Poredano po:

Broj dokumenata: 130

1
Zastara tražbine naknade za odvoz komunalnog otpada; 28.9.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 126/2019-2

2
Sklapanje ugovora o kreditu od strane osobe koja nije banka; 2.9.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1351/2020-2

3
Postojanje i valjanost ugovora o prijevozu; 28.8.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4762/2018-3

4
Ostvarivanje prava po osnovi materijalnih nedostataka kupljene stvari; 21.8.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3695/2018-3

5
Pretpostavke poslovodstva bez naloga; 4.8.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5646/2017-3

6
Prestanak obveze plaćanja RTV pristojbe; 16.7.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1450/2019-2

7
Zastara zahtjeva po osnovi izdatka za drugoga; 8.7.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3704/2016-3

8
Prekid postupka - jamci platci kao suparničari; 25.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6959/2019-2

9
Prava naručitelja u slučaju nedostataka obavljenog posla; 25.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 7288/2016-2

10
Zastara tražbine iz ugovora o kreditu sklopljenog između pravnih osoba; 25.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3502/2018-2

11
Djelomična otplata duga - prekid zastare; 12.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2016/2017-3

12
Naplata po zadužnici - početak tijeka zastare; 9.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 99/2020-2

13
Valjanost ugovora o cesiji; 8.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1395/2018-2

14
Ugovor o zajmu strane valute između rezidenata; 8.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5023/2017-4

15
Priznanje duga - potpisivanje okončane situacije; 8.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6546/2016-2

16
Zastara zahtjeva za vraćanjem primljenog temeljem ništetnog pravnog posla; 3.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4242/2018-3

17
Stopa zateznih kamata na troškove postupka; 2.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 253/2020-2

18
Zastarijevanje zahtjeva za naknada štete prouzročene kaznenim djelom; 1.6.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5399/2018-2

19
Pravni interes cedenta za ispunjenjem ustupljene tražbine; 18.5.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 250/2018-3

21
Presumpcija postojanja tražbine i dokazivanje suprotnog; 13.5.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4985/2019-4

22
Pravo na raskid ugovora kad druga strana ne ispuni svoju obvezu - tužba za utvrđenje; 6.5.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2578/2017-3

23
Utjecaj predstečajnog postupka na valjanost ugovora o cesiji; 13.3.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4702/2018-2

24
Trajnija zajednica života; 10.3.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6270/2019-2

25
Oblik (forma) sporazuma o otpustu duga; 4.3.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5386/2017-2

26
Zastara tražbine utvrđene poreznim rješenjem u sporu radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji; 2.3.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1020/2020-3

27
Zastara tražbine naknade za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta; 28.2.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4219/2017-2

28
Prekoračenje tužbenog zahtjeva - preciziranje kamatne stope; 12.2.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4689/2017-4

29
Stjecanje bez osnove - prijenos sredstava na račun odvjetnika; 6.2.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5965/2017-3

30
Prestanak obveze ugovorom o cesiji umjesto ispunjenja; 4.2.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2242/2016-2

31
Zastara potraživanja s osnove subrogacije; 3.2.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4161/2018-3

32
Priznanje zastarjelog potraživanja; 3.2.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 107/2016-2

33
Naknada štete - početak tijeka roka zastare; 3.2.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1577/2016-2

34
Stopa zakonskih zateznih kamata na kašnjenje s plaćanjem u poslovnim transakcijama između poduzetnika; 13.1.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3186/2017-2

35
Zastara tražbine s osnove isporuke vode; 10.1.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4168/2018-2

36
Prekid postupka - nužni i jedinstveni suparničari; 30.12.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6759/2019-2

37
Priznanje duga i prekid zastare; 19.12.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5001/2017-2

38
Nastupanje osiguranog slučaja i teret dokazivanja; 11.12.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1662/2016-3

39
Nesavjesno i nepošteno vođenje pregovora; 6.12.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 35/2017-3

40
Početak tijeka zastare potraživanja odvjetnika za obavljene radnje zastupanja; 5.12.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5947/2017-4

41
Djelomična ništetnost sudske nagodbe; 4.9.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 7150/2013-9

42
Naknada koristi od upotrebe tuđe stvari; 12.7.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5309/2017-2

43
Teret dokazivanja - dospijeće računa; 9.7.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 341/2017-3

44
Ništetnost ugovora o prijenosu poslovnog udjela; 21.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3478/2019-2

45
Založno pravo otpremnika; 18.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1235/2016-4

46
Ugovor o trgovinskom zastupanju - zastara provizije; 18.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 8186/2016-2

47
Naknada štete u visini cijene popravka vozila; 13.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5361/2014-6

48
Elementi zelenaškog ugovora; 12.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4847/2016-2

49
Trgovački ugovor; 5.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2746/2019-2

50
Ispunjenje ugovora o kupoprodaji i mogućnost raskida; 4.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 419/2015-8

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a