Poredano po:

Broj dokumenata: 14

1
Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima - radnja počinjenja djela; 18.3.2015 · Sentence Visokog prekršajnog suda RH

Broj odluke: Gž-1072/15

3
Zakon o autorskom pravu i drugim srodnim pravima - priopćavanje glazbe juke boxom; 10.9.2014 · Sentence Visokog prekršajnog suda RH

Broj odluke: Gž-2719/11

4
Zakon o autorskom pravu i drugim srodnim pravima - javno priopćavanje glazbe u trgovačkim centrima; 27.8.2014 · Sentence Visokog prekršajnog suda RH

Broj odluke: Gž-1902/14

5
Zakon o autorskim pravima i srodnim pravima - javno priopćavanje glazbe na svadbi; 9.4.2014 · Sentence Visokog prekršajnog suda RH

Broj odluke: Gž-6116/11

6
Zakon o autorskim pravima i srodnim pravima - element javnosti na svadbama u ugostiteljskim objektima; 25.3.2014 · Sentence Visokog prekršajnog suda RH

Područje: Zakon o autorskim pravima i srodnim pravima - element javnosti na svadbama u ugostiteljskim objektima

Broj odluke: Gž-6371/10

7
Zakon o autorskim pravima i srodnim pravima - povreda materijalnog prava na štetu okrivljenika; 11.3.2014 · Sentence Visokog prekršajnog suda RH

Broj odluke: Gž-6562/11

8
Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima - javno priopćavanje kineskih glazbenih autorskih djela; 7.6.2013 · Sentence Visokog prekršajnog suda RH

Broj odluke: Gž-1884/11

9
Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima - element javnosti na svadbama u ugostiteljskim objektima; 10.4.2013 · Sentence Visokog prekršajnog suda RH

Područje: Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima - element javnosti na svadbama u ugostiteljskim objektima

Broj odluke: Gž-1481/10

10
Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima - odgovornost organizatora koncerta na kojem su se javno izvodila autorska glazbena djela; 6.3.2013 · Sentence Visokog prekršajnog suda RH

Područje: Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima - odgovornost organizatora koncerta na kojem su se javno izvodila autorska glazbena djela

Broj odluke: Gž-823/11

11
Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima - „priopćavanje javnosti“ i „reproduciranje“ autorskih glazbenih djela; 6.2.2013 · Sentence Visokog prekršajnog suda RH

Područje: Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima - „priopćavanje javnosti“ i „reproduciranje“ autorskih glazbenih djela

Broj odluke: Gž-1452/11

12
Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima - ne može se bez provođenja postupka zaključiti da je izvođač ujedno i korisnik autorskog djela.; 15.1.2013 · Sentence Visokog prekršajnog suda RH

Područje: Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima - ne može se bez provođenja postupka zaključiti da je izvođač ujedno i korisnik autorskog djela.

Broj odluke: Gž-1103/10

13
Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima - kažnjavanje okrivljenika za realni stjecaj; 9.1.2013 · Sentence Visokog prekršajnog suda RH

Područje: Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima - kažnjavanje okrivljenika za realni stjecaj

Broj odluke: Gž-4570/2012

14
Zakon o autorskom pravi i drugim srodnim pravima - organiziranje svadbe u ugostiteljskom objektu; 24.8.2012 · Sentence Visokog prekršajnog suda RH

Područje: Zakon o autorskom pravi i drugim srodnim pravima - organiziranje svadbe u ugostiteljskom objektu

Broj odluke: Gž-1846/10

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a