Poredano po:

Broj dokumenata: 11315

1
Zastara naknade za pristup ročištu; 12.12.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 717/2022-2

2
Osiguranje novčane tražbine prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini; 6.12.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 646/2022-2

3
Upravitelj zgrade kao zakonski zastupnik suvlasnika; 6.12.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 928/2022-2

4
Naknada troškova postupka; 30.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 959/2022-2

5
Izberiva nadležnost; 30.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 971/2022-2

6
Zahtjev za izdavanje platnog naloga; 29.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 617/2022-2

7
Postupak osnivanja i dopune zemljišne knjige; 29.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 497/2022-2

8
Evidentiranje nerazvrstanih cesti; 28.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 295/2022-2

9
Uvjet; 28.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 599/2022-2

10
Definiranje radnog spora; 24.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 125/2020-3

11
Određivanje privremene mjere uslijed opasnosti od nemogućnost naplate; 24.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 875/2022-2

12
Uredna odjava RTV prijamnika; 24.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1123/2022-2

13
Uknjižba prava vlasništva; 23.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 732/2021-2

14
Utvrđenje univerzalnog sukcesora; 23.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 933/2022-2

15
Brisanje hipoteke uslijed stjecanja prava vlasništva; 23.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 404/2022-2

16
Uknjižba prava vlasništva; 22.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 419/2021-2

17
Uknjižba prava vlasništva; 22.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 478/2022-2

18
Zabilježba spora; 21.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 529/2022-2

19
Ovrha radi ostvarenja obveze na radnju iz ovršne isprave; 21.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 208/2022-2

20
Izostanak pisanog upozorenja prilikom otkazivanja radniku; 21.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 1118/2022-3

21
Dostava rješenje o nasljeđivanju; 21.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1101/2022-2

22
Određivanje privremene mjere s kojim će roditeljem djeca stanovati i o ostvarivanju osobnih odnosa s djecom; 17.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ob 47/2022-2

23
Zajednička pričuva; 17.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1518/2022-2

24
Upis prisilnog založnog prava; 16.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 668/2022-2

25
Grobno mjesto kao ostavina; 16.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1214/2022-2

26
Naknada troškova rehabilitacije; 16.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 773/2020-3

27
Ovršna isprava; 15.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 443/2022-2

28
Odgoda ovrhe; 15.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 443/2022-3

29
Osiguranje troškova osiguranja; 15.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 489/2022-2

30
Spor o primjeni prava u slučaju smrti oporučnog nasljednika; 15.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 114/2022-2

31
Promjena predmeta i sredstva ovrhe; 15.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 528/2022-3

32
Trošak ovršnog postupka; 14.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 581/2022-2

33
Sporna valjanost opoziva oporuke; 14.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1026/2022-2

34
Pravo na žalbu treće zainteresirane osobe; 14.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 459/2022-2

35
Ispravljanje presude u pogledu OIB-a stranke; 14.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 997/2022-2

36
Predaja posjeda realnog dijela nekretnine; 14.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 354/2022-2

37
Nasljednici ostavitelja koji nije imao potomaka; 14.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 710/2022-2

38
Prekid parnice radi predaje nekretnine u posjed; 14.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 954/2022-2

39
Obustava ovrhe uslijed nemogućnosti upisa zabilježbe ovrhe; 11.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 375/2022-2

40
Utvrđenje istovjetnosti osobe ostavitelja; 11.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 866/2022-2

41
Ovlasti javnog bilježnika; 10.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 560/2022-2

42
Prava nasljednika upućenih u parnicu radi pobijanja valjanosti oporuke; 10.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1087/2022-2

43
Dokazivanje diskriminacije; 10.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 79/2020-4

44
Stvarna nadležnost suda za spor o plaćanju lučke pristojbe; 9.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1073/2022-2

45
Nepostojanje oporuke; 9.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1099/2020-2

46
Predaja nekretnine u vlasništvo jedinice lokalne samouprave; 9.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1128/2022-2

47
Neopozivost izjave nasljednika; 9.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 145/2022-5

48
Trošak zastupanja na ročištu na kojem je tuženik priznao osnov i visinu; 9.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 15/2022-2

49
Osporavanje oporuke; 9.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 665/2022-2

50
Zastara; 8.11.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 397/2022-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a