Poredano po:

Broj dokumenata: 1103

1
Ovrha radi ostvarivanja suposjeda cijele nekretnine; 12.8.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 244/2022-2

2
Smetanje posjeda; 14.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 796/2022-2

3
Smetanje posjeda izgradnjom zida; 26.5.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 32/2022-2

4
Valjanost usmeno sklopljenog ugovora o stjecanju prava vlasništva na nekretnini; 9.5.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 464/2022-2

5
Stjecanje vlasništva nekretnine dosjelošću koja je bila u društvenom vlasništvu; 2.5.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 446/2022-4

6
Načelo jedinstva nekretnine; 26.4.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 193/2022-2

7
Načelo jedinstva zgrade i zemljišta; 25.4.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 341/2022-2

8
Upis u katastru kao dokaz dosjelosti; 19.4.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 365/2022-2

9
Posljedica nastupa smrti jednog od suvlasnika u parnici radi naplate pričuve; 14.4.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 500/2022-2

10
Prijenos prava iz osobne služnosti; 11.4.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 421/2022-2

11
Prekluzija prava izbora vlasnika zemljišta na kojem je izgrađen objekt; 11.4.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 388/2022-2

12
Sporna vrijednost ostavine na temelju koje se izračunava nužni dio; 30.3.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2710/2021-2

13
Odgovornost suvlasnika; 10.3.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 207/2022-2

14
Dioba isplatom; 17.2.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 75/2022-2

15
Uračunavanje vremene dosjelosti; 16.2.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 29/2022-3

16
Proglašenje ovrhe nedopuštenom u odnosu na suvlasnički udio bračnog druga; 15.2.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1114/2021-2

17
Ogluha kod vlasničkog zahtjeva za povrat stvari; 3.2.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 58/2022-3

18
Stjecanje dosjelošću; 1.2.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 90/2022-2

19
Aktivna legitimacija za negatorijsku tužbu; 31.1.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 724/2021-3

20
Upis prava vlasništva posebnih dijelova nekretnine za određenu zgradu; 24.1.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 760/2021-2

21
Brisovno očitovanje; 21.1.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 647/2021-2

22
Povrat stvari; 20.1.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1404/2021-2

23
Suvlasnički dio nekretnine; 12.1.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1421/2021-2

24
Razvrgnuće suvlasničke zajednice nekretnina; 12.1.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 866/2021-2

25
Uknjižba prava vlasništva; 10.1.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 436/2021-2

26
Prijenos založnog prava; 10.1.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 756/2021-2

27
Troškovi razvrgnuća suvlasništva; 7.1.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1440/2021-2

28
Razvrgnuće suvlasništva na etažnom dijelu; 7.1.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1489/2021-2

29
Upis služnosti na nekretnini suvlasnika; 7.1.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 1082/2021-2

30
Upis prava služnosti polaganja cjevovoda; 7.1.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 1082/2021-2

31
Uređenje međe nekretnine u vlasništvu RH; 5.1.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 784/2021-2

32
Brisanje založnog prava; 5.1.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 1059/2021-2

33
Aktivna legitimacija tužitelja za vlasničku tužbu; 4.1.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1548/2021-2

34
Troškovi i tereti suvlasničke nekretnine; 4.1.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1557/2021-2

35
Legitimacija za uređenje međe; 30.12.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1316/2021-2

36
Stvarna služnost; 27.12.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 1080/2021-2

37
Razvrgnuće suvlasništva na nekretnini koja nije upisana u zemljišnim knjigama; 22.12.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1402/2021-2

38
Razvrgnuće suvlasničke zajednice nekretnina; 22.12.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 849/2021-2

39
Neodređeni tužbeni zahtjev u pogledu idealnog dijela nekretnine; 21.12.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1491/2021-2

40
Prigovor prava na dom; 20.12.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 297/2021-2

41
Sudska pristojba; 20.12.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 297/2021-4

42
Stjecanje nekretnine u dobroj vjeri; 16.12.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1456/2021-2

43
Prijenos osiguranja na ispunitelja; 15.12.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 668/2021-3

44
Izvanredna uprava; 14.12.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 854/2021-2

45
Otpis i pripis katastarskih čestica; 13.12.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 225/2021-2

46
Zabrana otuđenja nekretnine; 10.12.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 1008/2021-2

47
Načelo zaštite povjerenja u zemljišne knjige; 9.12.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1553/2021-2

48
Obveze nepoštenog posjednika; 7.12.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1296/2021-2

49
Razvrgnuće suvlasničke zajednice; 2.12.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 594/2021-3

50
Obveza nepoštenog posjednika stana na naknadu; 2.12.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 727/2021-5

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a