Poredano po:

Broj dokumenata: 84

1
Prorogacijska klauzula nasuprot pravu tužitelja na pristup sudu; 28.12.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 1051/2021-2

2
Pravo na dom; 29.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 151/2021-2

3
Pravo na dom; 19.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 698/2021-2

4
Povreda prava na dom; 4.11.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 666/2021-2

5
Odgovornost Republike Hrvatske; 28.10.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1632/2019-3

6
Pravo na dom u pogledu dijela založene nekretnine; 18.10.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 1729/2021-2

7
Isplata razlike između zaštićene i slobodno ugovorene najamnine - pravo na mirno uživanje vlasništva; 20.9.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 992/2021-3

8
Test razmjernosti; 9.9.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 781/2021-2

9
Test razmjernosti; 26.8.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 839/2021-2

10
Povreda prava na mirno uživanje vlasništva; 27.7.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1333/2019-2

11
Naknada štete; 6.7.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 682/2021-2

12
Prigovor prava na dom; 10.6.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 643/2021-2

13
Naknada štete zbog boravka u neadekvatnim uvjetima u zatvoru; 4.6.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 415/2021-2

14
Pravo na dom; 8.4.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 740/2020-2

15
Otkaz najma i pravo na dom; 21.1.2021 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1735/2020-3

16
Naknada neimovinske štete; 24.12.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 91/2020-2

17
Pravo na dom - primjena odredaba koje se odnose na javnu vlast; 22.12.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 488/2020-2

18
Pravo na dom; 19.11.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1830/2019-2

19
Povreda konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda; 24.9.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 416/2020-2

20
Test vaganja; 21.9.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 684/2020-2

21
Pravo na dom; 10.9.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 340/2020-9

22
Prigovor prava na dom; 31.8.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 182/2020-2

23
Pravo na dom; 1.7.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1567/2019-2

24
Pravo na dom; 30.6.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1289/2019-2

25
Pravo na dom; 3.6.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 476/2020-2

26
Pravo na dom; 29.4.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 239/2020-2

27
Pravičan odnos ravnoteže; 18.3.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 254/2019-2

28
Dosjelost - nekretnine u društvenom vlasništvu; 4.3.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1135/2019-2

29
Pravo na dom; 17.2.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 284/2020-2

30
Pravo na dom; 10.2.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 93/2019-3

31
Test razmjernosti; 4.2.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1415/2019-5

32
Pravo na dom; 23.1.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1892/2019-2

33
Neimovinska šteta zbog povrede prava osobnosti zbog neadekvatnih uvjeta lišenja slobode; 22.1.2020 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 418/2018-3

34
Pravo na dom - pojedinačna privatna prava; 10.10.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2640/2019-2

35
Stjecanje svojstva zaštićenog najmoprimca; 19.9.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1265/2019-2

36
Pravo na dom - pitanje blaže mjere; 17.9.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 816/2018-2

37
Pravo na dom - test razmjernosti; 2.9.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 611/2019-2

38
Pravo na dom; 15.7.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 681/2019-2

39
Građansko procesno pravo - parnični postupak - općenito o parničnom postupku - stranke - suparničari - nužni; 11.7.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1090/2019-3

40
Naknada štete; 30.5.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 811/2017-2

41
Naknada štete; 28.5.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 397/2019-2

42
Pravo na dom - tijelo javne vlasti; 23.5.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 47/2018-2

44
Pravo na dom; 6.5.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 516/2019-2

45
Pravo na dom; 18.4.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 806/2019-2

46
Zabrana preispitivanja strane sudske odluke; 17.4.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 115/2017-2

48
Pravo na dom; 1.4.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1848/2017-2

50
Građansko procesno pravo- izvanparnični postupak- općenito- troškovi; 19.3.2019 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ob 474/2018-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a