Poredano po:

Broj dokumenata: 10765

1
Učinak ugovora o dosmrtnom uzdržavanju na spor nasljednika o opsegu ostavine; 30.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 430/2022-2

2
Troškovi u postupcima koji ovise o istom pravnom pitanju; 28.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 720/2022-2

3
Smrt nasljednika tijekom trajanja ostavinskog postupka; 27.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 699/2022-2

4
Žalba na odluku suda o troškovima; 27.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 546/2022-2

5
Troškovi postupka u povodu povlačenja tužbe i odbijanja protutužbe; 24.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 425/2022-2

6
Stjecanje dosjelošću nekretnine u vlasništvu lokalne samouprave; 24.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 998/2022-2

7
Izdavanje potvrde pravomoćnosti i ovršnosti; 24.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 257/2022-2

8
Uvjeti za određivanje ovrhe na plaći ovršenika; 23.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 271/2022-2

9
Troškovi postupka uslijed povlačenja tužbe; 23.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 493/2022-2

10
Suvlasnička zajednica; 21.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 681/2022-2

11
Dostava poziva za plaćanje predujma troškova; 20.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 266/2022-2

12
Odgoda ovrhe na prijedlog ovrhovoditelja uz protivljenje ovršenika; 17.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 206/2022-2

13
Savjestan posjed nekretnine; 17.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 938/2022-2

14
Naknada troška za sastav tzv. ostalih podnesaka; 14.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 523/2022-2

15
Status bivšeg izvanbračnog druga ostavitelja; 13.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 641/2022-2

16
Utvrđenje nastupa dospjelosti tražbine; 13.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 168/2022-2

17
Izvanbračni drug ostavitelja; 10.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 639/2022-2

18
Nasljednička zajednica; 10.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 534/2022-2

19
Ispravljanje zbroja u presudi; 10.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 780/2022-2

20
Javnobilježnički akt kao ovršna isprava; 10.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 205/2022-2

21
Procesne ovlasti prvostupanjskog suda u parnici; 9.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 487/2022-3

22
Prijava za korupciju; 9.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 521/2022-3

23
Pravo na zatezne kamate za ukupni iznos naknade nematerijalne štete; 9.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 624/2022-2

24
Razlozi za izvanredni otkaz navedeni u odluci o izvanrednom otkazu; 9.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 489/2022-2

25
Deklaratorna odluka o prestanku radnog odnosa; 9.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 78/2022-2

26
Način raspoređivanja naknadno pronađene imovine ostavitelja; 9.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 615/2022-2

27
Namirenje troškova uspostave ranijeg posjedovnog stanja; 9.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 174/2022-2

28
Vlasništvo nekretnine kao uvjet za određivanje prisilnog založnog prava; 9.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 232/2022-2

29
Kumulativno ostvarivanje dodataka za sate ostvarene u prekovremenom radu; 9.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 525/2022-2

30
Status poštenog graditelja; 9.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 530/2022-2

31
Stupanje novog tužitelja u parnicu; 9.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1695/2022-2

32
Prekid zastare uslijed djelomičnog podmirenja štete; 8.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 644/2022-2

33
Sudjelovanje nasljednika u ostavinskom postupku radi utvrđenja rodoslovlja ostavitelja; 7.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 416/2022-2

34
Uvjeti za odgodu ovrhe; 7.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 186/2022-2

35
Naknada troškova postupka uslijed spajanja postupaka; 6.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 738/2022-2

36
Naknada troškova za podneske u kojima se ponavljaju prije izneseni navodi; 6.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 784/2022-2

37
Naknada za zdravstvene radnike; 6.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 789/2022-2

38
Početak tijeka zastare za zahtjev za naknadu štete nastale zbog ozljede na radu; 3.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 1888/2021-2

39
Vjerojatnost postojanja otkaznog razloga; 3.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 653/2022-3

40
Zastara potraživanja radnika s osnove ozljede na radu; 3.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 1888/2021-2

41
Namirenje tražbina iz kupovnine; 2.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 181/2022-2

42
Trenutak stjecanja nasljedstva; 1.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 474/2022-2

43
Priznanje duga poslodavca kao osnov prekida zastare; 1.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 218/2022-5

44
Početak tijeka zateznih kamata za naknadu nematerijalne štete; 1.6.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 393/2022-2

45
Zaštita prava založnog vjerovnika; 31.5.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 194/2022-2

46
Odnos vrijednosti nekretnine ovršenika naspram visine tražbine ovrhovoditelja; 27.5.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 173/2022-2

47
Odgovornost poslodavca za štetu usprkos poštivanju propisa zaštite na radu; 27.5.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1803/2021-2

48
Dokazivanje nastanka troškova izvansudske ovrhe; 26.5.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 270/2022-3

49
Smetanje posjeda izgradnjom zida; 26.5.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 32/2022-2

50
Vrijednost predmeta spora; 26.5.2022 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 778/2022-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a