Poredano po:

Broj dokumenata: 11094

1
Određivanje nadležnosti žalbenog suda; 6.10.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 754/2022-2

2
Spor o sastavu imovine; 30.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 366/2022-2

3
Nedostojnost nasljednika za nasljeđivanje; 28.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 3157/2022-2

4
Redoslijed rješavanja spornih pitanja u ostavinskom postupku; 28.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 3018/2022-2

5
Tužba za ispravak zbog upisa određenog obnovom zemljišne knjige; 28.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 397/2022-2

7
Predbilježba prava nazadkupa; 28.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 499/2022-2

8
Utvrđenje imovine ostavitelja; 27.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1505/2022-2

9
Pravne posljedice pravomoćnog okončanja ostavinskog postupka; 27.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1510/2022-2

10
Sporovi o pravu korištenja grobnog mjesta; 26.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 687/2022-2

11
Manje vjerojatno pravo sunasljednika; 26.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 660/2022-2

12
Ponavljanje postupka; 26.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 550/2022-2

13
Raspoređivanje naknadno pronađene imovine ostavitelja; 23.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1438/2022-2

14
Izvanknjižno vlasništvo nekretnine; 23.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1568/2022-2

15
Pobijanje javne oporuke u ostavini; 23.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 3020/2022-2

16
Definiranje naknadno pronađene imovine ostavitelja; 22.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 741/2022-2

17
Utvrđenje izvanbračnog druga ostavitelja; 22.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1228/2022-2

18
Pravni karakter odluke o rješavanju sukoba nadležnosti; 21.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 983/2022-2

19
Prijedlog za povrat u prijašnje stanje; 21.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1252/2022-2

20
Zahtjev za izdvajanje predmeta kućanstva; 21.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1428/2022-2

21
Mjesna nadležnost; 20.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1071/2022-2

22
Pobijanje nasljedničkih izjava u pogledu valjanosti oporuke; 20.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1326/2022-2

23
Nesposobnost za rad punomoćnika kao razlog za povrat u prijašnje stanje; 20.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 868/2022-2

24
Grobni očevidnik; 20.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 3135/2022-2

25
Uknjižba prava vlasništva u zemljišnu knjigu; 19.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 1/2022-2

26
Obustava ovrhe; 19.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 466/2022-2

27
Pobijanje formalno valjane oporuke; 19.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 925/2022-2

28
Pravo na isplatu plaće; 16.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 129/2022-2

29
Pristojba na žalbu protiv rješenja o nasljeđivanju; 16.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 922/2022-3

30
Povreda načela raspravljanja pred sudom; 16.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 562/2022-2

31
Pristojbena obveza za prigovor; 15.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 378/2022-2

32
Konfrontacija prava utemeljenih na zakonskom nasljeđivanju i nasljeđivanju na temelju oporuke; 15.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 966/2022-2

33
Odgovornost jedinice lokalne samouprave; 15.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1202/2022-2

34
Rješenje o osiguranju prisilnim zasnivanjem zajedničkog založnog prava na nekretninama protivnika osiguranja; 15.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 254/2022-2

35
Zabilježba pokretanja ovršnog postupka; 15.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 337/2022-2

36
Prava radnika uz roditeljski dopust; 15.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 469/2022-2

37
Nesporna činjenica naknadno pronađene imovine ostavitelja; 15.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 627/2022-2

38
Pravo na djelomično ostvarivanje samostalne roditeljske skrbi radi određenih prava maloljetnog djeteta; 15.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ob 25/2022-2

39
Prijenos nasljednog dijela na sunasljednika; 14.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1315/2022-2

40
Pravilna dostava odluke o otkazu; 14.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 801/2022-2

41
Utvrđenje da je sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme; 14.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 811/2022-3

42
Visina tražbine kao bitna činjenica pri utvrđenju pravične ravnoteže interesa stranaka; 14.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 292/2022-2

43
Uručenje pripadajućeg zakonskog nasljednog dijela; 14.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 3032/2022-2

44
Vještačenje radi utvrđenja prava na nužni dio; 13.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 886/2022-2

45
Određivanje ovrhe u korist i protiv sljednika; 12.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 349/2022-2

46
Trošak parničnog postupka; 12.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 130/2022-2

47
Prijedlog za ovrhu ispražnjenjem i predajom nekretnine; 12.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 372/2022-2

48
Spor o valjanosti ugovora o doživotnom uzdržavanju; 12.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 638/2022-2

49
Ovlaštenje treće osobe na isticanje prigovora u pogledu zaplijenjene nekretnine; 9.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 336/2022-2

50
Prigovor zastare u ovrsi; 9.9.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 319/2022-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a