Poredano po:

Broj dokumenata: 25

1
Umješač - intervencijski efekt; 10.9.2019 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Rev 483/2016-2

2
Naknada štete - gubitak zarade od najamnine - zastara tražbine; 22.1.2019 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Rev 1104/2018-3

3
Forma ugovora o darovanju; 30.8.2017 · Sentence Vrhovnog suda RH

Područje: Forma ugovora o darovanju

Broj odluke: Rev 1182/14

4
Raskid ugovora; 21.8.2015 · Sentence Vrhovnog suda RH

Područje: Raskid ugovora

Broj odluke: Rev 1798/11-2

5
Pobijanje pravnih radnji dužnika; 26.5.2015 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Rev 2537/11-2

6
Pobijanje dužnikovih pravnih radnji; 26.5.2015 · Sentence Vrhovnog suda RH

Područje: Pobijanje dužnikovih pravnih radnji

Broj odluke: Rev 2537/11-2

7
Raskid ugovora; 24.2.2015 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Rev 1798/11-2

8
Otkaz ugovora s ponudom izmijenjenog ugovora o radu; 16.9.2014 · Sentence Vrhovnog suda RH

Područje: Otkaz ugovora s ponudom izmijenjenog ugovora o radu

Broj odluke: Revr 664/13-2

9
Opoziv odluke o otkazu ugovora o radu; 30.10.2013 · Sentence Vrhovnog suda RH

Područje: Opoziv odluke o otkazu ugovora o radu

Broj odluke: Revr 1786/12-2

10
Pobijanje dužnikovih pravnih radnji; 6.6.2012 · Sentence Vrhovnog suda RH

Područje: Pobijanje dužnikovih pravnih radnji

Broj odluke: Rev 1432/08-2

11
Pobojnost kupoprodajnog ugovora; 29.5.2012 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Rev 501/10-2

12
Naknada štete; 21.9.2011 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Rev 1672/09-2

13
Usmeni ugovor o darovanju; 9.3.2011 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Rev 211/09-2

14
Preraspodjela (skraćenje) radnog vremena; 1.7.2009 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Revr 130/09-2

15
Odgovornost za štetu po kriteriju izvanugovorne-deliktne odgovornosti; 21.4.2009 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Rev 43/09-2

16
Ugovorna kazna; 10.3.2009 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Revt 152/08-2

17
Raskid ugovora o radu zbog promijenjenih okolnosti ; 15.10.2008 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Revr 304/08-2

18
Zastoj zastarijevanja ; 15.10.2008 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Rev 308/07-2

19
Naknada štete ; 23.7.2008 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Rev, 1131/07-2

20
Pravna priroda ugovornog odnosa stranaka; 9.7.2008 · Sentence Vrhovnog suda RH

Područje: Pravna priroda ugovornog odnosa stranaka

Broj odluke: Revt 24/07-2

21
Podijeljena odgovornost za nastanak štetnog događaja ; 1.7.2008 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Rev 1126/07-2

22
UGOVOR O REALIZACIJI UVJETA POBOLJŠANJA STANOVANJA ; 18.6.2008 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Rev.128/2008-2

23
Ugovor o građenju ; 18.6.2008 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Rev 128/08-2

24
SOLIDARNA ODGOVORNOST ; 10.6.2008 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Revr. 39/2007-2

25
Odgovornost za naknadu štete - poskliznuće i pad na javnoj cesti; 23.1.2008 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Gzz. 9/07-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a