Poredano po:

Broj dokumenata: 705

1
Gž 3018/2022-2; 28.9.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: „I. Prekida se ostavinski postupak iza smrti pok. N. P. pok. I. r. , OIB: B1 , iz A1 , rođene 20. prosinca 1951., a umrle 10.prosinca 2014., domaćice, državljanke Republike Hrvatske, i ostavitelja pok. M. P. ...

2
Gž 3020/2022-2; 23.9.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem je odlučeno: "I. Prekida se ostavinski postupak iza pok. B. D. , sina D. , rođenog 23. listopada 1930., a umrlog 23. studenog 2021., umirovljenika iz A1 . II. Zakonski nasljednici, unuci ostavitelja, F. B. , OIB B5 ...

3
Gž 1228/2022-2; 22.9.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "I Neće se raspravljati ostavina iza pok. D. B. dj. Šimek, OIB: B1 , iz A1 , rođene 16. lipnja 1934. godine, a umrle 19. listopada 2015. godine, državljanke Republike Hrvatske radi nedostatka iste, te se ostavinski ...

4
Gž 1428/2022-2; 21.9.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "I/ Prekida se ostavinski postupak iza pok. K. M. . II/ Zakonski nasljednik D. M. upućuje se u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti ovog rješenja pokrenuti parnični postupak protiv zakonske nasljednice Marine Mrkonjić-Hajduković radi ...

5
Gž 3135/2022-2; 20.9.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja je rješenjem posl. br. O-4785/2021 od 20. svibnja 2022. odredio prekid postupka, kao u stavku I izreke tog rješenja te je na pokretanje parničnog postupka zbog spora o opsegu ostavinske imovine upućen I-nasljednik protiv II-IVnasljednika, radi utvrđenja da u ostavinu ostavitelja...

6
Gž 925/2022-2; 19.9.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "I Prekida se ostavinski postupak iza pok. A. Š. . II Upućuje se oporučni i zakonski nasljednik A. Š. , A1 , sin ostavitelja, u roku od 30 dana od dana pravomočnosti ovog rješenja pokrenuti parničn ...

7
Gž 3032/2022-2; 14.9.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja utvrđena je ostavinska imovina iza pok. S. (. K. umrlog bez oporuke, te su njegovim nasljednicima temeljem zakona i ustupa proglašeni sestra K. M. , sestra A. R. , brat I. K. , te nećakinje M. K. i M. K. , ...

8
Gž 886/2022-2; 13.9.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Uvodno označenom presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: "I. Utvrđuje se da je tužiteljica N. M. R. povrijeđena u svom nužnom nasljednom dijelu time što je pok. ostavitelj J. M. raspolagao sa dijelom ostavinske imovine u korist tu...

9
Gž 485/2022-3; 6.9.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbačen je kao nedopušten prigovor žaliteljice protiv rješenja o nasljeđivanju poslovni broj: O-984/2021. UPP/OS-41-21 od 11. siječnja 2022. javnog bilježnika D. B. iz A1 . 2. Pravodobno podnesenom žalbom S. P. pobija prvostupanjsko rješenje u ...

10
Gž 450/2022-2; 24.8.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem prekinut je ostavinski postupak iza smrti pok. J. N. , te je nasljednik D. N. upućen u roku od 15 dana protiv nasljednika D. N. pokrenuti parnicu radi utvrđenja da li D. N. ima pravo na nužni dio nasljedstva iza pokojnog oca J. N. . 2. P ...

11
Gž 1211/2022-2; 23.8.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: " Odbija se prigovor zakonske nasljednice K. Š. kao neosnovan i u cijelosti se održava na snazi Rješenje o nasljeđivanju Javnog bilježnika Z. Š. broj O3488/2021 (UPP/OS-196/2021) od 9. ožujka 2022.," 2. Protiv tog rješenja žalbu j ...

12
Gž 670/2022-2; 23.8.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Protiv prvostupanjskog rješenja kojim je odbijen njegov prigovor i održano na snazi rješenje o nasljeđivanju Javnog bilježnika K. M. broj O-1264/2011 (UPP/OS-21/2022) od 25. ožujka 2022 godine, žalbu je podnio nasljednik - sin ostaviteljice M. Đ. pobijajući ga (sadržajno) zbog ž ...

13
Gž Zk 582/2022-2; 22.8.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja pod toč. I. izreke odbijen je prigovor predlagatelja i potvrđeno rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta Općinskog suda u Splitu, Posl. br. Z-19807/2020 od 27. studenog 2020. kojim je prijedlog predlagatelja radi zabilježbe spora odbijen. Ujedno je t...

14
Gž Zk 509/2022-2; 10.8.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke odbijen je prigovor predlagatelja i potvrđeno je rješenje istoga suda broj Z-44581/21 od 27. siječnja 2022., pod toč. II. izreke naloženo je brisanje zabilježbe prigovora broj Z-6783/22, a pod toč. III. izreke naložena je zabilježba odbijanja prigovora u zk....

15
Gž 663/2022-3; 10.8.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem odbijeni su prigovori nasljednika K. K. od 9. prosinca 2021. godine, nasljednika N. L. od 13. prosinca 2021. godine i nasljednika S. J. od 16. prosinca 2021. godine kao neosnovani i održano je na snazi rješenje o nasljeđivanju javnog biljež ...

16
Gž 665/2022-2; 10.8.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem je odlučeno: "Odbija se prigovor nasljednika M. M. protiv rješenja o nasljeđivanju kojeg je donio javni bilježnik iz Zagreba Tihana Sudar, posl.br. O-4453/2021 UPP/OS-70/2021 od 13. kolovoza 2021. godine." 2. Protiv ovoga rješenja žalbu je podnio M. M. ...

17
Gž 542/2022-2; 1.8.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog suda u Zlataru, Stalna služba u Donjoj Stubici, broj: O-964/2022. od 13. lipnja 2022. odbijen je prijedlog za raspoređivanje naknadno pronađene imovine iza umrlog I. V. iz Pile. 2. Protiv navedenog rješenja žalio se nasljednik Z. V. zbog pogrešno utvrđenog činjen ...

18
Gž 1201/2022-2; 29.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: " I. Prekida se ostavinski postupak iza smrti pok. M. N. pok. M. r. B. i pok. M. N. pok. I. . II. Upućuje se nasljednik R. N. , sin ostavitelja, OIB: B2 , A2 , Split, da u roku od 30 dana od pravomoćnosti ovog ...

19
Gž 56/2022-2; 22.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je u točki I. izreke utvrdio da ostavinsku imovinu iza pok. Z. Đ., rođenog 9. studenoga 1960., a umrlog 7. svibnja 2018. sačinjavaju nekretnine upisane u zk.ul.br. 2608 i 395 k.o. H. te pokretnina novčana sredstava na tekućem računu otvorenom kod P. b. Z. d....

20
Gž 803/2022-2; 20.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: "Odbija se kao neosnovan prijedlog nasljednice J. A. za preotvaranje ostavinskog postupka iza pok. K. M. ud. Ante.'' 2. Protiv citiranog rješenja žalbu je izjavila nasljednica J. A. iz svih zakonom pr ...

21
Gž 656/2022-2; 19.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: ''I. Obustavlja se ostavinski postupak iza pokojne M. S. , kćeri M. S. k. F. , rođene Z. , iz A1 , rođene 14.07.1935., a preminule 03.09.2018., OIB B2 , drž. RH. II. Upućuje se D. S. iz Zagreba, Spreč ...

22
Gž 474/2022-2; 18.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem je odlučeno: "Održava se na snazi u cijelosti rješenje javnog bilježnika S. G. iz Zadra, posl. br. O-1285/07, UPP/OS-81/16 od 14. prosinca 2016. godine." 2. Protiv navedenog rješenja žali se Hrvatska biskupija, navodeći da se žalbom ne pobijaju činjenična utvrđenja ...

23
Gž 392/2022-2; 14.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem o nasljeđivanju utvrđena je ostavinska imovina iza pokojne Z. S. iz Zagreba te su njezinim nasljednicima temeljem zakona proglašeni Z. K. nećak ostaviteljice i S. K. pranećak ostaviteljice svako u ½ dijela. 2. Pravodobno podnesenom žalbom zakonski na ...

24
Gž 440/2022-2; 27.6.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor nasljednika M. K. iz Daruvara protiv rješenja javnog bilježnika M. Č. iz Daruvara, broj:UPP-OSBjelovar 242/2021-2 od 26. studenog 2021., te je u cijelosti održano na snazi rješenje javnog bilježnika. 2. Pravodobno podnesenom žalbom naslj ...

25
Gž 534/2022-2; 24.6.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvoga stupnja prekida se ostavinski postupak (stavak I. izreke) te se upućuje nasljednik M. Đ. , sin ostavitelja da u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja pokrene parnicu protiv nasljednice V. T. , kćeri ostavitelja radi utvrđenja da pisana oporuka ostavi ...

26
Gž 388/2022-3; 23.6.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvoga stupnja odbija se prigovor nasljednice M. M. na rješenje o nasljeđivanju vršitelja dužnosti Javnog bilježnika I. M. K. iz Čazme poslovni broj O-679/2020, UPP/OS-48/2020 od 2. kolovoza 2021. kao neosnovan (stavak I. izreke) te se održava na snazi rješenj ...

27
Gž 532/2022-2; 17.6.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem je odlučeno: "I. Nastavlja se postupak prekinut rješenjem Općinskog suda u Makarskoj, Stalna služba u Imotskom br. Psp-8/2021 od 04. siječnja 2022. II. Pozivaju se nasljednici D. D. , A9 i D. K. ...

28
Gž 848/2022-2; 15.6.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski je sud dana 31. siječnja 2022., pod poslovnim brojem: 75 O972/22 -32 donio sada pobijano rješenje slijedećeg sadržaja: „ I. Prekida se ostavinski postupak iza pok. Ž. G. , OIB: B1 iz A1 , rođenog 27. svibnja 1969., a umrlog 12. svibnja 2010., ...

29
Gž 507/2022-2; 14.6.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem je odlučeno: "I P r e k i d a s e ostavinski postupak iza pok. R. L. . II U p u ć u j u s e zakonski nasljednici B. L. iz A2 , B. iz A3 i E. B. iz A4 , da u r ...

30
Gž 875/2022-2; 13.6.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Sud prvog stupnja donio je rješenje koje glasi: "Odbija se prijedlog predlagatelja O. D. za raspodjelom naknadno pronađene imovine, nekretnine, k.č. 510/2G z.k.ul. 5618 k.o. Dobrinj, kao neosnovan." 2. Žali se predlagatelj i pobija prvostupanjsko rješenje sve sa prijedlogom da se p ...

31
Gž 402/2022-6; 13.6.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: „I. P r e k i d a s e ostavinski postupak iza smrti L. O. p. D. iz A1 , rođenog 31. listopada 1928., a preminulog 08. veljače 2012., državljanina Republike Hrvatske. II. Prekid postupka trajat će do pravomoćnog okončanja parničnog po ...

32
Gž 701/2022-3; 2.6.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom suđeno je kako glasi: "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice u cijelosti, a koji glasi: 1. Utvrđuje se da nekretnina i to stan upisan u Knjigu položenih ugovora, broj poduloška 1509 za K.O. Split, koji se nalazi u A3 , sagrađen na čest.zem.7230 ( ...

33
Gž 642/2022-2; 1.6.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem suđeno je: I. J. Ž. iz A2 , OIB: B3 , upućuje se na parnicu protiv sunasljednice V. A. iz A1 , OIB: B2 , radi poništenja nasljedničke izjave M. A. ovjerene pod brojem OV-2965/20 dana 15. svibnja 2020. go ...

34
Gž 463/2022-2; 24.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem prekinut je ostavinski postupak iza smrti pok. J. O. iz Zagreba te je nasljednik J. O. iz Zagreba upućen u parnicu protiv M. H. , R. H. i. I. H. , svi nesrodni, i zastupani po pun. K. F. , odvj. u Zagrebu, radi utvrđenja da je ...

35
Gž 695/2022-2; 23.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja odlučeno je: "1. Prekida se ostavinski postupak iza pok. M.B. "Č." pok. A. iz V.L.. 2. I.V. iz Z., P.V. iz Z., K.V. iz Z., I.V. iz Z., M.M. iz Z., E.O. iz Z. i S.O. iz Z. upućuju se da pokrenu parnicu protiv T.B. pok. M. iz V.L., radi utvrđenja da u ostavinsku masu o...

36
Gž 753/2022-2; 23.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem u točki I. izreke radi osiguranja nenovčane tražbine predlagateljice osiguranja radi utvrđenja ništetnim rješenja o nasljeđivanju javnog bilježnika A. M. iz Novigrada broj O-1000/2021 i UPP/OS-95/2021 od 31. siječnja i Ugovora o dosmrtnom uzdržavanju ovjerenom po ...

37
Gž 370/2022-2; 20.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Prvostupanjskim rješenjem riješeno je tako da izreka u cijelosti glasi: "Odbacuje se P. v. P. d.o.o. od 15. studenoga 2021., protiv R. J. bilježnika S. G. poslovni broj O-3144/2019 UPP/OS- 36/2019-30 od 28. listopada 2021., kao nedopušten." 2.Protiv t ...

38
Gž 371/2022-2; 20.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Splitu poslovni broj O-572/2020 od 27. srpnja 2021. odbijen je prijedlog zakonske nasljednice A. J. od 17. svibnja 2019. radi donošenja rješenja o naknadno pronađenoj imovini iz ostavitelja pok. M. I. R. u odnosu na nekretninu kat. čes ...

39
Gž 728/2022-2; 19.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: " I.O d b i j a se tužiteljica V. I. iz A1 , OIB: B1 , s tužbom i tužbenim zahtjevom koji glasi: "1. Utvrđuje se da je tužiteljica V. I. , A3 , OIB: B1 kao nužni n ...

40
Gž 688/2022-2; 12.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Rješenjem suda prvog stupnja u točki 1. izreke pozvani su zakonski nasljednici M. Đ. , J. Đ. , I. Đ. V. , I. Đ. i D. Đ. da preuzmu postupak u toj pravnoj stvari koji je zbog smrti tuženika S. Đ. prekinut rješenjem tog suda broj P-84/2012 od 5. li ...

41
Gž 242/2022-2; 10.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem obustavljen je postupak iza pokojnog J. Š. . 2. Pravodobno podnesenom žalbom zakonskim nasljednik D. Š. pobija prvostupanjsko rješenje zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. Osporava zaključak prvostupanjsk ...

42
Gž 361/2022-2; 6.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je: Iza pokojne M. R. p. M. r. B. , rođene 5. listopada 1934. godine, a umrle 1. studenoga 2019. godine, OIB: B1 , državljanke Republike Hrvatske I Prekida se ostavinski postupak. II Upućuju se N. R. , OIB: B2 , ...

43
Gž 648/2022-2; 4.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem prvostupanjskog suda odlučeno je: ''1/ Prekida se ostavinski postupak iza pok. J. G. , OIB B1 , A1 , kćeri V. , rođene 16.01.1942., a umrle 02.11.2021. 2/ Upućuje se nasljednica P. J. , OIB B2 , A2 , da u r ...

44
Gž 357/2022-2; 4.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenim prvostupanjskim djelomičnim rješenjem o nasljeđivanju i rješenjem riješeno je: "I. Utvrđuje se da ostavinu ostavitelja T. V. sačinjavaju: - čest. zgr. B4 k.o. Trogir za 1/1 dijela - novčani iznos na štednom računu kod Hrvatske poštanske banke d.d. broj: 2390001- ...

45
Gž 494/2022-2; 3.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Pobijanim prvostupanjskim rješenjem nastavljen je ostavinski postupak prekinut rješenjem prvostupanjskog suda broj O-765/2009-9 od 8. svibnja 2012. 2.Protiv ovog rješenja pravovremeno je izjavila žalbu nasljednica L. Z. , zbog bitne povrede odredaba postupka, pogrešno i nepotpuno utvr ...

46
Gž 550/2022-2; 2.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Djelomičnim rješenjem o nasljeđivanju prvostupanjskog suda odlučeno je: " I/ Utvrđuje se da ostavinu iza pok. K. R. čine: - nekretnine upisane u zk.ul.br. 10320 k.o. Osijek, kč.br. B3 kuća i dvorište od 449 m2 ostavitelj samovlasnik, - nekretnine upisane u zk. ul. broj 1789 ...

47
Gž 271/2022-2; 2.5.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim je rješenjem u točki I. njegove izreke ukinuto rješenje javnog bilježnika od 10. travnja 2015. godine kojim je odbijen kao neosnovan prijedlog nasljednice S. Č. radi donošenja rješenja o ispravku rješenja o nasljeđivanju posl.br. O-258/10 od 23. lipnja 2010. godine. 2. Usvajaju ...

48
Gž 281/2022-2; 26.4.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog suda u Šibeniku je određen prekid ovog ostavinskog postupka do pravomoćnog okončanja parničnog postupka koji se kod navedenog suda vodi pod poslovnim brojem POb- 4/2021. 2. Protiv navedenog rješenja je žalbu pravodobno podnijela zakonska nasljednica H. H. zbog svih žal ...

49
Gž 314/2022-2; 21.4.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: "Odbija se kao neosnovan prigovor Grada Zagreba, te se održava na snazi rješenje doneseno od strane Javnog bilježnika T. Ž. iz A2 , kao povjerenika Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj O-9268/2021, UPP/OS-107/ ...

50
Gž 431/2022-2; 14.4.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem o nasljeđivanju utvrđena je ostavina iza pok. D. (. Č. koja se sastoji od nekretnina, pokretnina te prava korištenja grobnog mjesta; njenim nasljednicima proglašeni su na temelju zakona sin Z. Č. i kćerka B. Č. , svako u ½ dijela. Istodobno je utv ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a