Poredano po:

Broj dokumenata: 2

1
Gž 909/2020-2; 30.9.2020 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Pobijanom presudom pod toč. I/ izreke u cijelosti je ukinut platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. B. iz Osijeka broj Ovrv-4525/2019 od 24. svibnja 2019. kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju 4.195,16 kn sa zateznom kamatom na pojedine, mjesečno specificirane n ...

2
Gž 82/2019-2; 24.7.2019 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovce: " 1/ Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika A. V. iz V., poslovni broj Ovrv-1888/18 od 31. kolovoza 2018. u dijelu kojim je naloženo tuženiku da namiri tužitelju G. V. d.o.o., tražbinu u iznosu 1.397,20 kn, sa ....

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a