Poredano po:

Broj dokumenata: 7903

1
ŽS Sisak, Gž 1073/99, 27.2.2000; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: stvarno pravo

2
VSRH, Rev 1275/99, 17.2.2000; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: stvarno pravo

3
VSRH, Rev 317/00, 14.6.2000; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: radno pravo

4
VSRH, Rev 1076/00, 9.8.2000; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: radno pravo

5
ŽS Sisak, Gž 1247/99, 20.3.2000; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: odštetno pravo

6
VSRH, Rev 2936/98, 27.1.2000; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: radno pravo

7
VSRH, Rev 1908/99, 17.11.1999; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: radno pravo

8
VSRH, Rev 70799, 16.5.2000; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: radno pravo

9
ŽS Zagreb, Gž 122/00, 2.5.2000; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: radno pravo

10
VSRH, Gr 439/99, 13.4.2000; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: ovršno pravo

11
VSRH, II Kž 149/99, 15.3.1999; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: kazneno procesno pravo

12
VSRH, I Kž 241/00, 21.6.2000; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: kazneno procesno pravo

13
ŽS Dubrovnik, Gž 1196/98, 9.11.1998; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: stvarno pravo

14
ŽS Sisak, Gž 710/99, 29.11.1999; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: stvarno pravo

15
VSRH, Rev 819/96, 7.3.2000; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: obvezno pravo

16
VSRH, II Rev 3/97, 6.4.2000; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: obvezno pravo

17
VSRH, Rev 2172/99, 20.4.2000; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: obvezno pravo

18
VSRH, Rev 1241/96, 7.9.2000; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: obvezno pravo

19
VSRH, Rev 2116/97, 7.6.2000; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: pravo osiguranja

20
VSRH, Rev 1343/97, 11.5.2000; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: nasljedno pravo

21
ŽS Rijeka, Gž 1465/00, 14.6.2000; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: nasljedno pravo

22
VSRH, Rev 207/00, 6.6.2000; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: nasljedno pravo

23
VSRH, Rev 2145/97, 5.7.2000; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: nasljedno pravo

24
ŽS Šibenik, Gž 206/00, 25.4.2000; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: nasljedno pravo

25
VSRH, Rev 2321/97, 1.3.2000; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: stambeno pravo

26
VSRH, Rev 2422/96, 22.2.2000; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: stambeno pravo

27
VSRH, Rev 2415/96, 29.2.2000; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: stambeno pravo

28
VSRH, Rev 2334/97, 2.3.2000; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: stambeno pravo

29
VSRH, Rev 529/97, 26.1.2000; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: stambeno pravo

30
VSRH, Rev 700/93, 22.3.2000; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: radno pravo

31
VSRH, Rev 700/93, 22.3.2000; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: radno pravo

32
VSRH, Rev 713/00, 27.9.2000; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: radno pravo

33
VSRH, Rev 3150/99, 4.4.2000; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: radno pravo

34
ŽS Sisak, Gž 920/99, 9.3.2000; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: radno pravo

35
VSRH, Rev 1112/00, 13.7.2000; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: radno pravo

36
VSRH, Rev 3100/99, 19.4.2000; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: radno pravo

37
VSRH, Rev 2061/99, 13.6.2000; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: radno pravo

38
VSRH, Rev 3133/99, 11.4.2000; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: radno pravo

39
VSRH, Rev 207/99, 22.4.1998; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: radno pravo

40
VSRH, Rev 1918/96, 14.4.1999; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: radno pravo

41
VSRH, Gzz 22/00, 5.7.2000; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: ovršno pravo

42
ŽS Sisak, Gž1650/99, 27.1.2000; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: ovršno pravo

43
VTSRH, Pž 4772/00, 7.11.2000; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: ovršno pravo

44
ŽS Rijeka, Gž 1496/98, 27.9.2000; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: ovršno pravo

45
VSRH, Rev 1309/97, 18.4.2000; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: ovršno pravo

46
ŽS Sisak, Gž 1157/99, 20.3.2000; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: ovršno pravo

47
ŽS Sisak, Gž 1086/99, 30.3.2000; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: ovršno pravo

48
ŽS Šibenik, Gž 446/00, 17.7.2000; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: ovršno pravo

49
ŽS Šibenik, Gž 19/00, 14.2.2000; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: ovršno pravo

50
ŽS Rijeka, Gž 2000/00, 15.11.2000; 1.12.2000 · Arhiva sentenci

Područje: ovršno pravo

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Trgovački sudovi
Općinski sudovi
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a