Poredano po:

Broj dokumenata: 6

1
Aktivna legitimacija; 13.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 502/2020-2

2
Stalna mjesečna naknada; 6.12.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 131/2018-2

3
Javno dobro u općoj uporabi; 3.12.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 691/2018-2

4
Stvarna nadležnost radi isplate zajedničke pričuve; 8.2.2017 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž-1922/16-2

5
Javna usluga; 19.1.2017 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž-2492/16-2

6
Upravni akt; 16.10.2013 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž-4945/12-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a