Poredano po:

Broj dokumenata: 12

1
Gž Zk 491/2022-2; 1.7.2022 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvog stupnja pod toč.I izreke odbijen je prigovor protustranke i potvrđeno je rješenje ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta broj Z-23528/21 od 21. prosinca 2021. kojim je usvojen prijedlog predlagatelja tako da je dopušten otpis nekretnina iz zk.ul.998 k.o. G. kčbr.864/79 šuma s...

2
Gž 502/2020-2; 13.11.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč. I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za isplatu od tuženika iznosa od 59.320,05 kn zajedno s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom od dana podnošenja tužbe 09. svibnja 2014.do isplate, toč. II izreke tužitelj je obvezan nadoknaditi troškove postupka tuženiku u...

3
Gž 2717/2019-3; 3.9.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja odlučeno je: "I. Nalaže se tuženiku-protutužitelju S.A.B.A.R.H. , A2 , OIB: B2 predati tužitelju-protutuženiku G. Z. , A1 , OIB: B1 u posjed slobodnu ...

4
Gž 131/2018-2; 6.12.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: I. „Usvaja se tužbeni zahtjev u dijelu koji glasi: „ Dužna je tužena O. M. , Sridnja kala bb, Milna, OIB: B2 , isplatiti tužitelju N. H. iz A3 , OIB: B1 , stalnu mjesečnu naknadu u ukupnom iznosu od ...

5
Gž 691/2018-2; 3.12.2018 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom odlukom u dijelu u kojem je odlučeno presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim od tuženice zahtijeva isplatu naknade imovinske štete u iznosu od 81.855,00 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom na pojedine mjesečne iznose od dana dospijeća do isplate i po s...

6
Gž 370/2016-2; 6.7.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I. Ukida se Rješenje o ovrsi temeljem vjerodostojne isprave L. B., j. b. u Dubrovniku pod posl. br. Ovrv-272/14 od 12. veljače 2014. godine. II. Djelomično se prihvaća tužbeni zahtjev koji glasi: "Nalaže se tužitelju K. P., OIB: …, L. 10, 200 .....

7
Gž-1017/16-2; 4.7.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč.I izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika V. M. iz Z., br. Ovrv-636/16 od 11. veljače 2016. u dijelu kojim se nalaže tuženiku da tužitelju isplati iznos od 4.000,00 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od 18. sij...

8
Gž-1922/16-2; 8.2.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem pod toč. I. izreke prvostupanjski sud se oglasio stvarno nenadležnim za postupanje u pravnoj stvari, dok je toč. II. odlučio da će se po pravomoćnosti rješenja predmet ustupiti stvarno i mjesno nadležnom Trgovačkom sudu u Osijeku, Ispostava Slavonski Brod.

9
Gž-2492/16-2; 19.1.2017 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I. izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javne bilježnice A. H. iz Z. br. Ovrv-15852/14 od 03. prosinca 2014. g. kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 200,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom na pojedinačne iznose od 100,00 kn te...

10
Gž-12/16-2; 3.3.2016 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom, stavak I. izreke, u cijelosti je ukinuto rješenje o ovrsi javnog bilježnika N. Š.-B. iz I., br. Ovrv-227/13 od 18. travnja 2013.

11
Gž-4945/12-2; 16.10.2013 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom ukinut je u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. G. iz Z., T. c. 23, broj Ovrv-50/11 od 07. siječnja 2011.g.

12
Gž.1085/09-2; 18.11.2009 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom u toč. I. izreke tužitelj je odbijen sa zahtjevom za isplatu iznosa od 759,00 kn, dok je u toč. II. izreke tuženiku naloženo platiti tražbinu tužitelja u ukupnom iznosu od 29,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom na pojedinačne iznose pobliže navedene u izreci.

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a