Poredano po:

Broj dokumenata: 44

1
Šutnja uprave; 28.4.2020 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 791/2020-2

2
Rješenje o uvjetima građenja; 6.2.2019 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2518/2018-3

3
Naknada za oduzetu imovinu; 28.6.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1989/2017-3

4
Porez na promet nekretnina; 14.6.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1933/2017-2

5
Uklanjanje reklamnog panoa; 10.5.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 2888/2016-2

6
Naknada za oduzetu imovinu; 20.4.2017 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 157/2017-2

7
Priznanje prava vlasništva; 20.7.2016 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 1267/2016-2

8
Davanje suglasnosti; 19.5.2016 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž-1185/16-2

9
Stjecanje prava vlasništva; 12.6.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us 11613/2011-4

10
Postavljanje reklame; 30.4.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-3593/2011-13

11
Promjena katastarskog upisa; 30.4.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-13034/2011-5

12
Koncesija; 9.1.2014 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-8596/2011-11

13
Utvrđivanje prava vlasništva; 30.10.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Područje: Utvrđivanje prava vlasništva

Broj odluke: Us-2885/2010-8

14
Pravo vlasništva; 29.5.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-7721/2011-7

15
Uređenje međe; 23.5.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-7504/2011-7

16
Naknada za oduzetu imovinu; 24.4.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-6525/2011-10

17
Utvrđivanje prava vlasništva; 13.2.2013 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-4569/2010-6

18
Porez na cestovna motorna vozila; 4.10.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž-89/2012-6

19
Suglasnost za stjecanje prava vlasništva; 16.5.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-8773/2010-4

20
Postavljanje ljetne terase; 22.2.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-9374/2009-4

21
Upis u posjedovni list; 1.2.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-11151/2009-7

22
Naknada za oduzetu imovinu; 4.1.2012 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-11373/2009-7

23
Naknada za oduzetu imovinu; 19.10.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-6178/2008-6

24
Katastarski upis; 12.10.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-10658/2008-7

25
Pravo vlasništva; 5.5.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-6292/2008-4

26
Lokacijska dozvola; 23.3.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-12371/2007-6

27
Suglasnost za stjecanje prava vlasništva; 9.3.2011 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-11379/2007-4

28
Pravo vlasništva; 24.11.2010 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-12839/2007-4

29
Prestanak prava korištenja građevinskog zemljišta; 18.11.2010 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-3297/2007-7

30
Stjecanje prava vlasništva; 14.4.2010 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-11737/2006-5

31
Naknada za oduzetu imovinu; 1.4.2010 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-9549/2006-5

32
Oduzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta; 18.3.2010 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-11636/2006-7

33
Pravo vlasništva; 10.12.2009 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-2557/2006-7

34
Upis u posjedovni list; 26.11.2009 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-2555/2006-7

35
Stjecanje prava vlasništva; 22.10.2009 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-6749/2007-3

36
Stjecanje prava vlasništva; 22.10.2009 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-2755/2007-5

37
Naknada za oduzetu imovinu; 19.3.2009 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-7267/2005-9

38
Rudarska koncesija; 12.3.2009 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-8019/2005-8

39
Poništenje rješenja; 19.2.2009 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-5410/2008-7

40
Pravo vlasništva na neizgrađenom građevinskom zemljištu; 11.7.2008 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-7920/2006-4

41
Naknada za oduzetu imovinu; 7.5.2008 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-6392/2003-6

42
Građevna dozvola; 10.4.2008 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-4286/2005-12

43
Naknada za oduzetu imovinu; 13.3.2008 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-4459/2004-5

44
Otklanjanje nedostataka u građevini; 21.2.2008 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Us-2860/2004-4

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a