Poredano po:

Broj dokumenata: 12084

1
Raspoređivanje imovine u slučaju kada su svi oporučni nasljednici preminuli; 23.1.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 468/2022-3

2
Redoviti otkaz ugovora o radu; 18.1.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 358/2023-3

3
Otkaz zbog skrivljenog ponašanja; 17.1.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 552/2023-2

4
Utvrđenje nasljednih omjera; 15.1.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 776/2023-4

5
Odluka kojom se upravlja postupkom; 15.1.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 331/2023-2

6
Pristojba na rješenje kojim je odbačen prijedlog za dopuštenje revizije; 12.1.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 840/2023-2

7
Alkoholiziranost radnika; 11.1.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 377/2023-2

8
Odbačaj tužbe; 10.1.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 291/2023-2

9
Naknada troškova postupka uslijed smanjenja tužbenog zahtjeva; 10.1.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 431/2023-2

10
Poštenje posjeda; 10.1.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 629/2023-2

11
Odgovornost za dugove ostavitelja; 10.1.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 930/2023-2

12
Skrbnik ostavine; 8.1.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 197/2023-3

13
Ustup nasljedstva; 8.1.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 89/2023-2

14
Privremena mjera vraćanja radnika na radno mjesto; 5.1.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 363/2023-4

15
Trošak ročišta na kojem se nije raspravljalo; 4.1.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 542/2023-2

16
Opstojnost platnog naloga; 4.1.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 312/2023-2

17
Zastarni rok na ime nagrade za zastupanje; 3.1.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 565/2023-2

18
Upis na nekretnini protivnika osiguranja; 2.1.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 289/2023-2

19
Forma ugovora o prijenosu tražbine na novog vjerovnika; 2.1.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 307/2023-2

20
Upis temeljem pravomoćne presude; 29.12.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 91/2023-2

21
Upis temeljem rješenja o izvlaštenju; 29.12.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 97/2023-2

22
Odbijanje zabilježbe; 29.12.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 104/2023-2

23
Odbijanje upisa temeljem presude na temelju priznanja; 28.12.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 99/2023-2

24
Prekid parnice; 27.12.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1472/2023-2

25
Trošak zastupanja tuženika po privremenom zastupniku; 27.12.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1475/2023-2

26
Troškovi po presumiranom povlačenju tužbe; 27.12.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 516/2023-2

27
Djelomično rješenje o nasljeđivanju; 27.12.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 493/2020-3

28
Zahtjev s naslova izvanbračne ostavine; 27.12.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 769/2022-3

29
Pravni karakter uredovne bilješke suca; 27.12.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 364/2023-2

30
Zastara tražbine koja pripada osiguratelju; 27.12.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 382/2022-2

31
Odbačaj prigovora na upis pri obnovi zemljišnih knjiga; 27.12.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 57/2023-3

32
Namirenje vjerovnika; 21.12.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 310/2023-2

33
Izvanredni otkaz zbog ogluhe na pozive poslodavca; 21.12.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 248/2022-2

34
Imenovanje privremenog zastupnika; 20.12.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 511/2023-2

35
Pravo na pristup sudu; 20.12.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 488/2023-2

36
Više predmeta ovrhe; 20.12.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 293/2023-3

37
Troškovi po razdvajanju postupka; 20.12.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 644/2023-2

38
Završetak postupka osiguranja dokaza; 18.12.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1442/2023-2

39
Spor nasljednika o činjenici koja nije upisana u matice rođenih; 18.12.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2852/2023-2

40
Nadležnost trgovačkog suda; 18.12.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 904/2023-2

41
Zabilježba spora; 15.12.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1437/2023-2

42
Očitovanje ovrhovoditelja; 15.12.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 281/2023-2

43
Odgovornost prema suputniku u prometnoj nesreći; 15.12.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 767/2023-2

44
Nadležnost za tužbe s prijedlogom za izdavanje platnog naloga; 15.12.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 773/2023-2

45
Troškovi ovrhe u povodu obavijesti javnog bilježnika; 14.12.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1409/2023-2

46
Valjanost odluke o otkazu; 14.12.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 48/2023-4

47
Uređenje načina korištenja okućnice; 13.12.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 651/2023-2

48
Naknada troškova postupka; 12.12.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1373/2023-2

49
Pristojbena obveza na ponovnu žalbu; 12.12.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1416/2023-2

50
Vrijeme smrti ostavitelja; 12.12.2023 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1048/2021-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a