Poredano po:

Broj dokumenata: 28

1
Obveza vlasnika na plaćanje zajedničke pričuve; 11.5.2020 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4750/2018-2

2
Naknada koristi od upotrebe tuđe stvari; 12.7.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5309/2017-2

3
Stjecanje vlasništva na temelju pravnog posla; 4.7.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6227/2016-8

4
Naknada buduće koristi; 10.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2913/2015-3

5
Vlasnička tužba na povrat stvari - pasivna legitimacija; 5.6.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2836/2019-2

6
Stjecanje dosjelošću - suvlasnički dio; 9.1.2019 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4401/2018-2

7
Sporazum o prorogaciji nadležnosti sadržan u međuvlasničkom ugovoru; 5.11.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3245/2018-5

8
Ovlaštenja upravitelja zgrade; 25.9.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1028/2015-3

9
Naknada zbog neovlaštenog korištenja poslovnog prostora; 24.9.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1738/2017-3

10
Obveznik plaćanja doprinosa za zajedničku pričuvu; 21.3.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5810/2015-2

11
Valuta obveze; 10.1.2018 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 6269/2014-3

12
Troškovi cijele nekretnine; 17.5.2017 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 7822/2013

13
Nepošteni posjednik; 2.5.2017 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 8457/2015

14
Višak pri završnoj diobi; 4.11.2015 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1394/2014

15
Hipotekarna tužba; 15.9.2015 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 7321/2014

16
Stvarno pravo – stjecanje vlasništva na temelju zakona; 2.3.2010 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-7432/06

17
Stvarno pravo – stjecanje vlasništva pretvorbom; 2.6.2009 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-4644/06

18
Ovršni postupak – ovršna isprava; ovrha na brodu; 16.3.2009 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-1090/09

19
Obvezno pravo – solidarno jamstvo ; 21.10.2008 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-2326/05

20
Stvarno pravo – hipotekarni dužnik ; 21.10.2008 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-3514/08

21
Stvarno pravo – actio negatoria; 7.10.2008 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-7367/05

22
Stvarno pravo – vlasnička tužba; 20.2.2008 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-3368/05

23
Obvezno pravo – građenje na tuđem zemljištu; 30.10.2007 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-1404/04

24
Obvezno pravo – stjecanje vlasništva nekretnine dosjelošću; 18.9.2007 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-4287/04

25
Obvezno pravo – međuvlasnički ugovor; 17.5.2007 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-5627/04

26
Ovršni postupak - učinak zabilježbe ovrhe ; 12.12.2006 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-7410/03

27
Obvezno pravo - pravo zaloga; 5.9.2006 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-2236/03

28
Obvezno pravo - zaštita prava korisnika tereta upisanog u zemljišnoj knjizi; 28.2.2006 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž-6646/03

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a