Poredano po:

Broj dokumenata: 8

1
Gž 881/2019-2; 5.1.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim djelomičnim rješenjem prvostupanjski sud se oglasio nenadležnim i odbacio tužbu u odnosu na tužbeni zahtjev koji glasi: "Utvrđuje se da su ništetne i da ne proizvode pravne učinke akti tuženika, i to: Odluka disciplinskog suda od 21. travnja 2015. kojom se tužiteljici izriče disciplinska ...

2
Gž Ovr 186/2018-3; 9.10.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbačen je kao nedopušten prijedlog za ovrhu podnesen 07. prosinca 2016. Obrazlažući zauzeto stajalište prvostupanjski sud polazi od činjenice da je ovrhovoditelj podnio prijedlog za ovrhu na temelju ovršne isprave - presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj P-4068/11 od ...

3
Gž 296/2016-3; 15.1.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Suzane Hrabra iz Zadra poslovni broj Ovrv-1375/15 od 18. rujna 2015. kojim je tuženiku naloženo da tužitelju isplati iznos od 324,00 kn zajedno s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom te mu naknadi tr...

4
Gž 753/2017-2; 27.11.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u cijelosti je ukinut platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi od 12. siječnja 2016. godine broj Ovrv-249/16 prema kojem je tužena bila dužna platiti tužitelju iznos od 200,00 kn sa zateznom kamatom. Istom presudom naloženo je tužitelju da tuženoj naknadi parnični trošak u iz...

5
Gž-2416/16-2; 16.12.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I. izreke ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javne bilježnice S. H. br. Ovrv-1814/15 od 23. prosinca 2015. g. u dijelu kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 1.004,00 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom i naknaditi trošak ovršnog po...

6
Gž R-7/15-2; 20.4.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem u toč.I izreke prvostupanjski sud oglasio se stvarno nenadležnim za postupanje po tužbi tužiteljice protiv tužene radi utvrđenja nedopustivosti odluke tuženika - Rješenja o prestanku radnog odnosa od 30. travnja 2014.g., Klasa:112-02/14-01/14, Ur.broj:2186-06-14-424 i utvrđenja d...

7
Gž-5200/14-2; 27.2.2015 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč.I. izreke prvostupanjski sud oglasio se stvarno nenadležnim za postupanje u ovom predmetu. Toč.II. izreke određeno je da će se po pravomoćnosti tog rješenja predmet dostaviti stvarno nadležnom Upravnom sudu Republike Hrvatske.

8
Gž-1338/14-12; 24.3.2014 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbačena je tužba u ovoj pravnoj stvari.

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a