Poredano po:

Broj dokumenata: 5

1
Stranačka sposobnost; 9.10.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 186/2018-3

2
Zahtjev za ocjenu suglasnosti podzakonskog akta sa zakonom i ustavom; 27.11.2017 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 753/2017-2

3
Prestanak važenja općeg akta; 16.12.2016 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž-2416/16-2

4
Stvarna nadležnost; 27.2.2015 · Sentence županijskih sudova u RH

Područje: Stvarna nadležnost

Broj odluke: Gž-5200/14-2

5
Zaštita od nezakonite radnje; 24.3.2014 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž-1338/14

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a