Poredano po:

Broj dokumenata: 19

1
Dosjelost - u kojem trenutku moraju biti ispunjene pretpostavke za stjecanje prava vlasništva; 9.7.2019 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Rev 2430/2019-2

2
Pretpostavke za stjecanje prava vlasništva dosjelošću; 6.3.2019 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Rev x 497/2018-2

3
4
Nedopustivost ovrhe na dijelu nekretnine; 24.5.2017 · Sentence Vrhovnog suda RH

Područje: Nedopustivost ovrhe na dijelu nekretnine

Broj odluke: Rev 919/17-2

5
Stjecanje prava vlasništva na zajedničkim prostorijama; 24.7.2012 · Sentence Vrhovnog suda RH

Područje: Stjecanje prava vlasništva na zajedničkim prostorijama

Broj odluke: Rev-x 605/11-2

6
Nevaljana uknjižba prava vlasništva; 14.2.2012 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Rev 336/10-2

7
Načelo povjerenja u zemljišne knjige; 15.12.2011 · Sentence Vrhovnog suda RH

Područje: Načelo povjerenja u zemljišne knjige

Broj odluke: Rev 60/10-2

8
Stjecanje prava vlasništva nekretnine dosjelošću ; 23.3.2011 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Rev 1519/09-2

9
Pravo na posjed; 3.3.2010 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Rev-x 674/09-2

10
Tabularna isprava; 3.11.2009 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Rev 363/08-3

11
Vlasnička tužba; 11.3.2009 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Rev 1446/08-2

12
Objekti prava vlasništva; 11.11.2008 · Sentence Vrhovnog suda RH

Područje: Objekti prava vlasništva

Broj odluke: Rev 96/08-2

13
Predaja u posjed ; 5.11.2008 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Rev 567/06-2

14
Založno pravo ; 17.9.2008 · Sentence Vrhovnog suda RH

Područje: ZALOŽNO PRAVO

Broj odluke: Rev 1227/2007-2

15
Aktivna legitimacija ; 1.7.2008 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Rev 775/07-2

16
AKTIVNA LEGITIMACIJA PREDMNIJEVANOG VLASNIKA ; 1.7.2008 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Rev. 775/2007-2

17
Imovinski odnosi izvanbračnih drugova; 9.4.2008 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Rev. 745/07-2

18
Isključenje iz suvlasničke zajednice nekretnina; 2.4.2008 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Rev 629/06-2

19
Sporazum o zasnivanju založnog prava; 3.10.2007 · Sentence Vrhovnog suda RH

Broj odluke: Revt 65/07-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a