Poredano po:

Broj dokumenata: 4772

1
Jž 2328/2019-2; 7.12.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Prvostupanjskom presudom okrivljeni D. E., T. K., M. K., M. E. i I. E. proglašeni su krivim zbog počinjenja prekršaja iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, činjenično opisanog u izreci iste, za koje djelo im je izrečena novčana kazna u iznosu od po 420,00 kuna...

2
Ppž 11600/2022-2; 29.11.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Splitu od 18. listopada 2022., broj Pp-14973/2022, proglašen je krivim okr. Z. K. da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 22. st. 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, za koji mu je i...

3
Ppž 7874/2022-2; 24.11.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okrivljenik S. H. proglašen je krivim zbog prekršaja iz članka 216. stavak 1. točka 3. i stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci pobijane presude, te mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 32 (tridesetdva) dana. U trajanje izrečene kaz...

4
SZž 341/2022-2; 24.11.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbačena je kao nepravodobna molba osuđenice A. P. za odgodu izvršenja rada za opće dobro. 2. Protiv tog rješenja osuđenica je podnijela žalbu u kojoj moli da joj se odgodi izvršenje rada za opće dobro zbog zdravstvenih problema. Kaznu bi platila ali nije u mogućnosti jer je ...

5
Pž 5638/2020-2; 24.11.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenik D. M., proglašen je krivim i kažnjen, uz primjenu članka 37. Prekršajnog zakona, novčanom kaznom u iznosu od 8.000,00 kuna temeljem članka 289. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna temeljem članka 282. stavka 9...

6
Pž 6025/2020-2; 24.11.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenik M. P. proglašen je krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna, temeljem članka 199. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, zbog prekršaja činjenično opisanog u izreci pobijane presude. Istom presudom, temeljem članka 58. stavka 1. Prekršajn...

7
Pž 6087/2020-2; 24.11.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenik L. Š. proglašen je krivim i kažnjen kaznom zatvora u trajanju od 5 dana, temeljem članka 289. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, na koju se temeljem članka 44. i 46. Prekršajnog zakona primjenjuje mjera upozorenja uvjetna osuda u trajanju od 5 mjeseci. ...

8
Ppž 6462/2022-2; 24.11.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenik B. K. proglašen je krivim i kažnjen novčanom kaznom u ukupnom iznosu od 7.000,00 (sedamtisuća) kuna, zbog djela prekršaja iz članka 199. stavak 2. i 7., članka 163. stavak 1. i 8. i članka 236. stavak 1. i 7.  Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanih...

9
Ppž 7941/2021-2; 24.11.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja okrivljenik B.S. je proglašen krivim i osuđen ukupnom novčanom kaznom u iznosu od 8.000,00 kuna (osamtisućakuna) zbog djela prekršaja iz članka 229. stavak 2. kažnjivog po članku 229. stavak 6. i članka 4. stavak 1. kažnjivog po članku 65. stavak 1. Zakona o obveznim ...

10
Ppž 8675/2021-2; 24.11.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim prekršajnim nalogom okrivljeni D.G. je proglašen krivim, da je na način činjenično opisan u izreci tog prekršajnog naloga počinio prekršaj iz čl. 199. st. 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koji mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 15.000,00 kuna, koju kaznu je obvezan p...

11
Ppž 11968/2022-2; 22.11.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Uvodno citiranom presudom okrivljenici K. L. j.d.o.o., kao pravna osoba i B. H., kao odgovorna osoba, proglašeni su krivima i uz primjenu članka 37. Prekršajnog zakona kažnjeni novčanim kaznama i to okrivljena pravna osoba K. L. j.d.o.o. u iznosu od 3.000,00 (tritisuće) kuna te okrivljena odgovor...

12
Gž 1430/2020-2; 19.11.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu okrivljenici su proglašeni krivima i kažnjeni novčanim kaznama i to I-okr. pravna osoba novčanom kaznom u iznosu od 6.000,00 kn i II-okr. odgovorna osoba novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kn, zbog prekršaja iz članka 189. stavka 1. ...

13
Ppž 11822/2022-2; 17.11.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.               Uvodno citiranim presudom Općinskog suda u Osijeku okr. Z. T. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i članka 286. stavka 12. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te mu...

14
Ppž 5809/2022-2; 17.11.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.Presudom Općinskog suda u Karlovcu od 9. prosinca 2021., broj: Pp-607/2021 okrivljeni N. C. je proglašen krivim, zbog prekršaja iz članka 53. stavka 1. i 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci, te mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 3.000,00 kuna koju je dužan...

15
Ppž 2228/2021-2; 16.11.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenik je proglašen krivim i primjenom članka 39. stavka 1. Prekršajnog zakona kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 4.300,00 (četiritisućetristo) kuna, zbog djela prekršaja iz članka 63. stavka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, uz primjenu članka 293. stavka 1. cit. ...

16
Jž 974/2020-2; 16.11.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom okrivljeni D. K. oslobođen je optužbe za počinjenje prekršaja iz članka 25. stavka 1. Zakona o suzbijanju diskriminacije i članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, činjenično opisanih u izreci iste s obrazloženjem da djela koja mu se stavljaju na t...

17
Ppž 6172/2021-2; 16.11.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Velikoj Gorici od 17. svibnja 2021., broj: Pp J-277/2020., proglašena je krivom okrivljena pravna osoba xx d.d. Zagreb, da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinila prekršaj iz članka 225. stavka 1. Zakona o...

18
Pž 5410/2020-2; 10.11.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Sisku okr. T. R. proglašen je krivim, da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaje iz članka 199. stavka 1. i 7., članka 238. stavka 7. i  članka 289. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama te člank...

19
Ppž 5332/2021-2; 10.11.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okrivljenik je proglašen krivim i kažnjen novčanom kaznom u ukupnom iznosu od 9.000,00 kn (devettisuća) kuna, zbog djela prekršaja iz članka 199. stavak 2. i 8. i članka 59. stavak 1. točka 1. i stavak 5. u vezi članka 293. stavak 2.Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činje...

20
Ppž 8193/2022-2; 10.11.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okrivljenica K. B. oslobođena je optužbe za djelo prekršaja iz članka 196. stavak 3. i 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci pobijane presude jer u činjeničnom opisu djela nema elemenata prekršaja. 2. Na navedenu presudu tužitelj je pravodobno...

21
Ppž 7022/2021-2; 10.11.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okrivljenik M.C. proglašen je krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 4.500,00 (četiritisućepetsto) kuna, zbog djela prekršaja iz članka 53. stavak 1. i 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci. 2. Pobijanom presudom okrivljenik je upozoren ...

22
Ppž 8219/2021-2; 10.11.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Rješenjem Općinskog suda u Rijeci od 23. travnja 2021. djelomično je prihvaćen zahtjev okr. I.P. za naknadu troškova prekršajnog postupka prema troškovniku od 3. veljače 2021. u iznosu od 2.812,50 kuna, a odbijen je zahtjev u preostalom traženom iznosu, s  obrazloženjem da u postup...

23
Ppž 5128/2021-2; 9.11.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem je djelomično prihvaćen zahtjev okrivljenog S. J. za naknadu troškova prekršajnog postupka u iznosu od 468,75 kuna, a odbijen je citirani zahtjev u preostalom dijelu od 4.062,50 kuna budući da je zatražena naknada troškova u ukupnom iznosu od 4.531,25 kuna. Protiv dijela rješenja...

24
Ppž 76/2022-2; 9.11.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu od 7. prosinca 2021., broj: 5. Pp-12625/2021, okrivljena pravna osoba Poliklinika za ginekologiju i opstetriciju V. proglašena je krivom zbog prekršaja iz članka 42. stavka 1. točke 35. Zakona o računovodstvu i na temelju cit. odredbe, uz...

25
Pž 4786/2020-2; 9.11.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenik L. G. proglašen je krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna, temeljem članka 282. stavka 9. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, zbog prekršaja činjenično opisanog u izreci pobijane presude, od koje mu je nakon uračunatog zadržavanja preostalo za ...

26
Ppž 12688/2021-2; 9.11.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom okrivljeni P. V. je, na temelju članka 182. točke 3. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.) oslobođen od optužbe zbog prekršaja iz članka 22. stavka 6. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, činjenično opisanog u i...

27
SZž 302/2022-2; 9.11.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Rješenjem Općinskog suda u Sesvetama od 13. listopada 2022., broj: OSSE23: Pp Ikp-15/2022, kažnjenik A. H. upućen je na izdržavanje kazne zatvora u trajanju od 60 dana, koji mu je izrečen presudom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu od 30. listopada 2021., broj: 63. Pp-18858/2021, z...

28
Ppž 11143/2022-2; 8.11.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenik A. K. proglašen je krivim i kažnjen kaznom zatvora u trajanju od 15 dana, temeljem članka 286. stavka 9. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, od kojeg mu je nakon uračunatog zadržavanja preostalo 13 dana zatvora. Istom presudom, temeljem članka 139. stavka 3. Prekr...

29
Ppž 10197/2021-2; 8.11.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda okrivljenici su proglašeni krivima i kažnjeni novčanim kaznama i to okrivljena pravna osoba S. H. d.o.o. u iznosu od 18.000,00 (osamnaesttisuća) kuna, a okrivljena odgovorna osoba D. V. u iznosu od 15.000,00 (petnaesttisuća) kuna, zbog prekršaja iz članka 138. stavka...

30
Ppž 11468/2022-2; 8.11.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanim prekršajnim nalogom okrivljena pravna osoba D.-M. G. d.o.o. i okrivljena odgovorna osoba M. K. proglašeni su krivima i kažnjeni novčanim kaznama i to okrivljena pravna osoba D.-M. G. d.o.o. u iznosu od 5.000,00 (pettisuća) kuna, a okrivljena odgovorna osoba M. K. u iznosu od 1.000,00 (...

31
IR 104/2022-6; 3.11.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanim prvostupanjskim rješenjem Općinskog prekršajnog suda u Splitu od 26. rujna 2022., broj: Pp-14129/2022-3 na temelju čl. 130. st. 1. i 2. t. 3. i čl. 131. st. 3. Prekršajnog zakona („Narodne novine“ broj107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.) okr. S. D. određena je mjera opreza...

32
Ppž 10497/2022-2; 3.11.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Splitu okr. M. S. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz čanka 216. stavka 1. i 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te je prema njemu primijenjena uvjetna osuda, ...

33
Ppž 9719/2022-2; 3.11.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Zlataru, Stalne službe u Zaboku od 12. svibnja 2022., broj Pp-1720/2021-7, okr. Đ. P. M. je proglašena krivom da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinila prekršaj iz čl. 22. st. 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji...

34
Ppž 10045/2022-2; 3.11.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Splitu od 18. svibnja 2022., broj: Pp-7319/2021, na temelju čl. 161. st. 6. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.), oslobođen je od optužbe okr. D. P. da bi, na način činjeničn...

35
Pž 5270/2020-2; 3.11.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Čakovcu okr. S. B. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 229. stavka 3. i 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te mu je na temelju cit. propisa i uz primjenu institu...

36
Ppž 7023/2021-2; 3.11.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okr. J.L. proglašen je krivim zbog prekršaja iz čl. 54. st. 3. u vezi sa st. 1. t. 1. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, činjenično opisanog u  izreci pobijane presude za koji prekršaj je okrivljeniku, na temelju istog propisa, uz primjenu odredbe o ublažavanju novčane kazne...

37
Ppž 4077/2021-2; 2.11.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okrivljenik V. B. proglašen je krivim i kažnjen novčanom kaznom u ukupnom iznosu od 21.750,00 kuna, zbog prekršaja iz članka 199. stavka 8. i prekršaja iz članka 282. stavak 9. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te prekršaja iz članka 17. Zakona o prekršajima protiv javnog...

38
Ppž 10771/2022-2; 27.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Vinkovcima, Stalne službe u Županji  okr. R. F. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz članka 282. stavka 1., 4. i 9. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te je na temelju citira...

39
Ppž 6070/2022-2; 27.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Gospiću, Stalne službe u Otočcu od 19. svibnja 2022., broj: Pp-699/2020, okrivljeni J. F. je proglašen krivim, zbog prekršaja iz članka 32. stavka 1. i 4. i članka 199. stavka 2. i 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci, te mu je primjeno...

40
Ppž 11211/2022-2; 27.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja okrivljenik je proglašen krivim i izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 30 dana zbog djela prekršaja iz članka 289. stavak 1. kažnjivog po članku 289. stavak 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, opisanog u izreci. 2. Sud prvog stupnja okrivljeniku je primij...

41
Ppž 12588/2021-2; 27.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Uvodno citiranom presudom okrivljenik J. V. proglašen je krivim i kažnjen ukupnom novčanom kaznom u iznosu od 36.000,00 kuna, zbog tri prekršaja iz članka 77. stavka 3. u vezi sa stavkom 1. točkom 5. i tri prekršaja iz članka 78. stavka 3. u vezi sa stavkom 1. točkom 3. Zakona o morskom ribarstvu...

42
Ppž 9157/2022-2; 27.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranim prekršajnim nalogom okr. D. B. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaje iz članka 216. stavka 1. i 3., članka 163. stavka 1. i 8., članka 242. stavka 3. i 5. i članka 238. stavka 1. i 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestam...

43
Ppž 11069/2022-2; 27.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Uvodno citiranom presudom okrivljenik R. C. proglašen je krivim i kažnjen ukupnom novčanom kaznom u iznosu od 24.000,00 kuna/3.185,35 eura, zbog dva prekršaja iz članka 77. stavka 3. u vezi sa stavkom 1. točkom 5. i dva prekršaja iz članka 78. stavka 3. u vezi sa stavkom 1. točkom 3. Zakona o mor...

44
Ppž 7185/2021-2; 27.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom suda prvog stupnja okrivljenik N.V. je proglašen krivim i uz primjenu čl. 37. Prekršajnog zakona izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 6.000,00 kuna, zbog djela prekršaja iz čl. 289. st. 1., kažnjivog po čl. 289. st. 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, opisanog u i...

45
Ppž 100/2021-2; 26.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom, proglašen je krivim okrivljenik I. E. da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 199. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koji mu je primjenom članka 37. Prekršajnog zakona, izrečena novčana kazna u iznosu od 7.500,00 (sedamtisućape...

46
Ppž 7637/2021-2; 26.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom, proglašen je krivim okrivljenik I. M. da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz članka 229. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama prekršaja za koji mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 5.000,00 (pettisuća) k...

47
Ppž 6023/2022-2; 26.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom, proglašen je krivim okrivljenik D. S. da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaje, iz članka 32. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, članka 229. stavka 5. cit. Zakona, članka 29. stavka 1. Zakona o osobnoj iskazn...

48
Ppž 6416/2022-2; 26.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom, proglašen je krivim okrivljenik I. O. da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 199. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koji mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 10.000,00 (desettisuća) kuna. 2. Na temelju članka 58. Pr...

49
Ppž 11168/2022-2; 26.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: Pobijanim prekršajnim nalogom okrivljenik I. A. proglašen je krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 12.000,00 kuna temeljem članka 199. stavka 8. u vezi s člankom 293. stavkom 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, zbog prekršaja činjenično i pravno opisanog u izreci prekršajnog naloga. Is...

50
Ppž 10715/2021-2; 26.10.2022 · Sudske odluke Visokog prekršajnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okrivljenik M. H. oslobođen je optužbe, temeljem članka 182. točke 1. Prekršajnog zakona, zbog prekršaja iz članka 289. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci pobijane presude. 2. Protiv navedene presude tužitelj Policijska uprava osječk...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a