Poredano po:

Broj dokumenata: 45998

1
Kž 77/2023-4; 15.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem optužno vijeće Općinskog suda u Bjelovaru na temelju čl. 98. st. 6. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17., 126/19. i 80/22. - u daljnjem tekstu: ZKP...

2
Kž 132/2023-9; 15.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Prvostupanjskim rješenjem Općinskog suda u Puli-Pola od 21. prosinca 2022,. broj: od 23. veljače 2023,. broj: Kov- 51/2023-7, Kov-50/2023-8, nakon podignute optužnice protiv okrivljenice D. U., zbog kaznenog djela protiv javnog reda - protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Repu...

3
Kž 125/2023-6; 14.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Općinski sud u Čakovcu presudom o kaznenom nalogu poslovni broj: K-50/2022-2 od 1. lipnja 2022. na temelju čl. 541. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19 - u daljnjem tekstu: ZKP/08) prihvatio je ...

4
Gž Ovr 492/2021-2; 13.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem o ovrsi na temelju ovršne isprave - javnobilježničkog akata Ugovora o zasnivanju založnog prava na nekretnini javne bilježnice V. Ć., poslovni broj OV-16082/07 od 28. srpnja 2007., a radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja u iznosu od 41.358,73 eura na ime glavnice ...

5
Gž Ovr 145/2023-2; 10.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog predlagatelja osiguranja za određivanje privremene mjere radi osiguranja nenovnačne tražbine koji glasi: "I Nalaže se protivniku osiguranja N. I. T. d.o.o., OIB: ...zatvoriti glavni ventil za dovod vode u prostoriju (tuš kupaonicu) koja se nalazi iznad gar...

6
Kž 117/2023-7; 10.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Prvostupanjskim je rješenjem Općinskog suda u Puli-Pola, od 23. veljače 2023., broj Kov-61/2023 (Kov-60/2023), nakon podignute optužnice protiv okrivljenika S. Lj. i okrivljenika M. U. zbog kaznenog djela protiv zdravlja ljudi - neovlaštena proizvodnja i promet drogama iz članka 190....

7
Gž Ovr 217/2021-2; 9.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem o ovrsi određena je na temelju ovršne isprave - pravomoćne i ovršne presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu posl.br. P-1080/13 od 29. svibnja 2013. - radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja u iznosu od 9.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HN...

8
Gž 1081/2021-3; 9.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Pobijanom presudom u točki I. izreke prihvaćen je tužbeni zahtjev tužiteljice za utvrđenje da je ništetan dio odredbe čl. 2. Ugovora o kreditu od  13. lipnja 2008. sklopljenog između stranaka u dijelu u kojem je iskazana u valuti  švicarski franak (CHF) a koja glasi: "...u kunskoj protuvrijednost...

9
Gž 154/2023-2; 8.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj: Pn-371/2020-144  od 14. veljače 2023. odlučeno je: " Odbija se prigovor tuženika izjavljen protiv rješenja za plaćanje sudske pristojbe poslovni broj Pn-371/20-140 od 07.02.2023. u kojem je ista pozvan na platež sudske pristojbe za pr...

10
Gž R 67/2022-2; 8.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Prvostupanjskim rješenjem određen je prekid postupka do pravomoćnog okončanja postupka koji se pred Upravnim sudom u Zagrebu vodi pod brojem …. 2. Ovo rješenje pravovremenom i dopuštenom žalbom pobija tuženik zbog svih zakonom dopuštenih razloga, dakle onih iz odredbe čl. 353. st. 1. Zakona o par...

11
Kž 440/2022-6; 8.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Općinski sud u Osijeku presudom poslovni broj: K-240/2021-33 od 24. kolovoza 2022. na temelju čl. 453. t. 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/-19, 130/20  i 80/22- u daljnjem tekstu: ZKP/08) oslo...

12
Kž 66/2023-6; 8.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Općinski sud u Koprivnici proglasio je krivim optuženika N. J. zbog kaznenog djela protiv imovine - razbojničkom krađom opisano u čl. 231. st. 1. KZ/11., te ga temeljem istog zakonskog propisa osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci. 2. ...

13
Kž 71/2023-4; 8.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom optuženi M. K. proglašen je krivim zbog kaznenog djela teške krađe iz čl. 229. st. 1. toč. 1. KZ/11. i kaznenog djela oštećenja tuđe stvari iz čl. 235. st. 1. KZ/11., pa mu je za kazneno djelo iz čl. 229. st. 1. KZ/11. utvrđena kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci, a za kaz...

14
Kžzd 5/2023-4; 8.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Sisku, na temelju čl. 554. st. 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17., 126/19. i 80/22. - dalje ZKP), utvrdio je da je opt. I. B. u neubrojivom stanju počinio kazneno djelo b...

15
Kž 260/2022-4; 8.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Virovitici proglasio je krivim optuženog K. H. zbog kaznenog djela protiv zdravlja ljudi - neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz čl. 190. st. 2. u vezi st. 1. KZ/11., za koje ga je osudio na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Na temelju čl. 56. KZ/1...

16
Kžzd 137/2022-5; 7.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Splitu, broj: Kzd-74/2021-7. od 24. veljače 2022., na temelju članka 453. točka 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19. -  dalje u tekstu: ...

17
Kžzd 147/2022-5; 7.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Zadru, broj: Kzd-25/2022-7. od 21. lipnja 2022., na temelju članka 455. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19. -  dalje u tekstu: Z...

18
Gž Ovr 83/2023-2; 7.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Rješenjem suda prvog stupnja obustavljena je ovrha u odnosu na 3. ovršenika G. Š. pod poslovnim brojem Ivmj-55/97 od 12. rujna 2013. određena na plaći tog ovršenika. 2.              Protiv tog rješenja pravovremenu i dopuštenu žalbu podnosi ovrhovoditelj putem svojih punomoćnika iz ...

19
Kž 103/2023-7; 7.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Karlovcu, od 30. rujna 2022., broj 2 K-97/2018-28, optuženik R. M. proglašen je krivim zbog kaznenog djela protiv imovine - krađa iz članka 228. stavka 1. KZ/11, i na temelju tog zakonskog propisa osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest mj...

20
Gž 1341/2022-3; 6.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom prvostupanjskog suda utvrđeno je da je tužitelj T. L., OIB …, Z., dosjelošću stekao vlasništvo nekretnine k.č.br. 881/4 Vinograd Gradište površine 18 čhv upisane u zk.ul. 912 k.o. Sibinj pa je tužena dužna trpjeti da tužitelj na temelju te presude ishodi upis predmetne nekretni...

21
Gž 245/2023-2; 6.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je da se uređuje međa između kč. br. 320/2 upisana u zk. ul. 247 k.o. Ližnjan u vlasništvu predlagatelja svakog u ½ dijela, kč. 320/1 zk. ul. 1631 k.o. Ližnjan u vlasništvu prve protustranke, kč. 320/6 zk. ul. 2241 k.o. Ližnjan u vlasništvu druge protustranke i ...

22
Gž Zk 16/2023-2; 6.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan prigovor protustranke M. V. protiv rješenja Općinskog suda u Zlataru, Zemljišnoknjižnog odjela u Zaboku broj Z-15069/2021 od 19. siječnja 2022. i potvrđeno navedeno rješenje, te je zemljišnoknjižnom odjelu naložen upis zabilježbe odbijenog prigovor u z...

23
Gž Ovr 108/2023-2; 6.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Pobijanim prvostupanjskim rješenjem određeno je osiguranje novčane tražbine predlagatelja osiguranja u iznosu od 68.137,58 kuna s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, uknjižbom založnog prava u korist predlagatelja osiguranja, a na nekretninama protivnika osiguranja upisanim u ...

24
Gž Ovr 109/2023-2; 6.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Na temelju pravomoćnog i ovršnog rješenja Općinskog suda u Rijeci, Stalne službe u Malom Lošinju, poslovni broj R1-368/2015 od 21. studenog 2017., određena je ovrha na nekretninama k.č.br. 94/1 i k.č.br. 94/6 obje u k.o. V. L., i to zabilježbom ovrhe u zemljišnoj knjizi na navedeni...

25
Kž 74/2023-6; 6.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Općinski sud u Splitu presudom poslovni broj: K-795/2016 od 20.listopada 2022. oglasio je krivom optuženicu B. G. U. da je kazneno pravnim radnjama opisanim pod toč. I. izreke navedene presude počinila kazneno djelo protiv imovine - prijevarom iz čl. 236. st. 1. KZ/11. Istom presudom je imenovana...

26
Kž 68/2023-14; 6.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.               Presudom Općinskog suda u Vukovaru, poslovni broj 3 K-58/2021.-112 od 17.  listopada 2022., su 1. okrivljenik B. M. i 2. okrivljeni D. M. oglašeni su krivima da bi počinili kaznena djela protiv imovine i to 1. okrivljeni B. M. kazneno djelo teške krađe opisano u čl. 217. st. 1. toč....

27
Kž 108/2022-3; 6.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenom presudom prvostupanjskog suda opt. A. P. T. proglašen je krivim, zbog počinjenja dva kaznena djela prijetnje iz članka 139. stavak 3. u svezi sa stavkom 2. KZ/11 i jednog kaznenog djela pokušaja prisile prema službenoj osobi iz članka 314. stavak 1. KZ/11 u svezi sa člankom 34. K...

28
Kž 114/2022-3; 6.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Uvodno označenom presudom prvostupanjskog suda opt. Z. U. proglašen je krivim zbog kaznenog djela krađe iz članka 228. stavka 1. KZ/11, te mu je, temeljem te odredbe, izrečena kazna zatvora u trajanju od 8 (osam) mjeseci. Temeljem članka 158. stavka 2. ZKP/08 dosuđen je imovinskopravni zahtjev u...

29
Gž 3156/2020-5; 3.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Pobijanom presudom u točki I. izreke tuženiku je naloženo platiti tužiteljici iznos od 17.878,59 kn s zateznim kamatama po stopi i u tijeku na pojedine iznose dospjelim od  6. rujna 2007. do 31. ožujka 2012. te daljnji iznos od 99.348,65 kn s  zateznim kamatama po stopi i u tijeku na pojedine izno...

30
Gž Ovr 491/2022-2; 3.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odgođen je, po službenoj dužnosti, predmetni ovršni postupak do pravomoćnog dovršetka postupka radi proglašenja ovrhe nedopuštenom. Zaključkom sadržanim u istom pisanom otpravku upućena je ovršenica na pokretanje postupka radi proglašenja nedopuštenom ovrhe određene rješenjem ...

31
Gž R 49/2023-2; 3.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda odbačen je prijedlog za povrat u prijašnje stanje. 2. Protiv citiranog rješenja žalbu izjavljuje tuženika ne konkretizirajući zakonske žalbene razloge iz odredbe čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84...

32
Gž Ovr 123/2023-2; 3.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Citiranim rješenjem obustavljen je ovršni postupak. 2. Protiv citiranog rješenja žalbu podnosi ovrhovoditelj iz svih žalbenih razloga iz članka 353. stavka 1. Zakona o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92, 111/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08 i 123/08; dalje: ZPP), koji se primjenjuje temelj...

33
Gž Ovr 37/2023-2; 3.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.              Rješenjem prvostupanjskog suda (točka I. izreke) utvrđeno je da je nastupio prekid ovog postupka, dok je u točki II. izreke određeno da će se prekinuti postupak nastaviti kad nasljednik ili staratelj ostavine preuzme postupak ili kad ih sud na prijedlog protivne strane ili po služben...

34
Kv II 19/2023-2; 3.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem sudac istrage Županijskog suda u Bjelovaru produljio je, na temelju čl. 123. st. 1. toč. 2. i 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17., 126/19. i 80/22. - dalje u tekstu: ZKP), istražni zatv...

35
Gž R 131/2022-2; 2.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem je odbačena tužba. Ovo uz obrazloženje da je tužiteljica uz tužbu priložila dokaz o tome da je prije podizanja tužbe nadležnom državnom odvjetništvu bezuspješno podnijela zahtjev za mirno rješavanje spora, u skladu sa svojom obvezom iz članka 166.a Zakona o parničnom postupku ...

36
Gž 250/2023-2; 2.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Rješenjem suda prvoga stupnja utvrđeno je da je prijedlog nasljednice Z. L. radi donošenja rješenja o naknadno pronađenoj imovini iza smrti pokojnog I. L. povučen. 2. Pravovremenom i dopuštenom žalbom to rješenje pobija predlagateljica - nasljednica Z. L. navodeći kako se zbog obiteljskih proble...

37
Gž 239/2023-3; 2.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem, u stavku I., utvrđen je prekid postupka u ovojpravnoj stvari do pravomoćnosti odluke u predmetu Općinskog suda u Makarskoj,poslovni broj P-867/2019. Stavkom II. riješeno je da će se postupak nastaviti nakonpravomoćnosti presude ili ukoliko sud ustanovi da više ne postoj...

38
Kž I 6/2023-2; 2.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem os. G. M. upućena je na izdržavanje kazne zatvora u trajanju od jedne godine u Centar za dijagnostiku u Z., gdje je bila dužna javiti se 1. ožujka 2023., nakon što je opozvano rješenje sutkinje izvršenja o odgodi izvršavanja kazne zatvora broj Ik I zd- 18/2021-17 od 1. srpnja ...

39
Gž 1551/2021-3; 1.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom zbog ogluhe naloženo je 1. tuženiku M. K. da u roku od 15 dana isplati tužitelju iznos od 21.827,12 kn / 2.896,96 eura[1] sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 10. svibnja 2017. do isplate po preciziranoj kamatnoj stopi. 2. Prvostupanjskim rješenjem od 7. siječnja 202...

40
Gž 1832/2021-3; 1.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom odbijen je glavni tužbeni zahtjev i dva eventualno kumulirana tužbena zahtjeva, te je u točkama IV., VI. i VIII. naloženo tužiteljima da tuženicima nadoknade parnične troškove dok su u točkama V., VII. i IX. tuženici odbijeni s preostalim dijelom zahtjeva za naknadu parni...

41
Gž 86/2021-4; 1.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja, točkom I. izreke, odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev, kojim se nalaže tuženiku da tužitelju plati iznos od 13.412,86 kn, sa zateznim kamatama kao i zahtjev tužitelja za naknadom troškova postupka. Točkom II. izreke naloženo je tužitelju nadoknaditi tuženiku troš...

42
Gž 306/2022-2; 1.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom suda prvog stupnja suđeno je: Tuženik E. osiguranje d.d., Z., OIB … dužan je platiti tužitelju M. K., V. P.,  OIB …, iznos od 5.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom po stopi određenoj za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razd...

43
Gž 169/2023-2; 1.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.               Pobijanim rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prijedlog tužitelja za izdavanje privremene mjere koji glasi: "I. Radi osiguranja novčane tražbine tužitelja A. O. iz O., OIB:… i E. K. iz O., OIB:… kao predlagatelja osiguranja koju oni imaju prema II-tuženiku društvu V. C. d.o.o.,...

44
Gž R 33/2022-2; 1.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici iznos od 5.107,67 kn bruto s pripadajućim zateznim kamatama tekućim na pojedine iznose kako je pobliže određeno u točki I izreke, izuzev zateznih kamata na iznos poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak sadržanih u dosuđenom...

45
Gž R 48/2022-2; 1.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I. Nalaže se tuženiku zavodu iz Z., OIB: .., da tužiteljici R. G. iz N., OIB: …, isplati iznos od 3.834,95 kuna (slovima: tri tisuće osamsto trideset četiri kune i devedeset pet lipa) kao i zakonske zatezne kamate kako slijedi: - na iznos od 308,16 kn ...

46
Kž 263/2022-4; 1.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.Pobijanom presudom suda prvog stupnja citiranom u uvodu, optuženik D. P. proglašen je krivim da je počinio kazneno djelo krivotvorenja-krivotvorenje novca, opisano i kažnjivo po članku 274. stavak 1. KZ/11 te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine. 1.1.Temeljem članka 274. stava...

47
Gž Ovr 157/2020-2; 1.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je doslovno: " Odbija se ovrhovoditeljev prijedlog za promjenu predmeta i sredstva ovrhe od 10. siječnja 2018., kao neosnovan". 2. Ovrhovoditelj je, naime, 10. siječnja 2018. prvostupanjskom sudu podnio prijedlog za ovrhu radi naplate novčane tražbine na temel...

48
Gž 505/2020-4; 1.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.                  Prvostupanjskom presudom presuđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: "Proglašava se nedopuštenom ovrha na suvlasničkim dijelovima nekretnina tužiteljice A. J., i to na 7/12 dijela nekretnine - čkbr. 1140, voćnjak, dvorište, kuća H., ukupne površine 1559 m2...

49
Gž 1383/2021-6; 1.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1 Fiksni tečaj konverzije 7,53450 2 Poslovni broj: 6 Gž -1383/2021-6. 1. Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: "I. Nalaže se tuženicama D. (D.) K. i M. P. solidarno naknaditištetu tužiteljici A. (A.) G., isplatom iznosa od 105.000,00 kuna sazateznim kamatama koje teku po stopi po stopi koja se...

50
Gž 861/2022-2; 1.3.2023 · Sudske odluke županijskih sudova u RH

Sažetak: 1.        Prvostupanjskom presudom zbog ogluhe doslovce je suđeno: 2.        "Nalaže se tuženiku J. V., OIB: …, iz C., da tužitelju D. G., OIB: …, vlasniku Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, iz V., D., a na ime naknade materijalne štete, isplati novčani iznos u visini od 69.440,00 kn, zajedn...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a