Poredano po:

Broj dokumenata: 4844

1
Zabrana izvođenja rudarskih radova; 9.12.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 334/2021-2

2
Postupanje javnopravnog tijela; 2.12.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 5156/2019-4

3
Povrat carinskog duga; 1.12.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 203/2021-2

4
Porezni nadzor; 25.11.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 3/2021-4

5
Prisilna naplata; 25.11.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 201/2021-2

6
Manje obračunati porez na dohodak i porez na dodanu vrijednost; 24.11.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 14/2021-2

7
Status ratnog vojnog invalida; 16.11.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 349/2021-2

8
Zabrana nepoštenih trgovačkih praksi; 11.11.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 355/2021-2

9
Promjene katastarskog upisa; 11.11.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 663/2021-2

10
Katastarska izmjera; 11.11.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 384/2021-3

11
Prava iz mirovinskog osiguranja; 9.11.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 168/2021-2

12
Uporabna dozvola; 4.11.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 276/2021-2

13
Dopust zbog njege djeteta; 4.11.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 176/2021-3

14
Pravo na starosnu mirovinu; 4.11.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 42/2021-2

15
Invalidska mirovina; 4.11.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 344/2021-2

16
Naknada za izvlašteno zemljište; 29.10.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 664/2021-3

17
Porez na promet nekretnina; 28.10.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 356/2021-2

18
Zlouporaba prava poreznog jamca; 27.10.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 155/2021-2

19
Zaštita potrošača; 20.10.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 109/2021-2

20
Poništavanje ugovora o nagodbi; 20.10.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 86/2021-3

21
Priznavanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja; 19.10.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 8/2021-3

22
Uklanjanje građevine; 14.10.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 294/2021-2

23
Naknada za oduzetu imovinu; 14.10.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 669/2021-3

24
Porez na promet nekretnina; 14.10.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 17/2021-2

25
Registracija žiga; 14.10.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 226/2021-2

26
Naknada za oduzetu imovinu; 14.10.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 593/2021-2

27
Određivanje mirovine; 12.10.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 308/2021-2

28
Status ratnog vojnog invalida; 12.10.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 9/2021-6

29
Status ratnog vojnog invalida; 12.10.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 58/2021-4

30
Svojstvo osiguranika; 12.10.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 346/2021-2

31
Uklanjanje građevine; 8.10.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 559/2021-2

32
Rješavanje spora između korisnika i operatora; 7.10.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 281/2021-2

33
Utvrđivanje javnog vodnog dobra; 7.10.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 775/2021-2

34
Utvrđenje javnog dobra; 7.10.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 597/2021-3

35
Odbačaj žalbe; 7.10.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 536/2021-2

36
Status ratnog vojnog invalida; 5.10.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 61/2021-2

37
Utvrđivanje javnog dobra; 30.9.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 599/2021-2

38
Primitak u hrvatsko državljanstvo; 30.9.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 300/2021-2

39
Uklanjanje građevine; 30.9.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 212/2021-4

40
Naknada za oduzetu imovinu; 30.9.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 215/2021-3

41
Ispravak rješenja; 30.9.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 263/2021-2

42
Naknada za oduzetu imovinu; 30.9.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 587/2021-2

43
Naknada za oduzetu imovinu; 24.9.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 667/2021-2

44
Uklanjanje građevine; 24.9.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 549/2021-2

45
Rješenje o izvedenom stanju; 24.9.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 540/2021-2

46
Uklanjanje građevine; 24.9.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 788/2021-2

47
Uklanjanje bazne stanice; 23.9.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 563/2021-2

48
Porez na dodanu vrijednost; 23.9.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 152/2021-2

49
Žalba protiv rješenja upravnog suda; 23.9.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 332/2021-2

50
Ozljeda na radu; 21.9.2021 · Sentence Visokog upravnog suda RH

Broj odluke: Usž 285/2021-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Trgovački sudovi
Općinski sudovi
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a