Poredano po:

Broj dokumenata: 40

1
Javnobilježničko osiguranje na nekretnini upisanoj u zemljišnu knjigu; 17.5.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 392/2022-2

2
Upis prava vlasništva na temelju javne isprave; 26.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 139/2021-2

3
Solemnizacija isprave koja ne sadrži clausulu exequendi; 20.10.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 653/2021-2

4
Zadužnica kao privatna isprava; 30.6.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 505/2021-2

5
Potvrđivanje privatne isprave; 21.4.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1420/2020-2

6
Ovršna isprava; 16.4.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 192/2021-2

7
Založno pravo; 24.12.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 639/2020-2

8
Ugovor o kreditu kao ovršna isprava; 20.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 531/2020-2

9
Ogluha suparničara; 15.7.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2400/2020-2

10
Zapisnik javnog bilježnika; 15.7.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 452/2020-2

11
Ovršna isprava; 14.5.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 866/2019-2

12
Utvrđenje vrijednosti; 20.1.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1529/2019-5

13
Ugovor o nalogu; 10.12.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1161/2018-2

14
Zastara; 28.10.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 549/2019-2

15
Ovršna isprava; 19.9.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 376/2019-3

16
Ugovor o darovanju; 26.8.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 470/2018-6

17
Pravni interes; 30.4.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 671/2018-4

18
Javnobilježnički akt i pravni interes za vođenje parnice; 29.4.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 933/2017-2

19
Ovršna isprava; 8.4.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 169/2019-2

20
Forma ugovora; 24.1.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 557/2018-2

21
Ugovor o zajmu; 31.10.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 1247/2018-2

22
Ugovor o darovanju; 20.9.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 291/2017-2

23
Ovršna isprava; 16.7.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1610/2016-2

24
Tužba radi utvrđenja dospjelosti potraživanja iz javnobilježničkog akta; 18.6.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 960/2018-2

25
Ugovor o doživotnom uzdržavanju; 17.5.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 716/2017-2

26
Javnobilježnički akt; 31.1.2018 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 763/2016-3

27
Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju; 31.10.2017 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 474/2016-2

28
Oslobođenje od plaćanja javnobilježničke nagrade i naknade troškova javnog bilježnika; 8.6.2017 · Sentence županijskih sudova u RH

Područje: Oslobođenje od plaćanja javnobilježničke nagrade i naknade troškova javnog bilježnika

Broj odluke: Gž-2899/16-2

29
Obveze s više dužnika ili vjerovnika - solidarne obveze - solidarnost dužnika; 16.7.2015 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž-912/15-2

30
Vrste i predmet upisa - uknjižba - tabularna isprava; 21.11.2013 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž-2030/13-2

31
Ovršna isprava; 11.10.2010 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž.1025/10-2

32
Ovršna isprava - ovršna javnobilježnička odluka i ovršna javnobilježnička isprava; 28.6.2010 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž-782/10-2

33
Darovni ugovor; 25.1.2010 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž.1314/09-2

34
Ovršna isprava; 28.10.2008 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž.1343/08-2

35
Ovršna isprava; 1.10.2008 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž.975/08-2

36
Ovršna isprava; 8.2.2008 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž.41/08-2

37
Ovršna javnobilježnička odluka i ovršna javnobilježnička isprava; 17.5.2007 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž- 594/07-2

38
PUNOMOĆ ; 25.9.2006 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž.215/06-2

39
PRIVREMENA MJERA; 8.5.2006 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž.1080/06-2

40
ODGODA OVRHE NA PRIJEDLOG OVRŠENIKA; 5.9.2005 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž.1482/05-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a