Poredano po:

Broj dokumenata: 3419

1
Ogledni postupak; 12.6.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 325/2024-4

2
Dostavljanje dokaza; 11.6.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1313/2024-2

3
Otpust duga; 10.6.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1006/2023-5

4
Punomoć-prestanak pravne osobe; 10.6.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2233/2024-2

5
Podnošenje isprava za vještačenje; 6.6.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1255/2024-2

6
Punomoć; 5.6.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2015/2023-2

7
Pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika; 4.6.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1918/2024-2

8
Zastara-CMR; 3.6.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 522/2023-2

9
Prekid zbog prestanka pravne osobe; 24.5.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1023/2024-2

10
Onemogućavanje raspravljanja pred sudom; 24.5.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1757/2023-2

11
Tužba za pobijanje- početak roka; 24.5.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2018/2024-2

12
Žalba podnesena od neovlaštene osobe; 23.5.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2037/2024-2

13
Odgovornost za štetu na autocesti nastalu naletom na pticu; 22.5.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2176/2024-2

14
Opći zastarni rok; 21.5.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1932/2022-5

15
Nagodba u solidarnoj obvezi; 20.5.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 5315/2022-2

16
Utjecaj predstečaja na parnični postupak; 17.5.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1968/2023-2

17
Ponavljanje postupka; 16.5.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1243/2024-2

18
Prethodna mjera; 16.5.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2006/2024-2

19
Ništetan ugovor - nepostojeći ugovor; 15.5.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Područje: Ništetan ugovor- nepostojeći ugovor

Broj odluke: Pž 674/2024-2

20
Prethodno pitanje; 15.5.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1978/2024-2

21
Prigovor materijalnih nedostataka kupljene stvari; 15.5.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 60/2024-2

22
Knjižni prednik; 14.5.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1221/2024-2

23
Iura novit curia; 14.5.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4253/2023-2

24
Manifestacijski zahtjev; 13.5.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 4004/2023-2

25
Stupnjevita tužba; 13.5.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1990/2024-2

26
Onemogućavanje stranke u raspravljanju pred sudom; 10.5.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1396/2023-2

27
Neuredno zastupanje; 10.5.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 671/2024-3

28
Odvajanje s osnivanjem; 8.5.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1564/2024-5

29
Upravitelj - aktivna legitimacija u postupku; 8.5.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 294/2024-2

30
Obavljanje tuđeg posla; 8.5.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1509/2022-5

31
Odgovornost članova uprave; 8.5.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 3333/2023-2

32
Odbijanje pretporeza; 7.5.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1617/2024-2

33
Šteta zbog propusta osobe ovlaštene za zastupanje da pokrene stečajni postupak; 6.5.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1862/2024-2

34
Odgovornost člana uprave - aktivna legitimacija u slučaju stečaja nad društvom; 6.5.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1862/2024-2

35
Ustup tražbine; 2.5.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 502/2024-2

36
Povlačenje tužbe; 30.4.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 870/2024-2

37
Povlačenje tužbe-troškovi; 25.4.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1315/2023-2

38
Privremena mjera zaustavljanja primjene odluke skupštine; 25.4.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1429/2024-2

39
Nemogućnost raspravljanja pred sudom; 25.4.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2202/2023-2

40
Zahtjev za mirno rješenje spora; 24.4.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1264/2023-2

41
Nemogućnost ispunjenja za koju ne odgovara nijedna strana; 23.4.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1195/2024-2

42
Preinaka tužbenog zahtjeva; 23.4.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1300/2024-3

43
Raspolaganje hipotekom; 23.4.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 2841/2023-2

44
Izgubljena zarada; 19.4.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1249/2024-2

45
Nedostatak kupljene stvari-pravo na raskid; 18.4.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1139/2024-3

46
Naknada za neovlašteno korištenje autorskog djela; 16.4.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1370/2024-2

47
Stranka-pravna osoba; 15.4.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1554/2024-2

48
Prekid postupka; 10.4.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1468/2024-2

49
Nadležnost-tajno društvo; 10.4.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 1522/2024-2

50
Naknada štete na ogradi autoceste-aktivna legitimacija; 9.4.2024 · Sentence Visokog trgovačkog suda RH

Broj odluke: Pž 190/2024-2

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Trgovački sudovi
Općinski sudovi
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a