Poredano po:

Broj dokumenata: 1565

1
Gop-1-2021-4; 3.11.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Općinski sud u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Novoj Gradiški je, nakon održavanja pripremnog ročišta i održane sjednice sudskog odjela, podnio prijedlog (zaprimljen kod ovoga suda 25. lipnja 2021.) za rješavanje pitanja važnih za osiguranje jedinstvene primjene prava u predmetu poslovni broj P...

2
Revd 2049/2020-2; 8.9.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženica je podnijela prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Zagrebu poslovni broj Gž-818/2020-2 od 17. ožujka 2020., kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u Splitu poslovni broj Po-68/2015 od 19. studenoga 2019. 2. Tužitelj nije podnio odgovor na prijedlog za dop...

3
Revd 2128/2021-2; 14.7.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženik je sukladno odredbi čl. 385.a Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 i 70/19 - dalje: ZPP) podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Zadru, poslovni broj Gž-444/20-2...

4
Revd 1405/2021-2; 16.6.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Protiv presude Županijskog suda u Zadru poslovni broj Gž-869/2020-2 od 19. studenoga 2020., kojom je djelomično potvrđena, a djelomično preinačena presuda Općinskog suda u Zadru poslovni broj Pn-54/2019 od 29. travnja 2020., prijedlog za dopuštenje revizije podnijeli su i tužitelj i tuženik. 2. ...

5
Revd 2245/2021-2; 9.6.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženica je podnijela prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Šibeniku poslovni broj Gž-797/2020-2 od 8. prosinca 2020., kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u Rijeci poslovni broj P-555/2019-22 od 25. lipnja 2020. 2. Tužitelj nije podnio odgovor na prijedlog za d...

6
Rev 3168/2018-2; 8.6.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom je presudom suđeno: „I Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi Javnog bilježnika L. Š. -S. br. Ovrv.1557/14 od 13.03.2014. g., kojim se I tuženoj N. P. iz Z., M. p. 8B, II tuženoj V. P. iz Z., M. p. 8B i III tuženoj J. P. iz Z., M. p. 8B nalaže da tužitelju Z....

7
Su-IV-16/2021-11; 24.5.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Izvod iz zapisnika sa četvrte sjednice Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske (4/21) održane 24. svibnja 2021.

8
Rev 2679/2017-2; 19.5.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja je suđeno: „Prihvaća se tužbeni zahtjev u dijelu koji glasi: Nalaže se tuženiku J. o. d.d. Z. OIB: 94472454976 da tužitelju Z. K. OIB: ... s osnova naknade neimovinske štete za pretrpljene duševne boli zbog smrti bliskog srodnika naknadi iznos od 40.000,00 kuna sa za...

9
Revd 476/2021-2; 11.5.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tužiteljica L. B. je podneskom od 5. prosinca 2020. predložila da Vrhovni sud Republike Hrvatske dopusti reviziju protiv presude Županijskog suda u Šibeniku poslovni broj Gž-758/2019-2 od 20. listopada 2020. radi pravnih pitanja naznačenih u prijedlogu. 2. Tuženik nije odgovorio na prijedlog. 3...

10
Rev 2474/2015-3; 4.5.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Tuženica C. o. d.d. Z., dužna je tužiteljicama na ime pravične novčane naknade platiti i to: - I tužiteljici Ž. P. iznos od 523.710,03 kn sve sa zakonskim zateznim kamatama na iznos neimovinske štete od 440.000,00 kn počevši od 09. srpnja 2009.g. pa do...

11
Revd 1430/2021-2; 21.4.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Postupajući sukladno odredbi čl. 385.a i čl. 387. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 57/11, 148/11-proč. tekst, 25/13, 28/13, 89/14 i 70/19 - dalje: ZPP) revizijski sud je ocijenio da postavljeno pravno pitanje je va...

12
Revd 1713/2021-2; 20.4.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženica je podnijela prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Rijeci poslovni broj Gž-906/2020-2 od 13. prosinca 2020., kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u Zadru, Stalne službe u Biogradu na moru, poslovni broj P-1776/18-20 od 30. listopada 2019. 2. Postupajući...

13
Rev 3006/2015-2; 13.4.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Nalaže se tuženoj N. R. iz B. n. M., OIB ..., da tužitelju Gradu B. n. M., OIB ... isplati iznos od 15.400,00 kuna zajedno sa zakonskom zateznom kamatom, koja na taj iznos teče od dana 29. srpnja 2009. godine, kao dana dospijeća, pa do isplate po stopi ...

14
Rev 2632/2016-2; 7.4.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom u točki I. odbijen je tužbeni zahtjev za raskid ugovora između stranaka ovjeren kod javnog bilježnika pod brojem Ov-13414/08 kojim je tužitelj prodao tuženiku apartman označen brojem 9, izgrađen na k.č. br. 217/3 upisan u zk. ul. 1871 k.o. B., koji apartman predstavlja 44...

15
Rev 2666/2016-2; 24.3.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom prihvaćena je žalba tuženika i preinačena prvostupanjska presuda na način da je odbijen zahtjev tužiteljice za isplatu iznosa od 61.786,94 kune s pripadajućom zateznom kamatom na ovaj iznos. Odlukom o troškovima postupka obvezan je tužiteljica naknaditi tuženicima iznos od ...

16
Rev 306/2016-2; 23.3.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvoga stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice kojim je tražila da joj tuženik isplati iznos od 352.000,00 kn, zajedno sa zateznom kamatom tekućom na pojedine mjesečne iznose počev od 1. travnja 2008. do 1. ožujka 2013., a sve kako je to navedeno u toč. I. izreke prvostupanjske ...

17
Revd 1103/2021-2; 16.3.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tužitelji su podnijeli prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Šibeniku poslovni broj Gž-416/2018-4 od 12. svibnja 2020., kojom je potvrđena presuda Općinskog građanskog suda poslovni broj P-5514/2017 od 28. ožujka 2018. Postupajući sukladno odredbama čl. 385.a i čl. 387....

18
Rev 3119/2016-3; 3.3.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u točki I. naloženo je tuženiku isplatiti iznos od 445.400,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 4. veljače 2013. do isplate kao i naknaditi trošak parničnog postupka u iznosu od 27.037,50 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 26. svibnja 2015. do isplate. U točki II....

19
Revd 4045/2020-2; 24.2.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tuženica je podnijela prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Bjelovaru, poslovni broj Gž-163/20-2 od 20. veljače 2020., kojom je djelomično potvrđena, a djelomično preinačena presuda Općinskog suda u Splitu, poslovni broj P-8307/15 od 28. veljače 2019. postavljajući tri p...

20
Revd 498/2021-2; 24.2.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tuženica je podnijela prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Zagrebu, poslovni broj Gž-1362/2018-2 od 9. listopada 2020., kojom je potvrđena presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj P-1486/15-28 od 28. prosinca 2017. postavljajući tri pitanja koja drži v...

21
Revd 140/2021-2; 10.2.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tuženik je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Zadru poslovni broj Gž-564/2019-2 od 30. rujna 2020., kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u Novom Zagrebu poslovni broj P-834/17-12 od 11. veljače 2019., pozivom na odredbu čl. 385.a Zakona o parničnom postupk...

22
Revd 453/2021-2; 9.2.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tuženik je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Osijeku poslovni broj Gž-1724/2019-2 od 16. studenog 2020., kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u Osijeku poslovni broj P-857/2018-21 od 4. travnja 2019. radi pravnih pitanja naznačenih u prijedlogu. Tužitelj...

23
Rev 3/2015-2; 20.1.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. P. iz S. poslovni broj Ovrv-10538/11 od 25. srpnja 2011. u dijelu u kojem je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 335.234,18 kuna, s kamatom od dospijeća do isplate, te zatezne kamate n...

24
Revd 4097/2020-2; 20.1.2021 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Tužitelj je prijedlogom za dopuštenje revizije predložio da Vrhovni sud Republike Hrvatske dopusti reviziju protiv presude Županijskog suda u Sisku, poslovni broj Gž-590/2018-3 od 10. rujna 2020., kojom je djelomično potvrđena, a djelomično preinačena presuda Općinskog suda u Sisku, poslovni broj Pn...

25
Su-IV-47/2020-7; 14.9.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Izvod iz zapisnika sa treće sjednice Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske (3/20) održane 14. rujna 2020.

26
Revt 131/2017-2; 21.7.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjski sud se rješenjem oglasio stvarno nenadležnim, ukinute su sve provedene radnje te je odbačena tužba (toč. I. izreke). Naloženo je tužitelju da naknadi tuženiku troškove parničnog postupka u iznosu od 47. 900,00 kn (toč. II. izreke), dok je u preostalom dijelu odbijen zahtjev tuženika z...

27
Su-IV-47/2020-5; 15.6.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Mijenjaju se Orijentacijski kriteriji i iznosi za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete VSRH od 29. studenog 2002., br. Su-1331-VI/02 i 1372-11/02, u primjeni Zakona o obveznim odnosima ("Narodne novine", broj 53/91., 73/91., 111/93., 3/94., 7/96., 91/96., 112/99. i 88/01.)...

28
Su-IV-47/2020-2; 30.1.2020 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Izvod iz zapisnika s prve sjednice Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske (1/20) održane 30. siječnja 2020.

29
Rev 3011/2018-2; 3.12.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Splitu broj Pr-44/15 od 22. siječnja 2016. odbijen je tužbeni zahtjev kojim je traženo poništenje odluke tuženika - rješenja o plaći radnika "Split, 28. 12. 2012." i nalaganje tuženiku isplatiti tužitelju iznos 58.940,88 kn na ime razlike bruto plaće za razdoblje od 1. pros...

30
Su-IV-56/19-15; 21.11.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Izvod iz zapisnika sa sedme sjednice Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske (7/19) održane 21. studenoga 2019.

31
Rev 483/2016-2; 10.9.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda drugog stupnja potvrđena je ispravljena prvostupanjska presuda kojom je prihvaćen tužbeni zahtjev te naloženo tuženiku platiti tužitelju iznos od 157.530,29 kn sa zateznim kamatama na iznos od 300,00 kn obračunatima od 26. veljače 2004., a na iznos od 157.230,29 kn od 19. rujna 2005., ...

32
VSRH Rev 1172/2018-2; 19.3.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Revizija tuženice protiv odluke o parničnim troškovima u presudi Županijskog suda u Zadru poslovni broj Gž-152/16-4 od 23. ožujka 2016. se odbacuje kao nedopuštena.

Broj odluke: Rev 1172/2018-2

33
VSRH Rev x 47/2017-2; 27.2.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev u kojim su tužitelji tražili da se obvežu tuženici da im na ime naknade štete u roku od 15 dana isplati iznos od 1.100.000,00 kn s pripadajućim zateznim kamatama koje teku od donošenja prvostupanjske presude do isplate, kao i zaht...

Broj odluke: Rev x 47/2017-2

34
VSRH Rev 2868/2018-2; 12.2.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem odbačena je tužba tužiteljice u dijelu kojim je traženo da se utvrde ništetnim odredbe sadržane u člancima 2. i 7. Ugovora o namjenskom kreditu, kreditna partija 71037045590, koji su tužiteljica kao korisnik kredita i tuženik kao kreditor zaključili 21.6.2007., pa da stoga ...

Broj odluke: Rev 2868/2018-2

35
VSRH Rev 1104/2018-3; 22.1.2019 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda u točki I. izreke naloženo je tuženici Republici Hrvatskoj isplatiti tužiteljici S. S. T. iznos od 250.399,99 kn sa zakonskim zateznim kamatama na pojedinačne iznose i po stopi sve preciznije navedeno u toj točki izreke, kao i naknaditi joj troškove parničnog postupka u...

Broj odluke: Rev 1104/2018-3

36
VSRH Su IV 4/2018-13; 4.10.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Izvod iz zapisnika s pete sjednice Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske (5/18) održane 4. listopada 2018.

Broj odluke: Su IV 4/2018-13

37
Revr 1569/2013-2; 10.7.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom tuženiku je naloženo isplatiti tužitelju iznos 77.499,19 kn sa zateznom kamatom koja teče od 15. siječnja 2008. do isplate, po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke, koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je pret...

38
VSRH Su IV 148/2018; 15.6.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Izvod iz zapisnika sa sastanka predsjednika građanskih odjela županijskih sudova i Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatskeodržanog 15. lipnja 2018.

Broj odluke: Su IV 148/2018

39
Rev 2245/17-2; 20.3.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom ispravljenom rješenjem poslovni broj P-89/16-35 od 8. ožujka 2017. i dopunjenoj rješenjem poslovni broj P-89/16-34 od 8. ožujka 2017. suđeno je:

40
VSRH Rev 1331/2016-2; 23.1.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom u toč. I izreke naloženo je tuženiku da tužitelju plati iznos od 1,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 16. svibnja 2014. pa do isplate, te je naloženo tuženiku da tužitelju naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 825,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom tek...

Broj odluke: Rev 1331/2016-2

41
Revr 556/2017-2; 16.1.2018 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom utvrđeno je da su nezakonite i nedopuštene odluka tuženika-protutužitelja o otkazu ugovora o radu od 8. prosinca 2015., te se utvrđuje da radni odnos tužiteljici nije prestao (toč. I izreke), naloženo je tuženiku da tužiteljicu vrati na posao na radno mjesto voditelja ureda ...

42
Rev-x 86/2016-2; 13.12.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužitelja i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je odbijen zahtjev tužitelja na isplatu 499.796,00 kuna s pripadajućom zateznom kamatom na ovaj iznos od dana donošenja prvostupanjske presude. Odlukom o troškovima postupka tužitelj je obvezan naknaditi t...

43
VSRH Revr 2006/2015-2; 28.11.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom suđeno je: I. Tužbeni zahtjev koji glasi: „Tuženici L. Đ., M. K., Đ. B. i D. I. dužni su solidarno tužitelju R. A. d.d. naknaditi iznos od 5.936.828,19 kn sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj za svako polugodište, uvećanjem eskontne stope HNB koja je vrije ......

Broj odluke: Revr 2006/2015-2

44
VSRH Rev 571/2012-2; 13.9.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj Pn-2272/05 od 29. lipnja 2009., odbijen je zahtjev tužiteljice da se naloži tuženiku isplati joj iznos od 152.000,00 kn s pripadajućim zateznim kamatama obračunatima od presuđenja do isplate, uz naknadu parničnih troškova (t...

Broj odluke: Rev 571/2012-2

45
Rev 1052/13-2; 5.9.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Odbija se kao neosnovana žalba tuženika i potvrđuje presuda Općinskog suda u Rijeci broj P-4322/07-40 od 28. lipnja 2010. u dijelu kojim je tužitelju na iznos od 4.326,00 kn dosuđena zakonska zatezna kamata za razdoblje od 23. veljače 2007. do 31. prosinca 2007. po stopi od 15% godišnje, a za razdob...

46
Rev 1182/14-2; 30.8.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja utvrđeno je da je ništav te da nema pravni učinak ugovor o darovanju stana kojeg su 24. kolovoza 2006. sklopile parnične stranke, odnosno sada pokojni prednik tužiteljice Z. P. kao darovatelj i tužena kao obdarenica. Također navedenom presudom naložena je uspostava prijaš...

47
VSRH Revr 2119/2015-2; 5.7.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Presudom suda prvog stupnja presuđeno je: „I. Nalaže se tuženiku trgovačkom društvu T. d.o.o. OIB: ... iz V., Zbora ..., da isplati tužiteljici Ž. K. OIB: ... iz V., ..., iznos od 11.843,74 kune zajedno sa zateznim kamatama po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem eskontne stope H ....

Broj odluke: Revr 2119/2015-2

48
Revr 1350/16-2; 28.6.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak:  Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Renate Šantek predsjednice vijeća, Željka Glušića člana vijeća i suca izvjestitelja, Gordane Jalšovečki članice vijeća, Damira Kontreca člana vijeća i Željka Pajalića člana vijeća, u pravnoj stvari tužitelja V. M., OIB: …, iz V., k...

49
VSRH Rev 713/2013-3; 13.6.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 23.995,68 kn sa pripadajućom zateznom kamatom pobliže označenom u izreci presude, kao i naknaditi tužitelju trošak parničnog postupka u iznosu od 10.372,50 kn sa zateznom kamatom pobliže označenom u izreci presude (točka I. i...

Broj odluke: Rev 713/2013-3

50
Rev-x 819/16-2; 31.5.2017 · Sudske odluke Vrhovnog suda RH

Sažetak: Djelomično se prihvaća revizija tužitelja i slijedom toga preinačava se presuda Županijskog suda u Splitu poslovni broj Gž x 327/2014 od 26. veljače 2016., u dijelu odluke o tijeku zateznih kamata na dosuđeni iznos glavnice (pod II. izreke) i sudi:  

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a