Poredano po:

Broj dokumenata: 10

1
Privremeno korištenje veza; 25.9.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3368/2020-2

2
Prestanak službe; 15.5.2018 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2950/2017-2

3
Povreda službene dužnosti; 24.5.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 243/2017-2

4
Uklanjanje reklamnog panoa; 10.5.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2888/2016-2

5
Razrješenje pročelnika; 16.3.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3762/2016-3

6
Obnašanje dužnosti općinskog načelnika; 28.11.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-10218/2009-4

7
Raspored na radno mjesto; 15.9.2010 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-2218/2008-5

8
Raspored na radno mjesto; 8.9.2010 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-7721/2007-6

9
Ništetnost upravnog rješenja; 2.12.2009 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-6335/2007-5

10
Predsjedanje sjednicom gradskog vijeća ; 2.4.2009 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Zpa-25/2008-7

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a