Poredano po:

Broj dokumenata: 1556

1
Gž 1315/2021-2; 8.11.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim prvostupanjskim rješenjem riješeno je tako da izreka u cijelosti glasi: "I Prekida se ostavinski postupak iza umrle Ružice Kadežabek iz Pakraca, I. Gundulića 51. II Upućuje se A2 da u roku od 30 dana po pravomoćnosti ovog rješenja pokrene ...

2
Gž R 918/2021-2; 21.10.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Nalaže se tuženiku C. K. d.d., A2 , OIB: B2 da tužitelju N. P. iz A1 , OIB: B1 isplati iznos od 96.483,10 kn (devedeset šest tisuća četir ...

3
Gž 1252/2021-2; 20.10.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je presudu kojom je u točki I. izreke naložio tuženiku da tužiteljici isplati iznos od 23.317,72 kn zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama kako je specificirana, dok je u točki II. izreke naloženo tuženiku da tužiteljici naknadi parnični trošak u iznosu od 9.7...

4
Gž Ovr 653/2021-2; 20.10.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. U izreci citiranim rješenjem o ovrsi je na temelju ovršne isprave - ugovora o nenamjenskom kreditu broj 038-56-356576 sklopljena 31. siječnja 2008. između kreditora R. A. d. d. Zagreb s jedne strane te 1. ovršenika B. Š. - vlasnice obrta Neka trgovački obrt - uslužni ...

5
Gž 1206/2021-2; 7.10.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom suđeno je u cijelosti kako slijedi: "I. Obija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi; Nalaže se tuženiku G. B. iz A2 da tužiteljici A. K. iz A1 plati iznos od 484.200,00 kn ...

6
Gž 400/2021-2; 27.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u točki 1. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici novčani iznos od 14.540,72 kn sa zakonskim kamatama koje na pojedine iznose i po stopi pobliže navedenoj u toj točki izreke teku od dospijeća do isplate, a u točki 2. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici ...

7
Gž 957/2021-3; 22.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev radi raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju kojeg su sklopile tužiteljica kao primateljica uzdržavanja i tužena kao davateljica uzdržavanja dana 30. prosinca 2008. i koji je ovjeren kod Općinskog suda u Splitu u predmetu pod brojem R-204/09 dana 13....

8
Gž 725/2021-2; 16.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom odbijeni su tužitelji s tužbenim zahtjevom da im tuženici predaju u suposjed cjelokupne nekretnine koje su predmetom ovoga spora te da im isplate iznos od 18.500,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom na iznose i za razdoblja kako je navedeno u tužbenom zahtjevu. Istom presu...

9
Gž 283/2021-2; 9.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u točki I. izreke platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika I. L. iz Zagreba broj Ovrv-8491/2018 od 7. kolovoza 2018. održan je na snazi u dijelu u kojem je tuženiku naloženo isplatiti tužitelju iznos od 202,61 kn sa zateznom kamatom od 2. rujna 2016. d ...

10
Gž 889/2021-2; 8.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u toč. I/izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice kojim je zatražila da joj tuženici predaju u posjed kuću - stan na gornjem katu kuće u Veloj Luci, u predjelu Z. V. sve označeno kao 1/2 dijela čkbr. 4529 upisane u zk.ul. B5 k.o. Vela Luka, slobodnu od svih osoba i ......

11
Gž Ovr 519/2021-2; 8.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je rješenje čija izreka glasi: "Nalaže se ovršeniku L. P. (OIB B2 ) iz A2 da nadoknadi ovrhovoditelju A. Š. (OIB B1 ) iz A1 troškove postupka izvansudske ovrhe pred Financijskom agenc ...

12
Gž 569/2021-2; 7.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom ukinut je u cijelosti platni nalog iz rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javne bilježnice J. K. iz V. broj: OVr-849/2018 od 30. ožujka 2018. te je odbijen tužbeni zahtjev kojim tužitelji traže da se naloži tuženicima isplatiti im 11.965,06 kn za zakonskom zatezno...

13
Gž Zk 75/2021-2; 6.9.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem zemljišnoknjižnog suca u točki I. izreke odbijen je prigovor predlagatelja kao neosnovan i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta istoga suda poslovni broj Z-30273/2020 od 15. srpnja 2020. te je u točki II. izreke određena zabilježba odbijenog prigovora u z ...

14
Gž 839/2021-2; 26.8.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „Nalaže se tuženicima A. I. iz A2 , OIB B2 i E. I. iz A2 , OIB B3 predati u posjed tužitelju G. Z. , A1 , OIB B1 st ...

15
Gž 89/2021-2; 26.8.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom suđeno je: "I. Utvrđuje se da je ništetan i ne proizvodi pravni učinak Darovni ugovor zaključen između M. I. iz A1 , OIB: B1 , kao darovatelja i S. D. , OIB: B4 , kao obdarenice, koji Ugovor je ovjeren pred javnim bilje ...

16
Gž 560/2021; 17.8.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Nalaže se tuženici da tužiteljici isplati iznos od 2.967,47 kuna (dvijetisućedevetstošezdesetsedam kuna i četrdesetsedam lipa) bruto sa zateznom kamatom koja teče: - na iznos od 213,14 kuna od 16. siječnja 2016. do isplate, - na iznos od 214,21 kuna od ......

17
Gž 1055/2021-2; 13.8.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju isplati iznos od 3.300,00 kn sa zateznom kamatom od 13. listopada 2016. pa do isplate te da mu naknadi prouzročeni parnični trošak u iznosu od 2.674,00 kn za zakonskom zateznom kamatom od dana presuđenja pa do isplate. 2. Protiv prvost ....

18
Gž 421/2021-2; 6.8.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom održan je na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi javnog bilježnika M. K. od 25. siječnja 2017. broj Ovr-282/2017 kojim je naloženo tuženiku da tužitelju isplati iznos od 55.652,58 kn sa zateznom kamatom od 29. prosinca 2016. pa do isplate. Istom presudom ukin ...

19
Gž 865/2021-2; 30.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom pod točkom I. izreke naloženo je tuženici isplatiti tužitelju iznos od 88.461,87 kn sa pripadajućom zateznom kamatom tekućom od 26. ožujka 2021. do isplate. Točkom II. izreke naloženo je tuženici naknaditi tužitelju trošak parničnog postupka u iznosu od 11.600,00 kn. Rješ...

20
Gž 305/2021-5; 30.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženicima da solidarno isplate tužiteljici iznos naknade štete od 23.825,00 kn sa zateznim kamatama koje teku od 19. travnja 2018. dok je tužbeni zahtjev tužiteljice za iznos 4.000,00 kn odbijen. Istom presudom naloženo je tuženicima da tužiteljici naknade pa...

21
Gž 923/2021-2; 27.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja ne dopušta se promjena tužitelja na način da umjesto tužitelja P. C. d.o.o. A1 , zastupan po punomoćnicima iz Odvjetničkog društva L. i partneri iz Zagreba, u parnični postupak stupi kao tužitelj E. M. d.o.o. A4 ...

22
Gž 896/2021-2; 23.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom je presudom odbijen tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži da mu tuženik na ime naknade štete isplati iznos od 23.341,45 kn zajedno sa pripadajućom zateznom kamatom tekućom od 16. ožujka 2013. do isplate po propisanoj kamatnoj stopi, kao i da mu naknadi prouzročeni parnični trošak (toč. ...

23
Gž 789/2021-2; 23.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Pobijanom presudom pod toč. I. izreke naloženo je tuženiku da isplati tužitelju iznos od 6.565,45 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od 24. ožujka 2020. do isplate, toč. II. izreke odbijen je zahtjev tužitelja za isplatom zateznih kamata na dosuđeni iznos od 6.565,45 kn za razdo...

24
Gž 626/2021-2; 22.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Predmet spora u ovoj pravnoj stvari je zahtjev tužitelja da im tuženik nadoknadi štetu nastalu 27. srpnja 2006. u događaju u kojemu je tuženikov pas ugrizao prvotužiteljicu za nogu, a u kojem događaju su prisustvovali tužitelji, djeca prvotužiteljice, tada maloljetni S. K. i maloljetna An ...

25
Gž 162/2021-2; 22.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan prigovor protustranke, kao protivnice upisa, od 14. prosinca 2015. protiv zaključka FINA-e o izmjeni podataka u ulošku broj 12806-343/09 od 27. studenog 2015. 2. Navedeno rješenje pravodobno podnijetom žalbom pobija protustranka zbog bitnih povreda od...

26
Gž 624/2021-2; 22.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda pod točkom I. izreke Općinski građanski sud u Zagrebu oglasio se stvarno nenadležnim te je pod točkom II. izreke riješeno da će se nakon pravomoćnosti ovog rješenja predmet ustupiti stvarno nadležnom Trgovačkom sudu u Zagrebu. Protiv navedenog rješenja žal ....

27
Gž 695/2021-3; 21.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom suda prvoga stupnja odlučeno je sljedeće: „I/ Raskida se Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju zaključen između 1.tužitelja A. P. OIB: B1 i 2. tužiteljice K. P. OIB: B2 , oboje iz A1 , kao primatelja uzdržavanja i tuženika B. P. ...

28
Gž 62/2021-4; 20.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.1. Pobijanom presudom suda prvog stupnja, u toč. I. izreke, odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: "1. Utvrđuje se da je pravno nevaljana uknjižba prava stvarne služnosti izvršena na nekretnini označenoj kao zk.č.br. 1044/10 oranica velika njiva u Krapini, pov. 629 čhv-a, upisana u ....

29
Gž 912/2021-2; 16.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem o nasljeđivanju suda prvoga stupnja toč. I. izreke, utvrđena je ostavinska imovina pok. ostaviteljice K. , iz A2 27. rođena 01. siječnja 1945. a umrla 6. prosinca 2020., pa je tako utvrđeno da se ista sastoji od nekretnina upisanih u zk. ...

30
Gž 565/2021-2; 16.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom pod toč. I. izreke naloženo je tuženici da tužiteljici nadoknadi neimovinsku štetu zbog povrede prava osobnosti, u iznosu od 15.000,00 kn, sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama tekućim od 8. studenog 2018. do isplate, u roku od 15 dana, toč. II. tužbeni zahtjev je odbije...

31
Gž 276/2021-2; 13.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u toč. I/ izreke tuženici je naloženo da tužiteljici u roku 15 dana isplati iznos od 35.939,77 kn sa zateznim kamatama na pojedinačne iznose tekućim od dospijeća svakog pojedinačnog iznosa navedenog u izreci presude do isplate. U toč. II/ tuženici je naloženo da tužiteljici pla...

32
Gž 759/2021-2; 12.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju s osnova naknade štete koju trpi isplatama obitelji svog preminulog osiguranika obiteljske mirovine, naknadi iznos od 34.594,09 kn sa zateznom kamatom tekućom na iznos od 8.446,57 kn od 5. lipnja 2016. do isplate, na iznos od 8....

33
Gž 576/2021-2; 9.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom pod točkom I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici na ime naknade štete iznos od 25.769,57 kn sa pripadajućom zateznom kamatom tekućom na iznos od 25.500,00 kn od 27. svibnja 2019. do isplate, na iznos od 96,82 kn od 5. ožujka 2020. i na iznos od 172,75 kn od...

34
Gž 693/2021-2; 8.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim je rješenjem odlučeno: "I/ Određuje se prekid postupka u ovoj pravnoj stvari; II/ Postupak će se nastaviti kada se pravomoćno završi postupak koji se vodi kod Općinskog suda u Rijeci pod poslovnim brojem P-3719/2019 ili kad sud ustanovi da više ne postoje razlozi da se čeka ......

35
Gž 137/2021-2; 7.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Nalaže se tuženiku M. Š. iz A3 , OIB: B2 , isplatiti tužitelju J. Š. iz A4 , OIB: B1 , s naslova naknade štete ukupan iznos od 127.800,00 kn sa zakonskim zateznim kamata ...

36
Gž 682/2021-2; 6.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: "Nalaže se tuženiku Republika Hrvatska da tužitelju T. B. isplati iznos od 50.000,00 kn zajedno sa zateznom kamatom od 9. prosinca 2013. do isplate te da mu nadoknadi parnični trošak u iznosu od 13.562,50 kn zajedno sa zateznom k ...

37
Gž 697/2021-2; 1.7.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom suđeno je: „ I/ Proglašava se nedopuštenom izravna naplata odnosno pljenidba i prijenos naplaćenog iznosa zajma, temeljem Ugovora o nenamjenskom zajmu,broj 0010900265 od 18.lipnja 2009. sklopljenog između tužitelja I. V. iz Osijeka, OIB: B1 , kao zajmodavca i ...

38
Gž 682/2021-2; 25.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika V. P. iz A3 poslovni broj Ovrv-588/2020 od 21. listopada 2020. u točci 1. u kojoj je naloženo tuženiku da tužitelju isplati iznos od 4.808,00 kn sa zateznim kama ...

39
Gž 511/2021-2; 23.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvoga stupnja suđeno je: „I. Nalaže se tuženici A. Š. , A3 , OIB: B2 , platiti tužiteljici B. J. iz A4 , OIB: B1 iznos od 26.400,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 26. ožujka 2021. do isplate p ...

40
Gž 531/2021-2; 23.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvoga stupnja suđeno je: ''I Ukida se platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika L. Š. iz Zagreba poslovni broj Ovrv-3214/17 od 3. veljače 2017. u cijelosti i odbija se dio tužbenog zahtjeva za isplatu iznosa od 7.489,67 kn sa zateznim kamatama teku ...

41
Gž 711/2019-2; 16.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj P-5317/15 od 11. lipnja 2019. naloženo je tuženicima solidarno isplatiti tužitelju iznos od 296.719,00 kn na ime naknade koristi koju su imali od uporabe stvari a koji iznos se odnosi na razdoblje od 1. kolovoza 2010. do 1. travnja 2015. sa zakonski...

42
Gž 292/2021-2; 14.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: "I Nalaže se B. d.o.o. sa sjedištem u D., OIB: …, isplatiti tužitelju I. I. iz D. S., OIB: …, iznos od 19.000,00 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom koja teče od 10. ožujka 2018. do isplate, iznos od 100,00 kn zajedno sa zateznom kamatom...

43
Gž Ovr 333/2021-2; 14.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem prvostupanjski je sud prema prijedlogu predlagatelja osiguranja odredio predloženu mjeru osiguranja prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini u suvlasništvu protivnice osiguranja pobliže precizirane u prijedlogu, a radi osiguranja novčane tražbine u iznosu od 593.995,...

44
Gž 613/2021-2; 11.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem je suđeno: 1. Utvrđuje se da je tuženik A. V. iz A2 , OIB: B2 , smetao tužiteljicu M. F. iz A1 , OIB: B1 , u posljednjem mirnom posjedu dijela nekretnine k.č. 486/4 dvorište sa 91 m2, upisano u zk. ul. 1419, k.o. Rab-Munda ...

45
Gž 139/2021-2; 7.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom odlučeno je: "I. Ukida se platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika N. M. iz A3 poslovni broj Ovrv.340/2015 od 1. travnja 2015. i odbija tužbeni zahtjev u dijelu kojim se nalaže tuženiku, u roku od 8 dana, platiti tužitelju zatez ...

46
Gž 415/2021-2; 4.6.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom suđeno je: "I. Nalaže se tuženici Republici Hrvatskoj isplatiti tužitelju Ž. K. iznos 36.000,00 kn sa zateznim kamatama koje teku od 25. listopada 2014. godine do isplate te mu naknaditi trošak parničnog postupka u iznosu 11.193,75 kn sa zateznim kamatama koje teku od ...

47
Gž 325/2021-3; 27.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom naloženo tuženiku da tužitelju isplati iznos od 12.677.296,29 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 1. kolovoza 2015. pa do isplate te da mu naknadi parnični trošak u iznosu od 1.435.462,50 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 30. studenog 2020. kao dana presuđenja pa do isp...

48
Gž 711/2019-3; 27.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom pod toč. I. izreke utvrđeno je da je ništetna odredba o jednostranoj promjeni kamatne stope sadržana u čl. 2.1. i čl. 7.2. Ugovora o kreditu broj 3205588697, kreditna partija broj 7102908605, sklopljenog između stranaka 18. listopada 2005. kojima je ugovorena promjena kamatne s...

49
Gž 599/2021-2; 26.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I Odbija se, kao neosnovan, tužbeni zahtjev koji glasi: Nalaže se tuženicima I. Š. iz A5 , OIB: B2 , J. Š. iz A5 , OIB: B3 i B. Š. iz A5 , OIB: B4 , da tužitelju Tončiju Š ...

50
Gž 233/2021-3; 25.5.2021 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja tužitelj je odbijen sa zahtjevom da se naloži tuženiku da uspostavi prijašnje stanje tako da postavi ogradu na zapadnoj strani kč. 534/2 u dužini 43 m visine 1,20 m od pocinčanog žičanog pletiva sa 17 željeznih cjevastih stupova od 2,00 m ukopani u betonu od 0,50 m ili...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a