Poredano po:

Broj dokumenata: 44572

1
Kž 23/2023-8; 24.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Općinski sud u Pazinu rješenjem poslovni broj: Kov-233/2022, Kov-315/2022 od 6. prosinca 2022., a pod toč. I. izreke navedenog rješenja na temelju 351. st. 1.  Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11 - pročišćeni tekst, 91/12 - Odluka Ustavnog s...

2
Gž Ovr 467/2022-3; 19.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem na prijedlog ovršenika odgođena je ovrha do pravomoćnog okončanja parničnog postupka koji se vodi u predmetu Općinskog suda u Osijeku pod brojem P-314/2022. 1.1. Obrazlažući opisano stajalište prvostupanjski sud, polazeći od utvrđenja da ovršnu ispravu na osnovu koje je dones...

3
Kž 13/2023-6; 19.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Rješenjem Općinskog suda u Pazinu, broj: K-164/2022-12, Kov-193/2022-9 od 6. prosinca 2022. je odbijen kao neosnovan prijedlog obrane okrivljene G. M. da se kao nezakonit dokaz iz spisa predmeta izdvoji DVD zapis sa snimkom događaja od 29. svibnja 2022. (list 23 spisa). 2.          ...

4
Gž 2503/2020-2; 17.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u točki I. izreke ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika L. D. iz Z. poslovni broj Ovrv-2267/2015 od 15. lipnja 2015., te je tužbeni zahtjev odbijen kao neosnovan, dok je točkom II. izreke odbijen zahtjev tužitelja za naknadu troška parničnog postup...

5
Gž Ovr 706/2022-2; 17.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud temeljem prijedloga ovrhovoditelja radi izricanja sudskih penala toč. I. izreke pobijanog rješenja određuje ovršeniku naknadni rok od 15 dana računajući od dana primitka predmetnog rješenja da ispuni svoju obvezu utvrđenu pravomoćnom presudom Općinskog suda u Novom Zagrebu, pos...

6
Kž 473/2022-4; 17.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Rješenjem Općinskog suda u Pazinu poslovni broj K-141/21 od 18. listopada 2022. se Općinski sud u Pazinu proglasio mjesno nenadležnim za postupanje u kaznenom predmetu koji se vodi protiv okrivljene V. A. V. zbog kaznenog djela klevete iz čl. 179. st. 1. i 2. KZ/11., a temeljem priva...

7
Kž 11/2023-4; 17.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Pazinu, poslovni broj K-136/2020-24 od 4. studenog 2022. je temeljem odredbe čl. 544. st.1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08., 76/09., 80/11., 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17,  126/19 i 80/22 u daljnjem t...

8
Kir 101/2023-2; 17.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Dana 17. siječnja 2023. godine Policijska postaja Z. dostavila je ovom sudu na odluku u smislu članka 72 a stavak 5 ZKP zahtjev uhićenika I. K. za privremenu pravnu pomoć branitelja na teret proračunskih sredstava. Uvidom u dopis Policijske postaje Z., utvrđeno je da je uhićenik I. K. uhićen dana 16...

9
Gž 266/2022-2; 16.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika B. J. poslovni broj Ovrv-4098/2019 od 16. svibnja 2019. u dijelu u kojem je naloženo tuženici isplatiti tužitelju zakonsku zateznu kamatu na iznos od 5.483,29 kuna tekuću od 8. ...

10
Gž Ovr 26/2021-2; 16.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem o ovrsi donesenim na temelju ovršnih isprava, i to Ugovora o kreditu sa Sporazumom o osiguranju novčane tražbine upisom hipoteke na nekretninama u z.ul. …, k.o. T., broj 080206113809 od 6. veljače 2008., potvrđenog po javnom bilježniku A. S. iz D. broj OV-2336/2008 od 7. velja...

11
Gž Ovr 356/2021-2; 16.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem o ovrsi poslovni broj Ovr-621/2020-5 od 13. studenog 2020., prihvaćen je prijedlog ovrhovoditeljice te je određena ovrha radi uspostave prijašnjeg stanja te uklanjanje namještaja i ostalih pokretnina iz tavanske prostorije i podesta zgrade u L., sve na temelju ovršne isp...

12
Gž Zk 142/2022-3; 16.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke odbijen je prigovor predlagatelja i potvrđeno je rješenje broj Z-20226/2021-2 od 10. prosinca 2021., dok je toč. II. izreke naložen upis zabilježbe odbijenog prigovora u zk. ul. 927 k.o. P.. 2. Navedeno rješenje pravodobno izjavljenom žalbom pobijaju predla...

13
Kir 92/2023-4; 14.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. OKDO Zagreb je sucu istrage podnijelo dana 14. siječnja 2023. godine pod brojem KP-DO-152/2023, prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenika M. M. na temelju zakonske osnove iz čl. 123 st. 1 točka 2 i 3 ZKP, a zbog kaznenog djela prijetnje iz čl. 139 st. 2 i 3 KZ/11. 2. Povodo...

14
Kir 93/2023-5; 14.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. OKDO Zagreb je sucu istrage podnijelo dana 14. siječnja 2023. godine pod brojem KP-DO-153/2023, prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenika D. S. na temelju zakonske osnove iz čl. 123 st. 1 točka 2 i 3 ZKP, a zbog kaznenog djela prijetnje iz čl. 139 st. 2 i 3 KZ/11. 2. Povodo...

15
Kž 357/2022-2; 13.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Bjelovaru temeljem čl. 199. ZKP-a obustavljen je kazneni postupak protiv optuženog A. O. iz K. zbog kaznenog djela iz čl. 149. st. 1. i 2. KZ/11. 1.2. Temeljem čl. 145. i čl. 149. ZKP-a privatni tužitelj R. d.d. iz K. dužan je platiti sudu trošak kaznenog pos...

16
Kir 35/2023-3; 13.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu je dana 04. siječnja 2023. godine podnijelo sutkinji istrage prijedlog za produljenje istražnog zatvoraprotiv okrivljenog S. G. po zakonskoj osnovi iz članka 123. stavak 1.točka 3. ZKP/08, a koji prijedlog je zaprimljen na sudu 05. siječnja 2023. go...

17
Kir 83/2023-3; 13.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. OKDO Zagreb je 12. siječnja 2023. godine sucu istrage podnijelo prijedlogza produljenje istražnog zatvora protiv okrivljenog A. K. na temeljuzakonske osnove iz članka 123. stavak 1. točka 1. i 3. ZKP/08. 2. Protiv okrivljenog A. K. u tijeku je istraživanje zbog osnovanesumnje da je počinio kaznen...

18
Kir 86/2023-4; 13.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. OKDO Zagreb je sucu istrage podnijelo dana 12. siječnja 2023. godine (zaprimljeno 13. siječnja 2023. godine) pod brojem KP-DO-137/2023, prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenika N. H. na temelju zakonske osnove iz čl. 123 st. 1 točka 3 ZKP, a zbog kaznenog djela prijetnje iz...

19
Gž 1340/2022-2; 13.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "I. Utvrđuje se da je tužena smetala tužitelja u suposjedu kat. čest. ... upisane u zk. ul. ... k.o. Zaton, za koje je smetanje tužitelj saznao 19. studenog 2019., te se tuženoj nalaže uspostava posjedovnog stanja kakvo je bilo u času smetanja vraćanjem tuž...

20
Gž Zk 659/2022-3; 13.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor predlagatelja upisa (dalje: žalitelji) i potvrđeno je rješenje zemljišnoknjižnog referenta broj Z-41044/19 od 4. studenog 2020. kojim je odbijena prethodna provedba Prijavnog lista radi diobe čest.zem.8861 upisane u zk.ul. 20935 k.o. S. i od iste formiranih...

21
Kž 577/2022-4; 13.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Požegi, poslovni broj K-53/2019-21 od 19. listopada 2022., opt. N.S. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela krivotvorenja - krivotvorenje isprave, opisano u čl. 278. st. 3. u svezi st. 1. KZ/11, a kažnjivo po čl. 278. st. 3. KZ/11, pa je opt. N.S. na temelju ...

22
Kž 4/2023-4; 13.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog suda u Osijeku, poslovni broj 3. Kv-346/2022-6 (K-1066/2016) od 14. prosinca 2022., na temelju čl. 402. st. 3. i 4. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12-odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 80/22 - dalje u...

23
Kž 9/2023-4; 13.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Rijeci, poslovni broj K-1093/2020-17 od 6. svibnja 2022., na temelju čl. 544. st. 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12-odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 80/22 - dalje u tekstu ZKP/08-22) stavlj...

24
Kž 549/2022-5; 12.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Pobijanim rješenjem prihvaćen je prijedlog okrivljenika I. M. te je iz spisa predmeta kao nezakonit dokaz izdvojena snimka oznake „Video 06.04.2022.rotated“ (u trajanju od 05,27 sekundi) koja sadrži videosnimku razgovora okrivljenika I. M. i privatne tužiteljice T. T., koja je pohran...

25
Gž 1725/2022-2; 12.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: "I. Ugovor o darovanju i zasnivanju prava stanovanja sklopljen 13. lipnja 2016. između 1. tuženika J. T., OlB:..., iz Z., sada na adresi Z., kao darodavatelja i 2. tuženika E. T., OIB:..., iz Z., 3. tuženika K. T., OIB:..., iz Z. i 4. tužen...

26
Kž 505/2022-4; 12.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Splitu proglašeni su krivima opt. M.B. i opt. N.H. zbog stjecaja i to šest kaznenih djela prijevare iz čl. 224. st. 1. i 4. KZ/97, opisanih u točkama 1., 2., 3., 4., 6. i 9. izreke, dva kaznena djela produljene prijevare iz čl. 224. st. 1. i 4. u vezi čl. 61. K...

27
Kž 520/2022-4; 12.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu proglašen je krivim opt. M.S. zbog kaznenog djela prijetnje iz čl. 139. st. 2. i 4. KZ/11, te je optuženik na temelju čl. 139. st. 2. KZ/11 osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) mjeseci, a na temelju čl. 54. KZ/11 optuženiku je u izr...

28
Kž 525/2022-4; 12.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Varaždinu, na temelju čl. 498. st. 1. t. 1. i st. 2. ZKP/08 preinačene su u odluci o kazni, u odnosu na os. N.O., presuda Općinskog suda u Varaždinu broj Kv-244/2021-12 od 8. travnja 2022., kojom su preinačene u odluci o kazni presuda Općinskog suda u Varaždinu...

29
Kž 532/2022-4; 12.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Rijeci, na temelju čl. 453. t. 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12-odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19 - dalje u tekstu ZKP/08) oslobođeni su optužbe opt. I.H. i opt. S.R. da bi djelom opisanim u...

30
Kž 533/2022-4; 12.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Dubrovniku, na temelju čl. 544. st. 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12-odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19 - dalje u tekstu ZKP/08) stavljen je izvan snage kazneni nalog Općinskog suda u Dubrovn...

31
Kž 590/2022-4; 12.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Splitu br. K-666/2018 od 21. rujna 2022. godine, opt. Ž. Ž., radnjama opisanim u točkama 1., 2., 3., 4. i 7. izreke presude, proglašen je krivim zbog počinjenja jednog produljenog kaznenog djela protiv imovine - teške krađe iz čl. 229. st. 1. toč. 1. u svezi čl. 228. st....

32
Kžmp 36/2022-4; 12.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog suda u Osijeku br. Kvm-161/2022-15 (Kmp-30/2018) od 5. prosinca 2022. godine, temeljem čl. 55. st. 8. u vezi čl. 55. st. 3. KZ/11, nad II os. D. S. ima se izvršiti kazna zatvora u trajanju od 11 (jedanaest) mjeseci i 6 (šest) dana. 2. Protiv tog rješenja žali se II os. D. S. ...

33
Kžzd 98/2022-4; 12.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog suda u Osijeku, poslovni broj 6. Kovm-103/2022-25 od 29. studenog 2022., na temelju odredbe čl. 351. st. 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12-odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19 i 80/22 - dalje u tekstu...

34
Gž 17/2023-2; 12.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem pod točkom I/ izreke otvoren je jednostavni postupak stečaja nad imovinom potrošača I. Ž., dok je pod točkom II/ izreke zaključen taj postupak. Ujedno je pod točkom III/ izreke naznačeno da se potrošač I. Ž. oslobađa svih naznačenih obveza u odnosu na osnove za plaćanje i vjer...

35
Kž 49/2022-4; 11.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom 1. optuženi M. K. i 2. optuženi I. B. proglašeni su krivima zbog kaznenog djela protiv okoliša - protuzakonitog lova i ribolova iz čl. 204. st. 1. KZ/11., te je 1. optuženi M. K. osuđen na kaznu zatvora u trajanju od pet mjeseci, a 2. optuženi I. B. na kaznu zatvora u trajanju ...

36
Kž 50/2022-4; 11.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Pazinu proglasio je krivom optuženu C. B. M. zbog dva kaznena djela protiv pravosuđa - lažnog prijavljivanja kaznenog djela iz čl. 304. st. 2. KZ/11., za koje joj je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od sedam mjeseci, te zbog kaznenog djela davanja lažnog iskaza i...

37
Kv I 2/2023-2; 11.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Osuđena D. M. podnijela je ovom sudu zahtjev za nepravu obnovu kaznenog postupka s prijedlogom da joj sud objedini kazne iz pravomoćne presude Županijskog suda u Bjelovaru broj K-4/2021-17 od  25. svibnja 2021. i presude Županijskog suda u Zagrebu  broj Kzd-4/2015-10 od 5. listopada 2015. 1.1. P...

38
Kir 53/2023-3; 11.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu je dana 09. siječnja 2023. godine podnijelo sutkinji istrage prijedlog za produljenje istražnog zatvora protiv okrivljenog J. O. po zakonskoj osnovi iz članka 123. stavak 1. točka 3. ZKP/08, a koji prijedlog je zaprimljen na sudu 09. siječnja 2023. godine...

39
Kir 69/2023-4; 11.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.ŽDO Zagreb je dana 11. siječnja 2023. godine, sucu istrage podnijelo prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenog B. B. na temelju zakonske osnove iz članka 123. stavak 1. točka 2. i 3. ZKP/08, a zbog osnovane sumnje da je počinio kaznena djela nasilja u obitelji iz članka 179.a....

40
Kir 70/2023-4; 11.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.OKDO Zagreb je sucu istrage podnijelo prijedlog za određivanje istražnog zatvora od 11. siječnja 2023. godine protiv okrivljenog S. S. na temelju zakonske osnove iz članka 123. stavak 1. točka 2. i 3. ZKP/08, a zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo prijetnje iz čl. 139. st. 2. i 3. KZ/1...

41
Kir 71/2023-4; 11.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.OKDO Zagreb je dana 11. siječnja 2023. godine, sucu istrage podnijelo prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv okrivljene A. V. na temelju zakonske osnove iz članka 123. stavak 1. točka 2. i 3. ZKP/08, a zbog osnovane sumnje da je počinila kazneno djelo prijetnje iz članka 139. stavak 2....

42
Gž 463/2022-3; 11.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženiku da tužiteljici na ime preplate zbog ništetne valutne klauzule sadržane u Ugovoru o kreditu broj …, isplati iznos od 16.859,96 kn s pripadajućim zateznim kamatama (st. I. izreke), sa preostalim dijelom tužbenog zahtjeva tužiteljica je odbijena (st. ...

43
Gž R 1065/2020-4; 11.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke odbijeni su kao neosnovani u pogledu pravne osnove tužbeni zahtjevi svih dvanaest tužitelja u vezi isplate razlike plaće, a koji tužbeni zahtjevi su istaknuti u smislu članka 186.b stavak 3. Zakona o parničnom postupku, u točki II. izreke je odlučeno ...

44
Gž 35/2023-2; 11.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja je naloženo tuženiku nadoknaditi tužiteljima parnični trošak u iznosu od 4.000,00 kn /530,93 eura, u roku od 15 dana. Protiv rješenja je žalbu podnio tuženik pozivajući se na sve žalbene razloge propisane odredbom čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku (Narodne novi...

45
Gž Ob 671/2022-2; 10.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom je presudom pod stavkom I. izreke odbijen tužbeni zahtjev: -          za isplatu iznos od 30.651,86 kn sa zateznim kamatama tekućim na iznos od 596,86 kn od 15. prosinca 2015., 596,86 kn od 15. siječnja 2016., 596,86 kn od 15. veljače 2016., 596,86 kn od 15. ožujka 2016., 596,86...

46
Gž Ob 965/2022-3; 10.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom je presudom pod stavkom I. i II. izreke odbijen tužbeni zahtjev: -          na utvrđenje da bračnu tečevinu stranaka čini pravo građenja osnovano na č. k. br. 236/1 k.o. Ž., upisano u zemljišnim knjigama Općinskog suda u V. kao teret na č. k. br. 236/1, u zk. ul. 1434, k.o. Ž., u...

47
Kir 56/2023-3; 10.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. OKDO Zagreb podnijelo je dana 9. siječnja 2023. godine Županijskom sudu u Zagrebu prijedlog za produljenje istražnog zatvora protiv osumnjičenika V. M. B., zbog kaznenog djela iz čl. 230 st. 1 KZ/11, temeljem zakonske odredbe iz čl. 123 st. 1 točka 3 ZKP/08, a imenovani osumnjičenik se nalazi u i...

48
Gž 1027/2022-8; 10.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: "I. Nalaže se tuženiku C. o. d.d., Z., OIB… isplatiti tužitelju D. K. iz Z., OIB… bruto iznos plaće od 3.345,79 kuna sa zateznim kamatama, izuzev zateznih kamata računatih na iznos poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak sadržanih u brut...

49
Gž 1027/2022-9; 10.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je dopunsko rješenje čija izreka glasi: "Nalaže se tuženiku C. o. d.d., Z., OIB… isplatiti tužitelju D. K. iz Z., OIB…, daljnji trošak ovog postupka u iznosu od 312,50 kn sa zateznim kamatama koje teku od 15. lipnja 2022. pa do isplate, po stopi koja se određuje za svako p...

50
Gž 2294/2022-2; 10.1.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja pod točkom I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "1. Nalaže se tuženiku Gradu K., OIB:…, K., isplatiti tužitelju A. V., vlasniku obrta za ugostiteljstvo Z., K., OIB:…, iznos od 886.064,20 kuna sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom koja teče o...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a