Poredano po:

Broj dokumenata: 12284

1
Primjena postupovnih odredbi ostavinskog postupka; 28.5.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 229/2022-2

2
Namirenje pristojbene obveze protivne strane; 28.5.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 239/2024-2

3
Zabilježba ugovora o poslovnoj suradnji; 27.5.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 69/2023-2

4
Namirenje troškova ovrhe; 27.5.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 92/2024-2

5
Izvršenje obveze umjesto dužnika; 27.5.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 412/2023-3

6
Nepostojanje pristojbene obveze na prijedlog za ovrhu; 24.5.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1325/2022-2

7
OIB ovrhovoditelja; 23.5.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 498/2023-2

8
Zloupotreba procesnih prava; 23.5.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 284/2024-4

9
Obveza plaćanja sudskih pristojbi; 20.5.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 834/2024-2

10
Obustava postupka u odnosu na sve okrivljenike; 17.5.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kžm 1/2024-4

11
Nedostatak dokaza; 17.5.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 216/2024-4

12
Ukidanje istražnog zatvora; 17.5.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kir 334/2024-6

13
Opoziv uvjetne osude uslijed počinjenja novog kaznenog djela; 17.5.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 230/2024-4

14
Obvezno oduzimanje vatrenog oružja i streljiva; 17.5.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 273/2024-4

15
Ništetnost jednostrano određene kamatne stope; 16.5.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1876/2021-5

16
Presuđena stvar; 16.5.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kžzd 35/2024-6

17
Odgovornost prethodnog vlasnika obrta; 15.5.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1694/2020-2

18
Trajanje mjere opreza; 14.5.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kir 255/2024-5

19
Mjera opreza javljanja policijskoj postaji; 14.5.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kir 256/2024-6

20
Ukidanje mjere opreza uslijed odbačaja kaznene prijave; 14.5.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kir 257/2024-4

21
Nagrada za zastupanje u postupcima smetanja posjeda; 13.5.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 628/2024-2

22
Uloga osiguravajućeg društva pri naknadi štete; 9.5.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1122/2022-3

23
Odbačaj tužbe podnesene protiv preminule osobe; 8.5.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 789/2024-2

24
Utvrđenje vrijednosti spora u slučaju subjektivne kumulacije; 3.5.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 18/2024-2

25
Primjena tarife i vrijednosti boda; 3.5.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 401/2023-2

26
Dostava u Republiku Srbiju; 2.5.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 592/2024-2

27
Pravična ravnoteža interesa stranaka u ovrsi; 30.4.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 405/2023-2

28
Odgoda ovrhe u povodu parnice; 30.4.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 477/2023-2

29
Troškovi postupka uslijed povlačenja tužbe; 30.4.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 540/2024-2

30
Uredna privatna tužba; 30.4.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 109/2024-3

31
Učinak zabilježbe pokretanja postupka; 29.4.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Zk 7/2024-2

32
Pravo stanovanja u obiteljskom domu; 29.4.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr Ob 8/2024-2

33
Nasljednici kao jedinstveni i nužni suparničari; 26.4.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1006/2023-6

34
Nadležnost trgovačkog suda; 26.4.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 686/2024-2

35
Vrijednost predmeta spora; 26.4.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 699/2024-2

36
Spor o opsegu ostavine; 25.4.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 220/2024-2

37
Prava optuženika tijekom postupka; 25.4.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 229/2024-4

38
Visina jamstva; 25.4.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kir 274/2024-3

39
Istražni zatvor za EU državljane; 25.4.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kir 275/2024-3

40
Troškovi postupka u obiteljskim predmetima; 25.4.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ob 105/2024-2

41
Kazneno djelo izvršeno nečinjenjem; 25.4.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 115/2023-8

42
Kazneno djelo povrede djetetovih prava; 25.4.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kžzd 38/2024-7

43
Žalba na kaznenopravnu sankciju; 25.4.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 591/2023-4

44
Upis prisilnog založnog prava neovisno o visini tražbine; 25.4.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž Ovr 195/2024-2

45
Žalba na rješenje o troškovima kaznenog postupka; 24.4.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 177/2024-2

46
Zabrana približavanja; 24.4.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Kž 186/2024-4

47
Valjana oporuka; 24.4.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 2881/2023-7

48
Poslovno uvjetovani otkaz; 24.4.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž R 148/2024-2

49
Opći zastarni rok za tražbinu suvlasnika; 24.4.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 1829/2022-3

50
Zastara tražbine ovrhovoditelja uslijed izvansudske ovrhe; 24.4.2024 · Sentence županijskih sudova u RH

Broj odluke: Gž 693/2024-3

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Trgovački sudovi
Općinski sudovi
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a