodne novine" broj 142/12., 103/14., 118/14., 107/15., 37/22. i 126/22.) i Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika ("Na...

26
U-I/715/2024; 23.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Vinko Bogavčić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: predlagatelj), podnio je prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 18. stavka 1. Zakona o odvjetništvu, navodeći da je riječ o zakonu objavljenom u "Narodnim novinama" broj 126/21. Prema utvrđenju Ustavnog suda u naved ....

27
U-III/625/2024; 23.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Podnositelj je podnio ustavnu tužbu u povodu rješenja Županijskog suda u Osijeku broj: Kir-Rz-28/2023-12 od 11. siječnja 2024. kojim je odbijen njegov prijedlog za ukidanje istražnog zatvora. Ne postoje pretpostavke za odlučivanje o biti stvari. 2. Člankom 62. stavkom 1. Ustavnog za ...

28
U-III/718/2024; 23.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Vladimir Pajić iz Republike Srbije (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Andreas Mlikota, odvjetnik u Osijeku. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Županijskog suda u Osijeku bro ...

29
U-VIIA/1839/2024; 22.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Nikola Kajkić, kandidat na listi Mosta, Hrvatskih suverenista, Hrvatske konzervativne stranke - HKS te Nezavisne liste mladih - NLM u V. izbornoj jedinici (u daljnjem tekstu: žalitelj) podnio je žalbu protiv rješenja Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: DIP) klasa...

30
U-VIIA/1797/2024; 19.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Paola Horvat Sovilj, kandidatkinja na listi Radničke fronte - RF u V. izbornoj jedinici (u daljnjem tekstu: žaliteljica) podnijela je žalbu protiv rješenja Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: DIP) klasa: UP/I-012-01/24-05-7, ur. broj: 507-03/02-24-2 od 15. travnj...

31
U-VII-1263-2024-II; 19.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Broj odluke: U-VII-1263-2024-II

32
U-III/2194/2023; 16.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Podnositelj je podnio ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Karlovcu broj: Kž-50/2017-6 od 5. listopada 2020. (u daljnjem tekstu: drugostupanjska presuda). Podnositelj je proglašen krivim zbog počinjenja tri kaznena djela protiv imovine - prijevarom iz članka 224. stavaka 1. i 4. K ....

33
U-III/5716/2023; 16.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Ivan Banić (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu u povodu pravomoćne presude koju čine presuda Općinskog suda u Osijeku broj: K-337/2020-10. od 24. srpnja 2020. i presuda Županijskog suda u Dubrovniku broj: Kž-185/2020-3. od 8. studenoga 2023. Osporenom pravomoćnom presudom pod...

34
U-III/4493/2021; 16.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: 1. Općina Molve, sa sjedištem u Molvama (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Lidija Rukavina, odvjetnica u Odvjetničkom društvu Lacković & Rukavina d.o.o. sa sjedištem u Đurđevcu, podnijela je 30. srpnja 2021. ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravno...

35
U-III/6751/2022; 11.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Trgovačko društvo Metroholding d.d. iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnijelo je 6. lipnja 2022. ustavnu tužbu, zaprimljenu pod brojem U-III-3448/2022, u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: 26 Gž-455/2020-7 od 15. ožujka 2022., kojom je o ....

36
U-III/2999/2021; 11.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Gordana Milković Zubić iz Rijeke (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Boris Šolaja, odvjetnik u Rijeci, podnijela je ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-5133/19-4 od 9. lis ....

37
U-III/5091/2021; 11.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Damir Terek iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Osijeku (u daljnjem tekstu: drugostupanjski sud) broj: Gž-530/2019-2 od 27. siječnja 2021., kojom je preinačena presuda Općinskog građanskog suda ....

38
U-III/149/2024; 11.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Trgovačko društvo BRAĆA SIMIĆ d.o.o., Gornji Garevci, Bosna i Hercegovina, koje zastupaju odvjetnici Petar Petrić i Ana Marija Kajić iz Odvjetničkog društva Petrić i Kajić d.o.o. Zagreb (u daljnjem tekstu: podnositelj), podnijelo je ustavnu tužbu kojom osporava ....

39
U-IIIBi/5583/2021; 11.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dominko Radić, trenutno u Kaznionici u Lepoglavi (u daljnjem tekstu: podnositelj), podnio je 14. listopada 2021. ustavnu tužbu u povodu rješenja Županijskog suda u Varaždinu broj: 4 Kž I-107/2021-3, 7 Ik I-479/2021-8 od 7. rujna 2021. (u daljnjem tekstu: dru ......

40
U-IIIA/1355/2022; 11.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Davor Stanić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelji), kojeg zastupa Neva Radelić, odvjetnica iz Odvjetničkog društva Stanić i Radelić u Zagrebu, podnio je 8. ožujka 2022. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrv ......

41
U-III/6915/2021; 10.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijeli su trgovačko društvo Euroherc osiguranje d. d., sa sjedištem u Zagrebu i Darinko Ivković iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelji), koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Stanislav Ostojić, odvjetnik u Odvje ....

42
U-III/741/2021; 10.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je Olga Ramljak iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u ustavnosudskom postupku zastupa Marko Ramljak, odvjetnik u Zagrebu. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Zagre ......

43
U-IIIA/21/2024; 10.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zvonimir Raić iz Zagreba, kojeg zastupa Dolores Svitlanović, odvjetnica u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj), podnio je 2. siječnja 2024. ustavnu tužbu smatrajući da mu je zbog dugotrajnosti postupka koji se vodi pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu ( ....

44
U-III/1057/2023; 10.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je X. Y. iz A. (u daljnjem tekstu: podnositeljica). 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3041/22-3 od 13. prosinca 2022. kojom je potvrđena presuda U ......

45
U-III/2062/2019; 10.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ivan Pađen iz Tounja (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Una Zečević Šeparović, odvjetnica u Odvjetničkom društvu Zečević i dr. sa sjedištem u Zagrebu, podnio je ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Varaždi ....

46
U-III/652/2019; 10.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ivan Pađen iz Tounja (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Marko Zečević, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Zečević i dr. sa sjedištem u Zagrebu, podnio je ustavnu tužbu u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske br ....

47
U-III/5142/2021; 10.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je R. S. iz V. (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Marko Lešnjaković, odvjetnik u Osijeku. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Rijeci broj: ......

48
U-IIIA/4381/2023; 10.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Janja Antunović iz Splita i Denis Toplak iz Solina (u daljnjem tekstu: podnositelji), koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Matea Ljubičić, odvjetnica u Odvjetničkom društvu Luetić & Partneri d.o.o. sa sjedištem u Splitu, podnijeli su 17. listopada 2023. u ....

49
U-IIIA/4764/2023; 10.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Velimir Mužinić iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Mirko Kozina, odvjetnik u Splitu, podnio je 3. studenoga 2023. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narod ....

50
U-IIIA/101/2024; 10.4.2024 · Sudske odluke Ustavnog suda RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Roman Skrivanek iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je 13. studenoga 2023. ustavnu tužbu zaprimljenu u Ustavnom sudu pod brojem U-III-4971/2023. 1.1. Navedena ustavna tužba od 13. studenoga 2023. podnesena je u povodu rješenja Vrhovnog suda Rep ......

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Trgovački sudovi
Općinski sudovi
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a