Poredano po:

Broj dokumenata: 106

1
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava - pravo na obiteljski život - lišenje roditeljskog prava; 8.1.2013 · Sentence Europskog suda za ljudska prava

Broj odluke: 37956/11

2
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava - pravo na suđenje u razumnom roku - pravo na brak; 27.11.2012 · Sentence Europskog suda za ljudska prava

Broj odluke: 38380/08

3
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava - pravo na nepristrani sud; 27.11.2012 · Sentence Europskog suda za ljudska prava

Broj odluke: 43947/10

4
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava - pravo na nepristrani sud - pravo na obranu - načelo ne bis in idem; 13.11.2012 · Sentence Europskog suda za ljudska prava

Broj odluke: 4455/10

6
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava - pravo na slobodu i sigurnost - zakonitost pritvora; 2.10.2012 · Sentence Europskog suda za ljudska prava

Broj odluke: 34722/11

7
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava - pravo na slobodu i sigurnost - zakonitost pritvora; 25.9.2012 · Sentence Europskog suda za ljudska prava

Broj odluke: 67341/10

8
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – zabrana mučenja i nečovječnog postupanja; 8.11.2011 · Sentence Europskog suda za ljudska prava

Broj odluke: 15526/10

9
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – povreda prava na poštivanje privatnog i obiteljskog života; 31.5.2011 · Sentence Europskog suda za ljudska prava

Broj odluke: 21188/09

10
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na slobodu izražavanja; 31.5.2011 · Sentence Europskog suda za ljudska prava

Broj odluke: 3699/08

11
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – povreda prava na mirno uživanje vlasništva; 29.3.2011 · Sentence Europskog suda za ljudska prava

Broj odluke: 13488/07

12
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava - povreda prava na život - neučinkovita istraga; 20.1.2011 · Sentence Europskog suda za ljudska prava

Broj odluke: 16212/08

13
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – povreda prava na život – neučinkovita istraga; 20.1.2011 · Sentence Europskog suda za ljudska prava

Broj odluke: 20106/06

14
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na suđenje u razumnom roku – kazneni postupak; 13.1.2011 · Sentence Europskog suda za ljudska prava

Broj odluke: 45190/07

15
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – zabrana mučenja i nečovječnog postupanja - pravo na slobodu i sigurnost – presumpcija nevinosti; 8.4.2010 · Sentence Europskog suda za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – zabrana mučenja i nečovječnog postupanja - pravo na slobodu i sigurnost – presumpcija nevinosti

Broj odluke: 40523/08

16
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na suđenje u razumnom roku; 1.4.2010 · Sentence Europskog suda za ljudska prava

Broj odluke: 14062/07

17
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na mirno uživanje vlasništva – pravo na pristup sudu; 1.4.2010 · Sentence Europskog suda za ljudska prava

Broj odluke: 32540/05

18
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo vlasništva – pravo na pošteno suđenje; 30.3.2010 · Sentence Europskog suda za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo vlasništva – pravo na pošteno suđenje

Broj odluke: 49049/06

19
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – neiscrpljenost domaćih pravnih sredstava; 30.3.2010 · Sentence Europskog suda za ljudska prava

Broj odluke: 49740/06

20
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pozitivne obveze države; 25.3.2010 · Sentence Europskog suda za ljudska prava

Broj odluke: 61059/08

22
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na pošteno suđenje u kaznenom postupku; 25.3.2010 · Sentence Europskog suda za ljudska prava

Broj odluke: 34687/08

23
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na obrazovanje – zabrana diskriminacije; 16.3.2010 · Sentence Europskog suda za ljudska prava

Broj odluke: 15766/03

24
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na suđenje u razumnom roku – pravo na učinkovito pravno sredstvo; 28.1.2010 · Sentence Europskog suda za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na suđenje u razumnom roku – pravo na učinkovito pravno sredstvo

Broj odluke: 21846/10

25
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na pošteno suđenje – presumpcija nevinosti; 14.1.2010 · Sentence Europskog suda za ljudska prava

Broj odluke: 29889/04

26
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava - nepristranost suda - pravo na suđenje u razumnom roku; 22.12.2009 · Sentence Europskog suda za ljudska prava

Broj odluke: 24810/06

27
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na slobodu izražavanja; 22.10.2009 · Sentence Europskog suda za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na slobodu izražavanja

Broj odluke: 25333/06

28
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na dom; 22.10.2009 · Sentence Europskog suda za ljudska prava

Broj odluke: 3572/06

29
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava - pravo na pošteno suđenje - pravo na branitelja; 15.10.2009 · Sentence Europskog suda za ljudska prava

Broj odluke: 48185/07

31
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na mirno uživanje vlasništva; 3.9.2009 · Sentence Europskog suda za ljudska prava

Broj odluke: 17124/05 i 17126/05

32
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na mirno uživanje vlasništva; 9.7.2009 · Sentence Europskog suda za ljudska prava

Područje: Postupak pred europskim sudom za ljudska prava – pravo na mirno uživanje vlasništva

Broj odluke: 23677/07

33
34
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na pristup sudu – ne bis in idem; 25.6.2009 · Sentence Europskog suda za ljudska prava

Broj odluke: 55759/07

35
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na pošteni postupak; 5.2.2009 · Sentence Europskog suda za ljudska prava

Broj odluke: 22330/05

36
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na život; 15.1.2009 · Sentence Europskog suda za ljudska prava

Broj odluke: 46598/06

37
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na mirno uživanje vlasništva i pravo na pošteni postupak; 8.1.2009 · Sentence Europskog suda za ljudska prava

Broj odluke: 25803/05

38
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava –pravo na mirno uživanje vlasništva i pravo na dom ; 6.11.2008 · Sentence Europskog suda za ljudska prava

Broj odluke: 34162/06

39
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na mirno uživanje vlasništva; 23.10.2008 · Sentence Europskog suda za ljudska prava

Broj odluke: 889/06

40
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na poštivanje privatnog i obiteljskog života; 17.7.2008 · Sentence Europskog suda za ljudska prava

Broj odluke: 11223/04

41
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava - pravo na mirno uživanje vlasništva; 1.4.2008 · Sentence Europskog suda za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava –pravo na mirno uživanje vlasništva

Broj odluke: 43389/02

42
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na pošteni postupak; 27.3.2008 · Sentence Europskog suda za ljudska prava

Broj odluke: 29549/04

43
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na pošteni postupak; 27.3.2008 · Sentence Europskog suda za ljudska prava

Broj odluke: 34499/06

44
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava - pravo na mirno uživanje vlasništva; 21.12.2007 · Sentence Europskog suda za ljudska prava

Područje: Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na mirno uživanje vlasništva

Broj odluke: 9056/02

45
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na pristup sudu; 8.11.2007 · Sentence Europskog suda za ljudska prava

Broj odluke: 38355/05

46
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na pristup sudu i pravo na mirno uživanje vlasništva; 31.10.2007 · Sentence Europskog suda za ljudska prava

Broj odluke: 41183/02

47
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – zabrana zlostavljanja i nečovječnog postupanja; 12.7.2007 · Sentence Europskog suda za ljudska prava

Broj odluke: 20877/04

48
50
Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – pravo na mirno uživanje vlasništva; 14.6.2007 · Sentence Europskog suda za ljudska prava

Broj odluke: 39810/04

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Trgovački sudovi
Općinski sudovi
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a