Poredano po:

Broj dokumenata: 10548

1
Nastup zastare za tražbine iz ugovora o posredovanju; 6.4.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 352/2022-2

2
Pravna priroda roka za ispravak tužbe; 1.4.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 339/2022-2

3
Alternativna procesna mogućnost oslobađanja od nenovčane obveze; 29.3.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 340/2022-2

4
Nužni dio potomaka; 29.3.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 348/2022-2

5
Određivanje nagrade vještaku; 28.3.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 240/2022-2

6
Obustava ovrhe; 24.3.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 117/2022-2

7
Utvrđenje vrijednosti i stanja darovane nekretnine; 23.3.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1297/2021-2

8
Naknada troškova postupka u parnici radi utvrđenja nedopušenosti ovrhe; 22.3.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1151/2021-2

9
Stjecanje nekretnine temeljem ugovora o doživotnom uzdržavanju; 21.3.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 197/2022-2

10
Utvrđenje vrijednosti predmeta spora kao osnov za utvrđenje visine pristojbene obveze; 17.3.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 241/2022-2

11
Priznanje odluke stranog suda kojom se privremeno uređuju statusni odnosi; 16.3.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 217/2022-2

12
Odbačaj prijedloga za povrat u prijašnje stanje; 16.3.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 191/2022-2

13
Ocjena prigovora pri razvrgnuću suvlasništva; 16.3.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 300/2022-2

14
Uredna protutužba; 14.3.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 261/2022-2

15
Pobijanje rješenja o preinaci tužbe; 14.3.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 214/2022-2

16
Ovršna isprava kao osnov za pokretanje ovršnog i postupka osiguranja tražbine; 11.3.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 111/2022-2

17
Proglašenje oporuke; 11.3.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 248/2022-2

18
Odgovornost suvlasnika; 10.3.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 207/2022-2

19
Pravna snaga nalaza i mišljenja vještaka; 10.3.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1147/2021-2

20
Uređenje međe sa javnim dobrom; 9.3.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 297/2022-2

21
Pravodoban poziv na ostavinsku raspravu; 9.3.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 49/2022-2

22
Izjava o odricanju od nasljedstva; 7.3.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1622/2021-2

23
Ustup nasljednog dijela; 7.3.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 77/2022-2

24
Javna isprava - izvadak iz zemljišnih knjiga; 4.3.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 288/2022-2

25
Primjena materijalnih i procesnih odredbi u pogledu nasljeđivanja; 2.3.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 95/2022-2

26
Mjesna nadležnost sudova za sporove protiv RH; 2.3.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 156/2022-2

27
Presumirano povlačenje tužbe; 2.3.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 186/2022-2

28
Odgovornost poslodavca za štetu koju radnik prouzroči trećoj osobi; 1.3.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1460/2021-2

29
Uručenje presude; 28.2.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 187/2022-2

30
Učinak otvaranja stečaja na parnicu u tijeku; 25.2.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 138/2022-2

31
Utvrđenje identiteta ostavine; 24.2.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2318/2021-2

32
Preinaka tužbe radi usklađivanja tužbenog zahtjeva s nalazom vještaka; 24.2.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 91/2022-3

33
Punomoć za prodaju nekretnine; 24.2.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 121/2022-3

34
Odbijanje prijedloga za provođenjem ostavinskog postupka; 24.2.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 97/2022-2

35
Učinak odricanja od nasljedstva; 24.2.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 117/2022-2

36
Izvanredni otkaz; 23.2.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 159/2022-2

37
Pravna snaga usmene oporuke naspram pisane oporuke; 22.2.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 85/2022-2

38
Davanje nasljedničke izjave po punomoćniku; 22.2.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 151/2022-2

39
Presumirano povlačenje tužbe uslijed izostanka tužitelja s glavne rasprave; 22.2.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 199/2022-2

40
Visina naknade za odvjetnika kao privremenog zastupnika; 22.2.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 158/2022-2

41
Položaj suvlasnika kao tuženika u parnici radi utvrđenja prava vlasništva na realnom dijelu; 17.2.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 115/2022-3

42
Dioba isplatom; 17.2.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 75/2022-2

43
Utvrđenje troškova postupka zastupanja u radnom sporu; 17.2.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 133/2022-2

44
Izvanredno otkazivanje radniku bez mogućnosti iznošenja obrane; 17.2.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 89/2022-2

45
Manifestacijski zahtjev suvlasnika; 17.2.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 84/2022-2

46
Uračunavanje vremene dosjelosti; 16.2.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 29/2022-3

47
Izvanredni otkaz uslijed izgubljenog povjerenja; 16.2.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 113/2022-3

48
Proglašenje ovrhe nedopuštenom u odnosu na suvlasnički udio bračnog druga; 15.2.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1114/2021-2

49
Dostava presude; 11.2.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 157/2022-2

50
Nastup pravomoćnosti kao uvjet za ponavljanje postupka; 11.2.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 169/2022-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a